6 Kasım 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27751

YARGI İLÂNLARI

 


Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Samsun 5. Asliye Ceza Hakimliğinden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Esas No          :   2008/143

Karar No        :   2008/264

Davacı            :   K.H.

Sanık               :   MURAT SEKAN-Asadullah ve Güver oğlu 1982 d.lu İran uyruklu

Sanık               :   HASAN ZAKANI-Mahmut ve Kudret oğlu 1982 d.lu İran uyruklu

Suç                  :   Eşyayı,gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek

Suç Tarihi       :   30/03/2008

Suç Yeri          :   AĞRI/DOĞUBAYAZIT

Karar Tarihi    :   26/06/2008

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanıklar hakkında Mahkememizce 5607 sayılı yasanın 3/1 maddesi uyarınca ayrı ayrı 100 TL adli para ve 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına ve suça konu eşyaların aynı yasanın 54 maddesi uyarınca müsaderesi kararına hüküm olunmuş,  sanıklar bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

8082

—————

Esas No          :   2008/21

Karar No        :   2009/449

Davacı            :   K.H.

Sanık               :   MOHSEN SHARIFIAN, Mohammad ve Hatice oğlu, 1982 İRAN doğumlu, İran uyruklu

Suç                  :   Kaçakçılığa konu eşyayı bu özelliğini bilerek ticari amaçla taşımak

Suç Tarihi       :   06/01/2008 -

Suç Yeri          :   AĞRI/DOĞUBAYAZIT

Karar Tarihi    :   05/11/2009

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Mahkememizce 5607 sayılı yasanın 3/1 maddesi uyarınca 600 TL adli para ve 1 yıl 2ay hapis cezasına ve suça konu eşyaların aynı yasanın 54 maddesi uyarınca müsaderesi kararına hüküm olunmuş, verilen karar katılan kurum TAPDK tarafından temyiz edilerek Mahkememizin temyiz defterinin 2010/8 sırasına kaydı yapılmış,  sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle, tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

8083


Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Hakimliğinden :

ESAS NO                   : 2009/415

KARAR NO              : 2010/786            

DAVACI                    : K.H

SANIK                       : BAYRAM TEKTİMUR, Ramazan ve Şerife oğlu, 17/02/1971 Malatya doğumlu, Malatya Merkez TC Kimlik 6503744 nüfusunda kayıtlı. Orta Mahalle Demirkapı Caddesi Adalet Sokak Kuş Çıkmazı No: 8 D1 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL adresinde ikamet eder.

SUÇ                            : Vergi Usül Kanununa Muhalefet

SUÇ TARİHİ             : 2003-2004 Yılları

KANUN MADDESİ : TCK 213

VERİLEN CEZA       : 15 ay Hapis Cezası, Erteleme, 2 Yıl Denetim Süresi Belirlenmesi

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 17/05/2010 tarihli gıyabi karar sanık PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesi nezninde temyiz edilebileceği ilanen tebliğ olunur.

8439

—————

ESAS NO                   : 2008/13

KARAR NO              : 2010/733

DAVACI                    : K.H

SANIK                       : SELİM TOPUZOĞLU

SUÇ                            : HIRSIZLIK

SUÇ TARİHİ             : 23/01/2008

KANUN MADDESİ : 142/2

VERİLEN CEZA       : 7 ay 15 gün Hapis, Erteleme, 2 yıl denetim süresi belirlenmesi

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 10/05/2010 tarihli gıyabi karar sanık PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesi nezninde temyiz edilebileceği ilanen tebliğ olunur.

8438

—————

ESAS NO                   : 2005/2112

KARAR NO              : 2010/228

DAVACI                    : K.H

SANIK                       : ABDULAZİZ KORKMAZ

SUÇ                            : KASTEN YARALAMAYA TEŞEBBÜS, 6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET, TEHDİT.

SUÇ TARİHİ             : 25/02/2010

KANUN MADDESİ : 86/2, 86/3-e, 52/4, 13/1, 63, 54

VERİLEN CEZA       : BERAAT, 2.240,00 TL ADLİ PARA CEZASI, 6.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 25/02/2010 tarihli gıyabi karar sanık PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı Kararın tebliğ edildiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesi nezninde temyiz edilebileceği ilanen tebliğ olunur.

8437

—————

ESAS NO                   : 2005/1744

KARAR NO              : 2010/73

DAVACI                    : K.H

KATILAN                 : OSMAN TURAN

SANIK                       : ADEM ŞEN

SUÇ                            : HIRSIZLIK

SUÇ TARİHİ             : 02/05/2005

KANUN MADDESİ : 142

VERİLEN CEZA       : 720,00 TL ADLİ PARA CEZASI, ERTELEME

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 02/02/2010 tarihli gıyabi karar sanık PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesi nezninde temyiz edilebileceği ilanen tebliğ olunur.

8436

—— • ——

Samsun 5. Asliye Ceza Hakimliğinden :

ESAS NO     : 2007/351

KARAR NO : 2010/535

SANIK BEKİR ÇÖLPÜ, Şakir ve Yeter oğlu, 12/03/1989 Samsun doğumlu. Soğuksu Mahallesi Belgrat Sok No 16 Samsun adresinde oturur, okur yazar,

Bina dahilinde hırsızlık suçundan sanık hakkında yapılan duruşma sonucunda sanığa bina dahilinde hırsızlık suçundan TCK.nun 142/1-b, 143/1, 35, 53/1, 63,. maddesi gereğince, 7 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına ve belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına dair verilen mahkememizin 05/07/2010 tarih 2007/351 Esas,2010/535 karar sayılı ilamı ile ilamın bütün aramalara rağmen yukarıda adı geçen sanığa tebliğ edilemediği görülmekle;

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29 maddeleri gereğince RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİ İLE, aynı kanunun 31. maddeleri gereğince ilan yapıldığı tarihten itibaren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması, beyanın tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması suretiyle 15 gün içinde Yargıtaya temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar kanun yoluna başvurulmadığında kesinleşeceği ve tebligat yapılmış sayılmasına karar verilmesi ilanen tebliğ olunur.

8434