25 Ocak 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27826

YARGI İLÂNLARI

 


Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Sayı: 2010/898-2010/1401 EK

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Moustafa ve Mkram oğlu Suriye Devleti 1961 d.lu Alappo nüfusuna kayıtlı olup ve halen Suriye Halep Eşrefiye mah. adresinde oturan Husseın KOURDİ hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 24/11/2010 tarih ve 2010/898 esas, 2010/1401 karar sayılı ilamı sanık hakkında 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi gereğince neticeten 10 ay hapis ve 80 TL Adli para cezası verildiği, verilen 10 ay hapis cezasının ertelenmesine karar verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

210

—————

Sayı: 2010/898-2010/1401 EK

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet ve Hatice oğlu 01/08/1982 Reyhanlı d.lu Reyhanlı Kavalcık köyü nüfusuna kayıtlı olup ve halen KKTC Lefkoşe Selimiye Mah. Mecidiye sk No.32 adresinde oturan Mehmet YILDIZ hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 24/11/2010 tarih ve 2010/898 esas, 2010/1401 karar sayılı ilamı sanık hakkında 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi gereğince neticeten 10 ay hapis ve 80 TL Adli para cezası verildiği, verilen 10 ay hapis cezasının ertelenmesine karar verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

209


Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

Esas No            :  2002/470

Karar No          :  2010/306

Davacı              :  K.H.

Katılan             :  KASIM ATMACA- Süleyman oğlu, 1972 doğumlu Tekin Sk. No:2 D:7 Tuna Apt. Şirinevler Bahçelievler/ İSTANBUL adresinde oturur.

Vekili                :  AV. SONER AKYILDIZ - Denizciler İşmerkezi A Blok Fahrettin Kerim Gökay Cad. Altunizade İSTANBUL

Sanık                :  ALİ FARUK KALLENCİ- Ramadan ve Elif oğlu, 31/07/1965 Uzunköprü doğumlu, Edirne, Uzunköprü, Muradiye nüfusunda kayıtlı. Muradiye Mah Hayrabolu Cad No 89/A Uzunköprü/ EDİRNE adresinde oturur. TC Kimlik No:36292294704

Suç                   :  Resmi evrakta sahtecilik, Dolandırıcılık, Hizmet nedeniyle emniyeti suistimal

Suç Tarihi         :  05/04/2002

Suç Yeri            :  Bakırköy

Karar Tarihi     :  03/11/2010

Yukarıda açık kimliği ve adresi yazılı bulunan sanık Ali Faruk Kallenci hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan duruşmaları sonucunda verilen karar gereğince,

1. Sanık hakkında her ne kadar dolandırıcılık ve hizmet sebebi ile emniyeti suistimal suçlarından dolayı cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suç için kanunda öngörülen dava zamanaşımının 5 yıl olduğu, Zaman aşımını kesen sebepler nedeni ile zamanaşımı süresinin yarı oranında uzayarak 7 yıl 6 ay olduğu , suç tarihi olan 05/04/2002 tarihi üzerinden 7 yıl 6 aydan fazla bir sürenin geçtiği ve böylelikle atılı suçlar yönünden dava zamanaşımının dolduğu anlaşıldığından sanık hakkında bu suçlarla ilgili açılan kamu davasının 765 sayılı TCK 102/4,104/2 maddeleri uyarınca zamanaşımı sebebiyle DÜŞÜRÜLMESİNE ;

2. Sanık Ali Faruk KALLENCİ nin resmi evrakta sahtecilik suçundan, fiil ve eylemine uyan 765 sayılı TCK.342/1 maddesi uyarınca suçun işleniş tarzı ve önemi göz önüne alınarak takdiren 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ;

Sanığın yargılama safhasındaki olumlu hal ve tavrı lehine indirim sebebi sayılarak TCK.59/2 maddesi uyarınca cezası 1/6 oranında indirilerek, sanığın 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Takdiren başkaca arttırma ve indirime YER OLMADIĞINA

Sanığın geçmişteki hali ve suç işleme hususundaki eğilimine göre cezasının ertelenmesi halinde bir daha suç işlemeyeceği hususunda mahkememize vicdani bir kanaat gelmediğinden sanığa verilen hapis cezasının 647/6 uyarınca TECİLİNE YER OLMADIĞINA,

Sanığın kişilik özellikleri, müştekinin zararının giderilmemiş olması,sanığın geçmişi dikkate alındığında yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu bir kanaat oluşmadığından, sanık hakkında 5728 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK.231 maddesinin uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA;

3. Adli Emanetin 2002/12049 sırasında kayıtlı çekin dosyada delil olarak SAKLANMASINA;

4. Aşağıda dökümü yapılan 92,55 TL yargılama giderinin sanıktan ALINMASINA;

Karar verilmiş olup mahkememizce verilmiş olan karar, sanık Ali Faruk Kallenci'nin yokluğunda verilmiş, tüm aramalara rağmen sanık Ali Faruk Kallenci'nin açık adreslerinin tespiti yapılamamış olup, karar tebliğ edilemediğinden iş bu karar, 7201 sayılı kanunun 29, 30, 31 müteakip maddeleri gereğince gıyabi hükmün sanık ALİ FARUK KALLENCİ'ye TEBLİĞİNE,

İlanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından (15) gün sonra sanık Ali Faruk Kallenci'ye tebliğ işleminin yapılmış sayılması, ilan masrafının mahkeme masrafı ile ilan ücretinin sanık Ali Faruk Kallenci'den tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

236