12 Kasım 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27757

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ARSA SATILACAKTIR

Karabük Belediye Başkanlığından :


5070 AD. ( 802.214 M3) AHŞAP MEŞE MAKAS TRAVERSİNİN TEMİN İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


8000 AD. (865,280 M3 )AHŞAP MEŞE HAT TRAVERSİNİN TEMİN İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


KRİYOTERAPİ ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden :


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Denizli Belediyesi Başkanlığından :


3 KALEMDE MUHTELİF MİKTARLARDA PASLANMAZ ÇELİK TEL TAKVİYELİ YUMUŞAK SALMASTRA SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden :


İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Antalya-Varsak (Sanayi Çalışanları) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından :


1 ADET 120 TONLUK ELEKTRONİK VAGON KANTARININ ANAHTAR TESLİMİ KURULMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


30.000 M3 BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğünden :


TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ESKİŞEHİR GAR SAHASINDA 17 İŞÇİ, 12 AY SÜRE İLE YOLCU VAGONU TEMİZLİĞİ VE İLAÇLANMASI

HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan :


1 ADET 18-22 TON/H BUĞDAY ÇIKIŞ KAPASİTELİ SABİT TOHUM HAZIRLAMA TESİSİ DAHİLDEN VEYA İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :


ÜÇ BOYUTLU SEYYAR ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden :


İSTANBUL BOĞAZINA CEPHELİ SATILIK ARSA

Ziraat Bankası Personeli Vakfından:


BACA GAZI EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMİ KURULMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden : TAVŞANLI – KÜTAHYA


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR

TEİAŞ 2.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden :


İSTANBUL - HALKALI, ATAKENT ÖZEL PROJE ALANI İLE DOĞA VE EĞLENCE PARKI İNŞAATI ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ

İHALE İLANI

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: (TOKİ)


ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET 350 KVA (STAND-BY) VE ADET 150 KVA (STAND-BY) OLMAK ÜZERE TOPLAM 2 ADET JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİNİN HAZIRLANMIŞ OLAN UYGULAMA PROJESİNE GÖRE, I. KADEMEDE YAPIMI ÖNGÖRÜLEN 2.000 M3/GÜN KAPASİTELİ TÜM ÜNİTELERİN YAPIMI, MEKANİK VE ELEKTRİK EKİPMANLARININ TEMİNİ VE MONTAJI, TESİSİN İŞLETMEYE ALINMASI, DENEME, İŞLETİLMESİ, BAKIMI, İŞ SONU PROJELERİ (AS-BUİLT) VE İŞLETME-BAKIM KİTAPLARININ HAZIRLANMASI İLE İDARE PERSONELİNİN EĞİTİLMESİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Denizli Deri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından :


140.000 KG. ÇELİK SAC 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden :


İÇ AKTARMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


3 KALEM BUHAR TESİSAT GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : RİZE


MASAÜSTÜ, DİZÜSTÜ BİLGİSYAR, BİLGİSAYAR DONANIMLARI VE PROJEKSİYON CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:


MUHTELİF SAC LEVHA SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


SOĞUTMA RADYATÖRÜ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


DÖKÜM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


LOKOMOTİF MUHTELİF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF SUSTA SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


1 GRUP 4 ADET (ARTVİN TM, GÜMÜŞHANE TM, Y.MANAHOZ TM VE VAKFIKEBİR TM) İLETİM TRAFO MERKEZLERİMİZİN BAKIM VE GÜVENLİK KORUMASI HARİÇ HİZMET ALIM YOLUYLA İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Trabzon TEİAŞ 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden :


İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEKTİR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Marmara Emlak Müdürlüğünden :


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğünden :


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Akşehir Belediye Başkanlığından :


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARSA SATILACAKTIR

Karabük Belediye Başkanlığından :

Karabük Merkez İlçe Hürriyet Mahalle Zonguldak Caddesinde aşağıda teknik özellikleri belirtilen mülkiyeti Karabük Belediyesine ait, 19 pafta 1090 ada 14 parselli 691,63 m2 arsa (üzerindeki 902,81 m2 binası ile birlikte), 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü 3.500.000.00 TL (Üçmilyonbeşyüzbin) muhammen bedel üzerden ihale ile satışı yapılacaktır.

1 - 19 pafta 1090 ada 14 parselli 691,63 m2 arsası ile birlikte 902,81 m2 binanın muhammen bedel KDV hariç 3.500.000.00 TL olup, geçici teminatı % 3’ü 105.000.00 TL’dir. Ek Teminatı: 10.000,00.- TL.

2 - İhale yeri ve saati :

a - Kapalı teklif usulüne göre teklifler 25/11/2010 perşembe günü en geç Saat: 14.30’a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2886 Sayılı yasanın 37 nci maddesine göre verilecek teklifler;

Dış zarf ve iç zarf olarak 2 zarf halinde hazırlanacak ve aşağıda belirtilen günü ve saatte iç zarfın bulunduğu dış zarf ihale dosyası teslim edilecektir.

(İç zarfa bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması ve imzalanması kapatılarak zarfın üzeri hangi ihale ile ilgili teklif olduğu yazılıp zarfın üzeri imzalanarak kapatılmalı ve 2.bir zarfın içine konulmalıdır.

Dış zarfın içine teklifin yazıldığı zarfla birlikte geçici teminat veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte katılma şartlarını belirten belgeler konulmalı ve üzeri kapatılarak üzeri imzalanmalıdır.)

b - İhale 25/11/2010 Perşembe günü Saat:14.30’da Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye gireceklerde aranacak şartlar:

a) Kanuni ikametgâhının olması (Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi),

b) Gerçek veya tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin ikametgah, imza sirküleri ortaklık pay oranlarını gösterir noter tasdikli beyannamesi ile ortak tebligat adresi (tek adres) vermesi

d) İsteklilerin adına vekâleten iştirak ediyorsa istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

e) İhale şartnamesinde belirtilen geçici teminatı Belediye veznesine yatırmış olması veya teminat kabul edilen diğer değerleri vermesi.

f) Şartnameyi aldığına dair makbuz.

4 - İhale ile ilgili şartname 200,00 TL olup, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

Bilgi edinmek için www.karabuk.bel.tr. İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir.

İlan olunur.

8753/1-1


5070 AD. ( 802.214 M3) AHŞAP MEŞE MAKAS TRAVERSİNİN TEMİN İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :   2010/542315

1- İdarenin:

a) Adresi                                     :   Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :   0216 337 82 14

2-İhale konusu malın

    adı ve miktarı                          :   5070 Ad. ( 802.214 m3) Ahşap meşe makas traversi temin edilecektir.

3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4- Tekliflerin TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 23/11/2010 Tarih saat 14.30.’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5- İhale dokümanı Haydarpaşa TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi 1.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 75,00 TL bedelle temin edilebilir.

6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8639/1-1

—————

8000 AD. (865,280 M3 )AHŞAP MEŞE HAT TRAVERSİNİN TEMİN İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

İhale Kayıt No                           :   2010/542163

1- İdarenin:

a) Adresi                                     :   Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :   0216 337 82 14

2- İhale konusu malın

     adı ve miktarı                         :   8000 Ad. (865,280 m3 )Ahşap meşe hat traversi temin edilecektir.

3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4- Tekliflerin TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 23/11/2010 Tarih saat 14.00.’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5- İhale dokümanı Haydarpaşa TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi 1.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 75,00 TL bedelle temin edilebilir.

6- Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8640/1-1


KRİYOTERAPİ ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden :

Kriyoterapi Ünitesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                           :   2010/112152

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :   Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Telefon ve faks numarası               :   212 60 40 /2206 - 2150478

c) Elektronik posta adresi (varsa)      :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                 :   www.ankara.edu.tr

2 - İhale konusu malın                       

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   Kriyoterapi Ünitesi, 1 adet

b) Teslim edileceği yer                       :   Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

c) İşin süresi                                       :   İşe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) gün

3 - İhalenin                                        

a) Yapılacağı yer                                 :   Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Dögol Caddesi 06100 Tandoğan/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                :   25.11.2010 Perşembe Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduklarına dair belge verilmelidir.

4.3.2. İsteklilerin, teklif ettikleri cihazın T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belge verilmelidir.

4.4. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı orijinal doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

4.4.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir.

4.4.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı verilecektir.

4.4 - İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli isteklilere açık olup yabancı istekliler katılamaz.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 25.11.2010 Perşembe saat 14:00 ’ e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

8804/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Denizli Belediyesi Başkanlığından :

Madde-1 Denizli Merkez ilçe hudutları dahilinde kalan ve mülkiyeti Belediyemize ait Saraylar Mahallesi 4 pafta, 3409 ada, 112 no.lu parsel üzerinde 22.10.2010 tarih ve 913/13 cilt sayılı inşaat ruhsatına bağlanan Denizli Belediyesi Terminal Kompleksi Projesi bünyesinde yer alan 2 no.lu bağımsız bölüm (otel) düzenlenen kat irtifakına göre (satıştan sonra teknik şartnamede belirtilen koşullarda tamamlanmak üzere) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun (35/a) maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale dokümanında belirtilen kayıt ve şartlarda, % 25’i peşin, geri kalanı 10 ayda eşit taksit ödemelerle satışa çıkartılmıştır.

Madde-2 Satışı yapılacak otel, 3 bodrum, zemin, zemin ara kat, 20 adet normal ve 1 adet mekanik katı olmak üzere toplam 25 kattan oluşmakta olup, 28.255,70 m2 toplam brüt alana sahiptir.

Madde-3 İhale, 02.12.2010 Perşembe günü saat 15:00’de Denizli Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Kat:1 Merkez DENİZLİ adresinde bulunan Denizli Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Madde-4 Taşınmaz malın muhammen bedeli KDV hariç 24.890.000,00-TL olup, Geçici teminatı 746.700,00-TL dir.

Madde-5 İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No:2 Kat:5 Merkez/DENİZLİ adresinde bedelsiz olarak görülebilir veya 200-TL bedel ile temin edilebilir.

Madde-6 İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 15.00’e kadar Denizli Belediyesi Halkla İlişkiler Servisi’ne kayıt numarası alarak teslim edecekler veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir.

Madde-7 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Gerçek Kişiler;

1-Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi

2- T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.

3- Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

4- Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

5- Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu,

B) Tüzel Kişiler;

1- Tebligat için adres beyanı.

2- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

3- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

5- Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

6- Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu,

C) Ortak girişimler; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve örneği şartname ekinde verilen iş ortaklığı beyannamesi,

Madde-8 Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Madde-9 Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde-10 Bu duyuru kapsamında yapılacak satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde-11 Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

8662/1-1

—— • ——

3 KALEMDE MUHTELİF MİKTARLARDA PASLANMAZ ÇELİK TEL TAKVİYELİ YUMUŞAK SALMASTRA SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden :

Afşin Elbistan B Termik Santrali ihtiyacı olan teknik şartnamede teknik özellikleri belirtilen 3 kalemde muhtelif miktarlarda paslanmaz çelik tel takviyeli yumuşak salmastra satın alınması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası             :   2010/539621

1- İdarenin;

a) Adres                                  :   EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası   :   0344 524 26 75 - 0344 524 25 80

c) Elektronik posta adresi      :   afsinb@euas.gov.tr

2- İhale konusu malın :

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   3 kalemde muhtelif miktarda paslanmaz çelik tel takviyeli yumuşak salmastra

b) Teslim edileceği yer           :   EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/Kahramanmaraş

3- İhalenin yapılacağı;

a) Yer                                      :   EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/Kahramanmaraş

b) Tarihi ve saat                     :   06/12/2010 tarih, saat 14:00

4 - İhale dökümanı                  :   (Dosya No: AEBS 2010/95 )

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 59,00 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 06/12/2010, saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr ‘den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8 - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

8626/1-1


İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Antalya-Varsak (Sanayi Çalışanları) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından :

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Antalya-Varsak (Sanayi Çalışanları) Küçük Sanayi Sitesine ait, 40 adet işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1- İdarenin

Adresi                                         :   Emek Mah. Yeşilırmak Cad. (Işık Cad.) 2169 Sok. Şahin Menet Apt. No: 4  K : 3 D : 10 Kepez ANTALYA

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :   40 adet işyeri yapım işi.

b) Yapılacağı yer                        :   Kepez / ANTALYA

c) İşe başlama tarihi                    :   Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                               :   31.10.2013 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2010 B.F. ile)   :   9.187.846.- TL

f) Geçici Teminatı                      :   643.149,22 TL

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. No. 154 Ana Hizmet Binası 8. Kat Toplantı Salonu/ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :   07.12.2010 – Saat : 10.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu,  TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 100’ ü oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a- İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b- Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Mühendisi veya Mimar anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır. 

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a- İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b- Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin % 7 ‘si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00 ‘a kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. 154 nolu Ana Hizmet Binası 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6- Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8- İhale dokümanı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. 154 nolu Ana Hizmet Binası 8.Kat 826 nolu odasında veya Antalya-Varsak (Sanayi Çalışanları) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Emek Mah. Yeşilırmak Cad. (Işık Cad.) 2169 Sok. Şahin Menet Apt. No: 4  K : 3 D : 10 Kepez ANTALYA adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. 154 nolu Ana Hizmet Binası 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11- Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

8811/2-1


1 ADET 120 TONLUK ELEKTRONİK VAGON KANTARININ ANAHTAR TESLİMİ KURULMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

1 Ad. 120 Tonluk Elektronik Vagon kantarının anahtar teslimi kurulması işi açık ihale usulü ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2010/543109

1 - İdarenin:

a) Adresi                                     :   Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :   0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 1 Ad. 120 Tonluk Elektronik Vagon kantarının anahtar teslimi kurulması işi yaptırılacaktır.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 23/11/2010 Tarih saat 15.00.’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı Haydarpaşa TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8641/1-1

—— • ——

30.000 M3 BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğünden :

İhale Kayıt No                                           : 2010/541455

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                     : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası                     : 0322 4575354/4249- 0322 4531195

c) Elektronik Posta Adresi

2 - İhale konusu Hizmetin adı ve miktarı   : 30.000 m3 Balast Alımı (Yenice İstasyonuna Teslim)

3 - Yukarıda belirtilen Hizmetin Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 07/12/2010 günü saat 14.00 de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8616/1-1


TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ESKİŞEHİR GAR SAHASINDA 17 İŞÇİ, 12 AY SÜRE İLE YOLCU VAGONU TEMİZLİĞİ VE İLAÇLANMASI

HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan :

İhale Kayıt No                                       :  2010/546793

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                 :  TCDD İŞLETMESİ 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0312 211 1449 - 211 1225

c) Elektronik Posta Adresi                     :  www.tcdd.gov.tr/

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     : TCDD 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir gar sahasında 17 işçi, 12 ay süre ile yolcu vagonu temizliği ve ilaçlanması hizmet alım işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 30.11.2010 saat: 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV - Dahil 100,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8792/1-1

—— • ——

1 ADET 18-22 TON/H BUĞDAY ÇIKIŞ KAPASİTELİ SABİT TOHUM HAZIRLAMA TESİSİ DAHİLDEN VEYA İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek üzere 1 adet 18-22 ton/h buğday çıkış kapasiteli sabit tohum hazırlama tesisi dahilden veya ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya Vakıflar Bankası Ankara/Başkent Şubesi nezdinde bulunan TR250001500158007292368215 nolu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin % 3’ü karşılığı tutarında olacaktır.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 13/12/2010 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

A D R E S                                          :

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok. No. 62

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE

 

Tel : 90 (312) 417 00 47

Fax: 90 (312) 425 59 55

8807/1-1


ÜÇ BOYUTLU SEYYAR ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2010/549073

1 - İdarenin:

a) Adresi                                  :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası  :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi      :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Üç Boyutlu Seyyar Ölçüm Cihazı, teknik şartnameye göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                      :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                     :  06/12/2010 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 06/12/2010 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8826/1-1

—— • ——

PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden :

1 – Kurumumuz ihtiyacı için Personel Taşıma Hizmeti ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 – Firmalar 55.000,00 (Ellibeşbin)TL. geçici teminatı da teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Alemdağ Mah. Prof. Kazım İsmail Gürkan Cad. No: 10 Cağaloğlu-Fatih/ İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 150,00,-TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 30 ARALIK 2010 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale zarfları aynı gün saat 15:00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

8816/1-1

—— • ——

İSTANBUL BOĞAZINA CEPHELİ SATILIK ARSA

Ziraat Bankası Personeli Vakfından:

- İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Emirgan Mirgün Mahallesi, 37 pafta, 88 ada, 12 parselde kayıtlı 1.489 m2 büyüklüğündeki arsa Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerle birlikte satılacaktır.

İhale ile ilgili Şartname Vakfımızın Sanayi Caddesi No: 22 Ulus/Ankara adresinden temin edilebilir. Son Teklif Verme Tarihi: 16.12.2010 Saat 15.00 Bilgi İçin; 0-312 309 67 85 - 0-312 309 67 82

8799/1-1


BACA GAZI EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMİ KURULMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden :

TAVŞANLI – KÜTAHYA

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 3., 4. ve 5. Üniteler İçin Baca Gazı Emisyon Ölçüm Sistemi Kurulması işidir.

İhale No                                        :  2010/548657

1 - İdarenin                                   

a) Adresi                                       : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası          :  0274 638 30 53 – 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu malın                  

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 3., 4. ve 5. Üniteler İçin Baca Gazı Emisyon Ölçüm Sistemi Kurulması işidir.

b) Teslim yeri                               :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                              :  İşin toplam süresi 90 (doksan) takvim günüdür.

3 - İhalenin                                   

a) Yapılacağı yer                           :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                           :  29.11.2010, saat 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, geçici teminat, vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, isteklinin ortak girişim olması halinde şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge, teklifler kapsamında sunulmalıdır. İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahribat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir.

4.2 - Firmalar tarafından verilecek tekliflerde tereddüde sebep olacak hususlar bulunmayacak, teklifler açık ve net olacaktır. Bu hususa uymayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3 - İstekli firmalar, teknik şartnamede teklif kapsamında sunulması istenilen belgelerle birlikte, ihale konusu iş veya benzer işlerde son beş yıl içinde, kamu veya özel sektörde o işe ait gerçekleştirdiği İdarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin en az % 25’i tutarında olan iş deneyimini gösterir belgeyi de teklifle birlikte sunacaklardır.

4.4 - Alternatif teklif verilmeyecektir.

4.5 - Kısmi teklif verilmeyecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 200,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 29.11.2010 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

9 - Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

14 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr. ve www.tutes.gov.tr. adreslerinden takip edilebilir.

8828/1-1

—— • ——

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR

TEİAŞ 2.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden :

İhale kayıt numarası                       :   2010/548221

1 - Teşekkülün

a) Adresi                                         :   Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde Nilüfer / BURSA

b) Telefon ve faks numarası           :   0 (224) 243 13 30 – 0 (224) 243 50 23

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   2grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği ve türü                           :   Bursa’da 3 adet binek otomobil, 2 adet minibüs, 5 adet kamyonet, Balıkesir’de 1 adet binek otomobil, 2 adet kamyonet ve Çanakkale’de 2 adet kamyonetin şoförlü olarak kiralanması.

Miktarı                                           :   15 Adet Araç Kiralanması

b) Yapılacağı yer                            :   Bursa-Balıkesir-Çanakkale

c) İşin süresi                                   :   2 Yıl

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   TEİAŞ 2.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                            :   26.11.2010 Cuma günü, saat 10:00

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname.

e) Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu.

f) İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

g) İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği teknik ve idari şartnamede düzenlenen yeterlik belgeleri ve istenen diğer belgeler.

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile idari şartnamenin 17’nci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi.

j) İhale konusu hizmetin bir kısmı veya tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

l) Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

m) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

n) Bu şartnamenin 7.3 maddesinde iş deneyimi istenilmesi durumunda tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.

o) İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgeler : Ulaştırma Bakanlığına bağlı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünden alınmış K1 veya K2 Yetki Belgesi.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, (b), (c), (d),(l), (m) ve (n)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

6 - İhale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İhale dokümanı TEİAŞ 2. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde Nilüfer / BURSA adresinde görülebilir ve 100-TL. (KDV Dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 26.11.2010 tarih, saat 10.00’e kadar Grup Müdürlüğümüzün yukarıdaki aynı adreste bulunan Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeniyle ihale saatine kadar Kurumumuza ulaşmayan teklif değerlendirmeye alınmaz.

9 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

8841/1-1


İSTANBUL - HALKALI, ATAKENT ÖZEL PROJE ALANI İLE DOĞA VE EĞLENCE PARKI İNŞAATI ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ

İHALE İLANI

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: (TOKİ)

1. “İstanbul İli, Halkalı, Atakent Özel Proje Alanı İle Doğa ve Eğlence Parkı İnşaatı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” İhalesi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin” 26. maddesi (Değişik: 27/02/2007–26447 R.G. /10. md.) uyarınca Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

2. İhale, yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açıktır. Ancak bu uluslararası bir ihale değildir.

3. İhale için başvuracak istekliler, ihale dosyası ve eklerini, Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent/Ankara adresinden 09.00-18.00 saatleri arasında 2.000.- TL (İkibinTürklirası) yatırarak satın alabilirler.

4. Teklif dosyaları, aşağıdaki adrese en geç 06.12.2010 tarihine ve saat 15:00’ e kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında; Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent/Ankara adresinde Toplu Konut İdaresi İhale Komisyonu Başkanlığı’na elden teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır aksi halde Posta gecikmesinden İdaremiz sorumlu değildir.

5. Teklifler 06.12.2010 tarihinde, saat 15:00’de, istekliler huzurunda İhale Komisyonu tarafından açılacaktır.

6. Değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler, 13.12.2010 tarih ve saat 15:00’de yapılacak ikinci oturuma davet edilecektir.

7. Teklifler, Teklif Alma Şartnamesi’nin ilgili maddeleri esaslarına göre değerlendirilecek olup, herhangi bir şartlı teklif kabul edilmeyecektir.

8. İhaleye katılabilmek için İSTEKLİ’ lerde aşağıda belirtilen belgeler aranır:

1. Türkiye’de tebligat için adres,

2. Ticaret sicil gazetesi,

3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2010 yılına ait),

a. Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.

4. İmza sirküleri,

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişinin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.

5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

6. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi (bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır)

7. Ortak girişim olarak teklif verilecekse, Ortak Girişim Beyannamesi (Örnek-2) İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.

8. İhale Dokümanı Alındı Belgesi

9. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,

10. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,

11. Firma Deneyimi ile ilgili belgeler,

Son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

İş deneyimi olarak İstekliler tek bir sözleşme kapsamında bitirdikleri en az 70.000 m² komple bina, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler , Kültür Eğlence ve Dinlenme Tesisleri v.b., inşaatı deneyim belgesi, iş bitirme, iş yönetme ve iş denetleme ile belgelendireceklerdir. Ortaklık olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin % 50 sini, diğer ortaklardan herhangi birinin ise belirtilen değerin en az % 25’i olmak üzere geri kalan % 50’sini sağlayabildiklerini belgelemesi gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını karşılaması halinde ise, diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

12. Mali Durum Bilgi ve Belgeler,

İstekli (tek başına veya ortaklık halinde ortakların her birini içerecek şekilde) bu işi yürütecek gerekli mali kapasiteye sahip olduğunu veya bunu sağlayabileceğini ve tüm gereksinimlerini karşılayabileceklerini açıkça gösteren Mali Durum Bilgisi vereceklerdir. Bunun için genel müdürlük teyitli banka referans mektupları ile İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi Dairesince onaylanmış nüshalarını vereceklerdir.

Banka referans mektuplarının kullanılabilir nakit kredi toplamlarının 10.000.000 TL (OnmilyonTürkLirasıden; veya kullanılmamış teminat mektubu kredilerinin de yine 10.000.000 TL (OnmilyonTürk Lirası)’den az olmadığını, ortaklık olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin % 50 sini, diğer ortaklardan herhangi birinin ise belirtilen değerin en az % 25’i olmak üzere geri kalan % 50’sini sağlayabildiklerini belgelemesi gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını karşılaması halinde ise, diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

Toplam ciro için son üç yılın ortalamasının 10.000.000 TL (OnmilyonTürkLirasından az olmaması gerekir. Ortaklık olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin % 50 sini, diğer ortaklardan herhangi birinin ise belirtilen değerin en az % 25’i olmak üzere geri kalan % 50’sini sağlayabildiklerini belgelemesi gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını karşılaması halinde ise, diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

13. Aşağıda belirtilen makine-ekipman taahhütname ile istenmektedir ve iş süresince işyerinde bulundurulacaktır.

 

Sıra No

Makine, Ekipman cinsi ve Özellikleri

Gerekli Minumum Adet

 

Kule Vinç

8

 

Ekskavatör

5

 

Traktör Kepçe

5

 

İnş. Asansörü

20

 

Kalıp (beton yüzeyli) ve İskelesi

20000 m²

 

Vibratör

10

 

Kamyon

10

 

Kırıcı

4

 

Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak yüklenici firma yukarıdaki makine ekipmanı işin yapımı esnasında inşaat sahasında bulundurmakla yükümlüdür.

Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için ise taahhütname verilmesi gerekir.

İş ortaklıklarında, pilot ve diğer ortaklara ait tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.

14. İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen halen bünyesinde çalışmakta olan (ihale tarihi itibari ile) anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresi oda kayıt belgesiyle tevsik edilir.

 

   Adet                       Mesleki Ünvanı                      Deneyim Süresi

                                                                                             Yıl

      2                               İnş. Müh.                                       5

      1                                  Mimar                                         5

      1                            Makina Müh.                                    5

      1                            Elektrik Müh.                                    5

 

15. İstekliler, İhale konusu işe ilişkin önerecekleri projeye göre hazırlamış oldukları;

1. Proje tasarımı ve/veya kentsel tasarım projesi

2. Maliyet cetveli ve Finansal analizler

16. Teklif Alma Şartnamesindeki örneğe (Örnek 1) uygun Mali Teklif Mektubu, Satışa sunulacak bağımsız bölümlerin her bir tipi için inşaat m2’leri, satış bedelleri ve bunların icmali (Türk Lirası bazında) (Cetvel-1), Teklif Edilen Arsa satış karşılığı SATIŞ toplam gelirinin Paylaşım Planı (Türk Lirası bazında) (Cetvel-2), Arsa satış karşılığı İdare payı geliri (AKİPG) Ödenme Planı (Türk Lirası bazında) (Cetvel-3) ve Özel Teknik Şartnamede belirtilen İmar Planı verileri ve bu teklif için geliştirdiği projeler doğrultusunda bir fizibilite raporu hazırlayacaklardır.

17. Yer Görme belgesi.

18. Söz konusu arazi daha önce katı atık depolama alanı olarak kullanıldığı için bu sahada ölçümler yapılarak inşaat süresince ve daha sonra ortaya çıkacak çevresel etkileri tespit etmek gerekmektedir. Bu nedenle yüklenici gerekli analizleri yapacak, mevcut katı atıklardan ortama çıkacak gazları ve varsa diğer etkileri izale edecek, sahayı yapılaşmaya uygun hale getirecek, planlama gereği bazı bölgelerde araziden kaldırılması gereken birikmiş katı atıkları bertaraf edecek teknoloji ve deneyime sahip kuruluş ve/veya kişilerle hareket ettiğini ve bu işlemleri nasıl yapacağını belgeleyen planları ihale dosyası ekinde verecektir.

9. Bu işin geçici teminat tutarı, isteklinin Arsa satış karşılığı İdare payı geliri (AKİPG)’ nin % 3’üdür. Kesin teminat tutarı ise İdare payı geliri (AKİPG)’ nin % 6’sıdır.

10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11. Söz konusu işe ait Teknik şartnameler ve plan notları aşağıda belirtilen adreste görülebilecektir.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800 Bilkent-ANKARA

Tel      :   0 (312) 266 76 80

Faks    :   0 (312) 266 01 34

8812/1-1

—— • ——

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET 350 KVA (STAND-BY) VE ADET 150 KVA (STAND-BY) OLMAK ÜZERE TOPLAM

2 ADET JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü ihtiyacı 1 adet 350 KVA (Stand-by) ve 1 adet 150 KVA (Stand-by) olmak üzere toplam 2 adet Jeneratör, ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine göre, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 22.11.2010 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, teknik şartnamesine uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8813/1-1


EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİNİN HAZIRLANMIŞ OLAN UYGULAMA PROJESİNE GÖRE, I. KADEMEDE YAPIMI ÖNGÖRÜLEN 2.000 M3/GÜN KAPASİTELİ TÜM ÜNİTELERİN YAPIMI, MEKANİK VE ELEKTRİK EKİPMANLARININ TEMİNİ VE MONTAJI, TESİSİN İŞLETMEYE ALINMASI, DENEME, İŞLETİLMESİ, BAKIMI, İŞ SONU PROJELERİ (AS-BUİLT) VE İŞLETME-BAKIM KİTAPLARININ HAZIRLANMASI İLE İDARE PERSONELİNİN EĞİTİLMESİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Denizli Deri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından :

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Denizli Deri Organize Sanayi Bölgesi EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ’ nin; hazırlanmış olan uygulama projelerine göre, I. kademede yapımı öngörülen 2.000 m3/gün kapasiteli tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik ekipmanlarının temini ve montajı, tesisin işletmeye alınması, deneme, işletilmesi, bakımı, iş sonu projeleri (as-built) ve işletme-bakım kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin eğitilmesi işleri ihale dosyasındaki esaslar dahilinde kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                     :   İstasyon Cad. Cem Apt Kat-3 Daire 5 DENİZLİ

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   Denizli Deri Organize Sanayi Bölgesinden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, nihai kapasiteli işletme şartları dikkate alınarak hazırlanmış olan uygulama projelerine göre, I. Kademede yapımı öngörülen 2.000 m3/gün kapasiteli tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik ekipmanlarının temini ve montajı, tesisin işletmeye alınması, deneme, işletilmesi, bakımı, iş sonu projeleri (as-built) ve işletme-bakım kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin eğitilmesi işleridir.

b) Yapılacağı yer                    :   DENİZLİ

c) İşe başlama tarihi                :   Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                           :   Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmidört) aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. No. 154 Ana Hizmet Binası 8. Kat Toplantı Salonu ANKARA

b) Tarihi ve saati                    :   02.12.2010 Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, en az 4.000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 12.000 m3/gün kapasiteli Evsel (Aktif Çamur ve damlatmalı filtre prosesi uygulaması), Atıksu Arıtma Tesisi komple ( inşaat, mekanik ve elektrik) yapım işine ait İş Bitirme Belgesi aslı ile bu belgeyi tevsik amacıyla idari şartnamenin 7.1-B / 4. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini istekliler sunmak zorundadır.

İş Durum, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye alınmayacaktır.

İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise Genel Keşif Özetinde belirtilen iş kalemlerinden en az birine ilişkin ve asgari 4.000.000.-TL tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

Adet

Mesleki Ünvanı

1

İnş. Yük. Müh. veya İnş. Müh. (En az 10 yıl deneyimli )

Anahtar teknik personelin, ihale tarihinden en az üç ay öncesi işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 10 yıl olma şartı aranmaktadır

6) Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) 2.000.000.-TL ’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı miktarda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) İdari Şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Denizli Deri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı) adına alınacak en az 750.000.-TL tutarında Geçici Teminat.

H) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu.

I) Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller.

J) Performans Garanti Beyannamesi.

K) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler.

L) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

M) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

N) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.)

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00 ‘a kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. 154 nolu Ana Hizmet Binası 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İstekliler İş Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. İş Ortaklığında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (B-1), (B-2), (E), (F) ve (L) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. 154 nolu Ana Hizmet Binası 8.Kat 826 nolu odasında veya Denizli Deri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının İstasyon Cad. Cem Apt Kat-3 Daire 5 DENİZLİ adreslerinde görülebilir veya 750.-TL karşılığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. 154 nolu Ana Hizmet Binası 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini; birim fiyatlı işler için, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden, teklif birim fiyatlı işler için ise her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

8797/2-1


140.000 KG. ÇELİK SAC 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden :

TTK İhtiyacı Olarak 140.000 Kg. Çelik Sac 4734 Sayılı Kanunun 3/g Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

1- İdarenin

a) Adresi                                         :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası           :   Tel:0-372.259 47 94/259 47 84

Fax: 0.372-251 19 00 – 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   Satinalma@ taskomuru. Gov. tr.

2- İhale konusu işin nev’i               :   Malzemenin Cinsi -Miktarı        : Toplam Miktarı:

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   (3 Kalem) Çelik Sac                    : 140.000 Kg.

b) Teslim yeri                                 :   TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim tarihi                               :   Malzemelerin teslim süresi 15 (Onbeş) Takvim gündür İstekliler tekliflerinde alternatif teslim sürelerini belirteceklerdir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                            :   06.12.2010 Pazartesi – saat 15.00

c) Dosya no                                    :   1012089

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise,

İsteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İdari şartnamemizin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 10,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7- Teklifler en geç 06.12.2010 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

8- İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12- İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

8777/1-1

—— • ——

İÇ AKTARMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

1 - İhalenin Konusu : 01.01.2011 - 31.03.2011 Tarihleri Arasında ± % 20 Toleranslı 125.000 Ton Kolemanit ve Tinkal Cevherlerinin Vagonlardan Tahliyesi, Tahliye Edilen Cevherlerin İşletmemiz Tinkal ve Kolemanit Ambarlarına Kamyon veya Bant Sistemiyle Nakliyesi ile Tinkal Ambarına Gelen Cevherlerin Bunkere Beslenmesi işidir.

2 - Şartnameler;

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR   Tel:0266 721 31 00 adresinde, 

- www.etimaden.gov.tr internet  adresinde görülebilir,

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı       

(Korkutreis Mah. Cihan Sokak No : 2 Çankaya/Ankara Tel : 0 312 294 22 31),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü  İzmir İhracat Müdürlüğü

(Halit Ziya Bulvarı  No : 1 İzmir Tel : 0 232 484 37 17),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Alım Satım Müdürlüğü       

(Atatürk Bulvarı No: 156  34134 Aksaray/İstanbul,  Tel : 0 212 527 09 09),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü

(600 Evler Bandırma Tel: 0266 721 31 00) adreslerinden 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli : 60,00 TL

Şartname bedeli Vakıflar Bankası Bandırma Şubesi  nezdindeki  TR610001500158007260519557 nolu hesaba yatırılabilir.

3-İhalenin yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70  Bandırma/BALIKESİR

4 - İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat : 30/11/2010   günü Saat: 14.00

5 - İhale Usulü : 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince 201 Sayılı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü  Satın Alma ve İhale Yönetmeliği  - Açık İhale

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI :

6.1. Teklif Mektubunu,

6.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

6.3. Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl için de Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini,

6.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

6.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

6.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi,

6.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

6.10. T.C. Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilmiş olan, karayolu ile yurt içi taşımacılık yapmaya yetkili olduğuna dair “YETKİ BELGESİ” nin aslı veya noter tasdikli suretini,

6.11. İş Bitirme Belgesini teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 13. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 30/11/2010 günü Saat: 14.00 kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Muhaberat Şefliğine elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

8717/1-1

—— • ——

3 KALEM BUHAR TESİSAT GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 3 Kalem Buhar tesisat grubu Malzeme % 20 artar - azalır toleranslı olarak Alım-Satım ve İhale Yönetmelimizin 18. maddesi gereğince kapalı teklif alma usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 30,00,-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı, RİZE

b) İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü - Büyükdere/İSTANBUL

c) Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü - Elmadağ/ANKARA

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 30.11.2010 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden % 4 geçici teminat vereceklerdir.

8 - İstekliler bu ihalede, bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek şartı ile kısmi teklif verebilirler.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa (ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç) tabi olmayıp, Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir.

8524/1-1


MASAÜSTÜ, DİZÜSTÜ BİLGİSYAR, BİLGİSAYAR DONANIMLARI VE PROJEKSİYON CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 51 Kalem Masaüstü, Dizüstü Bilgisayar, Yazıcı, Tarayıcı, Projeksiyon Cihazı ve Bilgisayar Donanımları alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                     :   2010/546880

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   İnönü Bulvarı 06531 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası           :   312-210 3586 - 7334 - Fax: 210 35 91

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :

 

Malzemenin Adı

Miktarı

Birimi

 

I. Grup Masaüstü, Dizüstü Bilgisayarlar

 

MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR 1

22

Adet

 

MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR 2

38

Adet

 

MONİTÖR 1

36

Adet

 

MONİTÖR 2

20

Adet

 

MONİTÖR 3

17

Adet

 

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR 1 (NETBOOK)

8

Adet

 

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR 2

23

Adet

 

DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR 3

8

Adet

 

II. Grup Yazıcılar, Tarayıcılar

 

YAZICI 1 (MONO LAZER YAZICI) (LAZER 1)

5

Adet

 

YAZICI 2 (RENKLİ LAZER YAZICI) (LAZER 2)

7

Adet

 

YAZICI 3 (RENKLİ LEZAR YAZICI)

2

Adet

 

YAZICI 4 (Mürekkep Püskürtmeli Renkli) (Officejet)

1

Adet

 

RENKLİ TARAYICI 1

4

Adet

 

RENKLİ TARAYICI 2

2

Adet

 

III. Grup Bilgisayar Donanımları

 

USB FLASH BELLEK 1 (B1)

27

Adet

 

USB FLASH BELLEK 2 (B1)

24

Adet

 

USB FLASH BELLEK 3 (B1)

39

Adet

 

USB FLASH BELLEK 4 (B1)

39

Adet

 

SATA II HARD DISC 1 (B2)

5

Adet

 

SATA II HARD DISC 2 (B2)

4

Adet

 

RAM BELLEK 1 (B3)

25

Adet

 

RAM BELLEK 2 (B3)

20

Adet

 

RAM BELLEK 3 (B3)

23

Adet

 

RAM BELLEK 4 (B3)

8

Adet

 

RAM BELLEK 5 (B3)

18

Adet

 

KABLOLU OPTİK FARE (B6)

54

Adet

 

KABLOSUZ OPTİK FARE (B6)

31

Adet

 

KABLOLU KLAVYE (B7)

32

Adet

 

KABLOSUZ KLAVYE (B7)

13

Adet

 

DVD WRITER (B8)

10

Adet

 

HARİCİ (EXTERNAL) DVD WRITER (B8)

6

Adet

 

HARİCİ HDD 1 (B5)

44

Adet

 

HARİCİ HDD 2 (B5)

11

Adet

 

HARİCİ HDD 3 (B5)

10

Adet

 

IP CAMERA 1 (B9)

2

Adet

 

IP CAMERA 2 (wireless) (B9)

1

Adet

 

HOPARLÖR 1 (B10)

7

Adet

 

HOPARLÖR 2 (B10)

1

Adet

 

UPS 1 (B14)

4

Adet

 

UPS 2 (B14)

9

Adet

 

SECURE DIGITAL HAFIZA KARTI 1 (B4)

2

Adet

 

SECURE DIGITAL HAFIZA KARTI 2 (B4)

7

Adet

 

COMPACT FLASH HAFIZA KARTI (B4)

2

Adet

 

NOTEBOOK DİSKİ 1 (B11)

5

Adet

 

NOTEBOOK DİSKİ 2 (B11)

6

Adet

 

NOTEBOOK DİSKİ 3 (B11)

5

Adet

 

NOTEBOOK DİSKİ 4 (B11)

8

Adet

 

IV. Grup Projeksiyon Cihazları

 

PROJEKSİYON CİHAZI 1

2

Adet

 

PROJEKSİYON CİHAZI 2

1

Adet

 

PROJEKSİYON CİHAZI LAMBASI PL3

1

Adet

 

PROJEKSİYON CİHAZI LAMBASI PL2

1

Adet

 

b) Teslim yeri                                 :   Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından belirlenecek yerler.

c) Teslim tarihi                               :   Sözleşme tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Merkez Mühendislik Binası 1. Kat Satın Alma Komisyon Odası

b) Tarihi ve saati                            :   06/12/2010 14.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.4. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İş deneyim Belgeleri

4.2.1.1. İsteklinin yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimi gösteren belgeleri,

b) Devredilen işlerde ilk sözleşme bedelinin en az %80inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini göseren belgeleri,

vermesi zorunludur.

4.2.1.2. İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin I.Grup Masaüstü Bilgisayarlar, II. Grup Dizüstü Bilgisayarlar ve III. Grup Yazıcılar için %40’ından, az olmamak üzere, ihale konusu iş veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edecektir.

4.2.1.3. İş ortaklıklarında pilot ortağın, asgarı iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde diğer ortaklar iş deneyimini sunmak zorunda değildir.

4.2.1.4. İş deneyim belgelerinin şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

4.2.2. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye sunmalıdır;

a - İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,

b - İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c - İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.3. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE Certificate vb.) idareye sunacaktır.

4.2.4. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan söz konusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.

4.2.5. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır.

4.2.6. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.)

4.2.7. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanı ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına 70,00 TL(yetmiştürklirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 06.12.2010 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar ihale dökümanının alındığı yere (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim Fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

8803/1-1


MUHTELİF SAC LEVHA SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :   2010/546017

1 - İdarenin:

a) Adresi                                     :   Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi         :   tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

türü ve miktarı                            :   9 kalem muhtelif ölçü, miktar ve kalitede sac levha (47 adet 5x1500x3000, 30 adet 6x1500x3000, 10 adet 8x1500x3000, 10 adet 10x1500x3000, 5 adet 12x1500x3000, 4 adet 22x3100x12100, 2 adet 75x1000x2000, 2 adet 90x1000x2000, 2 adet 100x1000x2000), lokomotif imalatında kullanılmak üzere satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :   29/11/2010 - Saat 15.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 29/11/2010 günü saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8787/1-1

—————

SOĞUTMA RADYATÖRÜ SATIN ALINACAKTIR

İhale Kayıt Numarası             :   2010/545464

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :   Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :   0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi     :   tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

türü ve miktarı                        :   375 adet soğutma radyatörü komple (DE24000 tipi lokomotif için), teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                    :   03/12/2010 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 03/12/2010 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8788/1-1

—————

DÖKÜM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İhale Kayıt Numarası             :   2010/545366

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :   Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :   0(222) 224 00 00 (4435–4436)/ 225 50 60 – 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi     :   tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

türü ve miktarı                        :   3 Kalem Sabo Çarığı ve Sabo (Sfero ve Pik Döküm Malzeme/ 50 adet sabo çarığı, 2 kalemde toplam 950 adet sabo), teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                    :   03/12/2010 saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 03/12/2010 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8789/1-1

—————

LOKOMOTİF MUHTELİF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

İhale Kayıt Numarası             :   2010/544894

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :   Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :   0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi     :   tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

türü ve miktarı                        :   8 kalem lokomotif muhtelif kaynaklı imalat malzemeleri, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                    :   02/12/2010 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 02/12/2010 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8790/1-1

—————

MUHTELİF SUSTA SATIN ALINACAKTIR

İhale Kayıt Numarası             :   2010/545395

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :   Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :   0(222) 224 00 00 (4435–4436)/ 225 50 60 – 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi     :   tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

türü ve miktarı                        :   3 kalem muhtelif susta [2400 adet dış helezon susta, 2400 adet iç helezon susta, 1200 adet susta (sağ-sol)] vagon imalinde kullanılmak üzere teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                    :   01.12.2010 - Saat :15.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 01/12/2010 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az  % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8791/1-1


1 GRUP 4 ADET (ARTVİN TM, GÜMÜŞHANE TM, Y.MANAHOZ TM VE VAKFIKEBİR TM) İLETİM TRAFO MERKEZLERİMİZİN BAKIM VE

GÜVENLİK KORUMASI HARİÇ HİZMET ALIM YOLUYLA İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Trabzon TEİAŞ 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden :

İhale Kayıt No                           :   2010/541956

1- İdarenin;

a) Adresi                                     :   TEİAŞ 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü P.K 24 Havaalanı Karşısı Pelitli/ TRABZON

b) Telefon ve Faks Numarası     :   (0 462) 334 49 79 - 334 49 84

c) Elektronik Posta Adresi         :   teias14.iletim@ttnet.net.tr

2- İhale Konusu Hizmetin;

a) Niteliği Türü ve Miktarı         :   1 Grup 4 Adet (Artvin TM, Gümüşhane TM, Y.Manahoz TM ve Vakfıkebir TM) İletim Trafo Merkezlerimizin Bakım ve Güvenlik Koruması hariç hizmet alım yoluyla işletilmesi.

b) Yapılacağı yer                        :   TEİAŞ 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müd. (Artvin, Gümüşhane, Y.Manahoz, Vakfıkebir TM)

c) İşin süresi                               :   36 Ay (3 yıl)

3- İhalenin;

a) Yapılacağı yer                         :   TEİAŞ 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/TRABZON

b) Tarih ve Saati                         :   29/11/2010 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler

4.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1). Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

3) İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin ihale tarihi itibariyle (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

e) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

f) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

g) İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği teknik ve idari şartnamede düzenlenen yeterlik belgeleri ve istenen diğer belgeler.

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 17’nci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi.

j) İdari şartnamenin 18. maddesinde istenmesi halinde alt yükleniciye yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

l) Bu Şartnamenin 8 inci maddesinde istenmesi halinde “yerli istekli” olunduğuna ilişkin şartnamede belirtilen belgeler.

m) Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname.

n) Teknik Şartnamesinde istenen belgeler ve istekli tarafından eklenecek teklifi destekleyen diğer doküman ve belgeler.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (c), (d), (l), (m) ve (n) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur

4.2- Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler

Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler :

İsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler.

Bu belgeler ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden teyit ettirilir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.

Ortak girişimlerde, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın ortaklarca müştereken karşılanabilir.

4.3- Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler

İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.1- İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

4.3.2- a) ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler veya ,

b) Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya,

c) Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.3.3- İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme teknisyeni ) elemanların puanlarının Toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli Dört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Grup Mühendisinin puanı her Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ekteki “İşletme Elemanları Puan tablosu”na yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır.

4.3.4- İş Deneyim Belgesine İlişkin Temel Kriterler

İstekliler teklif edilen bedelin en az % 35’i oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir.

Birden fazla iş deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmaz.

İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş yönetme belgeleridir. (Standart Form – KİK027.0/H), (Standart form KİK.032 0/H) , (Standart form KİK.033 .0/H ) (Standart form KİK.034 0/H), (Standart form KİK.035.0/H )

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 350 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/TRABZON adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3"ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

8729/1-1


İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEKTİR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Marmara Emlak Müdürlüğünden :

 

İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZIN

DOSYA NO

İLÇESİ

MAHALLE/KÖY

PAFTA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

HAZİNE HİSSESİ

CİNSİ

FİİLİ DURUMU

İMAR DURUMU

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

34290107881

Arnavutköy

Yeşilbayır

2

304

160.000

Tam

Tarla

Boş ve İşgalsiz

Uygulama imar planı dışında

1.340.000,00

402.000,00

30.11.2010

15:00

AÇIKLAMALAR

1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın imar planı ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak ticaret ve konut hariç olmak üzere, turizm, eğitim, sağlık, sanayi, sosyal ve kültürel tesisler yapmak amacıyla, 49 (Kırkdokuz) yıl süreli, bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin (g) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile, ilanda belirtilen muhammen bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte İstanbul Defterdarlığı ihale salonunda toplanacak Komisyonca yapılacaktır.

2. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Bu iş için yatırılan geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu, (Teminat mektubu süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.)

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini,

Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3. İhaleye ait şartname internet adresimizde (www.ist-def.gov.tr) ve Müdürlüğümüzde ücretsiz görülebilir.

4. İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

5. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdaremiz sorumlu değildir.

6. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

8617/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğünden :

TAŞINMAZ MAL SATIŞINA AİT İLAN

Parti No

Niteliği

Ada No

Parsel No

Alanı (M2)

Bulunduğu Yer

Muhammen Bedel

% 3 Geçici Teminatı

1

Arsa ve arsa üzerinde 13300, 7700, 13700, 20000 m2 büyüklüğünde 4 adet gölet ve muhtelif binalar

133

1

252.880

Yenimahalle

841.098,00

25.233,00

1 - Yukarıda yazılı bulunan taşınmaz malların satışı 24/11/2010 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00 de Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/A maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

a) Geçici teminatı ihale günü saat 12.00'ye kadar yatırmış olmak,

b) Kanuni İkametgahı gösterir belge,

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek

d) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmesi ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri(aslı ihale sırasında ibraz edilecek)

e) Tüzel kişi ise Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair sicil kayıt belgesi,

f) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin, temsilcinin temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri vermesi

g) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi

h) Ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini, ihale komisyonuna ibraz edeceklerdir.

3 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

a) İÇ ZARF: Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

b) DIŞ ZARF: Teklif mektubunun konulduğu iç zarf,geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte dış zarfa konularak kapatılır.Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak ihale günü en geç saat 12:00'ye kadar Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığına teslim etmek zorundadır.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT:

a) Nakit veya Devlet Tahvili veya Hazine Kefaletine haiz tahvil vermek isteyenler Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı veznesine vezne alındısı veya menkul kıymet alındısı karşılığında yatırarak alındı makbuzunu dış zarfa koyacaklardır.

b) Banka teminat mektubu (süresiz limit dahili) vermek isteyenler ise Teminat mektubunu istenen belgeler ile birlikte dış zarfa koyacaklardır.

5 - Taşınmaz mal teslimlerinden toplam bedel üzerinden % 18 KDV alınacaktır.

6 - Satış Bedelinin % 25’i, tüm vergiler ve giderler peşin, Bakiye kalan % 75’i 12 ay içerisinde 2’şer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ve yasal faizi ile ile birlikte ödeme yapılabilecektir.

7 - Muhammen bedele vergi ve resimler dahil değildir. Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri alıcıya aittir.

8 - Satış Şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkarılan taşınmazların mülkiyet devrinden başka, kurumumuz iş bu ihale ile ilgili hiçbir şeyden sorumlu değildir. Alıcılar taşınmazlar ile üzerinde bulunan bina ve tesis takyidatları ile birlikte aynen kabul etmiş sayılır.

9 - İhale sureti ile satışı yapılacak Gayrimenkullerin satış şartnamesi ve Gayrimenkullere ait bilgiler her gün çalışma saatleri içerisinde Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilebilir.

10 - Taşınmaz Mallar Çerkeş İlçesi Yenimahalle Fidanlık mevkiinde görülebilir.

11 - Satışa ait şartname ve ekleri Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğünden 50,00 TL karşılığında temin edilebilir.

MÜRACAAT TELEFONLARI:

Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü Santral: (0 376) 766 10 41

Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü FAKS:  (0 376) 766 10 26

İlan olunur.

8747/1-1

—— • ——

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Akşehir Belediye Başkanlığından :

Aşağıda belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı kanunun 45,46,47.maddelerine uyularak açık artırma ihale suretiyle Belediye Encümeni huzurunda 30.11.2010 tarihinde saat 14,00’de yapılacaktır.

Mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait Seyran Mahallesi, Sanayi Bulvarında 217 ada, 15 parsel nolu imar planına göre akaryakıt ve LPG istasyonu alanında kalan yaklaşık 80 m2’lik kısmı imar yoluna isabet eden ve halen akaryakıt istasyonu olarak kullanılan 2.044,73 m2’lik taşınmaz ile, 217 ada 15 parsel nolu taşınmaza bitişik bulunan 217 ada 17 parsel nolu 930,52 m2’lik imar planına göre akaryakıt ve LPG istasyonu alanında kalan toplam 2.895,25.m2’lik taşınmazların muhammen bedeli KDV dahil 2.980.000,00.TL, geçici teminatı 89.400,00.TL. ‘dir.

Taliplilerin 30/11/2010 tarihinde Salı günü ihale saatine kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve teminat makbuzlarını plastik dosya içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00.TL. bedelle alınabilir.

8687/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait; Yenimahalle İlçesi, Yuva Köyü, Çiğdemlik mevkii, İmarın (Eskisi 15049/1) Yenisi 15049/5 sayılı ada/parseli üzerinde bulunan 309 adet tam, 1 adet hisseli bağımsız bölüm ve Yenimahalle İlçesi, Ergazi Mahallesi mevkii, İmarın ( Eskisi 61003/1 ) Yenisi 61003/2 sayılı ada/parseli üzerinde bulunan 177 adet tam bağımsız bölüm olmak üzere, toplam 486 adet tam, 1 adet hisseli bağımsız bölüm için; Belediye Meclisinin, 15.10.2010 tarih - 3028 sayılı kararı ve Başkanlık Makamının 28.10.2010 tarih - 13794 sayılı Olur’u ile; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi hükümlerince ihale edilerek, İdari Şartnamenin 9. Maddesinde belirtilen öncelik sırasına göre, Ekli listede belirlenen bedeller üzerinden peşin; toptan veya perakende, mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 25/11/2010 tarihinde Saat 14:00’da Ankara Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 18 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan ENCÜMEN Salonunda toplanacak, BELEDİYE ENCÜMENİ tarafından yapılacaktır.

2 - Toptan veya perakende; peşin satışı yapılacak bağımsız bölümlerin satış şartnamesi ve bağımsız bölümlere ait geniş bilgi, her gün çalışma saatleri içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi; Yeni Hizmet Binası Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 14 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler; 100 TL. karşılığı “İhale Dosyası” satın almak zorundadır.

3 - Toptan veya perakende satışlarda; İhalenin istekliye tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde; İSTEKLİ, satış bedelinin tamamını ( KDV dahil ), şartnamenin 6. Maddesinde belirtilen ( tapu harçları hariç ) İlan bedeli ve diğer giderlerle birlikte peşin olarak ödeyecektir.

4 - İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

5 - İhale için verilecek teklif mektuplarının, istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklif mektupları reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

6 - Teklif mektupları en geç 25/11/2010 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde ihaleyi/artırmayı yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesi; Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrum Caddesi No:5 Kat 7 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan ENCÜMEN Başkanlığı’na (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) verilecektir. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle zamanında verilmeyen teklif mektupları işleme koyulmayacaktır.

7 - İSTEKLİ, satışa çıkarılan taşınmazın satış şartnamesinde belirtilen hususlarını, taşınmazın imar durumunu, projelerini, ihale dosyası üzerinden sözleşmesini, mahal listesini ve diğer evraklarını Belediyedeki ilgili birimlerden; Taşınmaz malın üzerindeki bütün hak ve yükümlülükler ile kayıtlamalarını, pafta ve tapu kayıtları üzerinden Takyidatlarını ( Taşınmaz Bilgileri ) ilgili Tapu sicil ve Kadastro Müdürlüklerinde inceleyerek aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8 - İş bu ihaleden doğacak bütün vergi, resmi harç, damga vergisi, ilan ve reklam giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gereken her türlü masraf ve giderler, Katma Değer Vergisi istekliye ait olup, kanuni süresinde ödenecektir. Ödemeler yapıldıktan sonra ihale konusu taşınmazın/taşınmazların istekli adına tapu devri yapılarak, Geçici Teminatları iade edilecektir. Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

9 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMENCE uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise, İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi onaylamayıp iptal etmesi halinde istekli, idareye karşı her hangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: http://www.ankara-bel.gov.tr

 

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT; YENİMAHALLE İLÇESİ; YUVA - ÇİĞDEMLİK (15049/5) VE

ERGAZİ MAHALLESİNDE ( 61003/2 ) BULUNAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN

TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞINA ESAS FİYAT İCMALİ

 

Sıra

No

İlçesi

Mevkii

Ada

Parsel

Blok

No

Niteliği

Belediye

Ortak

(Hisseli)

Toplam

Muhammen

Bedel (TL.)

Geçici

Teminat

%3 (TL)

İhale Tarihi

İhale

Saati

1

Yenimahalle

Yuva - Çiğdemlik

15049/5

A2

Mesken

98

-

98

18.933.000,00

567.990,00

25.11.2010

14:00

2

Yenimahalle

Yuva - Çiğdemlik

15049/5

A3

Mesken

15

1

16

3.202.866,52

96.086,00

25.11.2010

14:00

3

Yenimahalle

Yuva - Çiğdemlik

15049/5

A4

Mesken

98

-

98

19.027.000,00

570.810,00

25.11.2010

14:00

4

Yenimahalle

Yuva - Çiğdemlik

15049/5

A5

Mesken

98

-

98

20.203.000,00

606.090,00

25.11.2010

14:00

 

TOPLAM

309

1

310

61.365.866,52

1.840.976,00

25.11.2010

14:00

 

5

Yenimahalle

Ergazi Mahallesi

61003/2

A6

Mesken

79

-

79

16.358.000,00

490.740,00

25.11.2010

14:00

6

Yenimahalle

Ergazi Mahallesi

61003/2

A8

Mesken

98

-

98

20.666.000,00

619.980,00

25.11.2010

14:00

 

TOPLAM

177

-

177

37.024.000,00

1.110.720,00

25.11.2010

14:00

GENEL TOPLAM

486

1

487

98.389.866,52

2.951.696,00

25.11.2010

14:00

 

BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE AİT FİYAT LİSTESİ

 

İlçesi

Mevkii

Ada/

Parsel

Blok

No

Nitelik

Sıra

No

Bulunduğu

Kat

Bağımsız

Bölüm

No

Cephe

Daire

Tipi

Arsa

Payı

Net

Alan

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici

Teminat

% 3 (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

Yenimahalle

Yuva -

Çiğdemlik

15049/5

A2

Mesken

1

4. Bodrum

Kat

1

Kd

3+1

42/ 20580

149,54

151.000,00

4.530,00

25.11.2010

14:00

2

2

Gb

3+1

42/ 20580

149,54

154.000,00

4.620,00

25.11.2010

14:00

3

3

Kb

3+1

42/ 20580

149,54

150.000,00

4.500,00

25.11.2010

14:00

4

3. Bodrum

Kat

4

Kd

3+1

38/ 20580

126,49

153.000,00

4.590,00

25.11.2010

14:00

5

5

Gb

3+1

38/ 20580

126,49

158.000,00

4.740,00

25.11.2010

14:00

6

6

Kb

3+1

38/ 20580

126,49

152.000,00

4.560,00

25.11.2010

14:00

7

2. Bodrum

Kat

7

Kd

4+1

42/ 20580

149,54

159.000,00

4.770,00

25.11.2010

14:00

8

8

Gd

4+1

42/ 20580

149,54

163.000,00

4.890,00

25.11.2010

14:00

9

9

Gb

4+1

42/ 20580

149,54

165.000,00

4.950,00

25.11.2010

14:00

10

10

Kb

4+1

42/ 20580

149,54

158.000,00

4.740,00

25.11.2010

14:00

11

1. Bodrum

Kat

11

Kd

4+1

42/ 20580

149,54

160.000,00

4.800,00

25.11.2010

14:00

12

12

Gd

4+1

42/ 20580

149,54

164.000,00

4.920,00

25.11.2010

14:00

13

13

Gb

4+1

42/ 20580

149,54

171.000,00

5.130,00

25.11.2010

14:00

14

14

Kb

4+1

42/ 20580

149,54

160.000,00

4.800,00

25.11.2010

14:00

15

Zemin

Kat

15

Kd

4+1

42/ 20580

149,54

162.000,00

4.860,00

25.11.2010

14:00

16

16

Gd

4+1

42/ 20580

149,54

166.000,00

4.980,00

25.11.2010

14:00

17

17

Gb

4+1

42/ 20580

149,54

173.000,00

5.190,00

25.11.2010

14:00

18

18

Kb

4+1

42/ 20580

149,54

162.000,00

4.860,00

25.11.2010

14:00

19

1. Kat

19

Kd

4+1

42/ 20580

149,54

165.000,00

4.950,00

25.11.2010

14:00

20

20

Gd

4+1

42/ 20580

149,54

169.000,00

5.070,00

25.11.2010

14:00

21

21

Gb

4+1

42/ 20580

149,54

175.000,00

5.250,00

25.11.2010

14:00

22

22

Kb

4+1

42/ 20580

149,54

164.000,00

4.920,00

25.11.2010

14:00

 

 

 

 

 

23

2. Kat

23

Kd

4+1

42/ 20580

149,54

168.000,00

5.040,00

25.11.2010

14:00

24

24

Gd

4+1

42/ 20580

149,54

172.000,00

5.160,00

25.11.2010

14:00

25

25

Gb

4+1

42/ 20580

149,54

178.000,00

5.340,00

25.11.2010

14:00

26

26

Kb

4+1

42/ 20580

149,54

167.000,00

5.010,00

25.11.2010

14:00

27

3. Kat

27

Kd

4+1

42/ 20580

149,54

170.000,00

5.100,00

25.11.2010

14:00

28

28

Gd

4+1

42/ 20580

149,54

174.000,00

5.220,00

25.11.2010

14:00

29

29

Gb

4+1

42/ 20580

149,54

179.000,00

5.370,00

25.11.2010

14:00

30

30

Kb

4+1

42/ 20580

149,54

168.000,00

5.040,00

25.11.2010

14:00

31

4. Kat

31

Kd

3+1

42/ 20580

149,54

169.000,00

5.070,00

25.11.2010

14:00

32

32

Gd

3+1

42/ 20580

149,54

173.000,00

5.190,00

25.11.2010

14:00

33

33

Gb

3+1

42/ 20580

149,54

177.000,00

5.310,00

25.11.2010

14:00

34

34

Kb

3+1

42/ 20580

149,54

166.000,00

4.980,00

25.11.2010

14:00

35

5. Kat

35

Kd

3+1

38/ 20580

126,49

172.000,00

5.160,00

25.11.2010

14:00

36

36

Gd

3+1

38/ 20580

126,49

176.000,00

5.280,00

25.11.2010

14:00

37

37

Gb

3+1

38/ 20580

126,49

180.000,00

5.400,00

25.11.2010

14:00

38

38

Kb

3+1

38/ 20580

126,49

169.000,00

5.070,00

25.11.2010

14:00

39

6. Kat

39

Kd

4+1

42/ 20580

149,54

175.000,00

5.250,00

25.11.2010

14:00

40

40

Gd

4+1

42/ 20580

149,54

179.000,00

5.370,00

25.11.2010

14:00

41

41

Gb

4+1

42/ 20580

149,54

184.000,00

5.520,00

25.11.2010

14:00

42

42

Kb

4+1

42/ 20580

149,54

173.000,00

5.190,00

25.11.2010

14:00

43

7. Kat

43

Kd

4+1

42/ 20580

149,54

182.000,00

5.460,00

25.11.2010

14:00

44

44

Gd

4+1

42/ 20580

149,54

186.000,00

5.580,00

25.11.2010

14:00

45

45

Gb

4+1

42/ 20580

149,54

190.000,00

5.700,00

25.11.2010

14:00

46

46

Kb

4+1

42/ 20580

149,54

179.000,00

5.370,00

25.11.2010

14:00

 

 

 

 

 

47

8. Kat

47

Kd

4+1

42/ 20580

149,54

188.000,00

5.640,00

25.11.2010

14:00

48

48

Gd

4+1

42/ 20580

149,54

192.000,00

5.760,00

25.11.2010

14:00

49

49

Gb

4+1

42/ 20580

149,54

195.000,00

5.850,00

25.11.2010

14:00

50

50

Kb

4+1

42/ 20580

149,54

184.000,00

5.520,00

25.11.2010

14:00

51

9. Kat

51

Kd

4+1

42/ 20580

149,54

198.000,00

5.940,00

25.11.2010

14:00

52

52

Gd

4+1

42/ 20580

149,54

202.000,00

6.060,00

25.11.2010

14:00

53

53

Gb

4+1

42/ 20580

149,54

203.000,00

6.090,00

25.11.2010

14:00

54

54

Kb

4+1

42/ 20580

149,54

192.000,00

5.760,00

25.11.2010

14:00

55

10. Kat

55

Kd

4+1

42/ 20580

149,54

202.000,00

6.060,00

25.11.2010

14:00

56

56

Gd

4+1

42/ 20580

149,54

206.000,00

6.180,00

25.11.2010

14:00

57

57

Gb

4+1

42/ 20580

149,54

207.000,00

6.210,00

25.11.2010

14:00

58

58

Kb

4+1

42/ 20580

149,54

196.000,00

5.880,00

25.11.2010

14:00

59

11. Kat

59

Kd

4+1

42/ 20580

149,54

206.000,00

6.180,00

25.11.2010

14:00

60

60

Gd

4+1

42/ 20580

149,54

210.000,00

6.300,00

25.11.2010

14:00

61

61

Gb

4+1

42/ 20580

149,54

211.000,00

6.330,00

25.11.2010

14:00

62

62

Kb

4+1

42/ 20580

149,54

200.000,00

6.000,00

25.11.2010

14:00

63

12. Kat

63