26 Ocak 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27827

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından :

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA İPTAL İLANI

Prestij Sağlık Ürünleri Turz. Gıda İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şirketi; yasaklama kararında hukuka uyarlılık bulunmadığı iddiası ile iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine açtığı dava da; Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 01.12.2010 tarih ve 2010/5384 Y.D. İtiraz Nolu kararı ile 04.12.2008 tarihinde yapılan Üroloji Ünitesi 24 kalem sarf malzeme alımı ihalesi ile 15.01.2009 tarihinde yapılan Gastroentroloji Ünitesi 7 kalem sarf malzeme alımı ihaleleri için; 15.04.2010 tarih ve 27059 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış, ancak ilandaki maddi hata nedeniyle 16.04.2010 tarih ve 27554 sayılı Resmi Gazetede düzeltme ilanı ile verilen yasaklama kararının iptal edilmesine karar vermiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı ; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 05.01.2011 tarih ve 173 nolu olur yazısı ile ve Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 01.12.2010 tarih ve 2010/5384 Y.D. İtiraz Nolu kararı gereği; Prestij Sağlık Ürünleri Turz. Gıda İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. şirketinin, 04.12.2008 tarihinde yapılan Üroloji Ünitesi 24 kalem sarf malzeme alımı (2008/179426 İKN) ve 15.01.2009 tarihinde yapılan Gastroentroloji Ünitesi 7 kalem sarf malzeme alımı (2008/198899 İKN) nedeniyle ayrı ayrı birer yıl (toplam iki yıllık) süreyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin kararın kaldırılması ilanıdır.

583/1-1

—— • ——

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

29/4/2010 tarihli ve 27566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kırtepe Mah. Arifler Sok. No: 22 Bartın ilini adres gösteren 47296926072 T.C. kimlik numaralı Hüseyin Enver İzmirli’nin 2886 sayılı Kanunun 84. maddesi gereği bütün ihalelere katılmaktan 1 (bir) yıl süreyle yasaklanmasına ilişkin işlemin iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması istemiyle, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2010/927 esas numarasında açılan dava sonucunda Mahkemece dava konusu işlemin iptaline dair 3/11/2010 tarihli ve Esas No: 2010/927, Karar No: 2010/1328 sayılı Karar verilmiştir. Bu sebeple söz konusu işlem iptal edilmiştir.

İlan olunur.

574/1-1


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İskenderun Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Hatay/İskenderun

Adresi

Çay Mah. Atatürk Bulv. No:13 Kat: 1

Tel-Faks

Tel: 0 326 613 91 82-0 326 614 11 49

Posta Kodu

31200

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kasım Yüksekbaş

 

Adresi

Cumhuriyet Mah. İsmet İnönü Cad. No: 175 İskenderun/Hatay

 

T.C. Kimlik No.

24514884208

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

575/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bayburt Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Bayburt-Merkez

Adresi

Tuzcuzade Mah. Vali Nihat Üçyıldız Cad. Özel İdare İşhanı Kat: 2 Bayburt

Tel-Faks

0458 211 66 99-0458 211 51 85

Posta Kodu

69000

E-Mail

bayburt@milliemlak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İhsan Akbulut

 

Adresi

Zahit Mah. Ülkem Cad. No: 28 Bayburt

 

T.C. Kimlik No.

12267068204

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

576/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bayburt Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Bayburt-Merkez

Adresi

Tuzcuzade Mah. Vali Nihat Üçyıldız Cad. Özel İdare İşhanı Kat: 2 Bayburt

Tel-Faks

0458 211 66 99-0458 211 51 85

Posta Kodu

69000

E-Mail

bayburt@milliemlak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ömer Girgin

 

Adresi

Mehmet Çelebi Mah. Kuzgun Sok.  No: 2/1 Bayburt

 

T.C. Kimlik No.

59677487980

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

576/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığı Beyoğlu Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

İstanbul-Fatih

Adresi

Ankara Cd.

Tel-Faks

0212 5142000-0212 5142095

Posta Kodu

34416

E-Mail

mile_istanbul@milliemlak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Halil Yılmaz

 

Adresi

Mevlana Mah. Aslı Sok. No: 6/1 Sancaktepe/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

18431201224

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

576/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Isparta Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Isparta-Merkez

Adresi

İstiklal Mahallesi 113 Cad. No: 97 Isparta

Tel-Faks

0246 218 70 15/0246 218 30 08

Posta Kodu

32300

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Davraz

 

Adresi

Küçük Hacılar Köyü No: 81/2 Isparta

 

T.C. Kimlik No.

39970500340

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

576/4/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Niğde Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Niğde-Merkez

Adresi

Hükümet Meydanı Niğde

Tel-Faks

0388 232 32 90-0388 232 45 43

Posta Kodu

51200

E-Mail

nigde@milliemlak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bülent Veysel Sabanlı

 

Adresi

Dere Mah. Yeşilburç Cad. No: 59/12 Merkez-Niğde

 

T.C. Kimlik No.

48034660494

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

576/5/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/75375

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Tunceli Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

İl/İlçe

Tunceli/Merkez

Adresi

Atatürk Mahallesi Muhlis Akarsu Caddesi No: 14 Tunceli

Tel-Faks

0 4282131794/0 482 2131861

Posta Kodu

62000

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Saldemsoft Yazılım ve Bilimiş Teknolojileri (Zekeriya Demir)

 

Adresi

G.M.K. Bulvarı Onur İş Merkezi Kat 6 No 115 Kızılay-Çankaya-Ankara

 

T.C. Kimlik No.

22078629242

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

2780421980

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

229789

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

582/1-1


Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden :

1. Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör) alınacaktır.

2. Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi ve anabilim dalını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya Sanatta Yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ve özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD ’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3. Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi ve anabilim dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, Uzmanlık belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ve özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD ’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

4. Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, Uzmanlık belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesini, varsa Yabancı Dil Başarı Belgesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı ve özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD ’yi ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (*)Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

5. İlanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde üniversitemiz irtibat bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7. Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç *)

8. Profesör ünvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent ünvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

9. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

10. Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (İrtibat Bürosu)

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No:3 Kat :2 Ulus/ANKARA

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMALAR

Tıp Fakültesi

Kardiyololoji

Ana Bilim Dalı

Profesör

1

1

İnvaziv kardiyoloji konusunda deneyimli olma ve “Karotis anjiyoplasti ve stent uygulamaları” konusunda uluslararası sertifikasyon sahibi olma şartı aranacaktır.

Tıp Fakültesi

Kardiyololoji

Ana Bilim Dalı

Doçent

1

1

İnvaziv kardiyoloji konusunda deneyimli olma, “Periferik arter girişimi, karotis arter anjiyoplasti ve stent işlemlerini yapabilme, elektrofizyolojik çalışma (EPS) konusunda deneyimli olma ve uyku apnesi” konularında çalışmaları ve deneyimli olma şartı aranacaktır.

Tıp Fakültesi

Kardiyololoji

Ana Bilim Dalı

Doçent

1

1

İnvaziv kardiyoloji konusunda deneyimli olma, “Periferik arter girişimi, karotis arter anjiyoplasti ve stent işlemlerini yapabilme, elektrofizyolojik çalışma (EPS) ile uyku apnesi” konularında çalışmaları ve deneyimli olma şartı aranacaktır.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı olma ve Tiroid hastalıklarında “perkutan lazer ablasyon metodu” ve “elastosonografi” konularında deneyim sahibi ve çalışmaları olma şartı aranacaktır.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

 Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Gastroenteroloji uzmanı olmak ve Doçent ünvanı aldıktan sonra bir üniversitede en az 5 yıl kadrolu olarak çalışmış olmak ve probleme dayalı öğretim (PDÖ) uygulamaları ile ilgili sertifikası olma şartı aranacaktır.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı olma ve Tiroid hastalıklarında “perkutan lazer ablasyon metodu” ve “elastosonografi” konularında deneyim sahibi ve çalışmaları olma şartı aranacaktır.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Gastroenteroloji uzmanı olmak ve “Kapsül endoskopi ve ince barsak hastalıklarında uygulaması” konusunda deneyimi ve çalışmaları olma şartı aranacaktır.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Tıbbi onkoloji uzmanı olma ve “Mide kanserlerinde neoadjuvan kemoterapi” konusunda çalışma ve deneyim sahibi olma şartı aranacaktır.

Tıp 1. Fakültesi

Aile Hekimliği

Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

“En az 2 yıllık üst düzey sağlık idareciliği” yapmış olmak ve “birinci basamak sağlık hizmetleri ile kırsal sağlık hizmetleri” konusunda saha araştırmaları bulunmak şartı aranacaktır.

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıklar Anabilim Dalı

Profesör

1

1

“En az 10 yıllık Profesör olma, en az 5 yıllık sağlık idareciliği” yapmış olma ve “Şarbon, menenjit, Kırım-Kongo kanamalı ateşi ve Pandemik grip konularında”çalışmaları ve deneyim sahibi olma şartı aranacaktır.

Tıp Fakültesi

Çocuk Hastalıkları

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Pediatrik Hematoloji uzmanı olma, en az 8 yıllık Profesör olma ve en az 3 yıl üst düzey sağlık ve hastane idareciliği yapmış olma şartı aranacaktır

Tıp Fakültesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

“Fibromiyalji” konusunda çok yönlü çalışmaları olma ve en az 2 yıllık üst düzey hastane ve sağlık yöneticiliği yapmış olma şartı aranacaktır.

Tıp Fakültesi

Nöroloji

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

“En az 5 yıllık profesör olmak ve en az 3 yıl hastane yöneticiliği yapmış olmak” ve “Elektrofizyolojik çalışma ile EMG sertifikasına sahip olma” ve bu konuda en az 10 yıllık deneyime sahip olma şartı aranacaktır.

Tıp Fakültesi

Psikiyatri

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

En az 10 yıl üniversite öğretim üyeliği deneyimi olma, “İnsan metabolizması ve psikiyatri” ve “kadın ve psikiyatri” konularında bilimsel çalışma yapmış olmak ilaveten, “EEG ve Psikiyatri” konusunda eğitim almış olma şartı aranacaktır.

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

“Konstipasyon cerrahisi” ve “deneysel diyabet ve endotel hasarı konusunda” deneyim sahibi ve çalışmaları bulunma şartı aranacaktır.

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Çocuk ortopedisi konusunda yeni teknikler geliştirmiş ve uygulamış olmak ayrıca en az 5 yıllık üst düzey sağlık idareciliği yapmış olma şartları aranacaktır.

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Eklem cerrahisi ve klinik anatomi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olma ve 2 yıl hastane ve sağlık idareciliği yapmış olma şartı aranacaktır.

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Kıkırdak hastalıkları ve klinik anatomi konularında çalışma ve deneyim sahibi olma şartı aranacaktır.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Profesör

1

1

“Perinatoloji alanında” tecrübe ve “Robotik cerrahi sertifikasına sahip olma şartı aranacaktır.

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Alanında en az 10 yıl uzman olarak çalışmış olmak, refraktif cerrahide deneyim sahibi ve çalışmalarının bulunması ile, uluslararası “excimer laser” sertifikasyonuna sahip olma, kornea hastalıklarda yeni tedavi seçenekleri konusunda uluslararası düzeyde deneyim sahibi olma ve hastane kalite değerlendirmesinde sertifika sahibi olma şartı aranacaktır.

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Gözde “Nanoteknoloji Uygulamaları” konusunda yayınları ve deneyim sahibi olma şartı aranacaktır.

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

“Kalp cerrahisi anestezisinde bilimsel çalışma ve deneyim sahibi olma, karaciğer transplantasyonu anestezisinde deneyim sahibi olma ve en az 2 yıl süreyle anabilim dalı veya eğitim ve araştırma hastanesinin anestezi kliniğinde yönetici olma şartı aranacaktır.

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

“Toksikoloji alanında doktora derecesine sahip olma”, yoğun bakım konusunda deneyim sahibi olma ve “Çalışan anestezistlerin sağlığı” konularında çalışmalarının bulunması ve deneyim sahibi olma şartları aranacaktır.

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Ortopedik anestezi alanında çalışmaları olma, Sağlık yöneticiliği ve işletmeciliği konusunda eğitim almış olma ve en az 5 yıl aktif sağlık yöneticiliği yapmış olma şartları aranacaktır.

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

“Özofagus Cerrahisi” konusunda çalışmaları ve deneyim sahibi olma ve “En az 4 yıl üst düzey sağlık idareciliği” yapmış olma şartı aranacaktır.

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

“Baş-boyun kanserleri cerrahisi konusunda en az 2 yıl uluslararası klinik deneyim ile bu konuda uluslararası eğitim sertifikası sahibi olma” ve endoskopik kafa kaidesi cerrahisine ait kurs sertifika belgesi olma şartları aranacaktır.

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz

Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Alanında en az 10 yıl uzman olarak çalışmış olmak, orta kulak cerrahisi, temporal kemik diseksiyonu ve reflü konularında çalışmaları ve deneyim sahibi olma ile “İlaç Etik Kurul Sertifikası” sahibi olma şartları aranacaktır.

Tıp Fakültesi

Üroloji

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

“Robotik Ürolojik Cerrahi“ konusunda bilimsel çalışmaları ve deneyim sahibi olma şartı aranacaktır.

Tıp Fakültesi

Plastik Cerrahi

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

“Burun cerrahisi konusunda deneyim sahibi olma” ve “klinik anatomi” çalışmaları olma’’ şartları aranacaktır.

Tıp Fakültesi

Plastik Cerrahi

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

“Yanık ve tedavisi” ve “maksillofasiyal cerrahi” konularında çalışmaları ve deneyim sahibi olma şartı aranacaktır.

Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi

Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Deney hayvanları laboratuarı araştırma sertifikası ve eğitim becerileri sertifikası olma şartı ile ERASMUS programları konusunda deneyim sahibi olma şartları aranacaktır.

Tıp Fakültesi

Biyokimya

Anabilim Dalı

 Profesör

1

1

Uluslararası alanda kullanılan ölçüm yöntemleri ve kitleri geliştirmiş olma şartı aranacaktır.

Tıp Fakültesi

Biyokimya

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

“Oksidatif stress” konusunda bilimsel çalışmaları olmak ve idrar protein ölçümünde yeni bir teknik geliştirmiş olma şartı aranacaktır.

Tıp Fakültesi

Patoloji

Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Meme ve moleküler patoloji konularında bilimsel çalışma ve deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Biyoistatistik

Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Biyoistatistik alanında, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri’nde yüksek lisans düzeyinde en az 5 yıllık üniversite öğretim elemanı olarak ders vermiş olmak ayrıca, “beslenme ve sağlık alanında proje yürütücülüğü yapmış olma şartı aranacaktır (*).

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat

Profesör

1

1

Ekonomik düşünce ve ekonominin metodolojisi ile Uzun-vadeli ekonomik büyüme ve gelişme Dünya ekonomisinin karşılaştırmalı analizleri, Osmanlının ekonomik tarihi konularında çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

1

Türkiye politikası ve siyasal partiler, uluslararası örgütler ve Türkiye bağlamında değerlendirilmeleri konularında çalışmaları olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü

Profesör

1

1

Stratejik Yönetim alanında bilimsel araştırmalar yapmış ve deneyim kazanmış olmak

İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü

Yrd. Doç.

3

1

Sanayi kümeleri, teknolojik yenilik konusunda doktora yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Malzeme Mühendisliği

Profesör

1

1

Yarı iletken kristal ve ince filmlerin büyütülmesi ve karakterizasyonu konularında çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Malzeme Mühendisliği

Doçent

1

1

Metalürji mühendisliği ve süper iletken kaplamalar ve sol-gel kaplama alanlarında çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Malzeme Mühendisliği

Doçent

1

1

Yarı iletken devre elemanlarının üretimi ve hidrostatik basınç altında elektriksel karakteristiklerinin incelenmesi konularında çalışmaları olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Malzeme Mühendisliği

Doçent

1

1

Manyetik nano-malzemeler ve biyomedikal uygulamalı nano-malzemeler konularında çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Yrd. Doç.

3

1

Süper-kritik akışkanlar teknolojisi ve Elektronik nano-teknoloji konularında çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Makina Mühendisliği

Doç.

1

1

Makine tasarımı konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Makina Mühendisliği

Yrd. Doç.

3

1

Yapay sinir ağları ve kavramsal tasarım konularında çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Doç.

1

1

Optik haberleşme alanında çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Yrd. Doç.

3

1

Yüksek lisans ve doktorasını kodlama teorisi alanında yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

1

Bilgisayar grafiği alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Yrd. Doç.

3

2

Uzaktan eğitim ve uygulamaları konularında deneyimli olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Yrd. Doç.

3

1

Sanal gerçeklik uygulamaları konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Yrd. Doç.

3

1

Kodlama Teorisi, Kriptoloji, Cebirsel Topoloji konularında çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Yrd. Doç.

3

1

Kodlama Teorisi, Kriptoloji, Bilgi güvenliği konularında çalışmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü / İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilin Dalı

Profesör

1

1

Sakat İstihdamı konusunda çalışmaları olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü / Fars Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

1

Doktora ve doçentliğini Fars Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak ve klasik Fars dili edebiyatı alanında çalışmaları olma şartı aranacaktır.

 

(*) Tıp Fakültesi mezunu olma şartı aranmaz

666/1-1