28 Ocak 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27829

YARGI İLÂNLARI

 


Edirne 1.Asliye Ceza Hakimliğinden :

2. Kor. K.lığı As. Mahkemesi Hakimliğinden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edirne 1.Asliye Ceza Hakimliğinden :

Esas No     : 2008/271

Karar No    : 2009/563

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Bulgaristan uyruklu Ivanov ve Gergena oğlu, 19.08.1987 Haskova d.lu. halen Georgi Kirkov sk.No:31, B Girişi, Kat:2, Daire: 16-Haskova-Bulgaristan adresinde oturur YORDAN HASABIEV hakkında yapılan yargılama sonunda mahkememizce sanığın 5607 sayılı yasanın 3/1, TCK.61, 62, 51/2 maddeleri gereğince 10 ay hapis ve 6.080,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK. 51/1 maddesi gereği sanığın önceden kasıtlı bir suçtan mahkumiyetine ilişkin bir karar bulunmayışı ve cezasının ertelenmesi halinde yeniden suç işlemeyeceği hakkında mahkememizce olumlu kanaat elde edilmiş olması sebebiyle TCKnun 51/2 maddesi gereğince tertip olunan hapis cezasının ERTELENMESİNE, Kaçağa konu eşyaların araçta oluşturulan özel bölme içersinde Türkiye'ye ithal edilme şekli ve bundan anlaşılan suçlunun kişiliğine göre hakkında CMK.nun 231/5 ve 6 nci maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına, TCK.nun 51/6 maddesi gereğince hükümlünün kişiliği ve sosyal durumuna göre hakkında denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlenmeden ve uzman kişi görevlendirilmeden geçirilmesine, 5607 sayılı yasanın 13/a-b maddeleri gereği nakil aracının kaçak eşyanın ve suçun işlenmesine kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasına engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış gizli bir tertibat bulunması sebebiyle X 1308 BK plakalı nakil aracının MÜSADERESİNE, TCK.nun 54/1 maddesi gereğince Kaçağa konu miktar ve nitelikleri KEMTV'de yazılı olan eşyaların MÜSADERESİNE dair verilen hükmün tebligat ve yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı tebligat kanunun 28, 29 ve 30 maddeleri gereğince Resmi Gazete de ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına,ilan masrafının sanıktan alınmasına,kararın Adliye ilan tahtasında 1 ay süre ile asılması,bu husustaki tutanağın gönderilmesi için Edirne C.Başsavcılığına gönderilmesine karar verildi.

513


2. Kor. K.lığı As. Mahkemesi Hakimliğinden :

Esas Sayısı     : 2007/334

Karar Sayısı    : 2008/1768 Müt.

Karar Günü    : 19.05.2009

ÖZET             : Sanık Hüseyin ve Eray Oğlu, 1985 D.lu, Çankırı, Orta, Merkez Mh.Nf.Kyt. Ahmet Kubilay ÇELİKTEN’in 15.03.2006-04.04.2006 tarihleri arasında işlemiş olduğu izin tecavüzü suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-b ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 10 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan 10 ay hapis cezasının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin 10 ay hapis cezasının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9861

—————

Esas Sayısı     : 2007/300

Karar Sayısı    : 2008/1763 Müt.

Karar Günü    : 05.06.2009

ÖZET             : Sanık Mehmet ve Ayşe Oğlu, 1984 D.lu, Şanlıurfa, Suruç, Tavşan Ky.Nf.Kyt. İbrahim Halil ÖZDEMİR’in 18.12.2005 tarihinde işlemiş olduğu iştirak halinde arkadaşının bir şeyini çalmak suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 132 ve 5237 Sayılı T.C.K.nun 62 nci maddeleri uyarınca 5 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan 5 ay hapis cezasının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin 5 ay hapis cezasının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9860

—————

Esas Sayısı     : 2007/275

Karar Sayısı    : 2008/1677 Müt.

Karar Günü    : 11.05.2009

ÖZET             : Sanık Ziya ve Zehra Oğlu, 1984 D.lu, Denizli, Çivril, Seraserli Ky.Nf.Kyt. Reha KOÇHAN’ın 01.12.2005 tarihinde işlemiş olduğu emre itaatsizlikte ısrar suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 87/1 ve 5237 Sayılı T.C.K.nun 62 nci maddeleri uyarınca 25 Gün Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, yine sanığın 02.01.2006 tarihinde işlemiş olduğu kendini askerliğe yaramayacak hale getirmek suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 79/1 ve 5237 Sayılı T.C.K.nun 32/2 ve 62’nci maddeleri uyarınca 8 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükümlerin Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan hapis cezalarının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin hapis cezalarının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9859

—————

Esas Sayısı     : 2007/171

Karar Sayısı    : 2008/1687 Müt.

Karar Günü    : 13.05.2009

ÖZET             : Sanık Nihat ve Faddul Oğlu, 1983 D.lu, Gaziantep, Nizip, Çiftlik Ky.Nf.Kyt. Nail YİĞİTOĞLU’nun 28.09.2003-04.10.2003 tarihleri arasında işlemiş olduğu izin tecavüzü suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-b, 73 ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 5 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan 5 ay hapis cezasının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin 5 ay hapis cezasının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9858

—————

Esas Sayısı     : 2007/140

Karar Sayısı    : 2009/310 Müt.

Karar Günü    : 25.03.2009

ÖZET             : Sanık Ökkeş ve Edeviye Oğlu, 1980 D.lu, Gaziantep, Islahiye, Koçcağız Ky.Nf.Kyt. Ali ŞAHAN’ın 15.04.2003-23.06.2004 tarihleri arasında işlemiş olduğu firar suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-a ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9857