28 Ocak 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27829

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TROMBOSİT AFEREZ SETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden :


ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ (MAKRO ELİSA) SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden :


DERE KÖY MEVKİİNDE BULUNAN TORBALAMA TESİSLERİNDE 700.000 TON KÖMÜRÜN TORBALANMASI İŞİ İLE KISRAK DERE KRİPLE TESİSİNDEN,

DERE KÖY TORBALAMA TESİSİNE KÖMÜR NAKLİ HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :


BİYEL (DÖVME MALZEME) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden :


HASSA DİKİŞLİ OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİK BORU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden :


KULLANIM DIŞI MALZEME SATILACAKTIR

EBK Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğünden :


AVUSTURYA VE MACARİSTAN’DAN SİMENTAL IRKI 800 BAŞ (±% 30) DAMIZLIK GEBE DÜVE İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


AVUSTURYA VE MACARİSTAN’DAN 900 BAŞ (±% 30) ESMER IRKI DAMIZLIK GEBE DÜVE İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDEN 900 BAŞ (±% 30) SİYAH ALACA HOLSTEİN FRİESİAN IRKI DAMIZLIK GEBE DÜVE İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


HAYVAN İTHALATINA AÇIK AVRUPA ÜLKELERİNDEN 500 BAŞ (±%30) ESMER (BRAUN SWİSS) IRKI DAMIZLIK GEBE DÜVE İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


OCAK LOKOMOTİF YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından :


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden RİZE:


MALİYE HAZİNESİNE AİT TAŞINMAZIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN KAPSAMINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir İşletme Bölge Müdürlüğü İzmir İşletme Şube Müdürlüğünden :


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ STOK SAHALARINDAN TOPLAM 50.000 TON BİGBAG CEVHERİN NUSRAT STOK SAHASINA NAKLİYESİ İŞİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ STOK SAHASINDA BULUNAN TOPLAM 200.000 TON TORBALI (AMBALAJLI)  BİG BAG ÜRÜNÜN İZMİR ALSANCAK VE İZMİR ALİAĞA LİMANLARINA NAKLİYESİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Karabük Belediye Başkanlığından :


B70 BETON TRAVERSİN HIZLI YOL YENİLEME MAKİNESİNE YÜKLENMESİ VE B58-B70 BETON TRAVERSİN VAGONLARDAN İNDİRİLMESİ VE İSTİFLENMESİ HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden :


OPTİK BÖLÜCÜ VE AKSESUARLARI SATIN ALINACAKTIR

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden:


ERİŞİM DENETLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden:


YÜK VAGONLARININ İÇ-DIŞ YÜZEY TEMİZLİK, KUMLAMA, BOYAMA, DIŞ YÜZEY YAZI-ŞEKİL-ARMA İŞLERİ VE YÜK VAGONLARIN KAPAK DONANIMLARI, KİLİTLEME VE SIZDIRMAZLIK ELEMANLARININ TAMİR, BAKIM-ONARIM VE DEĞİŞTİRİLMESİ HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden :


DÜZ KONVEYÖR BAND SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :


MOBİL RIHTIM VİNCİ KİRALANMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TROMBOSİT AFEREZ SETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden :

1- Türk Kızılayı ihtiyacı için 37.000 Adet Trombosit Aferez Seti idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2- Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3- İhaleye ait şartnameler " Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA " adresindeki Genel Müdürlüğümüz, “Alemdar Mahallesi Prof. Kazım İsmail Gürkan Caddesi No:10 Cağaloğlu/Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 300,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4- Firmaların tekliflerini en geç 22 ŞUBAT 2011 günü saat 11:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimi’ne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5- İhale Zarfı aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7- Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8- Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

702/1-1

—————

ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ (MAKRO ELİSA) SATIN ALINACAKTIR

1- Kurumumuzca, Bölge Kan Merkezleri ve Kan Bağışı Merkezlerinde kullanılan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen Enfeksiyöz Tarama Testleri (Makro Elisa) ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

 

SIRA NO

Kit Adı

Kit miktarı

(Test sayısı)

1

HBsAg

27.300

2

Anti-HCV ya da HCV Ag+Ab

26.200

3

Anti HIV1/2 ya da HIV 1/2 Ag+Ab

25.700

4

Treponema pallidum Total Ab

27.300

 

2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3- İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “ Alemdar Mah. Prof. Kazım İsmail Gürkan Cad. No:10 Cağaloğlu-Fatih / İstanbul“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4- Firmaların tekliflerini en geç 15 ŞUBAT 2011 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5- İhale zarfları aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7- Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8- Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

701/1-1


DERE KÖY MEVKİİNDE BULUNAN TORBALAMA TESİSLERİNDE 700.000 TON KÖMÜRÜN TORBALANMASI İŞİ İLE KISRAK DERE KRİPLE TESİSİNDEN,

DERE KÖY TORBALAMA TESİSİNE KÖMÜR NAKLİ HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :

Müessesemiz ait Dere köy Mevkiinde bulunan Torbalama Tesislerinde 700.000 ton Kömürün Torbalanması işi ile Kısrak dere Kriple Tesisinden, Dere köy Torbalama Tesisine Kömür nakli hizmet alımı işi açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihler de ihale edilecektir.

1. İdarenin

a) Adresi                                 :   E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No.111 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :   (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 – 613 20 13

c) Elektronik posta adresi      :   elisatinalma@eli.gov.tr

2. İhale konusu hizmetin a)-

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale

Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

SÜRE

1-

Müessesemiz ait Dere köy Mevkiinde bulunan Torbalama Tesisi ve Kısrak dere Kömür Torbalama Tesislerinde 700.000 Ton Kömürün Torbalanması hizmet alımı işi

2011/12438

2011/0143

08/02/2011 -14:00

350 gün

2-

Müessesemize ait Kısrak dere Kriple Tesislerinden 100.000 Ton +20 mm boyutlu Kömürün Dere köy Torbalama Tesisine taşınması ve boşaltılması işi

2011/12458

2011/0147

09/02/2011 -14:00

100 gün

 

b) Yapılacağı yer                    :   ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                           :   İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :   Açık ihale

3. İhalenin Yapılacağı yer       :   ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA

4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cad. No.111 45500 Soma / MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan),ANKARA ve TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene mh. 78 sk. No.3 D.4 Bornova / İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale doküman şartnamesini 1.sıradaki ihalenin 100,00 TL, 2.sıradaki ihalenin ise 50,00 TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5. Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9. Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

685/1-1


BİYEL (DÖVME MALZEME) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden :

İhale Kayıt Numarası                   :  2011/9607

1 – İdarenin

a) Adresi                                       :    Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası       :    0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı : 250 adet Biyel (dövme malzeme), DE 24000 tipi lokomotiflerde kullanılmak üzere teknik şartname ve resme göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 – İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                          :  14/2/2011 - Saat 14:00

4 – Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 – Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 14/2/2011 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 – İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 – Teklif edilen bedelin en az  % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 – Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

516/1-1

—— • ——

HASSA DİKİŞLİ OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİK BORU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden :

İhale kayıt no                             : 2011/12906

1 - İdarenin

a) Adresi                                     : Mithatpaşa Cad. No. 14   06100 Yenişehir/Ankara

b) Telefon ve faks numarası       : Tel.  : (0312) 458 55 00 - 458 57 73

                                                     Faks : (0312) 458 58 00 - 458 58 01

e) Elektronik posta adresi :

2 - İhale konusu malın

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı   : 5 Kalemde toplam 136.713 metre (39.200 Adet) Hassas Dikişli Ostenitik Paslanmaz Çelik Boru satın alınacaktır.

b) Teslim yeri                             : İhale Dokümanı ekinde yer alan İhtiyaç Listesinde belirtilen idareye ait Şeker Fabrikalarına teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                         : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Toplantı Odası (6. kat)

b) Son teklif verme (ihale)

    Tarihi ve saati                         : 21 Şubat 2011, saat 14:00

4 - İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli ve yabancı bütün isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/Ankara veya T. Şeker Fabrikaları A.Ş. İstanbul İrtibat Bürosu Kemeraltı Cad. Çullas İş Merkezi No: 26 Kat: 7 Karaköy Beyoğlu/İstanbul adreslerinde görülebilir ve 100,- TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale yapılan istekliye iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

7 - İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

9 - Mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

674/1-1


KULLANIM DIŞI MALZEME SATILACAKTIR

EBK Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğünden :

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğümüzün 104 no.lu İhale Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde pazarlık ve/veya açık arttırma yöntemiyle aşağıda belirtilen kullanım dışı malzemeler satılacaktır.

İhalenin yapılacağı yer               : EBK Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğü

                                                     İstasyon Mah. Ayaş Cad. No: 78 Sincan/ANKARA

İhale tarihi                                  : 07.02.2011

İhale saati                                   : 10:30

Son teklif verme tarih ve saati    : 07.02.2011 Saat 10:30

İhale Dosya bedeli                      : 50,00,-TL

İrtibat Tlf.                                  : (0312) 270 19 32-33-34-35

 

Sıra No

Makinanın Adı

Markası

Tip

Adet

1

Soğutma kompresörü

Linde

AAF 61

6

2

Elektrik motoru 132 kw, 560 d/d (Reosta ve tablosu beraber)

 

 

2

3

Elektrik motoru 45 kw, 960 d/d (Reosta ve tablosu beraber)

 

 

2

4

Mayi tankı

 

 

2

5

Mayi ayırıcı tankı

 

 

2

6

Kondenser (Su soğutmalı)

 

 

5

7

Kule ve kondense pompaları (18,5 kw, 2900 d/dk)

 

 

4

8

Soğutucu ünite 22.500 Kcal/h

 

 

25

9

Soğutucu ünite 50000 Kcal/h

 

 

14

10

Soğutucu ünite 45.000 Kcal/h

 

 

4

11

Soğutucu ünite 100.000 Kcal/h

 

 

2

 

1. İhale kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecektir. Tekliflerin ihale komisyonu tarafından açıldıktan sonra, ihale; teklif sahiplerinin katılımıyla pazarlık ve/veya açık arttırma usulü ile sürdürülerek sonuçlandırılacaktır. İhalede uygulanacak pazarlık ve açık arttırma görüşmelerine ilişkin esaslar, görüşmeler öncesinde veya sürecinde İhale Komisyonu tarafından isteklilere bildirilecektir.

2. Firmalar satışa konu her makine ayrı ayrı teklif verebilecekleri gibi satışa sunulan bütün makineler içinde teklif verebileceklerdir. Tekliflerin % 10’undan az olmamak üzere geçici teminat alınacaktır.

3. İhaleye katılmak için ihale dosyasının alınması zorunludur. İhale Dosyası 50,00TL bedelle EBK Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğü Malzeme İkmal Şefliğinden temin edilebilir.

4. Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak ve yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinde Kurum’un belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra Kurum’a intikal edecek teklifler ile posta, kargo vb. kuruluşlar ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Kurum 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp malzemelerin satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

684/1-1


AVUSTURYA VE MACARİSTAN’DAN SİMENTAL IRKI 800 BAŞ (±% 30) DAMIZLIK GEBE DÜVE İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere 800 baş (±% 30) damızlık gebe düve ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Ankara/Akay Şubesi nezdinde bulunan TR650001000760059943785004 nolu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin %3’ü karşılığı tutarında olacaktır.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 15/02/2011 Salı günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

Adres                                                  :

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok. No. 62

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE

Tel  :  90 (312) 417 00 47

Fax  :   90 (312) 425 59 55

695/1-1

—————

AVUSTURYA VE MACARİSTAN’DAN 900 BAŞ (±% 30) ESMER IRKI DAMIZLIK GEBE DÜVE İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere Avusturya ve Macaristan’dan 900 Baş (±%30) Esmer ırkı damızlık gebe düve ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Ankara/Akay Şubesi nezdinde bulunan TR650001000760059943785004 nolu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin % 3’ü karşılığı tutarında olacaktır.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 16/02/2011 Çarşamba günü saat 14:30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

Adres                                                  :

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok. No. 62

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE

Tel  :  90 (312) 417 00 47

Fax  :   90 (312) 425 59 55

696/1-1

—————

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDEN 900 BAŞ (±% 30) SİYAH ALACA HOLSTEİN FRİESİAN IRKI DAMIZLIK GEBE DÜVE İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere Amerika Birleşik Devletleri’nden 900 baş (±%30) siyah alaca holstein friesian ırkı damızlık gebe düve ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Ankara/Akay Şubesi nezdinde bulunan TR650001000760059943785004 nolu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin % 3’ü karşılığı tutarında olacaktır.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 17/02/2011 Perşembe günü saat 14:30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

Adres                                                  :

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok. No. 62

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE

Tel  :  90 (312) 417 00 47

Fax  :   90 (312) 425 59 55

697/1-1

—————

HAYVAN İTHALATINA AÇIK AVRUPA ÜLKELERİNDEN 500 BAŞ (±%30) ESMER (BRAUN SWİSS) IRKI DAMIZLIK GEBE DÜVE İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere hayvan ithalatına açık Avrupa ülkelerinden 500 Baş (±%30) Esmer (Braun Swiss) ırkı damızlık gebe düve ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Ankara/Akay Şubesi nezdinde bulunan TR650001000760059943785004 nolu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin %3’ü karşılığı tutarında olacaktır.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 15/02/2011 Salı günü saat 10:30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

Adres                                                  :

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok. No. 62

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE

Tel  :  90 (312) 417 00 47

Fax  :   90 (312) 425 59 55

698/1-1


OCAK LOKOMOTİF YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından :

İşin Adı : Ocak lokomotif Yedekleri 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :   2011 / 8705

Dosya no                                    :   1124005

1- İDARENİN                           :

a) Adres                                      :   Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası      :   Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :

2- İHALE KONUSU MALIN  :

a) Niteliği, türü ve miktarı          :   Ocak Lokomotif Yedekleri: 20 kalem

b) Teslim yeri                             :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü tesellüm Şefliği ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :

3) İHALENİN                            :

a) Yapılacağı yer                         :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :   15.02. 2011 Salı günü saat : 15:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 10,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler en geç 15.02.2011 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9- İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

İlan olunur.

601/1-1

—— • ——

OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden RİZE:

1 - Teşekkülümüze ait Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğümüzün ihtiyacı 540.000 adet 290x540x285 mm.lik oluklu karton kutu % 20 artar-azalır toleranslı olarak Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğimizin 18. maddesi gereğince kapalı teklif alma usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı,

b) Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü - Büyükdere/İSTANBUL

c) Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü - Elmadağ/ANKARA

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.02.2011 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks'la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden % 4 geçici teminat vereceklerdir.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhalede malzemenin tamamına teklif verilecektir. Kısmi teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir.

486/1-1

—— • ——

MALİYE HAZİNESİNE AİT TAŞINMAZIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

Maliye Hazinesine ait muhtelif taşınmazların özelleştirilmesini teminen, 03.12.2010 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla kamuoyuna duyurulan ve son teklif alma tarihi 28.01.2011 olarak belirlenen ihalelerden, MARDİN-MERKEZ-NUR MAHALLESİ TAŞINMAZINA (Mardin İli,  Merkez İlçesi, Nur Mahallesi, 1064 ada, 1 no’lu parselde kayıtlı 2.611,99 m2 yüzölçümlü taşınmaz) ilişkin olanı iptal edilmiştir.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza önemle duyurulur.

715/1-1

—— • ——

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN KAPSAMINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir İşletme Bölge Müdürlüğü İzmir İşletme Şube Müdürlüğünden :

1- a) Satışa esas bedeli en az 195.789,00 TL ile en çok 200.511,00 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 19.579,00 TL, en çok 20.052,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen çay cinsi 10 grup eşya; açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi Menderes Caddesi No:6 Gaziemir / İZMİR adresindeki ihale salonunda 08.02.2011 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 07.02.2011 tarih ve saat 16.00'a kadar 1474. Sokak No:1/6 Alsancak/İZMİR adresinde bulunan ve satışı yapan İzmir İşletme Şube Müdürlüğü veya diğer İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3- Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı İzmir İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4- Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : İZMİR İşletme Şube Müdürlüğü (0) (232) (463 90 53)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

662/1-1


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ STOK SAHALARINDAN TOPLAM 50.000 TON BİGBAG CEVHERİN NUSRAT STOK SAHASINA NAKLİYESİ İŞİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - İhale Kayıt No                  :  2011/11017

2 - Teşekkülün;

a) Adı ve Adresi                     :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

                                                  Cihan Sok. No: 2 Sıhhiye/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 312 294 22 06- 229 21 32

3 - İhale Konusu İşin;

a) Adı                                     :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü merkez stok sahalarından big-bag torbalı ürünün, 23 km mesafeli Nusrat cevher yükleme sahasına nakliyesi hizmet alımı işi.

b) Niteliği                               :  Teknik şartnamede belirtilmiştir.         

c) İşin Yapılacağı Yer             :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

                                                  Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü

                                                  Bigadiç / BALIKESİR

d) İşin Miktarı                        :  50.000 ton

4 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                    :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

                                                  Cihan Sok. No: 2 Sıhhiye/ANKARA

b) Tarih ve Saati                     :  14.02.2011- Pazartesi günü, saat:14:00

c) Usulü                                  :  Açık İhale Usulü

5 - İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (Cihan Sokak No: 2 Sıhhıye/ANKARA) (Kat: 3  319 nolu oda) adresinde ve internet sitemizde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 150,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 14.02.2011 – Pazartesi günü, saat 14:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

7.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu,

7.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

7.3. Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini,

7.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

7.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

7.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

7.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

7.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi,

7.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

7.10. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. bunun gibi belgeler isteklilerce;

4925 sayılı “Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, yurtiçi taşımacılık yapmaya yeterli olduğuna dair T.C Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilmiş olan Taşıma Yetki Belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.

K1 yetki belgesine sahip olan istekliler kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları ile yük taşıyabileceğinden bu belge eki olan Taşıt Listesini sunarak Teknik Şartnamede istenen taşıtları bu belge üzerinde işaretlemek zorundadır.

Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi sahiplerinin sadece bu belgeyi sunmaları yeterlidir. Diğer belge sahiplerinin 4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda ihaleye katılmaları gerekmektedir.

7.11. İş Deneyim Belgesi

İstekliler yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 25’inden az olmamak üzere iş deneyim belgesini sunacaktır.

7.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İhale konusu hizmet veya hizmet bölümleriyle nitelik veya büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan her türlü araçla (kamyon-tır) karayolundan yük nakliyesi işleri hizmetleridir.

8 - Diğer Hususlar

İhale dokümanını posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, 150.00 TL doküman satış bedelini Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Kurumsal Merkez Başkanlığı nezdindeki (Şube Kodu: 425, IBAN No:TR720001500158007295184540) 158007295184540 no.lu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını Genel Müdürlüğümüz (0312) 229 21 32 numaralı faksa göndermek suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler.

9 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

672/1-1

—————

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ STOK SAHASINDA BULUNAN TOPLAM 200.000 TON TORBALI (AMBALAJLI)  BİG BAG ÜRÜNÜN İZMİR ALSANCAK VE İZMİR ALİAĞA LİMANLARINA NAKLİYESİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPTIRILACAKTIR

1 - İhale Kayıt No                  :  2011/11886

2 - Teşekkülün;

a) Adı ve Adresi                     :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

                                                  Cihan Sok. No: 2 Sıhhiye/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 312 229 21 39

3 - İhale Konusu İşin;

a) Adı                                     :  Eti Maden İşletmeleri Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Merkez Stok Sahasında bulunan toplam 200.000 ton torbalı (ambalajlı) ürünün İzmir Alsancak ve İzmir Aliağa Limanlarına nakliyesi hizmet alımı.

b) Niteliği                               :  Teknik şartnamede belirtilmiştir.

c) İşin Yapılacağı Yer             :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

                                                  Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü

                                                  Bigadiç/BALIKESİR

d) İşin Miktarı                        :  200.000 ton

4 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                    :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

                                                  Cihan Sok. No: 2 Sıhhiye/ANKARA

b) Tarih ve Saati                     :  15.02.2011-Salı günü, saat: 14:00

c) Usulü                                  :  Açık İhale Usulü

5 - İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (Cihan Sokak No: 2 Sıhhıye/ANKARA) Kat: 3  319 nolu odada ve internet adresinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 15.02.2011 - Salı günü, saat 14:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

7.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu,

7.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

7.3. Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini,

7.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

7.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

7.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

7.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

7.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi,

7.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

7.10. Mali Durum Belgesi: İsteklilerce, teklif edecekleri bedelin % 10’undan az olamamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır.

7.11. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, İsteklilerce "4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği" hükümleri uyarınca, yurtiçi taşımacılık yapmaya yeterli olduğuna dair TC. Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilmiş olan taşıma yetki belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.

K1 yetki belgesi sahibi olan istekliler kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları ile yük taşıyabileceğinden bu belge eki olan taşıt listesini sunarak teknik şartnamede istenen taşıtları bu belge üzerinde işaretlemek ve bu araçlara ilişkin tevsik edici ruhsat fotokopilerini sunmak zorundadır. Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi sahiplerinin sadece bu belgeyi sunmaları yeterlidir. Diğer belge sahipleri 4925 sayılı Taşıma Kanunu Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda ihaleye katılmaları gerekmektedir.

7.12. İş Deneyim Belgesi

İstekliler yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 25’inden az olmamak üzere iş deneyim belgesini sunacaktır.

7.12.1. İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan her türlü araçla (kamyon veya Tır) karayolundan yük nakliyesi işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

8.Diğer Hususlar

İhale dokümanını posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, doküman satış bedelini Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Kurumsal Merkez Başkanlığı nezdindeki (Şube Kodu: 425, IBAN No:TR720001500158007295184540) 158007295184540 no.lu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını Genel Müdürlüğümüz (0312) 229 21 32 numaralı fakslarına göndermek suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler.

9 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

673/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Karabük Belediye Başkanlığından :

Karabük Merkez İlçe Hürriyet Mahalle Zonguldak Caddesinde aşağıda teknik özellikleri belirtilen mülkiyeti Karabük Belediyesine ait, 19 pafta 1090 ada 14 parselli 691,63 m2 arsa (üzerindeki 902,81 m2 binası ile birlikte ), 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesine göre kapalı Teklif usulü 3.500.000.00 TL (Üçmilyonbeşyüzbin) muhammen bedel üzerden ihale ile satışı yapılacaktır.

1- 19 pafta 1090 ada 14 parselli 691,63 m2 arsası ile birlikte 902,81 m2 binanın muhammen bedel KDV hariç 3.500.000.00 TL olup, geçici teminatı % 3ü 105.000.00 TL’dir. Ek Teminatı : 10.000,00.- TL .

2- İhale yeri ve saati :

a- Kapalı teklif usulüne göre teklifler 10/02/2011 Perşembe günü en geç Saat:15.00 ‘a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2886 Sayılı yasanın 37 nci maddesine göre verilecek teklifler;

Dış zarf ve iç zarf olarak 2 zarf halinde hazırlanacak ve aşağıda belirtilen günü ve saatte iç zarfın bulunduğu dış zarf ihale dosyası teslim edilecektir.

(İç zarfa bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması ve imzalanması kapatılarak zarfın üzeri hangi ihale ile ilgili teklif olduğu yazılıp zarfın üzeri imzalanarak kapatılmalı ve 2.bir zarfın içine konulmalıdır.

Dış zarfın içine teklifin yazıldığı zarfla birlikte geçici teminat veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte katılma şartlarını belirten belgeler konulmalı ve üzeri kapatılarak üzeri imzalanmalıdır.)

b- İhale 10/02/2011 Perşembe günü Saat:15,00 ‘da Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

3. İhaleye gireceklerde aranacak şartlar:

a-) Kanuni ikametgâhının olması (Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi),

b-) Gerçek veya tüzel kişi olması halinde,noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

c-) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin ikametgah, imza sirküleri ortaklık pay oranlarını gösterir noter tasdikli beyannamesi ile ortak tebligat adresi (tek adres) vermesi

d-) İsteklilerin adına vekâleten iştirak ediyorsa istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

e-) İhale şartnamesinde belirtilen geçici teminatı Belediye veznesine yatırmış olması veya teminat kabul edilen diğer değerleri vermesi.

f-) Şartnameyi aldığına dair makbuz.

4. İhale ile ilgili şartname 200,00 TL olup, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğün’den temin edilebilir.

Bilgi edinmek için www.karabuk.bel.tr. İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir.

İlan olunur.

632/1-1

—— • ——

B70 BETON TRAVERSİN HIZLI YOL YENİLEME MAKİNESİNE YÜKLENMESİ VE B58-B70 BETON TRAVERSİN VAGONLARDAN İNDİRİLMESİ VE İSTİFLENMESİ HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden :

İhale Kayıt No                           :   2011/7739

İdarenin:

a)Adresi                                      :   TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Gar/ AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0 272 213 76 21- 0 272 214 20 71

c) Elektronik Posta Adresi         :   www.tcdd.gov.tr.

1- İhale konusu işin adı ve miktarı: Tavşanlı-Gökçedağ İstasyonları Arasında Muhtelif İstasyonlarda 110.000 Adet B70 Beton Traversin Hızlı Yol Yenileme Makinesine Yüklenmesi ve 210.000 Adet B58-B70 Beton Traversin Vagonlardan İndirilmesi ve İstiflenmesi hizmet alım işi satın alınacaktır.

2- Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3- Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü İnşaat İhale Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 09/02/2011 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü İnşaat İhale Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5- Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

660/1-1

—— • ——

OPTİK BÖLÜCÜ VE AKSESUARLARI  SATIN ALINACAKTIR

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden:

İhalenin konusu                                  :   Optik Bölücü ve Aksesuarlarının satın alınması işidir

İhaleyi yapan birimin adı adresi         :   Türk Telekomünikasyon A.Ş. Satın Alma Direktörlüğü Erişim  Satın Alma Müdürlüğü Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA

Tel                                                      :   0 312 555 27 36

Faks                                                    :   0 312 313 27 39

e-mail                                                  :   tuba.tulu@turktelekom.com.tr

İhale dokümanının görüleceği yerler   :   Türk Telekomünikasyon A.Ş. Satın Alma Direktörlüğü Erişim  Satın Alma Müdürlüğü veya www.turktelekom.com.tr “ duyurular ” linkinden görülebilir

İhale tarih ve saati                              :   01.03.2011 günü saat 10:00

Tekliflerin verileceği yer                     :  Türk Telekomünikasyon A.Ş Satın Alma Direktörlüğü Erişim Satın Alma Müdürlüğü C Blok 4. Kat Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA

İhalenin yapılacağı yer                       :   Türk Telekomünikasyon A.Ş. Satın Alma Direktörlüğü İhale Salonu.

İhaleye katılabilecek olanlar               :   Bu ihaleye İhale Dokümanındaki şartları taşıyan istekliler katılabilir.

İhaleye katılamayacak olanlar            :   Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de görev yaptıkları sürece, Yönetim, İcra ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Şirketin diğer tüm çalışanları İhalelere katılamazlar. Katıldıkları takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmaz, sehven değerlendirmeye alınır ve ihale üzerinde kalır ise ihale iptal edilir ve geçici veya kati teminatı gelir kaydedilir. Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin zararı bulunduğu takdirde İstekliden ayrıca tahsil edilir.

Geçici Teminat miktarı                       :   Teklif Bedelinin en az % 3’ü (yüzde üç)

Şartname Bedeli                                  :   KDV dahil 250.- TL

Şartname Bedelinin Yatırılacağı Yer   :   Türk Telekomünikasyon A.Ş. TT Finansal Kontrolörlüğü Veznesi

681/1-1

—————

ERİŞİM DENETLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

İhalenin konusu                                  :   Erişim Denetleme Sisteminin satın alınması işidir

İhaleyi yapan birimin adı adresi         :   Türk Telekomünikasyon A.Ş. Satın Alma Direktörlüğü Erişim Satın Alma Müdürlüğü  Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA

Tel                                                      :   0 312 555 27 36

Faks                                                    :   0 312 313 27 39

e-mail                                                  :   tuba.tulu@turktelekom.com.tr

İhale dokümanının görüleceği yerler   :   Türk Telekomünikasyon A.Ş. Satın Alma Direktörlüğü Erişim Satın Alma Müdürlüğü veya www.turktelekom.com.tr “duyurular” linkinden görülebilir

İhale tarih ve saati                              :   22.02.2011 günü saat 10:00

Tekliflerin verileceği yer                     :   Türk Telekomünikasyon A.Ş Satın Alma Direktörlüğü Erişim Satın Alma Müdürlüğü         C Blok 4. Kat Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA

İhalenin yapılacağı yer                       :   Türk Telekomünikasyon A.Ş. Satın Alma Direktörlüğü İhale Salonu.

İhaleye katılabilecek olanlar               :   Bu ihaleye İhale Dokümanındaki şartları taşıyan istekliler katılabilir.

İhaleye katılamayacak olanlar            :   Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de görev yaptıkları sürece, Yönetim, İcra ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Şirketin diğer tüm çalışanları İhalelere katılamazlar. Katıldıkları takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmaz, sehven değerlendirmeye alınır ve ihale üzerinde kalır ise ihale iptal edilir ve geçici veya kati teminatı gelir kaydedilir. Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin zararı bulunduğu takdirde İstekliden ayrıca tahsil edilir.

Geçici Teminat miktarı                       :   Teklif Bedelinin en az % 3’ü (yüzde üç)

Şartname Bedeli                                  :   KDV dahil 250.- TL

Şartname Bedelinin Yatırılacağı Yer   :   Türk Telekomünikasyon A.Ş. TT Finansal Kontrolörlüğü Veznesi

682/1-1

—— • ——

YÜK VAGONLARININ İÇ-DIŞ YÜZEY TEMİZLİK, KUMLAMA, BOYAMA, DIŞ YÜZEY YAZI-ŞEKİL-ARMA İŞLERİ VE YÜK VAGONLARIN KAPAK DONANIMLARI, KİLİTLEME VE SIZDIRMAZLIK ELEMANLARININ TAMİR, BAKIM-ONARIM VE DEĞİŞTİRİLMESİ HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden :

İhale Kayıt No                       :   2011/8977

İdarenin                                  :

a)Adresi                                  :   TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası :   0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi     :   www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

1) Yük vagonlarının iç-dış yüzey temizlik, iç-dış yüzey boyama ve dış yüzey yazı-şekil-arma işlerinin yapılması, 20000 m2 ( + % 20 toleranslı)

2) Ug serisi yük vagonların iç-dış yüzey temizlik, iç-dış yüzey kumlama, iç-dış yüzey boyama ve dış yüzey yazı-şekil-arma işlerinin yapılması, (31 Adet )

3) Ug serisi yük vagonların kapak donanımları, kilitleme ve sızdırmazlık elemanlarının tamirat, bakım-onarım ve değiştirilmesi, (31 Adet )

Hizmet işleri (Teknik Şartnameye göre) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 10/02/2011 günü saat 14/30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

546/1-1


DÜZ KONVEYÖR BAND SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :

Mal Alımı Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                               :  Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Fax No            :  (0-274) 248 56 70-75 (6 hat) (0-274) 248 56 76

c) e-mail Adresi                     :  satinalmaservisi@sli.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın :

S. No.

a) Niteliği - Türü ve Miktarı

İhale Kayıt No.

İhale Tarih ve Saati

Mal Teslim Süresi

İhale Doküman Bedeli (KDV. Dahil)

Tekliflerin Geçerlilik Süresi

1 -

 

 

 

2 -

Tekstil Kordlu Konveyör band

- EP-200-1067-16-6-6-3-A1 D (Düz)

Konveyör Band : 750 Metre

 

Tekstil Kordlu Konveyör band

- EP-200-1219-16-6-6-3-A1 D (Düz)

Konveyör Band : 250 Metre

2011/10443

17/2/2011

Saat: 14.00

60 Takvim Günü

30,00 TL.

60 Takvim Günü

 

b)Mal Teslim Yeri                :  SLİ Müessesesi Müdürlüğü Tesellüm ambarı / Seyitömer - KÜTAHYA

c) Mal Teslimi Süresi            :  Sözleşmenin imzalanmasını veya sipariş mektubunun yükleniciye tebliğini müteakip, yukarıdaki mal teslim süresidir

d) İhalenin Yapılacağı Yer     :  SLİ Müessesesi Müdürlüğü, İhale Komisyon Salonu / Seyitömer - KÜTAHYA

3- İhaleye ait dokümanın görülmesi ve temini;

a) İhale dokümanın aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir.

b İhale dokümanının satın alınacağı yerler:

- Ankara’da   : TKİ. Genel Müdürlüğü, Satınalma Daire Başkanlığı Hipodrom Cad. No:12 / YENİMAHALLE

- İzmir’de      : TKİ. Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sokak No: 3 / BORNOVA Tel: (0-232) 3392671

- Kütahya’da : S.L.İ.Müessesesi Müdürlüğü, Satınalma Şube Müdürlüğü / SEYİTÖMER Tel:(0-274)2485670(5hat)

- Bursa’da     : B.L.İ İşletme Müdürlüğü / ORHANELİ Tel: (0-224) 8276471 adreslerinden görülebilir

ve yukarıdaki bedel üzerinden aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

4 - Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde TKİ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır.

7 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (Ceza ve yasaklama hükümleri hariç) 4734 ve 4735 Sayılı kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir

8 - Web Sitesi: www.sli.gov.tr

İlgililere duyurulur.

581/1-1

—— • ——

MOBİL RIHTIM VİNCİ KİRALANMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü rıhtımlarına yanaşan konteynır gemilerinden, gemiden karaya veya karadan gemiye konteynır yükleme ve boşaltılmasında ve konteyner dışı ağır yüklerin elleçlenmesinde kullanılmak üzere mobil rıhtım vinci kiralanması hizmeti açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                    :  2011/10326

1 - İdarenin:

a) Adresi                                              :  TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası              :  (0 216) 348 80 20/4707- (0 216) 345 17 05

c) Elektronik Posta Adresi                  :  --

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  1 Adet MHC Vinç

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Komisyonu Başkanlığına 15/02/2011 Salı günü saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dökümanı TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

596/1-1