12 Kasım 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27757

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden :

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

Ümraniye Kaymakamlığından :

Adalet Bakanlığından :

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından :

Milli Eğitim Bakanlığından :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden :

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi :01.11.2010 Karar No: 6142

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI              :   Güney Yıldızı Pet. Üretim, Son., Müt. ve Tic. A.Ş

- MERKEZİ                           :   Kahta Karayolu 17. km Uludam Köyü Zeynel sahası Arama Üretim Tesis.bitişiği, ADIYAMAN

- TEBLİGAT ADRESİ          :   Söğütözü Caddesi,No:23,06520,Balgat, ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ      :   11.02.2010

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                         :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                            :   XII no.lu Gaziantep

- SAHA İŞARETİ                  :   GYP/ XII /A

- KAPSADIĞI İL                  :   Adıyaman

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :   15.965 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :   AR/GYP/4756

KARAR:

Güney Yıldızı Pet. Üretim, Son., Müt. ve Tic. A.Ş’nin XII no.lu Gaziantep petrol bölgesinde AR/GYP/4756 hak sıra numaralı, GYP/XII/A işaretli ve 15.965 hektarlık saha için petrol arama ruhsatnamesi verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 4,51 ve 52 nci maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

8736/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:01.11.2010  Karar No: 6141

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI              :   Yerbil Petrol Madencilik Jeolojik Hizmetler İnşaat San. ve Tic. Ltd.

- MERKEZİ ve

  TEBLİGAT ADRESİ          :   Mutluköy Sitesi 13.Sokak No:3 06810 Ümitköy- Ankara

- MÜRACAAT TARİHİ      :   08.02.2010

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                         :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                            :   XII no.lu Gaziantep

- SAHA İŞARETİ                  :   YER/XII/C

- KAPSADIĞI İLİ                 :   Adıyaman

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :   15.965 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :   AR/YER/4755

KARAR:

Yerbil Petrol Madencilik Jeolojik Hizmetler İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin XII no.lu Gaziantep petrol bölgesinde AR/YER/4755 hak sıra numaralı, YER/XII/C işaretli ve 15.965 hektarlık saha için petrol arama ruhsatnamesi verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 4,51 ve 52’nci maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

8737/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi :01.10.2010  Karar No: 6143

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI              :   Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş

- MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRESİ            :   Ziaur Rahman Caddesi No:3 06700 Gaziosmanpaşa- Ankara

- MÜRACAAT TARİHİ      :   12.02.2010

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                         :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                            :   XII no.lu Gaziantep

- SAHA İŞARETİ                  :   MER/XII/İ

- KAPSADIĞI İLİ                 :   Adıyaman

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :   15.965 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :   AR/MER/4757

KARAR:

Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş.’nin XII no.lu Gaziantep petrol bölgesinde AR/MER/4757 hak sıra numaralı, MER/XII/İ işaretli ve 15.965 hektarlık saha için petrol arama ruhsatnamesi verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 4,51 ve 52 nci maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

8738/1-1

—— • ——

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

VAKFIN ADI : Türk Mermer Maden Vakfı

VAKFEDENLER : Ali KAHYAOĞLU, Verona Granit Mermer San. ve Tic. Ltd. Şti., Beyazıt ÖZGAN, Hasan Hüsnü AYVACI Recep Coşkun BOZANLI, Damla BOZANLI, Raif Türk, Bülent Nuri ARAL, Esat KAHYAOĞLU, Berat KAHYAOĞLU, Güner YAVUZ, Mustafa MERMERCİ, Erman MERMERCİ, Handan ESİN, Marmara Mermerciler Derneği, Mehmet ZEREN, Coşkun KIRLIOĞLU, Granitaş Granit San. ve Paz. A.Ş., Altınsoy Madencilik ve Tic. A.Ş, Coşkun GÜNEŞ, Hüsnü OLÇAR, Hürok İnş. Mermer Lastik San. Tic. Ltd. Şti., Koçar Mermer San. ve Tic. A.Ş., Naturelmar Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Nima Madencilik San. Dış Tic. A.Ş., Ali Kadir ERTAN, Y. Suha NİZAMOĞLU, Harun KÜTÜK, Faruk ÇALAPKULU, Kamil Akın GÜVENDİK, Mangan İnşaat Taah. Tic. Turz. Müşavirlik A.Ş., Mansfıeld Madencilik ve İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Rüstem ÇETİNKAYA, Sezai ALKAN, Leyla ORUÇ, Yakup Kadri SÜRMEN, Ömer Murat SÜRMEN, Güldal Şeyda ÇAĞLAYAN, Mustafa AKKILIÇ, Ceyda Zeliha EREM.

VAKFIN İKAMETGAHI : İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU : Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 30/09/2010 tarih ve E:2010/8717, K:2010/12227 sayılı düzelterek onama kararı, Ümraniye 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin, 17/02/2010 tarih ve E:2009/329, K:2010/78 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU: Beyoğlu 7. Noterliğince düzenlenen 12/06/2009 tarih, 07454 yevmiye nolu vakıf senedi ile aynı noterlikçe düzenlenen 24/12/2009 tarih, 24510 yevmiye nolu değişiklik senedi.

VAKFIN AMACI : Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayan mermer, maden ve doğal taş rezervleri ile mermer, maden ve doğal taş işletmeciliği ve ticaretine katkı sağlamak, mermer ve maden sektöründe faaliyet gösteren firmaların araştırma ve geliştirme faaliyetlerine destek olmak, mermer, maden ve doğal taş ürünlerimizin kalitesini ve kalite standardını yükseltmek, sektörün uluslar arası rekabet gücünü arttırmak, geliştirilen projelerin Avrupa Birliği mevzuatı ve uluslar arası düzenlemelerle uyumunu sağlanmasıdır.

VAKFIN MALVARLIĞI : 50.000- TL nakit.

VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8740/1-1

—— • ——

Ümraniye Kaymakamlığından :

Karar No        : 498.01.03/1972

Karar Tarihi    : 06/07/2010

Şikayetçi         : Mehmet ÇELİK

Adresi             : A.Dudullu Taşköprü Selda Sk.No. 532 Ümraniye

Suç                  : Ümraniye İlçesi ½ pafta 3112 parseldeki inşaatla ilgili yapı sahibince Ümraniye Belediye Başkanlığına gönderilen fesih ihbarnamesinden sonra Başkanlıkça seviye tespit tutanağının düzenlenmediği, söz konusu yapıda ruhsat ve eklerine aykırı inşaatlarda bulunup bulunmadığının tespit edilmediği ruhsat iptalinin yapılmadığı ve ruhsat ve eki projelerine aykırı kısımların yıkılmadığı iddiası;

Suç Tarihi       : 28/09/2006

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında Kaymakamlığımızca verilen 498.01.03/1972 sayılı işleme Konulmama kararı verilmiş olup, kararın tebligatı belirtilen adreste aranmasına rağmen şikayetçiye tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre Kararın hakkında ön inceleme yapılana ilanen tebliğine karar verilmiştir.

8782/1-1

—————

Karar No                :  2010/12

Karar Tarihi            :  12/04/2010

Hakkında Ön

İnceleme Yapılan    :  Gürbüz KAYAL - Ferruh SEY

Adresi                     : Gürbüz KAYA : Petrol İş Mah. Beyaz Villa Sok. Yasasevir Apt. No.24 Kartal/İSTANBUL

                                   Ferruh SEY: İstiklal Mah. Şehzade Cd. Yeni Sok. No. 5 Ümraniye/ İSTANBUL

Suç                          :  Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü eski memurları Gürbüz KAYA ile Ferruh SEY’in Fransa Makamlarınca aranan 787 QPY 75 plakalı 2006 model Honda CRV marka otomobilin bilgilerinin PolNet araç tescil projesine usulsüz veri girişi yapıldığı iddiası;

Suç Tarihi               :  01/011/2006 - 27.12.2006

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında Kaymakamlığımızca verilen 2010/12 sayılı Soruşturma İzni Verilmesi kararı verilmiş olup, kararın tebligatı belirtilen adreste aranmasına rağmen hakkında ön inceleme yapılana tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre Kararın hakkında ön inceleme yapılana ilanen tebliğine karar verilmiştir.

8795/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından :

MÜNHAL NOTERLİKLER

2009 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Eskişehir Sekizinci Noterliği 12 Ocak 2011, Antalya Onikinci Noterliği 16 Ocak 2011 ve Gaziosmanpaşa Sekizinci Noterliği 22 Ocak 2011 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

SIRA NO:   NOTERLİĞİN ADI :                    2009 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1- ANTALYA ONİKİNCİ NOTERLİĞİ                            1.247.421,25.-TL.

2- ESKİŞEHİR SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ                             764.155,72.-TL.

3- GAZİOSMANPAŞA SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ              938.382,30.-TL.

8810/1-1


İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/35013

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Kartal

Adresi

Soğanlık

Tel-Faks

(0216) 377 82 83-(0216) 309 12 72

Posta Kodu

34880

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme Anonim Şirketi

 

Adresi

100.Yıl Bulvarı No:101-A Ostim-Yenimahalle/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

6480114441

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

141436

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8817/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/71570

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Kartal

Adresi

Soğanlık

Tel-Faks

(0216) 377 82 83-(0216) 309 12 72

Posta Kodu

34880

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Sütçü Gıda Fatih Akbel

 

Adresi

Kartaltepe Mah. Mega Center C 48 Blok No:462 Bayrampaşa/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

16967505694

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0160354551

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

661631

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8817/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/55589

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara/Güvercinlik

Adresi

İstanbul Yolu 12’nci Km.

Tel-Faks

(0312) 456 52 38-(0312) 278 30 91

Posta Kodu

06377

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Enci Endüstriyel Cihazlar İmalatı Pazarlaması ve İnşaat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Hasan Arısoy

Adresi

Aşağı Öveçler Mah. 7’nci Cadde 80’inci Sokak No:1/5 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

52420609806

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3340501860

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

240230

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8817/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/46404

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara/Güvercinlik

Adresi

İstanbul Yolu 12’nci Km.

Tel-Faks

(0312) 456 52 50-(0312) 278 09 52

Posta Kodu

06377

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Aroks Dijital Baskı Sistemleri Ticaret Limited Şirketi

Murat Sağlar

Adresi

Çetin Emeç Bulvarı 1322’nci Cadde No:9/1-2 Öveçler-Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

11950358158

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0800310142

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

221927

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8817/4/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/41819

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı

İl/İlçe

Van/Merkez

Adresi

Hacıbekir Kışlası

Tel-Faks

(0432) 214 14 10-(0432) 214 98 60

Posta Kodu

65100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Marum Gıda İnşaat Tarım Taşımacılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Sıdıka Duran

Adresi

Yeni Sebze Hali No:79 Merkez/Van

 

T.C. Kimlik No.

 

13799732472

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

6120588234

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Van Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

9478/Van

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8817/5/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/61100

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Jandarma Tedarik

Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara/Güvercinlik

Adresi

İstanbul Yolu 12’nci Km.

Tel-Faks

(0312) 456 52 34-(0312) 278 30 91

Posta Kodu

06377

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ç-TAŞ İnşaat Madencilik Tekstil Turizm Nakliyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Hüseyin Çebi

Adresi

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:67/11 Maltepe-Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

42619963482

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

9390793651

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

249482

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8817/6/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/22298

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Jandarma Tedarik

Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara/Güvercinlik

Adresi

İstanbul Yolu 12’nci Km.

Tel-Faks

(0312) 456 52 50-(0312) 278 09 52

Posta Kodu

06377

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Atam Medikal Taahhüt Gıda Nakliyat Hayvancılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Ostim 1’inci Sokak No:52/A Yenimahalle/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0960215269

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

249372

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8817/7/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/40513

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Jandarma Tedarik

Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara/Güvercinlik

Adresi

İstanbul Yolu 12’nci Km.

Tel-Faks

(0312) 456 52 38-(0312) 278 30 91

Posta Kodu

06377

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Nuriye Başgönül-Alba Buklet

 

Adresi

Onur Sokak No:11/A Maltepe-Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

35330309546

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1470024698

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

265694

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8817/8/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/40348

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Jandarma Tedarik

Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara/Güvercinlik

Adresi

İstanbul Yolu 12’nci Km.

Tel-Faks

(0312) 456 52 38-(0312) 278 30 91

Posta Kodu

06377

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Rahime Erden Else Tekstil

Ticaret Pazarlama

 

Adresi

Çevreli Caddesi No:19/3 Aydınlıkevler-Altındağ/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

15653958776

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3460049224

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

250399

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8817/9/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/57365

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Jandarma Eğitim Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara/Çankaya

Adresi

Beytepe

Tel-Faks

(0312) 464 43 40-(0312) 464 43 45

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

+

Poleks Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Güney 2M Dağıtım Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi

Adresi

Eyüp Sultan Mah. Abdülhamit Cad. No:5 Kat:2 Samandra-Sancaktepe/İstanbul

Eyüp Sultan Mah. Abdülhamit Cad. No:5 Kat:2 Samandra-Sancaktepe/İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

7320572798

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

İstanbul Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No.

549672

281365

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8817/10/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

14183

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü

İl/İlçe

Ankara/Altındağ

Adresi

Merkez Kampusü Sıhhıye/Ankara

Tel-Faks

3052346 - 3051015

Posta Kodu

06100

E-Mail

hukuk@hacettepe.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

ME-BE-SE Sağ. Tur. Elek. Eşya İnş. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Menekşe 2 Sok. No: 21-6 Kızılay Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Mithatpaşa - 6130063741

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 95161

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8821/1-1