3 Mart 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27863

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Disiplin ve Hukuk Biriminden:

Muş İl Sağlık Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından :

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Iğdır İl Müdürlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Disiplin ve Hukuk Biriminden:

Aslen Osmaniye İli Kadirli İlçesi Bahadırlı Köyü Cilt No: 0024 Aile Sıra No: 00016, Birey Sıra No: 0106 nüfusuna kayıtlı Ramazan-Medine HAKKOYMAZ oğlu, Kadirli 1/6/1983 doğumlu 12567111082 T.C. Nolu Doktor Hakan HAKKOYMAZ;

İlimiz Merkez Eğitim Sağlık Ocağı’nda Sorumlu Hekim olarak görev yaptığınız dönemde; Hülya İNAN isimli şahsın gebe takiplerinin yapılmadığı ikamet ettiği adresin Merkez Eğitim Sağlık Ocağına bağlı bulunmasına rağmen şahsın ikamet ettiği mahallede oturan vatandaşların takibinden sorumlu bir personelin bulunmadığı Müdürlüğümüzce yapılan Disiplin Soruşturması neticesinde tespit edilmiş olup, konu hakkında Resmi Gazete aracılığıyla savunmanız istenmiş ancak yasal süreniz içinde savunma vermekten imtina ettiğiniz tespit edilmiştir.

Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin (A) fıkrasının (a) bendi hükmü gereğince “UYARMA” cezası ile tecziye edildiğiniz, ilanen tebliğ olunur.

1490/1-1

—— • ——

Muş İl Sağlık Müdürlüğünden :

 

Adı ve Soyadı

Unvanı

Görev Yeri

İlan Edilmesi İstenen Tebligatın Özeti

Mahsun KIRTAŞ

Uzman Doktor

Muş Devlet Hastanesi

Mersin Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 20/1/2011 tarih ve 2 sayılı Soruşturma İzni Verilmemesi hakkındaki kararının 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 31. Maddeleri gereğince tebliğen ilanı.

1489/1-1

—————

 

Adı ve Soyadı

Unvanı

Görev Yeri

İlan Edilmesi İstenen Tebligatın Özeti

Uz.Dr. Gürbüz GÜNEŞ

Radyodiagnostik Uzmanı

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Muş Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Görev yapmakta iken işlemiş olduğu bir suçtan dolayı Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 31/1/2011 tarih ve 19380 sayılı onayı ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125. Maddesinin birinci fıkrasının (B/a) bendi uyarınca KINAMA cezası ile tecziye edildiği kararının 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 31. maddeleri gereğince tebliğen ilanı.

1488/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Kayseri 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2001/360 Esas, 2002/53 Karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylập veya Heyelận Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinden Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1558/1-1

 


İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/17525

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

21’İnci Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı

İl/İlçe

Hakkari/Yüksekova

Adresi

21’İnci Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı

Tel-Faks

(0438) 4112906-(0438) 4112906

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İlke Temizlik Hizmetleri İnşaat Taahhüt Madencilik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

Özalp Cankatar

Adresi

Vali Mithat Bey Mahallesi Defterdarlık Karşısı Mehmet Eryiğit İş Merkezi Kat:2 No:8 Van

 

T.C. Kimlik No.

 

51892447336

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

4730106876

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Van Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

5999/Van

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1573/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/108404

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Kartal

Adresi

Soğanlık

Tel-Faks

(0216) 377 82 83-(0216) 309 12 72

Posta Kodu

34880

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İstiklal Bayrak Tekstil Gıda Hizmet Organizasyonu Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Mustafa Can

Adresi

Şenlikköy Mah. Derya Sokak No:24/1 Florya Bakırköy/İstanbul

Camii Kebir Mah. Namık Kemal Sok. No:50 Geyve Sakarya

T.C. Kimlik No.

 

66874072482

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

4810458196

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

541838

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1573/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/505296

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı

İl/İlçe

Şırnak/Merkez

Adresi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı

Tel-Faks

(0486) 218 10 00-(0486) 218 10 33

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Elgül İnşaat Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Gündoğdu Mah. İstiklal Sokak No:4 Merkez/Şırnak

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3310417563

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Şırnak-670

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1573/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/108448

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara/Güvercinlik

Adresi

İstanbul Yolu 12’nci Km.

Tel-Faks

(0312) 456 52 50-(0312) 278 09 52

Posta Kodu

06377

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Asilsan Sac ve Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Kurtuluş Mah. Namık Kemal Caddesi Çivisöken Apt. No:51 İskenderun/Hatay

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0860463939

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

11961

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1573/4/1-1


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/118481

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

İl/İlçe

Çankaya

Adresi

Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent/Ankara

Tel-Faks

0-312-2663035

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ak İnşaat Haf. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.

Selim Kardil

Adresi

Akıncılar Mah. İnönü Cad. No: 76/1 Göngören/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

39404087522

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

486884

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1513/1-1


Çevre ve Orman Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/57503

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Balıkesir/Bandırma

Adresi

600 Evler Mah. Sakarya Cad. No:2

Tel-Faks

0266 721 24 60 - 0266 721 24 64

Posta Kodu

10200

E-Mail

bandirmaisl@ogm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ulvi Mentaş

 

Adresi

Kuyu Mah. Tosun Pınarı Çıkmazı No:1 Bigadiç/Balıkesir

 

T.C. Kimlik No.

11989735890

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

6140060063

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Balıkesir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

615

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1507/1-1


Maliye Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

 

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

 

Adı

İzmir Defterdarlığı

İl/İlçe

İzmir/Konak

 

Adresi

Hükümet konağı C Blok K:3 Konak

Tel-Faks

0232 489 41 40-0232 483 94 61

 

Posta Kodu

 

E-Mail

 

 

3. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

 

Adı/Unvanı

Özel Uzman Diş Protez Lab. Tic. Ltd. Şti.

 

 

Adresi

236. Sok. No:24/A Hatay/İzmir

 

 

T.C. Kimlik No.

 

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

9010031423

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

86308

 

 

4. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

5. Yasaklamanın Dayanağı

2886 DİK

(X)

4734 KİK

(  )

 

6 Yasaklamanın Kapsamı

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

 

 

 

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

 

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

1560/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2007/84335

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gölcük Tersanesi Komutanlığı

İl/İlçe

Kocaeli/Gölcük

Adresi

 

Tel-Faks

0 262 414 20 58 - 0 262 414 26 25

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Atlas Güvenlik Sistemleri ve Tic. Ltd. Şti.

Erdoğan Gürkan

Adresi

Değirmenyolu Cad. Nu: 12 İçerenköy Bostancı/İstanbul

Değirmenyolu Cad. Nu: 12 İçerenköy Bostancı/İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

49351407496

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

102 004 5026

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

313132

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1526/1/1-1

 

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/54842

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

Ankara/Keçiören

Adresi

Eski Garaj Yanı Etlik

Tel-Faks

0 312 384 32 50 - 0 312 384 32 61

Posta Kodu

06010

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Banaz Temizlik ve Gıda Mad. Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Mimar Sinan Mah. Yedpa Tic. Mrk. F.Cad. Nu. 88 Ataşehir/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

140 002 9084

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

248115

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1526/2/1-1

 

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/111901

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Hava Harp Okulu Komutanlığı

İl/İlçe

İstanbul

Adresi

Yeşilyurt

Tel-Faks

0 212 663 24 90

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Emrah Uyanık

 

Adresi

Siyavuş Paşa Mah. Barbaros Cad. 1’nci Sok. Nu: 28 Bahçelievler/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

25732933396

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

897 039 1130

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

743685

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1526/3/1-1

 

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/34057

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

8’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı

İl/İlçe

Tekirdağ

Adresi

Tekirdağ

Tel-Faks

0 282 261 20 88

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hakan Akkuş

 

Adresi

İstasyon Mah. Süleyman Sırrı İçöz Cad. Nu: 20 Lalahan Mamak/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

29257018712

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

031 031 6606

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

18/6510-267997

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1526/4/1-1

 

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/92550

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

8’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı

İl/İlçe

Tekirdağ

Adresi

Tekirdağ

Tel-Faks

0 282 261 20 88

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

KA-TAV Tekstil Org. Yem. Hizm. İnş. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

İnönü Mah. Site Sok. Doksanevler Sit. 2’nci Blok Nu: 1 Trabzon

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

484 076 8429

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Trabzon Tic. ve San. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

16247/17426

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1526/5/1-1

 

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/35264

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

1’nci Komando Tugay Komutanlığı

İl/İlçe

Kayseri

Adresi

Zincidere

Tel-Faks

0352 424 29 90

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mesut Dönen

 

Adresi

Sebze Hali Nu: 193-195 Argıncık/Kayseri

 

T.C. Kimlik No.

22178264046

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

311 002 8197

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kayseri Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

26335/31662

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1526/6/1-1

 

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/521741

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

K.K. Lojistik Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara/Keçiören

Adresi

Gümüşdere

Tel-Faks

0 312 384 53 70

Posta Kodu

06060

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ahmet Gündoğan

 

Adresi

Merkez Mah. Albay Burak Cad. Nu:20/2 Gölcük/Kocaeli

 

T.C. Kimlik No.

61261004572

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

6126 1004 572

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kocaeli Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

GÖLCÜK/3144-GÖLCÜK/2812

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1526/7/1-1

 

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/527993

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı

İl/İlçe

Kars

Adresi

Cumhuriyet Mah. Digor Pazarı Yolu

Tel-Faks

0 474 212 41 01 - 0 474 212 19 27

Posta Kodu

36100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Aküzüm İnş. Gıda Nak. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

Suca Aküzüm

Adresi

Cumhuriyet Mah. İnönü Cad. Nu. 25/2 Kars

Cumhuriyet Mah. İnönü Cad. Nu.: 25/2 Kars

T.C. Kimlik No.

 

41755366782

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

043 017 5063

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kars Tic. ve San. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

5897-ŞRK./589

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1526/8/1-1

 

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/70402

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Kayseri

Adresi

Kayseri

Tel-Faks

0 352 222 45 45

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kar-Cam Mozaik İnşaat ve Makine San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kütük Kalkan

Adresi

İVOGSAN San. Böl. Hasemek San. Sit. 676’ncı Sok. Nu: 50 Ostim/Ankara

İVOGSAN San. Böl. Hasemek San. Sit. 676’ncı Sok. Nu: 50 ostim/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

56992135572

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

499 004 6788

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

5/147-107252

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1526/9/1-1

 

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/46697

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

Keçiören/Ankara

Adresi

Etlik Eski Garaj Yanı

Tel-Faks

0 312 384 32 50

Posta Kodu

06010

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Garanti Giyim Mobilya Mak. İnş. San. ve Tic. AŞ.

 

Adresi

Medrese Mah. Çubukçu Çıkmazı Sok. Doktorlar Apt. Kat: 1 Nu: 1 Yozgat

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

389 021 3283

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Yozgat Tic. ve San. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

2539-006926

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1526/10/1-1

 

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/19139

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Eminönü

Adresi

Sirkeci

Tel-Faks

0 212 514 00 10 - 0 212 514 00 20

Posta Kodu

 

E-Mail

istanbul_ictedarik@yahoo.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Başhan Tarımsal Ürünleri Pazl. San. ve Dış Tic. AŞ.

 

Adresi

Mersin-Adana Karayolu Üzeri Emek Mah. Atatürk Bulv. Nu.: 18 Karacailyas/Mersin

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

614 005 4775

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Mersin Tic. ve San. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

27827-30172

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1526/11/1-1

 

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/49898

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

Gaziler Cad. 1420 Sok. No: 1/3 Yenişehir

Tel-Faks

0 232 433 00 76 - 0 232 433 27 09

Posta Kodu

35128

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Şahin Otomotiv San. Tic. AŞ

 

Adresi

Küçük Sanayi Bölgesi Durak Sokak Cumalı Sitesi Nu: 10 Balıkesir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

797 002 3983

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Balıkesir Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

7206/MERKEZ-7206

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1526/12/1-1

 

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/44850

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

Gaziler Cad. 1420 Sok. Nu: 1/3 Yenişehir

Tel-Faks

0 232 433 00 76 - 0 232 433 27 09

Posta Kodu

35128

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bedir Yükçü

 

Adresi

1202/2 Sok. No. 31 K: 2 D: 206 Yenişehir/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

32693034628

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

992 003 1538

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

120912   .1-1  134090

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1526/13/1-1

 

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/68855

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Sirkeci

Adresi

Sirkeci

Tel-Faks

0 212 514 00 20

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Özgül Plastik ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Melik Ahmet Urfa Cad. Nu: 85/B Diyarbakır

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

692 006 1217

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Diyarbakır Tic. ve San. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

18037-18948

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1526/14/1-1

 

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/59458

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Eminönü

Adresi

Sirkeci

Tel-Faks

0 212 514 00 10 - 0 212 514 00 20

Posta Kodu

 

E-Mail

istanbul_ictedarik@yahoo.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

OBA Makarnacılık San. ve Tic. AŞ

 

Adresi

Çakmak Mah. Zafer Cad. Nu. 23 Gaziantep

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

632 005 3345

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Gaziantep Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3348/MERKEZ-4193 (4/4193)

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1526/15/1-1

 

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/113607

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

1’inci Bakım Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Arifiye/Sakarya

Adresi

Arifiye

Tel-Faks

0 264 275 16 20

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Haluk Sadıç

 

Adresi

Rüstem Paşa Mah. Serdar Sok. Nu: 23 Sapanca/Adapazarı

 

T.C. Kimlik No.

13454488164

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

736 005 1201

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Sakarya Tic. ve San. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

20715-28492

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1526/16/1-1

 

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/36401

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

Ankara Keçiören

Adresi

Eski Garaj Yanı Etlik

Tel-Faks

0 312 384 32 50

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hedef Tekstil Dış Tic. ve San. Ltd. Şti.

Münise Zehra Gökçe

Adresi

Turgut Reis Mah. Tekstil Kent B Blok Nu: 23 Esenler/İstanbul

Turgut Reis Mah. Tekstil Kent         B Blok Nu: 23 Esenler/İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

28601423332

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

461 036 7782

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

586543

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)