14 Şubat 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27846

YARGI İLÂNI

 


Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

HÜKÜM ÖZETİ

ESAS NO               :   2004/394

KARAR NO          :   2010/191

DAVACI                :   K.H

MÜŞTEKİ             :   MEHMET TEKİN AYDIN : Hasan oğlu 1964 doğumlu,

SANIKLAR           :   1 - KEMAL ÇAKMAK: Mustafa ve Hüsniye' den olma 10/1/1958 doğumlu, İzmir konak Kılınçreis Mah. Nüf. ky. Kılınç Reis Mah. 1690 Sk. 75/2 Konak İzmir adresinde oturur. T.C. No: 42460523422

                                   2 - HÜSEYİN UĞUR YURTSEVENOĞLU: Sabri oğlu 1948 doğumlu

SUÇ                        :   Cürüm işlemek İçin Teşekkül Oluşturmak, Adam Kaldırmak Suretiyle Senedin Gaspı, Ruhsatsız mermi bulundurmak

SUÇ TARİHİ         :   23/6/2004

KARAR TRH        :   28/5/2010

Sanıklar KEMAL ÇAKMAK, HÜSEYİN UĞUR YURTSEVENOĞLU haklarında mahkememizde gıyabında yapılan açık duruşma hitamında:

HÜKÜM ÖZETİ :

Sanıklar KEMAL ÇAKMAK, HÜSEYİN UĞUR YURTSEVENOĞLU haklarında Cürüm işlemek İçin Teşekkül Oluşturmak. Adam Kaldırmak Suretiyle Senedin Gaspı, Ruhsatsız mermi bulundurmak suçundan BERAATLERİNE karar verilmiş olmakla,

Gıyabi karar ve katılan müdafi temyiz gerekçesi sanıklar KEMAL ÇAKMAK, HÜSEYİN UĞUR YURTSEVENOĞLU tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı yasanın 29,30 ve 31.maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

CMK 291 maddesi gereği, tebliği tarihinden itibaren sanıklar veya vekilinin 7 gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle hükmü temyiz edebileceği hususu tebliğ ve ihtar olunur.

Karar dairesinde hüküm özetinin RESMİ GAZETE' de yayınından itibaren (15) gün içerisinde sanıklar tarafından yasal yollara başvurulmadığı takdirde kararın sanıklara tebliğ edilip, kesinleşmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıklardan alınacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

973