14 Haziran 2010 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27611

YARGI İLÂNLARI

 


Fethiye 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:

3 üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: Hasdal/İstanbul

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fethiye 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No   : 2009/478

Karar No : 2009/732

Karşılıksız Çek Keşide Etme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 17/11/2009 tarihli ilamı ile 16/1-3 maddesi gereğince 6.000 TL ADLİ PARA CEZASI ve 1 YIL ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI (SÜRELİ) cezası ile cezalandırılan Hıdır ve Senem oğlu, 25/05/1973 doğumlu, İzmir, Ödemiş, Atatürk mah/köy nüfusuna kayıtlı ERDAL SANDAL tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İlan olunur.

4349

—————

Esas No   : 2009/478

Karar No : 2009/732

Karşılıksız Çek Keşide Etme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 17/11/2009 tarihli ilamı ile 16/1-3 maddesi gereğince 6.000 TL ADLİ PARA CEZASI ve 1 YIL ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI (SÜRELİ) cezası ile cezalandırılan Mustafa ve Nejla oğlu, 28/07/1958 doğumlu, Elazığ, Merkez, Akpınar Mah/köy nüfusuna kayıtlı FERİDUN AKDEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İlan olunur.

4348

—————

Esas No   : 2009/302

Karar No : 2009/767

Karşılıksız Çek Keşide Etme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 23/11/2009 tarihli ilamı ile 16/1-3 maddesi gereğince 11.700 TL ADLİ PARA CEZASI ve 1 YIL ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI (SÜRELİ) cezası ile cezalandırılan Sabri ve Azize oğlu, 15/05/1977 doğumlu, Muğla, Fethiye, Üzümlü/Yeni mah/köy nüfusuna kayıtlı SAKİP ÇATAL tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İlan olunur.

4347


3 üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden:

Hasdal/İstanbul

Esas No   : 2010/98

Karar No : 2010/167

Firar suçundan sanık Niyazi ve Zeynep . 1987 D.lu, İzmir Bayındır Yenice Mah. Nfs. Kyt. Murat KIGIRDIK hakkında 3. Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin 01.04.2010 gün ve 2010/98-167 esas ve karar sayılı kararıyla;

Sanık P.Er Murat KIGIRDIK'ın 10.10.2008-24.01.2009 tarihleri arasında firar suçunu işlediği subuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-a maddesi uyarınca asgari hadden BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep sayılarak T.C.K.nun 62. maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın 24.01.2009-28.01.2009 tarihleri arasında yolda ve nezarette geçirdiği sürelerin T.C.K. 63. maddesi uyarınca hükümlülük süresinden İNDİRİLMESİNE,

5329 Sayılı Kanunla Askeri Ceza Kanununa eklenen Ek-8 maddesi ve Askeri Ceza Kanununun, 47/A maddeleri nedeniyle sanık hakkında takdir edilen hapis cezasının para cezasına çevrilmesine ve ertelenmesine YER OLMADIĞINA, karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3515

—— • ——

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden:

 

E/K No

Sanık Kimliği

Suçu

Kararın nevi

2009/1413

Murat AŞKAR, Erol ve Jale oğlu, 1985 Doğumlu, Zonguldak, Merkez, Mithatpaşa nüfusuna kayıtlı,

Firar

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasına,

2009/483

Ferhat AKŞAHİN, İsmail ve Fikret oğlu, 1971 Doğumlu, Malatya, Pütürge, Gündüz Köyü nüfusuna kayıtlı,

İzin Tecavüzü

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasına,

2009/167

Kenan CEDA, Mehmet Ali ve Ayşe oğlu, 1986 Doğumlu, Ordu, Korgan, Tepealan Beldesi Yazlık Mah. nüfusuna kayıtlı,

Müteaddit Astının ve Üstünün Bir Şeyini Çalmak Banka ve Kredi Kartının Kötüye Kullanılması

GÖREVSİZLİK VE MAHKÛMİYET İki Yıl Bir Ay Yirmi Beş Gün Hapis ve 15.000 TL. Adli Para Cezası,

2009/744

Ahmet Kaan GÜVEN, Turhan ve Canan oğlu, 1978 Doğumlu, Kayseri, Melikgazi, Turan Köyü nüfusuna kayıtlı,

Firar ve İzin Tecavüzü

Mahkûmiyet Kararının İlamda Belirtilen Şekilde İnfaz Edilmesi,

 

Yukarıda açık kimlikleri ve kendilerine yüklenen suçun vasfı ve kararın nevi belirtilen hükümler tüm aramalara rağmen sanıklara tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve yokluklarında verilen bu karara karşı yedi gün içerisinde askeri veya adli makamlara müracaat etmek suretiyle temyiz haklarının bulunduğu ilanen tebliğ olunur.

3549