31 Aralık 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27802 (5. Mükerrer)

YARGI İLÂNLARI

 


2. Kor. K.lığı As. Mahkemesi Hakimliğinden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Kor. K.lığı As. Mahkemesi Hakimliğinden :

Esas Sayısı     : 2009/1220

Karar Sayısı    : 2009/1411

Karar Günü    : 29.12.2009

ÖZET             : Sanık Hüseyin ve Müzellife Oğlu, 1978 D.lu, Diyarbakır, Çınar, Göktepe Ky.Nf.Kyt. Davut ARSLAN’ın 20.01.2006-13.05.2007 tarihleri arasında işlemiş olduğu izin tecavüzü suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-b ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan hapis cezasının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin hapis cezasının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9934

—————

Esas Sayısı     : 2009/1212

Karar Sayısı    : 2009/546

Karar Günü    : 21.07.2009

ÖZET             : Sanık Yaşar ve Sünbül Oğlu, 1985 D.lu, Erzincan, Merkez, Koçyatağı Ky.Nf.Kyt. Onur TAŞ’ın 07.11.2006 tarihinde işlemiş olduğu üste fiilen taarruz suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 91/1 ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci  maddesi  uyarınca  Hükmün  Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan hapis cezasının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin hapis cezasının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9933

—————

Esas Sayısı     : 2009/1200

Karar Sayısı    : 2009/792

Karar Günü    : 29.09.2009

ÖZET             : Sanık Bilal ve Ülbiyen Oğlu, 1981 D.lu, Gaziantep, Nizip, Sekili Atatürk Mh.Nf.Kyt. Erkan KARATAŞ’ın 29.03.2002 tarihinde işlemiş olduğu toplu asker karşısında emre itaatsizlikte ısrar suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 88 ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, yine sanığın 22.07.2002 tarihinde işlemiş olduğu hizmete müteallik bir muameleden dolayı üste hakaret suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 85/1 ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, yine sanığın 22.07.2002 tarihinde işlemiş olduğu toplu asker karşısında üste fiilen taarruza teşebbüs suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 91/2 ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükümlerin Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan hapis cezalarının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin hapis cezalarının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9932

—————

Esas Sayısı     : 2009/1196

Karar Sayısı    : 2009/537

Karar Günü    : 14.07.2009

ÖZET             : Sanık Rahman ve Ayla Oğlu, 1982 D.lu, İzmir, Karabağlar, Muammer Akar Mh.Nf.Kyt. Barış ÜMİT’in 15.09.2008-22.09.2008 tarihleri arasında izin tecavüzü suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de, müsnet suçun yasal unsurları itibari ile oluşmadığı anlaşıldığından sanığın beraatına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9931

—————

Esas Sayısı     : 2009/1171

Karar Sayısı    : 2009/1506

Karar Günü    : 28.12.2009

ÖZET             : Sanık Necmettin ve Fatma Oğlu, 1973 D.lu, Eskişehir, Odunpazarı, Akçağlan Nf.Kyt. Semih KOǒun 16.11.2007 tarihinde işlemiş olduğu emre itaatsizlikte ısrar suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 87/1 ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına,

Sanık İsmet ve Gülşen Oğlu, 1970 D.lu, Eskişehir, Alpu, Başören Nf.Kyt. Mehmet AŞIR’ın 16.11.2007 tarihinde emre itaatsizlikte ısrar suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de, müsnet suçun yasal unsurları itibari ile oluşmadığı anlaşıldığından sanığın beraatına ilişkin karar davaya katılan Cevdet ve Nasihat Oğlu, 1987 D.lu, Van, Merkez, Kozluca Ky.Nf.Kyt. Atilla ATİŞ’in adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca mağdur Mustafa Kemal ERMİŞ’e ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9930

—————

Esas Sayısı     : 2009/1160

Karar Sayısı    : 2009/971

Karar Günü    : 21.10.2009

ÖZET             : Sanık Ahmet ve Şükran Oğlu, 1988 D.lu, Gümüşhane, Kürtün, Araköy Ky.Nf.Kyt. Aydın IŞIK’ın 26.10.2008 tarihinde işlemiş olduğu kasten yaralama suçundan eylemine uyan T.C.K.nun 86/2 ve 62’nci maddeleri uyarınca 2.000,00 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan hapis cezasının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin hapis cezasının açıklanacağının hatırlatılmasına,

Sanık İbrahim Halil ve Seher Oğlu, 1988 D.lu, Gaziantep, Nizip, Fevkani Mh.Nf.Kyt. Halil Can UYANIK’ın 26.10.2008 tarihinde kasten yaralama suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de, mağdurun şikayetçi olmadığından kamu davasının düşmesine dair karar sanıkların adreslerinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9929

—————

Esas Sayısı     : 2009/1159

Karar Sayısı    : 2009/952

Karar Günü    : 21.10.2009

ÖZET             : Sanık Dino ve Şükran Oğlu, 1987 D.lu, Diyarbakır, Kayapınar, Taban Ky.Nf.Kyt. Hüseyin ALAN’ın 19.11.2008 tarihinde kullanmak maksadıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de, sanık hakkındaki suç ile ilgili olarak yargılama yetkisinin adliye mahkemelerine ait olduğu anlaşıldığından 353 Sayılı Kanunun 9, 17 ve 176’ncı maddeleri uyarınca Askeri Mahkememizin görevsizliğine, karar kesinleştiğinde dava dosyasının yetkili ve görevli Gelibolu Sulh Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9928

—————

Esas Sayısı     : 2009/1009

Karar Sayısı    : 2009/265

Karar Günü    : 07.05.2009

ÖZET             : Sanık İzzet ve Meryem Oğlu, 1984 D.lu, Konya, Yunak, İshakuşağı Ky.Nf.Kyt. Ali ERTÜRK’ün 13.10.2008 tarihinde kullanmak maksadıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de, sanık hakkındaki suç ile ilgili olarak yargılama yetkisinin adliye mahkemelerine ait olduğu anlaşıldığından 353 Sayılı Kanunun 9, 17 ve 176’ncı maddeleri uyarınca Askeri Mahkememizin görevsizliğine, karar kesinleştiğinde dava dosyasının yetkili ve görevli Gelibolu Sulh Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9927

—————

Esas Sayısı     : 2009/993

Karar Sayısı    : 2009/519

Karar Günü    : 06.07.2009

ÖZET             : Sanık Mehmet ve Nuriye Oğlu, 1986 D.lu, Yozgat, Sarıkaya, Pınarkaya Ky.Nf.Kyt. Serdal BOZKURT’un 24.10.2006 tarihinde işlemiş olduğu üste fiilen taarruz suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 91/1 ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan hapis cezasının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin hapis cezasının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9926

—————

Esas Sayısı     : 2009/922

Karar Sayısı    : 2009/1044

Karar Günü    : 26.11.2009

ÖZET             : Sanık Murat Ali ve Hatice Oğlu, 1974 D.lu, Balıkesir, Kepsut, Armutlu Ky.Nf.Kyt. Beycan BUĞUTEKİN’in Mayıs 2008 ve 18.06.2008 tarihlerinde icbar suretiyle irtikap,

Sanık Seyfi ve Emine Oğlu, 1981 D.lu, Ankara, Gölbaşı, Gölbek Ky.Nf.Kyt. Ersin Nadir KARABIYIK’ın Mayıs 2008 ve 18.06.2006 tarihlerinde icbar suretiyle irtikap suçlarını işlediklerinden bahisle cezalandırılmaları talebi ile kamu davası açılmış ise de, sanıklar hakkındaki suç ile ilgili olarak yargılama yetkisinin adliye mahkemelerine ait olduğu anlaşıldığından 353 Sayılı Kanunun 9, 17 ve 176’ncı maddeleri uyarınca Askeri Mahkememizin görevsizliğine, karar kesinleştiğinde dava dosyasının yetkili ve görevli Edirne Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair karar sanıkların adreslerinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9925

—————

Esas Sayısı     : 2009/906

Karar Sayısı    : 2009/635

Karar Günü    : 25.08.2009

ÖZET             : Sanık Arif ve Mintaha Oğlu, 1987 D.lu, Samsun, Vezirköprü, Sarıdibek Ky.Nf.Kyt. Haşim BIYIK’ın 18.05.2007 tarihinde işlemiş olduğu üste fiilen taarruz suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 91/1, T.C.K.nun 29 ve 62’nci maddeleri uyarınca 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan hapis cezasının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin hapis cezasının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9924

—————

Esas Sayısı     : 2009/842

Karar Sayısı    : 2009/1369

Karar Günü    : 29.12.2009

ÖZET             : Sanık Hasan ve Gönül Oğlu, 1986 D.lu, Malatya, Akçadağ, Dede Ky.Nf.Kyt. Eren KAYADAN’ın 02.08.2008 tarihinde arkadaşının bir şeyini çalmak suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de, müsnet suçun yasal unsurları itibari ile oluşmadığı anlaşıldığından sanığın beraatına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9923

—————

Esas Sayısı     : 2009/828

Karar Sayısı    : 2009/1453

Karar Günü    : 16.12.2009

ÖZET             : Sanık Hasan ve Emine Oğlu, 1986 D.lu, Van, Gevaş, Dokuzağaç Ky.Nf.Kyt. Sami FAZIL’ın 23.09.2007-01.10.2007 tarihleri arasında işlemiş olduğu firar suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-a, 73 ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan hapis cezasının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin hapis cezasının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9922

—————

Esas Sayısı     : 2009/819

Karar Sayısı    : 2009/1456

Karar Günü    : 21.12.2009

ÖZET             : Sanık Muhlis ve Hazal Oğlu, 1985 D.lu, Van, Erciş, Karatavuk Ky.Nf.Kyt. Sunar VAY’ın 07.03.2007-13.07.2007 tarihleri arasında işlemiş olduğu hava değişimi tecavüzü suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-b ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan hapis cezasının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin hapis cezasının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9921

—————

Esas Sayısı     : 2009/773

Karar Sayısı    : 2009/1178

Karar Günü    : 16.12.2009

ÖZET             : Sanık Tevfik ve Siniza Oğlu, 1980 D.lu, Kars, Merkez, Esenkent Nf.Kyt. Ercument İZCİ’nin 19.01.2005-15.02.2007 tarihleri arasında işlemiş olduğu firar suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-a ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan hapis cezasının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin hapis cezasının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9920