31 Mart 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27891

YARGI İLÂNLARI

 


Şişli 8. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Şişli 8. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No          :   2009/1322

Karar No        :   2010/645

Sanık               :   AVNİ KAPLAN; Şükrü-Delaloğlu, 1974 D.lu, Mardin, Dargeçit, Safa Mh. N. K. halen Hacı Ahmet Mah. Devşirmeler Sk. No. 11/11 Kurtuluş-İst. Adresinde mukim.

Suç                  :   Hırsızlık Malını Bilerek Satın Almak.

Suç Tarihi       :   12/05/2004

Karar Tar.       :   28/05/2010

Hırsızlık malını bilerek satın almak suçundan sanık AVNİ KAPLAN hakkında Mahkememizin 28/05/2010 tarih, 2009/1322 esas, 2010/645 sayılı kararı ile 765 sayılı TCK.nun 512 Md.si uyarınca 1 AY 15 GÜN HAPİS VE 440 TL. ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş olup, karar tüm aramalara rağmen sanık bulunamadığından tebliğ edilememiş olup, işbu karar özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 27-28 ve müteakip maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de ilan edilerek kesinleştirilmesine karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

1911

—————

Esas No          :   2007/103

Karar No        :   2008/189

Sanık               :   MUSTAFA YANIKGÖNÜL; Veli-Zeliha oğlu, 25/03/1965 d.lu, Ankara, Altındağ, Turan nüfusuna kayıtlı. Gökçeyurt köyü no. 124 Samsun Yolu Ankara adresinde oturur.

Suç                  :   Müessir fiil, konut dokunulmazlığını bozmak, cebir ve şartlı tehdit.

Suç Tarihi       :   9/4/2002

Karar Tar.       :   13/03/2008

Kasten müessir fiil suçundan sanık MUSTAFA YANIKGÖNÜL hakkında Mahkememizin 13/03/2008 tarih, 2007/103 esas, 2008/189 sayılı kararı ile TCK.456/1 md.si uyarınca verilen 6 AY HAPİS CEZASI ve Geceleyin mesken mahsuniyetini ihlal suçundan ise, 765 s.y.nın 193/2 Md.si uyarınca 6 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, karar tüm aramalara rağmen sanık bulunamadığından tebliğ edilememiş olup, işbu karar özetinin 7201 sayılı tebligat kanunun 27-28 ve müteakip maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de ilan edilerek kesinleştirilmesine karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

1912