26 Ocak 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27827

YARGI İLÂNLARI

 


Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

2. Kor. K.lığı As. Mahkemesi Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Sayı: 2010/1618-2010/1394 EK

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; aşağıda açık kimlik bilgileri ve bilinen adresleri yazılı bulunan sanıklar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 23/11/2010 tarih ve 2010/1618 esas, 2010/1394 karar sayılı ilamı sanıklar hakkında 5607 s. Kanunun 13 ve 5237 sayılı TCK'nm 54 maddesindeki yasal müsadere koşulları oluşmadığı ve hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığından aracın müsaderesine yer olmadığına ve iadesine karar verilmiş, Hazine vekili Av. Tamay Yazar 26/11/2010 hakim havaleli dilekçesi ile verilen bu kararı temyiz etmiştir.

Hazine vekili Av. Tamay Yazar'ın temyiz dilekçesinin, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince temyiz dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

SANIKLAR:

1- BASSAM KHARMA, Moustafa ve Mounıra oğlu, 1978 Aleppo doğumlu, Suriye Devleti Halep ili nüfusunda kayıtlı, Suriye Halep Katırcı mahallesinde adresinde oturur.

2- MOHAMAD ANJARI, Mdıb ve Asmahan oğlu, 1989 Aleppo doğumlu, Suriye Devleti Halep ili nüfusunda kayıtlı, Suriye Halep Babıl Nasrin mahallesinde adresinde oturur

3- ALİ HANASH, Msafwat ve Amma oğlu, 1990 Aleppo doğumlu, Suriye Devleti Halep ili nüfusunda kayıtlı, Suriye Saahaddin sk. adresinde oturur

78

—————

Sayı: 2010/1192-2010/1181 EK

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmed ve Zarife oğlu, 1964 Nesirye doğumlu , Halep nüfusuna kayıtlı olup ve halen Suriye Devleti Cineris Mah. adresinde oturan İBRAHİM HALİL, Ali ve Emine oğlu, 1987 Nesirye doğumlu , Halep nüfusuna kayıtlı olup ve halen Suriye Devleti Cineris Mah. adresinde oturan HASAN ZEYDAN ve Bekri ve Hatice oğlu, 1973 Nesirye doğumlu , Halep nüfusuna kayıtlı olup ve halen Suriye Devleti Cineris Mah. adresinde oturan RECEP HAMEDE hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 22/09/2010 tarih ve 2010/1192 esas, 2010/1181 karar sayılı ilamı ile sanıkların sevk ve idaresindeki 2 adet atın 5607 s. Kanunun 13/1 ve 5237 sayılı TCK'nın 54/1-3 maddesindeki yasal müsadere koşulları oluştuğu anlaşıldığından atların müsaderesine karar verilmiştir.

Sanığın Yabancı Uyruklu olması nedeniyle Kararın tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince temyiz dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün soma tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

279


2. Kor. K.lığı As. Mahkemesi Hakimliğinden:

Esas Sayısı     : 2009/1014; 2009/1131

Karar Sayısı    : 2010/294 Müt.

Karar Günü    : 11.06.2010

ÖZET             : Sanık Celal ve Selver Oğlu, 1979 D.lu, Amasya, Merkez, Hızırpaşa Mh.Nf.Kyt.lı Tarkan ÇOPNUR hakkındaki Gelibolu Asliye Ceza Mahkemesinin 01.10.2001 tarih ve 2001/185 Dış. sayılı şartla tahliye kararının geri alınmasına, 28.10.2001-27.06.2002 tarihleri arasındaki sürenin aynen çektirilmesine dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9876

—————

Esas Sayısı     : 2008/1022

Karar Sayısı    : 2009/801 Müt.

Karar Günü    : 18.09.2009

ÖZET             : Sanık Mustafa ve Fatma Oğlu, 1987 D.lu, Trabzon, Çaykara, Yaylaönü Nf.Kyt.lı Abdulkerim ASAN’ın 29.12.2007 tarihinde işlemiş olduğu kullanmak maksadıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçundan eylemine uyan T.C.K.nun 191/1, 62, 50/1-a ve 52/3 ‘üncü maddeleri uyarınca 6.000,00 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9875

—————

Esas Sayısı     : 2008/536

Karar Sayısı    : 2010/477 Müt.

Karar Günü    : 11.06.2010

ÖZET             : Sanık Abdulcebbar ve Şanaz Oğlu, 1985 D.lu, Muş, Merkez, Yukarısızma Ky.Nf.Kyt.lı Turan YALOVA hakkında verilmiş olan kararların toplanarak sanığın içtiamen 20 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9874

—————

Esas Sayısı     : 2008/262

Karar Sayısı    : 2009/406 Müt.

Karar Günü    : 17.04.2009

ÖZET             : Sanık Necati ve Emine Oğlu, 1984 D.lu, Zonguldak, Ereğli, Yunuslu Ky.Nf.Kyt.lı Yılmaz TEKİN’in 14.06.2008-22.06.2008 tarihleri arasında işlemiş olduğu firar suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-a ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, yine sanığın 18.09.2006-24.09.2006 tarihleri arasında işlemiş olduğu izin tecavüzü suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-b, 73 ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, yine sanığın 21.10.2006-10.11.2006 tarihleri arasında işlemiş olduğu firar suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-a ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, yine sanığın 19.11.2006-30.11.2006 tarihleri arasında işlemiş olduğu firar suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-a ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9872

—————

Esas Sayısı     : 2008/125

Karar Sayısı    : 2010/51 Müt.

Karar Günü    : 29.01.2010

ÖZET             : Sanık Necati ve Dilber Oğlu, 1978 D.lu, Balıkesir, Havran, Yeni Mh.Nf.Kyt.lı Cemali TURGAY hakkındaki 2’nci Kor.K.lığı As.Mah.nin 26.11.1998 tarih ve 1998/1414 Esas, 1998/647 Müt. Karar sayılı şartla tahliye kararının geri alınmasına, 21.01.1999-26.05.1999 tarihleri arasındaki sürenin aynen çektirilmesine dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9871

—————

Esas Sayısı     : 2007/1104

Karar Sayısı    : 2010/18 Müt.

Karar Günü    : 04.02.2010

ÖZET             : Sanık Ramazan ve Kifayet Oğlu, 1984 D.lu, Sivas, Kangal, Alacahan Hürriyet Mh.Nf.Kyt.lı Selim DOĞAN’ın 26.03.2007 tarihinde işlemiş olduğu askeri eşyayı kasten tahrip etmek suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 130/1 ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 2 Ay 15 Gün Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan 2 ay 15 gün hapis cezasının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin 2 ay 15 gün hapis cezasının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9870

—————

Esas Sayısı     : 2007/914

Karar Sayısı    : 2009/123 Müt.

Karar Günü    : 19.05.2009

ÖZET             : Sanık Kablan ve Remziye Oğlu, 1985 D.lu, Mersin, Tarsus, Aladağlı Ky.Nf.Kyt.lı İrfan KAYA’nın 19.01.2006-22.02.2007 tarihleri arasında işlemiş olduğu firar suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-a ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 10 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan 10 ay hapis cezasının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin 10 ay hapis cezasının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9869

—————

Esas Sayısı     : 2008/106

Karar Sayısı    : 2008/1192

Karar Günü    : 23.12.2008

ÖZET             : Sanık Hasan ve Elif Oğlu, 1965 D.lu, Denizli, Merkez, Pelitlibağ Nf.Kyt.lı Abdurrahman YALÇINKAYA’nın 02.09.2003 tarihinde askeri eşyayı satmak suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de, müsnet suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı anlaşıldığından CMK’nın 223/2-e maddesi uyarınca sanığın beraatına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9881

—————

Esas Sayısı     : 2008/90

Karar Sayısı    : 2008/1318

Karar Günü    : 26.12.2008

ÖZET             : Sanık Erol ve Saniye Oğlu, 1983 D.lu, İstanbul, Silivri, Alibey Mh.Nf.Kyt.lı Erhan KOYUNOĞLU’nun 07.03.2004 tarihinde memuriyet görevini ihmal suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de, müsnet suçun 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 Sayılı TCK’ya göre suç olmaktan çıkarıldığı anlaşıldığından 5237 Sayılı TCK’nın 7/1 ve CMK’nın 223/2-a maddeleri uyarınca sanığın beraatına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9880

—————

Esas Sayısı     : 2008/44

Karar Sayısı    : 2008/471

Karar Günü    : 04.09.2008

ÖZET             : Sanık Abdi ve Gülizar Oğlu, 1977 D.lu, Edirne, İpsala, Karpuzlu Ky.Nf.Kyt.lı Mehmet YANMAZ’ın Ekim 2002 tarihinde işlemiş olduğu rüşvet vermek suçundan eylemine uyan 765 Sayılı TCK’nın 213/1, 219/3 ve 59/2’nci maddeleri uyarınca 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanık Mustafa ve Saniye Oğlu, 1983 D.lu, Konya, Emirgazi, Merkez Mh.Nf.Kyt.lı Murat KOCATÜRK’ün Ekim-Kasım 2002 tarihinde işlemiş olduğu rüşvet almak suçundan eylemine uyan 765 Sayılı TCK’nın 212/2, 212/4, 219/3 ve 59/2’nci maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis ve 115,00 YTL. adli para cezası ile cezalandırılmasına, yine sanığın 30.10.2002 tarihinde işlemiş olduğu rüşvet almak suçundan eylemine uyan 765 Sayılı TCK’nın 212/2, 212/4, 219/3 ve 59/2’nci maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis ve 156,00 YTL. adli para cezası ile cezalandırılmasına, yine sanığın Eylül 2002 tarihinde işlemiş olduğu memuriyet görevini kötüye kullanmak suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 144’üncü maddesi delaleti ile 765 Sayılı TCK’nın 257/1 ve 59/2’nci maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükümlerin Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan hapis cezalarının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin hapis cezalarının açıklanacağının hatırlatılmasına,

Sanık Sultan ve Gül Oğlu, 1976 D.lu, İran Urmiya, Koşterga Mh.Nf.Kyt.lı Halit Abbas SULTAN’ın Ekim 2002 tarihinde işlemiş olduğu rüşvet vermek suçundan eylemine uyan 765 Sayılı TCK’nın 213/1, 219/3 ve 59/2’nci maddeleri uyarınca 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan hapis cezasının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin hapis cezasının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanıkların adreslerinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz ve temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9879

—————

Esas Sayısı     : 2008/1

Karar Sayısı    : 2008/1315

Karar Günü    : 26.12.2008

ÖZET             : Sanık Mehmet Şerif ve Güllü Oğlu, 1972 D.lu, Erzurum, Tortum, Yeşildere Ky.Nf.Kyt.lı Cengiz DOLAŞIR’ın 03.05.2009 tarihinde hizmete müteallik bir muameleden dolayı üste hakaret suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de, dava zamanaşımı dolduğu anlaşıldığından T.C.K.nun 102 ve 104’üncü maddeleri ile 5271 Sayılı C.M.K.nun 223/8’inci maddesi uyarınca kamu davasının düşmesine dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9878

—————

Esas Sayısı     : 2007/480

Karar Sayısı    : 2007/521

Karar Günü    : 02.10.2007

ÖZET             : Sanık Kemal ve Şerife Oğlu, 1976 D.lu, Manisa, Merkez, Karaağaçlı Ky.Nf.Kyt.lı Hamdi BAYRAM’ın Nisan 2005-Kasım 2005 tarihleri arasında işlemiş olduğu zincirleme memuriyet nüfuzunu suistimal suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 115/2, TCK’nun 43 ve 62/1’inci maddeleri uyarınca 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin karar mağdur Mustafa Kemal ERMİŞ’in adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca mağdur Mustafa Kemal ERMİŞ’e ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9877