4 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27749

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


450.000 KG DÖKME SAE 40 DİZEL MOTOR YAĞI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden :


PARAFUDR SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


1 TAKIM ÇOK FONKSİYONLU ORBİT (OTOMATİK) EŞANJÖR ALIN TİG KAYNAK MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE

Republic of Turkey

Istanbul Special Provincial Administration

Istanbul Projects Coordination Unit (IPCU)


BETON PARKE TESİSİ VE BETON SANTRALİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Kaman Belediye Başkanlığından:


PATLATMA HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden:


ALÇAK BASINÇ TÜRBİN ROTORUNUN TAMİR VE BAKIMI İLE ROTOR DİNAMİK BALANS VE AŞIRI HIZ TESTLERİNİN YAPILARAK HAZIR VAZİYETTE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğünden (EÜAŞ) :


TCDD ŞEBEKESİNDE MEVCUT 5.600 KM HATTIN ULTRASONİK MUAYENESİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden :


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


DIŞ KOLİ ETİKETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : RİZE


500 GR.’LIK ALTINBAŞ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : RİZE


ANKARA İLİ, KEÇİÖREN İLÇESİ, KUZEY ANKARA PROJESİ ALANI’NIN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından : (TOKİ)


4 ADET TRAFO MERKEZİNİN 3 YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından :


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından :


BASKI DEVRE PROTOTİP ÜRETİM MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden :


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


450.000 KG DÖKME SAE 40 DİZEL MOTOR YAĞI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                   :   2010/531558

1- İdarenin :

a) Adresi                                             :   TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü GAR/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası             :   0312 309 05 15/4199– Faks: 311 53 05

c) WEB Adresi                                   :   www.malzeme.tcdd.gov.tr

2- İhale konusu malın adı ve miktarı  :   450.000 kg çinko bileşikli katık ihtiva etmeyen dökme SAE 40 dizel motor yağı.

3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.

4- Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığına 30/11/2010 Salı günü saat 14.00 ’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5- İhale dökümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup Ankara’da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV Dahil 100.-TL bedelle temin edilebilir.

6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8511/1-1

—— • ——

HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden :

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan takriben 200 ton Pirinç şerit araişi (CUZN 30) kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihte satışa arz edilmiştir.

İHALE TARİHİ        İHALE SAATİ                İHALE YERİ

 26 Kasım 2010                  14.00                  MERKEZ/ANKARA

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00’E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 – 0312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD.                    : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.              : 03182242898

SEYMEN HUR. MD.                   : 02623413797/124-126

8507/1-1


PARAFUDR SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Dosya No                                   :   2010/66

İhale Kayıt No                           :   2010/581811

1 - Teşekkülün:

a) Adresi                                     :   EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası       :   TEL : 0-372 264 30 50 FAX : 0-372 264 23 99 -24 21

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İhale konusu Malzemenin     .

a) Niteliği, türü ve miktarı          :   15 ADET- TABAN MONTAJLI SİLİKON GÖVDELİ PARAFUDR ALIMI. PARAFUDRLAR 144 KV, 10 KA OLACAKTIR. HAT DEŞARJ SINIFI: 3 OLACAK. PARAFUDRLARLA BERABER DARBE SAYICILAR VE TÜM MONTAJ MALZEMELERİ VERİLECEKTİR

b) Teslim yeri                             :   ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

c) İşin süresi                               :   FİRMALAR TEKLİFLERİNDE BELİRTECEKDİR.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :   30/11/2010 SALI Günü Saat: 14.00

c) İhale Usulü                                 EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 30,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 30/11/2010, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

ZİRAAT BANKASI KİLİMLİ ŞB: IBN NO: TR= 280001 000454 109 057 75-5001

VAKIF BANK ZONG. ŞB: IBN NO: TR= 88000 15 00158 00728 503 58 21

HALK BANKASI ZONG. ŞB: IBN NO: TR = 580001 2009 806 00013 00017

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8518/1-1


1 TAKIM ÇOK FONKSİYONLU ORBİT (OTOMATİK) EŞANJÖR ALIN TİG KAYNAK MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

1 - İhalenin Konusu: İşletme Müdürlüğümüz ihtiyacı 1 takım çok fonksiyonlu orbit (otomatik) eşanjör alın tig kaynak makinası alımı işidir.

2 - Şartnameler;

- Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü

(600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0266 721 31 00) adresinde,

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir.

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı

(Korkutreis Mah. Cihan Sokak No :2 Çankaya/Ankara Tel : 0 312 294 20 00),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir İhracat Müdürlüğü

(Halit Ziya Bulvarı  No :1 İzmir Tel : 0 232 484 37 17),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Alım Satım Müdürlüğü

(Atatürk Bulvarı No: 156 34134 Aksaray/İstanbul, Tel: 0 212 527 09 09),

- Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü

(600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0266 721 31 00)

adreslerinden 50-TL (posta yoluyla 60-TL) bedel karşılığında temin edilebilir.

Şartname bedeli Vakıflar Bankası Bandırma Şb. nezdindeki IBAN No: TR610001500158007260519557nolu hesaba yatırılabilir.

3 - İhalenin yapılacağı yer: Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR

4 - İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat: 23.11.2010 Salı Günü Saat 14:00

5 - İhale Usulü: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince 201 Sayılı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği - Açık İhale

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İSTEKLİLER;

6.1 Tebligat Adres Beyannamesi;

6.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

6.4. Vekaletname ve vekalet edenin İmza Sirküleri;

6.5. İş Ortaklığı Beyannamesi;

6.6. Geçici Teminat;  İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam ihale bedelinin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6.7. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi;

6.8. İhale Dökümanının Satın Alındığına Dair Belgeyi;

6.9. Teklif Mektubu;

6.10. Teklif edilen cihazlara ait marka, tip ve teknik özellikleri içeren katalog ve dökümanlar (Türkçe olacaktır.)

Belgelerini vereceklerdir.

7 - Teklifler, Teklif Alma Şartnamesinin 12. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 23.11.2010 Salı Günü Saat 14:00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Muhaberat Şefliğine elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

8471/1-1


SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE

 

Republic of Turkey

Istanbul Special Provincial Administration

Istanbul Projects Coordination Unit (IPCU)

 

Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP)

Loan No: 4784-TU

 

Procurement of Consultancy Services

for a

Monitoring and Evaluation System

of the

Management of Project, Tender and Contracting Processes

 

(REF: D-CS-12)

The Government of the Republic of Turkey has received a loan from the International Bank of Reconstruction and Development, funds of which are used by the Istanbul Projects Coordination Unit (IPCU) of Istanbul Special Provincial Administration that is responsible for implementation of the Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) for the purposes of strengthening institutional and technical capacity in the area of disaster management and emergency response, retrofitting or reconstruction of priority public facilities, and taking necessary measures to support better use of land management policies.

An Information Management System and Institutional Web Portal have been developed to follow-up information about projects, tenders and contract electronically. These systems have contributed to the establishment of a database for the volume of works originally estimated. Due to the increase of the volume of data and diversification of financial sources it has become necessary to upgrade this software to allow follow-up of the processes on the basis of financial resources.

Therefore, it has become essential to revise the said software in parallel with the workload, to support it through project monitoring and evaluation, and to follow/archive all information, documentation and official correspondence regarding the project, tendering and contracting processes.

The software has also gathered a huge amount of data in the database waiting to be analyzed. In order to respond this need, it is planned to establish an Institutional Business Intelligence System to provide supporting information for statistical reporting and decision making.

To achieve this target, it is expected to provide the following stages within the framework of project management.

Stage: Development of Monitoring, Evaluation and Archive System for Tender and Contract Processes

Stage: Development of Institutional Business Intelligence System

Stage: Development, Maintenance and Technical Support System for Information Management System and Institutional WEB Portal

Period of implementation is foreseen as 12 months (including all stages), plus 12 months of warranty and support following the completion of the project.

Istanbul Project Coordination Unit (IPKB) invites eligible and qualified consultants to express their expression of interest in the aforementioned subject. Interested consultants are expected to documents their experiences on Project Management on Information Technologies, in international organizations particularly in EU, World Bank, EIB and other IFI funded projects.

A consultant will be selected by using “Consultants’ Qualifications” (CQS) procedure in accordance with the procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (May 2004, Revised October, 2006 edition).

Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” may take the form of a Joint Venture or a sub consultancy. In case of a Joint Venture (JV), all members of the JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable for the assignment and shall sign the contract in case of award is made to that JV group. Interested consultants’ should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the partners and sub consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in association with” and/or “in affiliation with” and etc. may not be considered for short listing.

Interested consultants may receive detailed information at the following address between 10:00-16:00 hours (local time).

The Expression of Interest and the Curriculum Vitae should be delivered to the following address by hand, by postal service or by courier no later than December 08, 2010, 14:00 hours (local time). Applications via electronic mail shall not be accepted. The IPCU shall have the right to reject late proposals delivered laters than the date and hours stated herein.

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)

M. Kemalettin Mah.

Tiyatro Cad. No: 16

34126 Beyazıt, Istanbul, Turkey

Authorised Person: K. Gökhan ELGİN (Director)

Tel          : +90 212 518 55 00

Fax          : +90 212 518 55 05

E-mail     : info@ipkb.gov.tr

8503/1-1

—— • ——

BETON PARKE TESİSİ VE BETON SANTRALİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Kaman Belediye Başkanlığından:

1. İlçemiz Hacıpınar Mahallesi kadastro 152 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde kurulu, Kaman Belediyesi tüzel kişiliğine ait 100 m²/saat Beton parke üretim kapasiteli ve 30 m3 hazır beton tesisi 2886 sayılı devlet ihale kanununu 45. Maddesi uyarınca yıllık üretim miktarından 19.968 m2 beton parke taşı ve belirlenen muhammen bedelin en yüksek artırım karşılığı kiraya verilecektir.

2. İşin tahmini bedeli yıllık üretim miktarı olan 166.400 m² kilitli parkenin %12’sine tekabul eden 19.968 m² Kilit parke ve artırıma esas 1.000,00 TL. (Bintürklirası) dir.

3. İhale 25.11.2010 Tarihinde saat 09:30’de Kaman Belediyesi İhale Komisyon Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4. İhalenin geçici teminatı 26.200,00-TL. (Yirmialtıbinikiyüztürklirası)

5. İhale tüzel kişilik adına katılacaklardan temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü.

6. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

7. İhaleye teklif verecek istekliler en geç 25.11.2010 günü saat 09:00’a kadar tekliflerini vereceklerdir.

8. İhale şartname ve ekleri Kaman Belediyesi Fen işleri Müdürlüğünde görülebilir, 500,00 TL karşılığında satın alınabilir.

9. Posta ile yapılan teklifler dikkate alınmayacaktır.

10. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11. İlanen duyurulur.

8473/1-1


PATLATMA HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden:

Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey ve Hisarcık Açık İşletme sahalarında Patlatma Hizmeti Yapılması işi

İhale Kayıt No                               :   2010/531521

1. İdarenin

a ) Adresi                                        :   Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA

b) Telefon-Faks Numarası             :   0274 461 34 00 - 274 461 34 03

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) :   emet-ticaret@etimaden.gov.tr

2. İhale konusu işin

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı           :   İşletmemiz Espey Açık İşletme sahasında ve Hisarcık Açık İşletme sahasında olmak üzere formasyonların yüklenebilir-taşınabilir boyutlarda gevşetilmesi için gerekli patlatma deliklerinin İdarenin derin lağım makineleri ile delinmesinden sonra İdare yetkililerinin belirlediği zamanda, aşağıda cinsi ve miktarları yazılı patlayıcı maddelerin depodan alınarak patlatma alanına getirilmesi-götürülmesi, deliklerin doldurulması işlerini kapsayan patlatma hizmeti işidir.

                                                           Kapsüle Duyarlı PM              :    1.800  Kg.

                                                           ANFO                                     :  33.000  Kg.

                                                           Non-Elektrik Kapsül              :    1.900  Adet

                                                           Gecikmeli Elektrikli Kapsül    :       150  Adet

                                                           Emülsiyon PM                       :  26.000  Kg.

3. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

4. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz görülebilir ve 100 TL. bedelle temin edilebilir.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü

(43700 Emet/KÜTAHYA Tel : 0.274.461 34 00)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

(Korkutreis Mah. Cihan sokak No:2 Tel:.0.312. 294 20 00- Çankaya / ANKARA)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Alım Satım Müdürlüğü

(Atatürk Bulvarı No: 156 (34134) Aksaray/İSTANBUL Tel : 0.212.527 09 09)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir İhracat Müdürlüğü

(Halit Ziya Bulvarı No: 1 /İZMİR Tel: 0.232.484 37 17)

5. Teklifler, 25/11/2010 tarihi saat 14.00'e kadar, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA adresindeki Teşekkülün Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İhalenin

a) Yapılacağı Yer: Emet Bor İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi - Saati: 25/11/2010 - 14:00

c) İhale Usulü: Açık İhale Usulü “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre.

7.1. İstekliler;

7.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

7.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

7.1.3. Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl için de Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini,

7.1.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

7.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

7.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

7.1.7 İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

7.1.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi,

7.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

7.1.10. İstekliler Teşekküle vereceği patlayıcı maddelere ait Kalite Belgelerini,

7.1.11. İş Deneyim Belgesini,

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,

7.1.11.1. Her türlü malzemeli patlatma hizmeti ve patlatma malzemeleri satış işlemi benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.1.12. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler;

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi ve/veya kapasite raporu,

b) İstekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve/veya imalatçının sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

8. Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

8478/1-1


ALÇAK BASINÇ TÜRBİN ROTORUNUN TAMİR VE BAKIMI İLE ROTOR DİNAMİK BALANS VE AŞIRI HIZ TESTLERİNİN YAPILARAK HAZIR VAZİYETTE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğünden (EÜAŞ) :

İhale Kayıt No                               :  2010/515745

1 - İdarenin                                    

a) Adresi                                         :  İnönü Bulvarı No: 27 Bahçelievler/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası           :  Tel: 212 69 00/2017 Fax: 212 78 54

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :  ----

2 - İhale konusu işin                      

a) Niteliği, türü ve miktarı              :  SEAŞ Genel Müdürlüğü ihtiyacı Alçak Basınç Türbin Rotorunun Tamir ve Bakımı ile rotor dinamik balans ve aşırı hız testlerinin yapılarak hazır vaziyette teslimi

 b) Referans No                              :  MYD-DT-2010/26-HİZ-3101

c) Yapılacağı yer                             :  SEAŞ Genel Müdürlüğü

d) İşin süresi                                   :  Rotorun Yükleniciye teslim edildiği tarihten itibaren 210 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                    

a) Yapılacağı yer                             :  EÜAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı Zemin Kat C Blok Oda No:C3 İnönü Bulvarı No: 27 06490 Bahçelievler/ANKARA

b) Tarihi ve saati                            :  13.12.2010 Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve şirket ortaklarının tamamının TC Kimlik Numarası (Türk vatandaşları için),

4.1.3 - Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4 - İhale Şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

4.1.5 - Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilmesi halinde, şekli ve içeriği Teknik ve İdari Şartnamelerde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.6 - İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7 - İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.8 - Şartnamenin 17. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

4.1.9 - İsteklinin İş Ortaklığı olması halinde 4.1.1. ve 4.1.2 maddelerde yer alan belgelerin her bir ortakça verilmesi zorunludur.

4.1.10 - İstekliler, Teknik Şartnamenin IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI ve XII. maddelerine şartnamedeki sıraya göre, ayrı ayrı cevap verecek şekilde yazılarak hazırlanmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış “şartnameye uygunluk belgesi”ni teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.1.11 - İstekliler, Teklif edilen malzemelerin imalatçısına ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin aslı veya noter onaylı suretini teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.1.12 - İstekliler, İmalatçıya ait en az 150 MW gücünde enerji santralı buhar türbini imalatı ve dinamik balansı veya tamiratı ve dinamik balansı işini yaptıklarına dair referanslarını teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.1.13 - İstekliler, tamir ve bakımı yapılacak Alçak Basınç Türbin Rotoru ile rotor dinamik balans ve aşırı hız testlerini yapacağı fabrika/fabrikaların adı ve açık adresini teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.1.14 - Avrupa Birliği (AB) teknik mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında; 4703 sayılı “Ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair kanun” ve uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ile “CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon” tebliğlerine uygunluk kapsamında, ürünlerin ithali, piyasaya arzı, uygunluk değerlendirilmeleri, piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili her türlü yükümlülük yükleniciye ait olacak, yüklenici bu husustaki ulusal ve uluslararası mevzuatı takip ederek gerekli hazırlıkları önceden yapmış olacak ve malzemelerin mer’i mevzuata uygun olarak yasal ve zamanında gümrüklenmesi için gerekli tedbiri almış olacaktır. Aksi davranışlardan dolayı idarenin uğrayacağı her türlü kayıp ve zarar idare tarafından yükleniciye yansıtılacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:27 Kat:13 Oda No: 18 06490 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir 236,-TL veya 120.-EURO (KDV dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 13.12.2010 saat 14:00’e kadar EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı Zemin Kat C Blok Oda No: C1 İnönü Bulvarı No: 27 06490 Bahçelievler/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Kısmi teklif verilemeyecek olup, istekliler tekliflerini, Teknik Şartname ekinde yer alan “FİYAT TEKLİF FORMU”na uygun olarak vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İş bu ihale 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında, cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama hariç 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (g) Bendi kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. Cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemleri ile ilgili 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

14 - İstekliler, ihale dokümanlarını www.euas.gov.tr adresinde görebilirler.

8508/1-1

—— • ——

TCDD ŞEBEKESİNDE MEVCUT 5.600 KM HATTIN ULTRASONİK MUAYENESİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden :

İhale Kayıt No                                   :   2010/537868

1- İdarenin:

a) Adresi                                             :   TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası             :   0(312)309 05 15/4129-4399-0(312)311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                 :   malzemesiparis@tcdd.gov.tr

2- İhale konusu malın adı ve miktarı  :   Şebekemizde mevcut 5.600 km hattın ultrasonik muayenesinin yaptırılması ve raporlanması işi

3- Yukarıda belirtilen alımımız yerli ve yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4- Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 13/12/2010 pazartesi günü saat 14.00'e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5- İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV Dahil 300,00 TL. bedelle temin edilebilir.

6- Teklif edilen bedelin en az % 3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8444/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 85 kişi ile Kömürün bantlarla kömür stok sahasına ve buradan da kazan üstü bunkerlerine nakli sırasında, bant kenarlarına düşen ve biriken kömürlerin genel ve teknik temizliği ve bu sistemin çalışır durumda olduğunun gözlenmesi ve Kazan altı bunkerleri ve transportların genel ve teknik temizliği, anakazan ve kazan 0 metredeki cüruf çıkarıcının, cüruf kanallarının, elektrofiltre altındaki küllerin genel ve teknik temizliği, vakumlu temizleme sistemi ile kazan kotlarının temizliğinin yapılması, akaryakıt tesisinin genel ve teknik temizliği, kül-curuf tesisleri, Bacagazı arıtma tesisinin genel ve teknik temizliği, türbin kotları, su tasfiyehane tesisinin genel ve teknik temizliği işlerinin 2 yıl süreyle yaptırılması hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                               :   2010/537106

Dosya No                                               :   19-TOR/ 10055

1 - İdarenin

a) Adı                                                     :   EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                                :   EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No :27 Kat: 13 Bahçelievler/ANKARA

c) Telefon numarası                                :   0312 212 69 00/2333

d) Faks numarası                                    :   0312 212 78 54

d) Elektronik posta adresi                      :   sevda.lezki@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı, niteliği,

türü ve miktarı:                                       :   Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 85 kişi ile Kömürün bantlarla kömür stok sahasına ve buradan da kazan üstü bunkerlerine nakli sırasında, bant kenarlarına düşen ve biriken kömürlerin genel ve teknik temizliği ve bu sistemin çalışır durumda olduğunun gözlenmesi ve Kazan altı bunkerleri ve transportların genel ve teknik temizliği, anakazan ve kazan 0 metredeki cüruf çıkarıcının, curuf kanallarının, elektrofiltre altındaki küllerin genel ve teknik temizliği, vakumlu temizleme sistemi ile kazan kotlarının temizliğinin yapılması, akaryakıt tesisinin genel ve teknik temizliği, kül-curuf tesisleri, Bacagazı arıtma tesisinin genel ve teknik temizliği, türbin kotları, su tasfiyehane tesisinin genel ve teknik temizliği işlerinin 2 yıl süreyle yaptırılması hizmet alımı işi

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer           :   Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğü - Orhaneli / BURSA

b) Teslim tarihi/işin süresi                      :   Sözleşme imzalandıktan sonra idarece yer teslimi yapılacağı/işe başlanacağı tarih yükleniciye yazılı olarak bildirilecek olup, işin süresi işe başlama tarihinden itibaren 730 takvim günüdür.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhalenin ait olduğu Mevzuat              :   Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımları Hakkındaki Yönetmeliğin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

b) İhale Usulü                                         :   Açık ihale usulü

c) İhale Dokümanı bedeli                        :   100,00-TL (KDV dahil)

ç) Dokümanın görülebileceği ve satın

alınabileceği yer                                      :   -EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:27 Kat: 13 Oda No:27 Bahçelievler/ ANKARA

                                                                   - Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğü - Orhaneli / BURSA

d) Son teklif verme tarih ve saati            :   25.11.2010 Perşembe günü, saat: 14:00

e) Tekliflerin verileceği yer                     :   EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Zemin Kat F Blok Batı Cephesi Oda No: C-l Bahçelievler/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) Tekliflerin açılacağı yer                       :   EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:27 Zemin Kat F Blok Batı Cephesi Oda No: C - 3 Bahçelievler/ANKARA

g) Tekliflerin açılış tarihi ve saati           :   25.11.2010 Perşembe günü, saat: 14.00

h) İhale dokümanına ulaşılabilecek

internet adresi                                         :   www.euas.gov.tr

8476/1-1

—— • ——

DIŞ KOLİ ETİKETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 10.646.000 adet muhtelif türde Kendinden Yapışkanlı Dış Koli Etiketi %20 artar azalır toleranslı olarak Alım-Satım ve İhale Yönetmelimizin 18.maddesi gereğince teklif alma usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 50,00 -TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı- RİZE

b) Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü –Büyükdere/İSTANBUL

c) Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü – Elmadağ/ANKARA

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.11.2010 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden % 4 geçici teminat vereceklerdir.

8 - İstekliler, şartname konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacak, kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - İhaledeki yaklaşık maliyet limitimiz, 4734 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren 4964 sayılı Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında belirtilen limitin altında kalması nedeniyle, Kuruluşumuz, bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa (ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç ) tabi olmayıp, Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir.

8425/1-1

—————

500 GR.’LIK ALTINBAŞ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı için 2.500.000 adet 500 gr.’lık Altınbaş Çay Poşeti % 20 artar azalır toleranslı olarak Alım-Satım ve İhale Yönetmelimizin 18.maddesi gereğince kapalı teklif alma usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı - RİZE

b) Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü - Büyükdere/İSTANBUL

c) Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü - Elmadağ/ANKARA

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23.11.2010 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden % 4 geçici teminat vereceklerdir.

8 - İstekliler bu ihalede malzemenin tamamına teklif verecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - İhaledeki yaklaşık maliyet limitimiz, 4734 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren 4964 sayılı Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında belirtilen limitin altında kalması nedeniyle, Kuruluşumuz, bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa (ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç ) tabi olmayıp, Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir.

8290/1-1


ANKARA İLİ, KEÇİÖREN İLÇESİ, KUZEY ANKARA PROJESİ ALANI’NIN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından :

(TOKİ)

1. “Ankara İli, Keçiören İlçesi, Kuzey Ankara Proje Alanının Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” İhalesi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı ihale yönetmeliğinin 26. maddesi (Değişik: 27/02/2007–26447 R.G. /10. md.) uyarınca Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

2. İhale, yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açıktır. Ancak bu uluslararası bir ihale değildir.

3. İhale için başvuracak istekliler, ihale dosyası ve eklerini, Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent/Ankara adresinden 09.00 – 18.00 saatleri arasında 2.000.- TL (İkibinTürklirası) yatırarak satın alabilirler.

4. Teklif dosyaları, aşağıdaki adrese en geç 25.11.2010 tarihine ve saat 14:00’e kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında; Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent/Ankara adresinde Toplu Konut İdaresi İhale Komisyonu Başkanlığı’na elden teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır aksi halde Posta gecikmesinden İdaremiz sorumlu değildir.

5. İhale kapsamında yapılacak uygulamaların genel yerleşim kararlarında, geleneksel dokudan hareketle Osmanlı, Selçuklu mahalleri oluşturmak, komşuluk ilişkileri kurmak, az katlı-çok katlı konut bloklarının birbirleriyle uyum içinde tasarlanması esas alınması ve projelerde geleneksel mimari özelliklerin, yöresel malzemelerin, kültürel değerlerin gözetilmesi, konutların plan çözümleri ve cephelerinde de geleneksel öğelerin yorumlanarak biçimlendirilmesi yapılacaktır.

6. Teklifler 25.11.2010 tarihinde, saat 14:00’ de, istekliler huzurunda İhale Komisyonu tarafından açılacaktır.

7. Değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler, yapılacak ikinci oturuma yazı ile davet edilecektir.

8. Teklifler, Teklif Alma Şartnamesi’nin ilgili maddeleri esaslarına göre değerlendirilecek olup, herhangi bir şartlı teklif kabul edilmeyecektir.

9. İhaleye katılabilmek için İSTEKLİ’ lerde aşağıda belirtilen belgeler aranır:

1. Türkiye’de tebligat için adres,

2. Ticaret sicil gazetesi,

3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2010 yılına ait),

a. Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.

4. İmza sirküleri,

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişinin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.

5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

6. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi (bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır)

7. Ortak girişim olarak teklif verilecekse, Ortak Girişim Beyannamesi (Örnek-2) İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.

8. İhale Dokümanı Alındı Belgesi

9. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,

10. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,

11. Firma Deneyimi ile ilgili belgeler,

Son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

İş deneyimi olarak İstekliler tek bir sözleşme kapsamında bitirdikleri en az 80.000 m² komple bina, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler , Kültür Eğlence ve Dinlenme Tesisleri v.b., inşaatı deneyim belgesi, iş bitirme, iş yönetme ve iş denetleme ile belgelendireceklerdir. Ortaklık olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin % 50 sini, diğer ortaklardan herhangi birinin ise belirtilen değerin en az % 25’i olmak üzere geri kalan % 50’sini sağlayabildiklerini belgelemesi gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını karşılaması halinde ise, diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

12. Mali Durum Bilgi ve Belgeler,

İstekli (tek başına veya ortaklık halinde ortakların her birini içerecek şekilde) bu işi yürütecek gerekli mali kapasiteye sahip olduğunu veya bunu sağlayabileceğini ve tüm gereksinimlerini karşılayabileceklerini açıkça gösteren Mali Durum Bilgisi vereceklerdir. Bunun için genel müdürlük teyitli banka referans mektupları ile İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi Dairesince onaylanmış nüshalarını vereceklerdir.

Banka referans mektuplarının kullanılabilir nakit kredi toplamlarının 10.000.000 TL (OnmilyonTürkLirasıden; veya kullanılmamış teminat mektubu kredilerinin de yine 10.000.000 TL (OnmilyonTürk Lirası)’den az olmadığını, ortaklık olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin % 50 sini, diğer ortaklardan herhangi birinin ise belirtilen değerin en az % 25’i olmak üzere geri kalan % 50’sini sağlayabildiklerini belgelemesi gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını karşılaması halinde ise, diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

Toplam ciro için son üç yılın ortalamasının 10.000.000 TL (OnmilyonTürkLirasından az olmaması gerekir. Ortaklık olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin % 50 sini, diğer ortaklardan herhangi birinin ise belirtilen değerin en az % 25’i olmak üzere geri kalan % 50’sini sağlayabildiklerini belgelemesi gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını karşılaması halinde ise, diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

13. Aşağıda belirtilen makine-ekipman taahhütname ile istenmektedir ve iş süresince işyerinde bulundurulacaktır.

 

Sıra No

Makine, Ekipman cinsi ve Özellikleri

Gerekli Minumum Adet

 

Kule Vinç

6

 

Ekskavatör

4

 

Traktör Kepçe

3

 

İnş. Asansörü

10

 

Kalıp ( beton yüzeyli ) ve İskelesi

15000 m²

 

Vibratör

6

 

Kamyon

10

 

Kırıcı

4

 

Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak yüklenici firma yukarıdaki makine ekipmanı işin yapımı esnasında inşaat sahasında bulundurmakla yükümlüdür.

Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için ise taahhütname verilmesi gerekir.

İş ortaklıklarında, pilot ve diğer ortaklara ait tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.

10. Bu işin geçici teminat tutarı, isteklinin Arsa satış karşılığı İdare payı geliri (AKİPG)’ nin  % 3’üdür. Kesin teminat tutarı ise İdare payı geliri (AKİPG)’ nin  % 6’sıdır.

11. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12. Söz konusu işe ait Teknik şartnameler ve plan notları aşağıda belirtilen adreste görülebilecektir.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800 Bilkent-ANKARA

Tel      : 0 (312) 266 76 80

Faks    : 0 (312) 266 01 34

8405/1-1


4 ADET TRAFO MERKEZİNİN 3 YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                   :   2010/536369

1. İdarenin

a ) Adresi                                            :   TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Maltepe Mahallesi Orhangazi Cad. No: 74 54100 Sakarya

b) Telefon - faks numarası                 :   0264 2751040 – 0264 2753828

c) Elektronik posta adresi ( varsa )    :   5grupmd@teias.gov.tr

2. İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   Hizmet Alımı; Çatalağzı İletim Şebekeleri İşletme ve Bakım Müdürlüğü’ne ait 4 adet Trafo Merkezinin 3 yıl (36 ay) süreyle hizmet alımı yoluyla işletilmesi.

b) Yapılacağı yer                                :   Çaycuma, Erdemir-1, Erdemir-2, Karadon (Zonguldak) Trafo Merkezleri

c) İşin süresi                                       :   3 yıl (36 ay)

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer                               :   TEİAŞ 5.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/ Sakarya

b ) Tarihi - Saati                                 :   24.11.2010 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/ veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) 4734 sayılı Kanunun ve İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a),(b),(c),(d),(e),(g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekil ve içeriği bu şartnamede belirtilen teklif mektubu,

f) Şekil ve içeriği bu şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekil ve içeriği teknik ve idari şartnamede düzenlenen yeterlik belgeleri ve istenen diğer belgeler.

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

j) Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

k) İdari şartnamenin 8 nci maddesinde istenmesi halinde “Yerli İstekli “ olunduğuna ilişkin belgeler.

l) İhale dokümanının satınalındığına dair belge.

m) Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketine ilişkin beyanname.

n) Teknik Şartnamesinde istenen belgeler ve istekli tarafından eklenecek teklifi destekleyen diğer doküman ve belgeler.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, (b), (c), (d),(l), (m) ve (n) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve Mali Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler;

İsteklinin teklif edeceği toplam bedelin %10’nundan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış Teminat Mektubu Kredisi veya Kullanılmamış Nakit Kredisini gösterir yerli bankalardan alınacak belgeler.

Bu belgeler ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden teyit ettirilir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.

Ortak girişimlerde bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın ortaklarca müştereken karşılanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin belgeler

4.3.1 İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.2. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi, İletimi veya Dağıtımı ile ilgili herhangibir alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

4.3.2.1. a) ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler veya,

b) Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya,

c) Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. Olan elektrik santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.3.3. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme teknisyeni) elemanların puanlarının Toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli Dört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Grup Mühendisinin puanı her Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları “İşletme Elemanları Puan Tablosu’na yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır.

4.3.4. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

İstekliler teklif edilen bedelin en az % 35’i oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir.

Birden fazla iş deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmaz.

İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş yönetme belgeleridir. (Standart Form – KİK027.0/H), (Standart form KİK.032 0/H) , (Standart form KİK.033 .0/H ) (Standart form KİK.034 0/H), (Standart form KİK.035.0/H )

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale dokümanı TEİAŞ 5.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü; Maltepe Mah. Orhangazi Cad. No:74 SAKARYA adresinde görülebilir ve KDV dahil 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler 24.11.2010 saat 14.00’e kadar TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü -SAKARYA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. En son ihale saatine kadar aynı adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olacaktır.

11. Ortak girişimler ihaleye teklif verebilirler.

12. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yükleniciye yaptırılamaz.

13. Konsorsiyumlar bu ihaleye teklif veremez.

14. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “ 3.maddesinin (g) bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir. İstekliler tekliflerini 18.03.2004 tarih, 25406 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan TEİAŞ’ın 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre verilmesi gerektiğini ve değerlendirmenin buna göre yapılacağının peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

8490/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından :

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No                        :   2009

2) Taşınmaza Dair Bilgiler                 :

a) İli                                                    :   İstanbul

b) İlçesi                                               :   Kağıthane

c) Cinsi                                               :   Arsa

d) Pafta No                                         :   H-121

e) Ada No                                           :   6906

f) Parsel No                                        :   7

g) Yüzölçümü                                     :   484 m²

h) Satışa Konu Belediye Hisse Oranı :   Tamamı

i) Halihazır                                         :   Boş

j) İmar Durumu                                  :   TAKS:0.25, KAKS:1.80, Hmax:36.50m. Toplu Konut Alanı

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı               :   Yok

l) Adres (Cadde-Sokak-No)               :   Merkez Mah. Yunus Sok.

3) Muhammen Bedeli                         :   822.800.-TL

4) Geçici Teminatı                              :   24.684.-TL

5) İştirak Teminatı                             :   82.280.-TL

6) İhale Tarihi ve Saati                       :   01 Aralık 2010 – 12:00

7) İhalenin Yapılacağı Yer                  :   İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

8) İhale Usulü                                     :   Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

9) İhale şartnamesi                             :   Mesken Müdürlüğü’nden temin edilebilir. Fuatpaşa Cad. No:66 Mercan/İSTANBUL

                                                               Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07

10) Şartname Bedeli                           :   300.-TL

11) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat ve İhale İştirak Teminatı

c) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

12) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

8533/1-1

—————

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No                        :   2017

2) Taşınmaza Dair Bilgiler                 :

a) İli                                                    :   İstanbul

b) İlçesi                                               :   Üsküdar

c) Cinsi                                               :   Dükkan ve Büro (7 adet)

d) Pafta No                                         :   112

e) Ada No                                           :   12

f) Parsel No                                        :   127

g) Parsel Alanı                                    :   534,70 m²

h) Halihazır                                        :   Boş

ı) Vakfiyesi Olup Olmadığı                :   Yok

i) Dükkan ve Büro Brüt Alanı            :   485,50 m² (Toplam)

j) Tapu Durumu                                 :   Kat irtifakı

k) Adres (Cadde-Sokak-No)              :   Altunizade Mah. Nuh Kuyusu Cad. A Blok 1-2-3-4-5-6-7 no’lu bağımsız bölümler

3) Muhammen Bedeli                         :   2.427.500.-TL

4) Geçici Teminatı                              :   72.825.-TL

5) İhale Tarihi ve Saati                       :   01 Aralık 2010 – 12.00

Son teklif verme saati                         :   12.00

6) İhalenin Yapılacağı Yer                  :   İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7) İhale Usulü                                     :   Fonlar İhale Yönetmeliğinin 30.maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

8) İhale şartnamesi                             :   Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak görülebilir.

                                                               (Fuatpaşa Cad. No: 66 Mercan/İstanbul.)

                                                               Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07

9) Şartname Bedeli                             :   250.-TL

10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf,

b) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler)

d) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi (Tüzel Kişiler)

e) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi (Tüzel Kişiler)

f) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres beyanı

f) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname

g) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun)

h) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

ı) Ortak katılım olması halinde ortaklık beyannamesi

11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

12) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (01/12/2010) saat 12:00'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Saraçhane-Fatih-İstanbul adresindeki Encümen Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

13) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne ( İstanbul Büyükşehir Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

14) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

8534/1-1

—— • ——

BASKI DEVRE PROTOTİP ÜRETİM MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden :

Baskı Devre Prototip Üretim Makinesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2010/532613

1- İdarenin                                     

a) Adresi                                         :   Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Telefon ve faks numarası           :   212 60 40 /2205 - 2150478

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

   internet adresi                              :   www.ankara.edu.tr

2- İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   Baskı Devre Prototip Üretim Makinesi,1 adet

b) Teslim edileceği yer                   :   Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

c) İşin süresi                                   :   İşe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) gün

3- İhalenin                                     

a) Yapılacağı yer                             :   Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Dögol Caddesi. 06100 Tandoğan/ANKARA

b) Tarihi ve saati                            :   11/11/2010 Perşembe Saat: 16:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Cihazı üreten firma CE Belgesine sahip olmalıdır.

4.4. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı orijinal doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

4.4.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir.

4.4.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı verilecektir.

4.4.- İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli isteklilere açık olup yabancı istekliler katılamaz.

7- İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL(Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, 11/11/2010 Perşembe saat 16:00 ‘e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13- Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

8537/1-1