9 Temmuz 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27636

YARGI İLÂNLARI

 


Balıkesir 1. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Çorum 1. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Balıkesir 1. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Esas No   : 2007/590

Karar No : 2010/41

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 10/02/2010 tarihli ilamı ile 86/2 maddesi gereğince 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Gülşen oğlu, 03/05/1956 doğumlu, Balıkesir, Bigadiç, Babaköy mah/köy nüfusuna kayıtlı MEHMET SIDAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İlan olunur.

3728

—— • ——

Çorum 1. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Esas No   : 2009/290

Karar No : 2010/234

Mahkememizin 22.03.2010 Tarih ve Esas 2009/290- 2010/234 Karar sayılı ilamı ile Beyler Bölgesi Saturlu Sok. No557 Kırkuk/Irak Nüfusunda kayıtlı olup Suç tarihi olan 14.04.2009 Tarihinde Çorum İnönü Cad. Atalay Otelinde kaldığı ve buradan ayrılarak adresi bilinmediği ve Atalay Oteli adına gönderilen tebligatta Atalay Otelin'de olmadığı bildirildiğinden Shukur ve Hamdeya’dan olma 1981 D.lu Sanık MOHAMMAD SHUKUR KHALEL' aramalara rağmen bulunamadığından Mahkememiz kararı sanığa tebliğ edilememiştir. Adı geçen sanığa Mahkememizce 2009/21 Esas sayılı dava dosyası ile birleştirilmesine ve davanın 2009/21 Esas sayılı dosya üzerinden yürütülerek karar verilmesini istemiş olduğundan 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince adı geçen sanığa ilanen tebliğine, kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı ve ilan giderlerinin sanıktan tahsil edileceği ilan olunur.

3722

—— • ——

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan sanık, Zeki ve Mukaddes oğlu, 04/07/1988 Nevşehir d.lu, Nevşehir,Gülşehir,Alemli Mah/köyü nüfusunda kayıtlı TOLGA YILDIRIM hakkında, Ankara 2.Sulh Ceza Mahkemesinin 2008/836 Esas,2009/911 Karar sayılı ilamı ile;TCK.89/l ,89/-2-e maddesi gereğince 8 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına ve TCK.51.maddesi gereğince ertelenmesine karar verilmiş ve verilen karar C.Savcısı tarafından 05/11/2010 tarihli dilekçe ile TEMYİZ edilmiştir.

Sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığı, kararın ve temyiz dilekçesinin tebliğ edilemediği , nedeniyle,7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince Resmi Gazete’de İLANEN TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacağı,tebliğden itibaren 7 gün içinde Yargıtay'a dilekçe ile temyiz edilmediği ve temyiz dilekçesine cevap verilmediği takdirde dosyanın YARGITAY'a gönderileceği ve ilan giderlerinin sanıktan alınacağı İlanen tebliğ olunur.

3637