1 Ekim 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27716

YARGI İLÂNLARI

 


Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Esas No   : 2010/1082

Karar No : 2010/1057

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmad ve Sabıha oğlu , 01/01/1978 Suriye doğumlu, Suriye nüfusuna kayıtlı olup ve halen Suriye Devleti Aleppo adresinde oturan IMAD EDDIN HOURI hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 15/07/2010 tarih ve 2010/1082 esas, 2010/1057 karar sayılı ilamı ile sanığın sevk ve idaresindeki 808566 Suriye plakalı aracın 5607 s. Kanunun 13 ve 5237 sayılı TCK'nın 54 maddesindeki yasal müsadere koşulları oluşmadığı ve hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığından aracın müsaderesine yer olmadığına ve iadesine karar verilmiş, Hazine vekili Av. Tamay Yazar 19/07/2010 hakim havaleli dilekçesi ile verilen bu kararı temyiz etmiştir.

Hazine vekili Av. Tamay Yazar'ın temyiz dilekçesinin, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince temyiz dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

6836

—————

Esas No  : 2010/392

Karar No: 2010/661

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hasan ve Alıe oğlu 20/06/1979 Aleppo doğumlu Halep ili nüfusuna kayıtlı olup ve halen Suriye Devleti Halep Elcine Köyü adresinde oturan MUSTAFA ALHAJ OMAR hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 05/05/2010 tarih ve 2010/392 esas, 2010/661 karar sayılı ilamı sanık hakkında 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi uyarınca 10 ay hapis ve 80 TL adli para cezasıyla cezalandırıldığı, verilen 10 ay hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nın 51 maddesi gereğince ertelenmesine karar verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

6835