3 Eylül 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27691

YARGI İLÂNLARI

 


Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

Esas No      :   2006/65

Karar No    :   2010/55

Davacı        :   K.K.

Sanık           :   ALİ YAĞAR, Aburrahman ve Aynı, Zeliha oğlu, 08.03.1976 Adıyaman doğumlu, Adıyaman Merkez Hocaömer mahallesi nüfusuna kayıtlı, Ulucami Mah. 468 sokak No: 4 Adıyaman veya Yeşilevler İsmet Paşa Mahallesi 95 sokak No: 14 Seyhan-Adana

Suç              :   Teşekkül Halinde uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak.

Suç Tarihi   :   20.05.2002

Sanık hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda hakkında açılan kamu davasının 765 sayılı TCK nun 102/4 104/2-3 ve 5271 sayılı CMK.223/8 maddeleri gereğince kamu davasının zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine sanık Ali Yağar hakkındaki giyabi tutuklama kararının kaldırılmasına, Adıyaman Adli Emanetinin 2006/107 sırasında kayıtlı esrar maddesinin 765 sayılı TCK.nun 36 ncu maddesi gereğince Müsaaderesine karar verildiği ancak kararın sanığa tebliğ olunamadığından ilanen tebliğine karar verilmiş olup tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine ilanın şahsa yapılmış sayılmasına ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kesinleşeceğine dair karar ilanen tebliğ olunur.

6787

—— • ——

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

Esas No     : 2010/162

Karar No    : 2009/426

Sahte Para Basmak Kalpazanlık suçundan, Feyzullah ve Nazmiye oğlu, 08/05/1965 Torbalı doğumlu İzmir Torbalı nüfusuna kayıtlı, Beytullah BAYSAL hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonucu 07/06/2010 gün ve 2010/162 esas, 2010/302 sayılı kararla Piyasaya Sahte Para sürmek suçundan 1 yıl 3 ay 2 gün hapis ve 202 TL.adli para cezası'na hükmedilmiştir.

Sanığın mevcut adreslerine tebligat yapılamaması nedeniyle 7201 sayılı tebligat kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilan yoluyla ilanen tebliğine, hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak kararın bir hafta sonrada kesinleşeceği ilan olunur.

6686