9 Kasım 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27754

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İçişleri Bakanlığından :

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden :

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İçişleri Bakanlığından :

Sağlık Bakanlığından :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İçişleri Bakanlığından :

KAMU İHALELERİNE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Bingöl Genç Yazkonağı Jandarma Karakol Komutanlığı ile Delengeztepe arasındaki yolun stabilize ve asfalt kaplama işinin müteahhidi Aykal İnşaat İthalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yaptığı ve işin yapılması sırasında hileli usular kullanması nedeniyle alınan ve 31/10/2008 tarihli ve 27040 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1 (bir) yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 14/5/2009 tarihli ve 2008/2052 sayılı yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararı üzerine, 23/7/2009 tarihli ve 27297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kaldırılmış, mütabiken Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından 22/10/2009 tarih ve E:2008/2052, K:2009/1514 sayılı karar ile Danıştay yolu açık olmak üzere dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Ancak Bakanlığımızca yapılan itiraz üzerine, Danıştay 13. Dairesinin 29/3/2010 gün ve E:2009/7263, K:2010/2591 sayılı kararla temyiz isteminin kabulüne ve Ankara 4. İdare Mahkemesinin 22/10/2009 tarihli ve E:2008/2052, K:2009/1514 sayılı kararı kaldırıldığından, anılan şirketin yasaklı kaldığı sürenin 1 (bir) yıla tamamlanması amacıyla, kalan 3 ay 8 gün süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanma kararı tekrar yürürlüğe konulmuştur.

İlan olunur.

8679/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden :

44688 ada 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişiklik önerisi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8666/1-1

—————

Yaşamkent mahallesi, 42626 ve 42627 adalar arası “çocuk bahçesi” üzerinde Trafo yerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere duyurulur.

8665/1-1

—————

Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi 8534 ada 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişiklik önerisi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere İlanen duyurulur.

8664/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 2846-60                                                             Karar Tarihi: 27/10/2010

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/10/2010 tarihli toplantısında, 03/10/2003 tarihli ve 25248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik ve 17/10/2003 tarihli ve 25262 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında (Seri No: 1) Tebliğ hükümleri çerçevesinde müracaatı Denetim Dairesi Başkanlığınca incelenerek, gerekli şartları sağladığı tespit edilen Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin, anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca enerji piyasasında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler nezdinde bağımsız denetim yapmak üzere yetkilendirilmesine,

 

TİCARET UNVANI

ADRES

Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Kore Şehitleri Cad. Üsteğmen Mehmet Gönenç Sok. No:3 K:3 Zincirlikuyu Şişli/İSTANBUL

Karar verilmiştir.

8648/1-1


İçişleri Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2006/159342

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Düzce İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Düzce

Adresi

Şerefiye Mah.

Şehit Ruhsar Cad. No:1

Tel-Faks

0 380 523 43 36-0 380 524 39 82

Posta Kodu

81010

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Efe İnşaat Barış Efe

 

Adresi

Bolu Cad. Gima Kavşağı No:59 Düzce

 

T.C. Kimlik No.

16012525912

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

9250150128

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Düzce Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

6650

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8673/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Adana İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Adana/Seyhan

Adresi

Döşeme Mah. Yani Valilik Yanı 60074 Sok. Adana

Tel-Faks

0322 458 04 65-0322 458 13 94

Posta Kodu

1130

E-Mail

adana@adanaozelidarese.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Can Gerger

 

Adresi

Toros Mah. 78183. Sok. 2/1 No:5 Çukurova/Adana

 

T.C. Kimlik No.

13426343668

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

8680/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/72837

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kırşehir İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Kırşehir/Merkez

Adresi

Ahi Evran Mah. Zübeyde Hanım Cad. Tn.8 Kırşehir

Tel-Faks

0386 213 10 16-0386 213 50 93

Posta Kodu

40300

E-Mail

personel@kirşehirözelidare.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Şirinsan Yemek Gıda ve İhtiyaç Maddeleri İnşaat Taahhüt Temizlik Hizmetleri Tekstil Hayvancılık Mahrukat Turizm Taşımacılık İşletmecilik Mobilya ve Oto Kiralama Büro Hizmetleri Personel ve Öğrenci Taşımacılığı Tic. ve San. Ltd. Şti.

Salih Memiş

Adresi

Medrese Mah. 88. Sokak Aksoy Apt. Kat:1 No: 2 Kırşehir

Medrese Mah. 88. Sokak Aksoy Apt. Kat:1 No: 2 Kırşehir

T.C. Kimlik No.

 

23495256646

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

8140240062

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kırşehir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3376

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8681/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Kayıt Numarası Yoktur

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Osmangazi/Bursa

Adresi

Çırpan Mahallesi Güçlü Sokak No:21 Çarşamba Pazarı Osmangazi Bursa

Tel-Faks

0224 256 64 20-0224 256 64 22

Posta Kodu

16050

E-Mail

www.bursailozelidaresi.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Erba Endüstriyel Ürünler Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Sultan Su Şehitler Altı Mevkii İnegöl/Bursa

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3370094374

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

409774/357356

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

8682/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/44636

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Erzincan İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Erzincan/Merkez

Adresi

Gülabibey Mahallesi

798 Sokak No: 2 Erzincan

Tel-Faks

0446 224 26 31-0446 214 16 01

Posta Kodu

24100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ora Özel Eğitim ve Turizm Hizmetleri Seyahat Acenteliği Tic. Ltd. Şti.

İlhan Özdemirci

Adresi

Ataşehir 36 Ada Ata 2/1 Blok No:60 Ataşehir/İstanbul

Ataşehir 36 Ada Ata 2/1 Blok No:60 Ataşehir/İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

36325187522

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

6440129158

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

447026

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8683/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/85152

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Yozgat İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Yozgat

Adresi

Aşağı Nohutlu Mah. Sakarya Cad. No:14 Yozgat

Tel-Faks

0354 212 10 48-0354 212 12 57

Posta Kodu

66100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İBM Isı Sistemleri İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Gıda Mühendislik Medikal Otomotiv ve Taşıma Sanayi Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Herikli Mah. Mustafa Parmaksız Cad. No:17/50100/ Nevşehir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

469 049 4125

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Nevşehir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

6401

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8684/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

İhale Kayıt Numarası Yoktur.

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanlığı

İl/İlçe

Gümüşhane/Merkez

Adresi

Cumhuriyet Cad. Özel İdare İş Merkezi

Tel-Faks

0456 213 10 31-0456 213 12 44

Posta Kodu

29000

E-Mail

gumushaneozelidare@gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Selçuk İnşaat Taahhüt Nakliye Orman Ürünleri İnşaat Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Hasanbey Mah. Cumhuriyet Cad.

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

7590065805

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Gümüşhane

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

953

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

8685/1-1


Sağlık Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/84801 (Bartın Dev. Hast)

2010/114072 (Kocaeli Dev.Hast)

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

- Bartın Devlet Hastanesi Baştabipliği

- Kocaeli Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Bartın/Merkez

Kocaeli/İzmit

Adresi

- Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii Bartın

- Cedit Mah. T.Güneş Cad. Hastane Sok. İzmit/Kocaeli

Tel-Faks

(0378) 2277620 (Bartın D.H.)

(0262) 309 25 24 (Kocaeli D.H.)

Posta Kodu

- 74100

- 41100

E-Mail

bartindhs1@saglik.gov.tr

satinalma@kocaelidh.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

MED MAR Sağlık Ürünleri Limited Şirketi

 

Adresi

Adres: Aydın Evler Mah. Preveze Sok. No: 21 Kat: 2 D: 5 Maltepe/İstanbul

Adres: İdealtepe Panorama Sok. Değirmen Apt. No:37 Maltepe/İstanbul

Adres: Rıfkı Tongsir Cad. Dik Sok. No:15/5 İdealtepe/Maltepe/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Küçükyalı V.D./ 6130587617

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 578344

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

8674/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/70783

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

İstanbul/Fatih

Adresi

Org. Nafiz Gürman Cad. Kocamustafa

Tel-Faks

(0212) 4596136/5292220

Posta Kodu

34310

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yavuz Medikal Özmen Çerkez

 

Adresi

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 No:1995 Okmeydanı-Şişli/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

11411483924

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Şişli V.D./ 242 004 4396

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 636911

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

8675/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/116890 (Muğla Dev. Hast.)

2010/109610 (Paşabahçe Dev. Hast.)

2010/9700 (Tekirdağ Dev.Hast.)

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

- Muğla Devlet Hastanesi Baştabipliği

- Paşabahçe Devlet Hastanesi Baştabipliği

- Tekirdağ Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

- Muğla/Merkez

- İstanbul/Beykoz

- Tekirdağ/Merkez

Adresi

- Orhaniye Mah. İsmet Çatak Cad. Muğla

- Çiğdem Mah. Barbaros Cad. Hastane Sok. No:3 Beykoz/İstanbul

- Ortacami Mah. Hastane Sok. Tekirdağ

Tel-Faks

-02522141323 (Muğla Dev. Hast.)

-02164136300 (Paşabahçe Dev.Hast.)

-02822625355 (Tekirdağ Dev. Hast.)

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

DİA MAR Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Adres:Aydın Evler Mah. Preveze Sok. No:21 Kat:2 D:5 Maltepe/İstanbul

Adres:İdealtepe Panorama Sok. Değirmen Apt. No:37 Maltepe/İstanbul

Adres:Rıfkı Tongsir Cad. Dik Sok. No:15/5 İdealtepe/Maltepe/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Küçükyalı V.D./ 2950359557

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 540079

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

8676/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/108505

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Tunceli Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Tunceli/Merkez

Adresi

Moğultay Mah. Okullar Cad.

Tel-Faks

(0428) 2121039-2122089

Posta Kodu

62000

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

MEGA Çiçekçilik Turizm Temizlik İmalat İthalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

İnönü Cad. No:77/D Elazığ

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Hazar V.D./ 613 017 4807

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 8880,

Oda Sicil No: 9486

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

8677/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/17170

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

İzmir/Alsancak

Adresi

1374 Sokak No:11

Tel-Faks

(0232) 4116060/4456563

Posta Kodu

 

E-Mail

drbehcetuz@ism.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Elik Gıda ve Ambalaj Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Naim Tangün

Adresi

1203/11 Sokak No: 4 D: 412 Yenişehir/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

21245416500

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Ege V.D./ 332 006 2116

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 86053,

Oda Sicil No: 74401

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

8678/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/3772

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü

İl/İlçe

Yalova

Adresi

İsmetpaşa Mah. Aziz Sok.

No:11 Yalova

Tel-Faks

(0226) 8143118-143/8129683

Posta Kodu

 

E-Mail

yalova.imis@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bayhanlar Petrol Ürünleri Mak. ve Zirai İşlet San. Tic. A.Ş.

Sezair Bayhan

Adresi

Yalova Bursa Yolu 4. Km. Kirazlı Altı Yalova

 

T.C. Kimlik No.

 

71503093738

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Yalova V.D./ 900 002 2231

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Yalova Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 748,

Oda Sicil No: 551

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

8686/1-1