27 Kasım 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27768

YARGI İLÂNLARI

 


Samsun 5. Asliye Ceza Hakimliğinden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Samsun 5. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Esas No : 2007/103

Karar No : 2010/267

SANIK İSA KURU, Dursun Ali ve Ünzile oğlu, 28/02/1965 Alaçam doğumlu, Onur Mahallesi 25106 Sok. No 1 Seyhan/ADANA adresinde oturur, okur yazar,

Memur olmayan kimsenin resmi belgede sahteciliği suçundan sanık hakkında yapılan duruşma sonucunda sanığa memur olmayan kimsenin resmi belgede sathiciliği suçundan TCK.nun 204/1,53/1,63,. maddesi gereğince, 2 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılmasına ve belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına dair verilen mahkememizin 12/04/2010 tarih 2007/103 Esas,2010/267 karar sayılı ilamı ile ilamın bütün aramalara rağmen yukarıda adı geçen sanığa tebliğ edilemediği görülmekle;

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29 maddeleri gereğince RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİ İLE, aynı kanunun 31.maddeleri gereğince ilan yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılmasına karar verilmesi ilanen tebliğ olunur.

8059

—————

Esas No : 2009/591

Karar No : 2010/144

SANIK BARIŞ ARLI, Dursun Ali ve Zübeyde oğlu, 20/07/1978 Çarşamba doğumlu, Kadifekale Mahallesi Eynur Sok. No : 1/ 4 Samsun adresinde oturur, okur yazar,

Yaralama suçundan sanık hakkında yapılan duruşma sonucunda sanığa yaralama suçundan TCK.nun 86/1,87/3,53/1,63.maddesi gereğince,1 Yıl 9 ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına ve belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına dair verilen mahkememizin 15/03/2010 tarih 2009/591 Esas,2010/144 karar sayılı ilamı ile ilamın bütün aramalara rağmen yukarıda adı geçen sanığa tebliğ edilemediği görülmekle;

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29 maddeleri gereğince RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİ İLE, aynı kanunun 31.maddeleri gereğince ilan yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılmasına karar verilmesi ilanen tebliğ olunur.

8060