9 Kasım 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27754

YARGI İLÂNLARI

 


Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

ESAS NO               :   2005/945

KARAR NO          :   :2006/609

DAVACI                :   K.H.

SANIK                   :   MOHAMMADALI ASLANIKESHMESHTAPEH-Alıakbar oğlu 01/07/1930 d.lu İran uyruklu

SUÇ                        :   BİREYSEL TİCARİ KAÇAKÇILIK

SUÇ TARİHİ         :   23/02/2005

SUÇ YERİ              :   AĞRI/DOĞUBAYAZIT

KARAR TARİHİ  :   10/10/2006

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 4926 sayılı yasanın 4/a-2 ve 4/3 maddesi gereğince neticeten 449,00 TL adli para cezası ve suça konu eşyaların aynı yasanın 4/4 maddesi uyarınca müsadere kararına hüküm olunmuş,  Sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

8109

—————

ESAS NO               :   2008/65

KARAR NO          :   2008/158

DAVACI                :   K.H.

SANIK                   :   MOSTAFA SHABANI-Yadollah ve Fatıma oğlu 1955 d.lu İran uyruklu

SUÇ                        :   Transit rejimi kurallarına aykırılık(mülga),

SUÇ                        :   Kaçakçılığa konu eşyayı bu özelliğini bilerek ticari amaçla taşımak

SUÇ TARİHİ         :   15/02/2008

SUÇ YERİ              :   AĞRI/DOĞUBAYAZIT

KARAR TARİHİ  :   17/04/2008

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanıklar hakkında Mahkememizce 5607 sayılı yasanın 3/1 maddesi uyarınca 80 TL adli para ve 10 ay erteli hapis cezasına ve suça konu eşyaların aynı yasanın 54 maddesi uyarınca müsaderesi kararına hüküm olunmuş, sanıklar bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

8110