12 Kasım 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27757

YARGI İLÂNLARI

 


Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

ESAS NO               :   2004/953

KARAR NO          :   2006/177

DAVACI                :   K.H.

SANIK                   :   FAKHRADDIN SHEIKH ZADEH-Ebrahım oğlu 1976 d.lu İran uyruklu

SUÇ                        :   BİREYSEL TİCARİ KAÇAKÇILIK

TALEP                   :   MÜSADERE

TALEP TARİHİ    :   06/12/2004

KARAR TARİHİ  :   21/03/2006

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 4926 sayılı yasanın 31/son maddesi uyarınca suça konu eşyaların müsaderesi kararına hüküm olunmuş,  sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

8111

—————

ESAS NO               :   2003/311

KARAR NO          :   2009/12

DAVACI                :   K.H.

SANIK                   :   SAFAR MOHAMMADPOURBADOVLI-Dıvaneh ve Kudret oğlu 1968 d.lu İran uyruklu

SUÇ                        :   Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma

SUÇ TARİHİ         :   06/06/2003

SUÇ YERİ              :   AĞRI/DOĞUBAYAZIT

KARAR TARİHİ  :   12/02/2009

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nun 191/2 maddesi uyarınca tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanması kararına hüküm olunmuş, sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

8112

—————

Esas No          :   2002/217

Karar No        :   2009/32

Davacı            :   K.H.

Sanık               :   ABBAS SOHRAHI, Esıhalı ve oğlu, 1968 doğumlu, İran uyruklu

Sanık               :   ALIREZA TRONDOS, Mohammad ve oğlu, 1954 Şhiraz doğumlu, İran uyruklu

Sanık               :   MARHAMAT GHIOSI, Karun ve oğlu, 1960 doğumlu, İran uyruklu

SANIK           :   ALI KARAMI, Abdolrahım ve Reyhan oğlu, 1949 doğumlu, İran uyruklu

SANIK           :   AHMED REZA MOHAMMEDI, Alı ve oğlu, 1950 doğumlu, İran uyruklu

SANIK           :   MOHAMMADREZA YAHYAPOUR, Alı ve oğlu, 1949 Doğumlu İran uyruklu

Sanık               :   GHORBANALI SABZAILI, Vahmohammed ve oğlu, 1948 doğumlu, İran uyruklu 

Sanık               :   HASSAN MOHAMMEDHOSEIN, Mahmoud ve oğlu, 1956 doğumlu, İran uyruklu

Suç                  :   Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Muhalefet,

Suç Tarihi       :   17/08/2001 -

Suç Yeri          :   AĞRI/DOĞUBAYAZIT

Karar Tarihi    :   20/02/2009

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı  Sanıklar hakkında dava zaman aşımı dolduğundan 765 sayılı TCK'nun 102/ ve 104 maddeleri ile 5271 sayılı CMK'nun 223 maddesi uyarınca düşme kararı verilmiş, sanıklar bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

8084

—————

Esas No                  :   2007/5

Karar No                :   2007/144

Davacı                    :   K.H.

Sanık                       :   GHORBANALI MASOUMI-Abbas ve Semmıye oğlu 01/09/1969 D.lu İran uyruklu

SUÇ                        :   BİREYSEL TİCARİ KAÇAKÇILIK

SUÇ TARİHİ         :   29/12/2006

SUÇ YERİ              :   AĞRI/DOĞUBAYAZIT

KARAR TARİHİ  :   13/03/2007

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı  Sanık hakkında 4926 sayılı yasanın 4/a-2 ve 4/3 maddesi gereğince neticeten 7.056 TL adli para cezası ve suça konu eşyaların aynı yasanın 4/4 maddesi uyarınca müsadere kararına hüküm olunmuş, Sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

8085