29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27800

YARGI İLÂNLARI

 


Fethiye 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden ISPARTA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fethiye 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No : 2007/455

Elektrik enerjisi hırsızlığı suçundan TCK.nun 142/1-f, 168/1, 53/1 maddeleri gereği cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu davası açılmış sanık Jayne Verena ÜNAL hakkında mahkememizin 2007/455 esas sayılı dosyasının 26/10/2010 tarihli celsesinde verilen ara kararı uyarınca;

Sanık Graham ve Beryl kızı 1960 doğumlu, İngiltere vatandaşı, Tuzla mahallesi 556 sokak Çiçek apt. Daire: 6 Fethiye adresinde oturur; JAYNE VERENA ÜNAL'na atılı suçun CMK.nun 248/2-3 maddesinde sayılı olduğu, sanığın hakkındaki kovuşturmayı sonuçsuz bırakmak için saklandığı bu nedenle mahkeme tarafından kendisine ulaşılamadığı anlaşılmakla CMK.nun 247. maddesi gereği sanığın duruşmalara gelmesi için Resmi Gazete’de ilan yayınlanmasına, ayrıca bilinen konutunun kapısına aynı ilanın asılmasına, bu ilanda 15 gün içinde mahkememize müracaat etmediği taktirde hakkında CMK.nun 248 de belirtilen Türkiye'deki mallarına hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak el konulabileceğini gerektiğinde malların idaresi için kayyum atanacağına ihtar edilmesine, bu sebeple mahkememize müracaat etmediği taktirde sanığın CMK.nun 247. maddesi gereği KAÇAK SAYILMASINA ve kararın Resmi Gazete’de ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi uyarınca kararın ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı, ilanen tebliğ olunur.

9764

—————

Esas No      :   2008/717

Karar No    :   2010/423

Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 29/07/2010 tarihli ilamı ile TCK.nun 86/1 maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA(TCK 53/1) cezası ile cezalandırılan Fahri ve Bedriye oğlu, 24/03/1971 doğumlu, Samsun, Terme, Dumantepe mah/köy nüfusuna kayıtlı YÜKSEL ÇAM tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.

9765


Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden ISPARTA:

İLANEN TEBLİGAT

Esas No              :   2009/80

Karar No            :   2009/1033

Karar Tarihi        :   31.12.2009

Suç                      :   Asta Müessir Fiil

Sanık Kimliği      :   Ferhat YILMAZ, Mevlütve Dürdane oğlu, 1985 D.lu. Adana İmamoğlu İlç. Seyitgeçit Köyü Nüf. Kay. (T.C. KİMLİK NO : 10867353058)

Karar Özeti: Sanığın "asta müessir fiil" suçunu işlediği anlaşıldığından As.C.K.nun 117/1. ve TCK.nun 29, 62.maddeleri uyarınca NETİCETEN BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK.nun 231/5.maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına,

TCK.231/8. maddesi uyarınca sanığın beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, bu süre içerisinde denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına gerek olmadığına, Denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlediği taktirde hükmün açıklanmasına, suç işlemediği taktirde davanın düşmesine karar verileceği hususunun bilinmesine karar verilmiştir.

Yukarıda kimliği ve karar özeti gösterilen hüküm, bütün aramalara rağmen sanığın kendisini ve konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 20. maddeleri gereğince karar özetinin Resmi Gazete’de ilanen tebliği, aynı kanunun 31 inci maddesi uyarınca ilan tarihinden 15 gün sonra kararın muhataba tebliğ edilmiş sayılacağını, bu tarihten itibaren sanığın bir hafta içerisinde resmi mercilere veya mahkemelere dilekçe vermek suretiyle Mahkememizin kararına itiraz edebileceği ilanen tebliğ olunur.

 

Esas No              :   2009/60

Karar No            :   2009/607

Karar Tarihi        :   08.10.2009

Suç                      :   Emre itaatsizlikte ısrar

Sanık Kimliği      :   Adem KÖÇ- Rıza ve Hatun oğlu, 1983. D.lu Muş Merkez Bozbulut Köyü Nüf. Kay. (T.C. KİMLİK NO : 10433898006 )

Karar Özeti: Sanığın "emre itaatsizlikte ısrar" suçunu işlediği anlaşıldığından As.C.K.nun 87/1. ve TCK.nun 62.maddeleri uyarınca NETİCETEN İKİY AY ONBEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın 02.07.2009-07.07.2009 tarihleri arasında adli müşahede altında geçirdiği sürelerin cezasından indirilmesine,

TCK.231/8.maddesi uyarınca sanığın beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, bu süre içerisinde denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına gerek olmadığına, Denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlediği taktirde hükmün açıklanmasına suç işlemediği taktirde davanın düşmesine karar verileceği hususunun bilinmesine karar verilmiştir.

Yukarıda kimliği ve karar özeti gösterilen hüküm, bütün aramalara rağmen sanığın kendisini ve konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 20.maddeleri gereğince karar özetinin Resmi Gazete’de ilanen tebliği, aynı kanunun 31 inci maddesi uyarınca ilan tarihinden 15 gün sonra kararın muhataba tebliğ edilmiş sayılacağını, bu tarihten itibaren sanığın bir hafta içerisinde resmi mercilere veya mahkemelere dilekçe vermek suretiyle Mahkememizin kararına itiraz edebileceği ilanen tebliğ olunur.

 

Esas No              :   2009/927

Karar No            :   2009/706

Karar Tarihi        :   12.11.2009

Suç                      :   Üste Hakaret

Sanık Kimliği      :   Murat BARİK- Salih ve Meryem oğlu, 1984.D.lu.Urfa Viranşehir Kışla Mh. Nüf. Kay. (T.C. KİMLİK NO : 18314819522 )

Karar Özeti: Sanığın "üste hakaret" suçunu işlediği anlaşıldığından As.C.K.nun 85/1. ve TCK.nun 62.maddeleri uyarınca NETİCETEN İKİ AY ONBEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

TCK.231/8.maddesi uyarınca sanığın beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, bu süre içerisinde denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına gerek olmadığına, Denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlediği taktirde hükmün açıklanmasına, suç işlemediği taktirde davanın düşmesine karar verileceği hususunun bilinmesine karar verilmiştir.

Yukarıda kimliği ve karar özeti gösterilen hüküm, bütün aramalara rağmen sanığın kendisini ve konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 20.maddeleri gereğince karar özetinin Resmi Gazete’de ilanen tebliği, aynı kanunun 31 inci maddesi uyarınca ilan tarihinden 15 gün sonra kararın muhataba tebliğ edilmiş sayılacağını, bu tarihten itibaren sanığın bir hafta içerisinde resmi mercilere veya mahkemelere dilekçe vermek suretiyle Mahkememizin kararına itiraz edebileceği ilanen tebliğ olunur.

 

Esas No              :   2009/68

Karar No            :   2009/745

Karar Tarihi        :   26.11.2009

Suç                      :   Müteaddit ( üç kez) zincirleme şekilde iştirak halinde arkadaşının eşyasını çalmak

Sanık Kimliği      :   Veysel YILDIRIM, Duran ve Fadime oğlu, l985. D.lu.Tokat Turhal Kızoğlu Ky. Nüf. Kay. (T.C. KİMLİK NO : 27704455318 )

Karar Özeti: Sanığın" müteaddit (üç kez ) zincirleme şekilde iştirak halinde arkadaşının eşyasını çalmak" suçunu işlediği anlaşıldığından As.C.K.nun 132 ve TCK.nun 43/1, 62.maddeleri uyarınca NETİCETEN ÜÇ KEZ ALTI AY YEDİ GÜN (on sekiz ay yirmi bir gün) HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, (ON SEKİZ AY YİRMİ BİR GÜN ) Sanığın 11.05.2006-05.07.2006 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin cezasından indirilmesine.

8348