2 Kasım 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27747

YARGI İLÂNLARI

 


Samsun 3. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Fatih 5. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Hatay 3. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Manavgat 1. Sulh Ceza Hakimliğinden :

Kadıköy 2. Sulh Ceza Hakimliğinden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Samsun 3. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Esas No : 2009/1523

Karar No : 2010/506

SANIK İSMAİL KÜREN: Nazım ve Gülseren oğlu, 09/10/1984 doğumlu, Samsun ili İlkadım ilçesi Zeytinlik mahallesi nüfusunda kayıtlı, mernis adresi 'Cumhuriyet caddesi Derecik mah. no:99 iç kapı no:A İlkadım/Samsun' adresinden ayrılmış olup, bekar, okuryazar, inşaatçılık yapar.

Sanık İSMAİL KÜREN hakkında Mahkememize yaralama suçundan cezalandırılması istemi ile açılan kamu davası sonunda Mahkememizce 02/06/2010 tarih, 2009/1523 esas ve 2010/506 karar sayılı ilamı ile TCK'nun 86/1, 3-e, 29 maddesi gereğince 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin verilen karar, sanığın dosyaya bildirmiş olduğu ve merniste kayıtlı adreslerinde kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat kanunun 28-29 maddeleri gereğince RESMİ GAZETE'de İLANEN TEBLİĞİ İLE aynı kanunun 31. maddeleri gereğince ilan yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılmasına ve ayrıca tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde; mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir mahkemeye verilecek bir dilekçe veya mahkememiz kalemine başvurarak zabıt katibine beyanda bulunmak ve zabıt tutturmak, Cezaevinde bulunanların Cezaevi Müdürlüğü kanalı ile mahkememize gönderecekleri dilekçe veya Cezaevi Müdürlüğüne başvurarak zabıt tutturmak ve tutulan zaptın mahkememize gönderilmesi suretiyle Yargıtay yolu açık olduğu tebliğ olunur.

7394

—— • ——

Fatih 5. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Esas No : 2005/2157

Karar No : 2009/54

Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık suçundan sanık Şanlıurfa, Siverek, Büyükgöl köyü, C.20, ASN: 34, S:4 de nüfusa kayıtlı, Bükükgöl köyü, Siverek/ ŞANLIURFA adresinde ikamet eden Sefer ve Keziban oğlu, 01.01.1971 Siverek d.lu, ABDULVAHAP BEYAN hakkında Mahkememizin 29.01.2009 tarih ve 2005/2157 Esas, 2009/54 sayılı kararı ile 5237 Sayılı TCK 142/1-f maddesi gereğince 770 TL adli para (tecilli) cezasına mahkum olmuş olup tüm aramalara rağmen bulunamadığından iş bu karar özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 27-28 ve müteakip maddeleri uyarınca Resmi Gazete’de ilan edilerek kesinleştirilmesine karar verildi.

7517


Hatay 3. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Esas No      : 2007/253

Karar No    : 2008/55

556 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Ahmet Nesf RATEL hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda:

Olay nedeniyle el konularak Hatay C.Başsavcılığı Adli Emanetinin 2007/272 Sırasında kayıtlı bulunan ayrıca muhafaza altına alınan ve emanete alınmayan Cilvegözü Gümrük Müdürlüğüne teslim edilen ve muhafaza altında bulundurulan 1151 Karton 60’lık 4'erli Kutular içerisinde bulunan taklit İpana Marka Diş Macunlarının bilirkişi raporu ile taklit ürün oldukları anlaşıldığından TCK.54/4 maddesi gereğince Müsaderesine Mahkememizin 2007/253 Esas 2008/55 Karar Sayılı 27/05/2010 tarihli Ek Karar ile karar verilerek, hüküm özetinin ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

İşbu hüküm özetinin İlan tarihinden itibaren 15 Günlük yasal sürede temyiz yoluna başvurulmadığı taktirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

7977

—— •• ——

Manavgat 1. Sulh Ceza Hakimliğinden :

Esas No     : 2002/76

Karar No    : 2002/476

Hırsızlık suçundan sanık Mehmet ve Cevriye oğlu 14/04/1974 doğumlu Antalya Manavgat İlçesi Çavuşköy nüfusuna kayıtlı Musa Deniz hakkında Mahkememizin 30/07/2010 tarih 2002/76 esas 2002/476 kara sayıl ek kararla sanık hakkında 20/05/2002 tarihinde verilen 2 yıl hapis cezasının infazının devamına karar verilmiş olup sanığa adresinde tebligat yapılamadığından kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden 15 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

7950

—— • ——

Kadıköy 2. Sulh Ceza Hakimliğinden :

Dosya No   : 2008/452

Karar No    : 2009/995

Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma, Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 08/10/2009 tarihli ilamı ile 15/1-1. fıkra, 86/2 maddesi gereğince 450 Adli Para, 6 Ay Hapis cezası ile cezalandırılan Mehmet Sebahattin ve Nebiye oğlu, 02/11/1974 doğumlu, Samsun Çarşamba, Ahubaba Mah/Köy nüfusuna kayıtılı  Hamdi Özekmekçi tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de İlanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı karar verilmiş olup, İlan olunur.

7833