27 Temmuz 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27654

YARGI İLÂNLARI

 


Hayrabolu Sulh Ceza Hakimliğinden :

Kadıköy 5. Sulh Ceza Hakimliğinden :

Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hayrabolu Sulh Ceza Hakimliğinden :

ESAS NO                           :   2009/3

KARAR NO                      :   2009/303

C.SAVCILIĞI ESAS NO   :   2008/352

DAVACI                            :   KH

SANIK                               :   ŞAHİN ULUDOĞAN, Şükrü ve Fatma oğlu, 18/10/1981 EDİRNE doğumlu, EDİRNE, MERKEZ, Budakdoğanca mah/köy nüfusunda kayıtlı. Silahtar Mah. Akıncılar Sok. Tüzünlü Yapı Malz. Çorlu/TEKİRDAĞ adresinde oturur. TC Kimlik No: 32980400488

SUÇ                                    :   Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ/SAATİ        :   16/09/2008 - 18.00

Sanık Şahin Uludoğan hakkında basit yaralama suçundan kamu davası açılmış olup sanığın bu eyleminden dolayı 4 ay hapis cezası ve yargılama gideri olan 45,65,-TL nın sanıktan tahsil edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda açık kimliği yazılı olan sanığın açık adresi tüm aramalara rağmen bulunamamış olduğundan sanığa ilan yolu ile tebliğe karar verilmiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince mahkumiyet kararının RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Mahkumiyet kararının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

5266

—— • ——

Kadıköy 5. Sulh Ceza Hakimliğinden :

İLANEN TEBLİĞ KARARI

Esas No          :  2010/1022      

Karar No        :  2010/469

Sanık               :  OYBIBI AVEZOVA, Recep ve Tazegül kızı, 1985 Doğ.lu, Özbekistan doğumlu,

Suç                  :  5682 Sayılı Pasaport Kanunun 34. Maddesine Aykırılık

Suç Tarihi       :  16/04/2010

Karar Tarihi    :  27/05/2010

Verilen Ceza   :  600 TL İdari Para Cezası

Maddesi         :  5682 Sayılı Yasanın 34. Maddesine Aykırılık

Yukarıda açık hüviyeti yazılı sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından karar kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı yasanın 28. ve müteakip maddeleri gereğince kararımızın ilanen tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

5299


Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden :

EGE Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özetleri aşağıya çıkarılan kararlar; sanıkların adreslerinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir.

İş bu kararlar, Resmi Gazete’de ilan edildikleri tarihten itibaren 15 gün sonra ilgililere tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafii veya katılanın vekili, kararı veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle Askeri Yargıtay’da temyiz, Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde itiraz edilebilir.

Esas/Karar No        :  2008/1217-515 Esas-Karar

Karar Tarihi            :  02.09.2008

Suç                          :  Emre İtaatsizlikte Israr

Uygulanan K. Md. :  As.C.K. 87/1

Sanık Kimliği          :  Ali Riza GÖKSİM, Hasan ve Ayşan ., 1987 D.lu, Ağrı/Doğubeyazıt/Çömçeli Ky. Nfs. Kyt.

Karar                      :  25 Gün Hapis

 

Esas/Karar No        :  2009/220-256

Karar Tarihi            :  22/5/2009

Suç                          :  Firar

Uygulanan K. Md. :  As.C.K. 66/1-a

Sanık Kimliği          :  Kazım YÜCE, Cemal ve Fatma ., 1985 D.lu, Eskişehir/Seyitgazi/Ayvalı Ky. Nüf. Kyt.

Karar                      :  10 Ay Hapis

 

Esas/Karar No        :  2008/929-503 Esas-Karar

Karar Tarihi            :  1/9/2008

Suç                          :  İzin Tecavüzü

Uygulanan K. Md. :  As.C.K. 66/1-b, C.M.K. 231/5-14

Sanık Kimliği          :  Gökhan BURKAY, Kemal ve Şefika ., 1987 D.lu, Bingöl/Merkez/Olukpınar Nf. Kyt.

Karar                      :  Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına

 

Esas/Karar No        :  2009/856-344 Esas-Karar

Karar Tarihi            :  22/6/2009

Suç                          :  Firar

Uygulanan K. Md. :  As.C.K. 66/1-a

Sanık Kimliği          :  Murat AĞIRMAN, Ali ve Behiye ., 1979 D.lu, Mardin/Midyat/Estel Nf. Kyt.

Karar                      :  10 Ay Hapis

Esas/Karar No        :  2008/1265-679 Esas-Karar

Karar Tarihi            :  10/11/2008

Suç                          :  Firar

Uygulanan K. Md. :  As.C.K. 66/1-a

Sanık Kimliği          :  Hasan NARÇİN, Doğan ve Meliha ., 1987 D.lu Adana/Ceyhan/Adapınar Ky. Nf. Kyt.

Karar                      :  5 Ay Hapis

 

Esas/Karar No        :  2008/964-939 Esas-Karar

Karar Tarihi            :  23/12/2008

Suç                          :  Mazarratı Mucip Nöbet Talimatlarına Aykırı Hareket

Uygulanan K. Md. :  As.C.K. 136/1-b,c, C.M.K. 231/5-14

Sanık Kimliği          :  Nimet KAYGU, Sait ve Begim , 1987 D.lu, Siirt/Eruh/Düdiran Ky. Nüf. Kyt.

Karar                      :  Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına

 

Esas/Karar No        :  2008/576-839 Esas-Karar

Karar Tarihi            :  24/12/2008

Suç                          :  Üste Fiilen Taarruz Etmek

Uygulanan K. Md. :  As.C.K. 91/1, C.M.K. 231/5-14

Sanık Kimliği          :  Ömer IŞIK, Cemil ve Gözel ., 1987 D.lu, Ardahan/Merkez/Kuşuçmaz Ky. Nfs. Kyt.

Karar                      :  Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına

4716

—————

EGE Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özetleri aşağıya çıkarılan kararlar; sanıkların adreslerinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir.

İş bu kararlar, Resmi Gazete’de ilan edildikleri tarihten itibaren 15 gün sonra ilgililere tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafii veya katılanın vekili, kararı veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine bu hususla bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle Askeri Yargıtay'da temyiz, Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde itiraz edilebilir.

Esas/Karar No        :  2009/491 Esas, Ege Or. K.lığı As. Sav. 22.10.2009 tarihli temyiz layihası

Karar Tarihi            :  19/10/2009

Suç                          :  Firar

Uygulanan K. Md. :  T.C.K. 32/1

Sanık Kimliği          :  Rasim KÖMÜRCÜ, Halil ve Fatma ., 1984 D.lu, KONYA/Meram/Kızılören Ky. Nfs. Kyt.

Karar                      :  Ceza Verilmesine Yer Olmadığına

Esas/Karar No        :  2007/392-451 Esas-Karar, Ege Or. K.lığı Ad. Müş. 13.07.2009 tarih 2009/1077 sayılı temyiz talebi

Karar Tarihi            :  21/8/2007

Suç                          :  Firar

Uygulanan K. Md. :  As.C.K. 66/1-a

Sanık Kimliği          :  Rüşdü IRMAK, Veli ve Neslihan ., 1986 D.lu, ÇANKIRI/Merkez/Karadayı Ky. Nüf. Kyt.

Karar                      :  5 Ay Hapis

 

Esas/Karar No        :  2007/289-472 Esas-Karar, Ege Or. K.lığı Ad. Müş. 05.10.2009 tarih 2009/1497 sayılı temyiz talebi

Karar Tarihi            :  4/9/2007

Suç                          :  Emre İtaatsizlikte Israr, Hizmet esnasında ve Hizmete Müteallik bir muameleden dolayı Amire Hakaret Etmek, Üste Fiilen Taarruz

Uygulanan K. Md. :  As.C.K. 87/1, 85/1, 91/1

Sanık Kimliği          :  Abdurrezak BAŞARAN, Celadin ve Halim oğlu, 1985 D.lu, ŞIRNAK/Silopi/Koyunören Ky. Nüf. Kyt.

Karar                      :  25 Gün Hapis, 5 Ay Hapis, 5 Ay Hapis

 

Esas/Karar No        :  2007/102-266 Esas-Karar, Ege Or. K.lığı Ad. Müş. 05.10.2009 tarih 2009/1499 sayılı temyiz talebi

Karar Tarihi            :  22/5/2007

Suç                          :  Sözleşerek Firar, İzin Tecavüzü, Firar

Uygulanan K. Md. :  As.C.K. 70/4, 66/1-b, 66/1-a

Sanık Kimliği          :  Mehmet Emin FAAL, Osman ve Hamdiye ., 1981 D.lu, Batman/Gercüş/Bağlarbaşı Mah. Nf. Kyt.

Karar                      :  5 Ay Hapis, 10 Ay Hapis, 10 Ay Hapis

 

Esas/Karar No        :  2009/1195-957

Karar Tarihi            :  30/12/2009

Suç                          :  Firar

Uygulanan K. Md. :  As.C.K. 66/1-a

Sanık Kimliği          :  Şaban İNAN, Cemil ve Şengül oğlu, 1987 D.lu Uşak/Banaz/ Karacahisar Ky. Nf. Kyt.

Karar                      :  10 Ay Hapis

 

Esas/Karar No        :  2009/1101-560 Esas-Karar

Karar Tarihi            :  1/10/2009

Suç                          :  Emre İtaatsizlikte Israr

Uygulanan K. Md. :  As.C.K. 87/1

Sanık Kimliği          :  Ahmet BURKAY, Beşir ve Emine oğlu, 1988 D.lu, Mardin/Merkez/Kabala Kayacan Ky. Nüf. Kyt.

Karar                      :  25 Gün Hapis

 

Esas/Karar No        :  2008/422-489 Esas-Karar

Karar Tarihi            :  14/8/2008

Suç                          :  Üste Fiilen Taarruz Etmek

Uygulanan K. Md. :  As.C.K. 91/1, C.M.K. 231/5-14

Sanık Kimliği          :  Mahmut KORKMAZ, Mehmet ve Suat ., 1986 D.lu, Hatay/İskenderun/Üçgüllük Ky. Nfs. Kyt.

Karar                      :  Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına

4717

—————

EGE Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özetleri aşağıya çıkarılan kararlar; sanıkların adreslerinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir.

İş bu kararlar, Resmi Gazete’de ilan edildikleri tarihten itibaren 15 gün sonra ilgililere tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafii veya katılanın vekili, kararı veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıl katibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle Askeri Yargıtay'da temyiz, Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde itiraz edilebilir.

Esas/ Karar No       :  2007/911-470 Esas-Karar, Ege Or. K.lığı Ad. Müş. 2009/1490 sayılı temyiz talebi

Karar Tarihi            :  29.08.2007, 05.10.2009

Suç                          :  Üste Fiilen Taarruz

Uygulanan K.Md.  :  As.C.K. 91/1

Sanık Kimliği          :  Selçuk ÜMİT, Mehmet ve Gülay ., 1981 D.lu, Adana/Seyhan/Döşeme Mah. Nfs. Kyt.

Karar                      :  1 Ay 7 Gün Hapis

 

Esas/Karar No        :  2007/348-474 Esas-Karar, Ege Or. K.lığı Ad. Müş. 2009/1483 sayılı temyiz talebi

Karar Tarihi            :  04.09.2007, 01.10.2009

Suç                          :  Üste Fiilen Taarruz

Uygulanan K.Md.  :  As.C.K. 91/1

Sanık Kimliği          :  Abdulkadir ÖZKAYA, Ali ve Şahide ., 1985 D.lu, Diyarbakır/Çınar/Ballıbaba Ky. Nüf. Kyt.

Karar                      :  1 Ay 7 Gün Hapis

 

Esas/Karar No        :  2007/396-107 Esas-Karar, Ege Or. K.lığı Ad. Müş. 2009/1066 sayılı temyiz talebi

Karar Tarihi            :  13.03.2007, 14.07.2009

Suç                          :  Askeri Hizmete Mahsus Eşyayı Kasten Tahrip Etmek

Uygulanan K.Md.  :  As.C.K. 130/1, T.C.K. 51/3

Sanık Kimliği          :  Yunis BOZERKEK, Mustafa ve Hayriye ., 1986 D.lu, Sivas/Ulaş/Kale Mah. Nüf.Kyt.

Karar                      :  2 Ay 15 Gün Hapis (Erteleme)

 

Esas/ Karar No       :  2007/123-254 Esas-Karar, Ege Or. K.lığı Ad. Müş. 2009/1484 sayılı temyiz talebi

Karar Tarihi            :  15.05.2007, 01.10.2009

Suç                          :  İzin Tecavüzü, Mükerrer Firar

Uygulanan K.Md.  :  As.C.K. 66/1-b, 66/2-c

Sanık Kimliği          :  Okan TÜZÜN, Mahir ve T.Zeynep ., 1973 D.lu, Kırıkkale/Merkez/Pazarcık Ky .Nf. Kyt.

Karar                      :  10 Ay Hapis, 1 Yıl 8 Ay Hapis

 

Esas/Karar No        :  2009/428-1016 Esas-Karar

Karar Tarihi            :  30.12.2009

Suç                          :  Emre İtaatsizlikte Israr

Uygulanan K.Md.  :  As.C.K. 87/1

Sanık Kimliği          :  Murat ÇEKİRDEK, Şaban ve Gülüzar ., 1987 D.lu, G.Antep/Nizip/Uluyatır Atatürk Mah. Nf. Kyt.

Karar                      :  25 Gün Hapis

4718/1-1

—————

EGE Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özetleri aşağıya çıkarılan kararlar; sanıkların adreslerinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir.

İş bu kararlar, Resmi Gazete’de ilan edildikleri tarihten itibaren 15 gün sonra ilgililere tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafii veya katılanın vekili, kararı veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle Askeri Yargıtay'da temyiz, Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde itiraz edilebilir.

 

Esas/Karar No        :  2008/915-305 Esas-Karar

Karar Tarihi            :  10.06.2008

Suç                          :  Mükerrer Firar

Uygulanan K.Md.  :  As.C.K. 66/2-c

Sanık Kimliği          :  Yılmaz ÇUKADAR, Hanifi ve Cahide ., 1982 D.lu, K.Maraş/Merkez/Karamanlı Mah. Nfs. Kyt.

Karar                      :  1 Yıl 8 Ay Hapis

 

Esas/Karar No        :  2009/1049-968 Esas-Karar

Karar Tarihi            :  30.12.2009

Suç                          :  İzin Tecavüzü

Uygulanan K.Md.  :  As.C.K. 66/1-b

Sanık Kimliği          :  Engin KAYA, İsmail ve Feride ., 1983 D.lu, Malatya/Merkez/Şahnahan Ky. Nüf. Kyt.

Karar                      :  1 Yıl 3 Ay Hapis

 

Esas/Karar No        :  2008/213-302 Esas-Karar

Karar Tarihi            :  10.06.2008

Suç                          :  Firar

Uygulanan K.Md.  :  As.C.K. 66/1-a

Sanık Kimliği          :  Suat ERDEM, Mümtaz ve Hatice ., 1981 D.lu, Sivas/Koyulhisar/Gümüşlü Ky. Nüf. Kyt.

Karar                      :  10 Ay Hapis

 

Esas/Karar No        :  2008/237-647 Esas-Karar

Karar Tarihi            :  24.10.2008

Suç                          :  Askeri Hizmete Mahsus Eşyayı Kasten Tahrip Etmek

Uygulanan K.Md.  :  As.C.K. 130/1

Sanık Kimliği          :  Mehmet VURUCU, Ali ve Hülya ., 1986 D.lu, G.Antep/Yavuzeli/Göçmez Nf. Kyt.

Karar                      :  1.500 TL. Adli Para Cezası

 

Esas/Karar No        :  2009/1151-593 Esas-Karar

Karar Tarihi            :  19.10.2009

Suç                          :  Emre İtaatsizlikte Israr

Uygulanan K.Md.  :  As.C.K. 87/1

Sanık Kimliği          :  Kamuran ÖZCANAN, Fazıl ve Meryem ., 1988 D.lu, Hakkari/Yüksekova/Gürkavak Ky. Nf. Kyt.

Karar                      :  25 Gün Hapis

 

Esas/Karar No        :  1999/861-477 Esas-Karar, Mahkememizin 2009/193 Müt. Sayılı Kararı

Karar Tarihi            :  26.08.1999, 29.12.2009

Suç                          :  İzin Tecavüzü

Uygulanan K.Md.  :  As.C.K. 66/1-b

Sanık Kimliği          :  Gürkan TUNA, Recep ve Sevilay ., 1978 D.lu, Sakarya/Söğütlü/Türkbeykışla Ky .Nf. Kyt.

Karar                      :  Ege Or. K.lığı As. Sav. 14.10.2009 gün ve 1999/431 İml. Sayılı talebinin REDDİNE

 

Esas/Karar No        :  2007/707.234 Esas-Karar, Ege Or. K.lığı Ad. Müş. 2009/1097 sayılı temyiz talebi

Karar Tarihi            :  18.04.2007, 14.07.2009

Suç                          :  Firar

Uygulanan K.Md.  :  As.C.K. 66/1-a

Sanık Kimliği          :  Bakır ART, İsmail ve Gülüzar , 1972 D.lu, Erzincan/Merkez/Günbağı Ky. Nüf. Kyt.

Karar                      :  5 Ay Hapis

 

Esas/Karar No        :  2007/928-557 Esas-Karar, Ege Or. K.lığı Ad. Müş. 2009/1496 sayılı temyiz talebi

Karar Tarihi            :  13.09.2007, 05.10.2009

Suç                          :  Üste Fiilen Taarruz

Uygulanan K.Md.  :  As.C.K. 91/1

Sanık Kimliği          :  Ebubekir ÇAKMAK, Kenan ve Dürdane ., 1982 D.lu, Amasya/Taşova/Mercimek Ky. Nfs. Kyt.

Karar                      :  1 Ay 7 Gün Hapis

4719/1-1