13 Haziran 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27610

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2008/211509

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kırşehir Belediyesi

İl/İlçe

Kırşehir/Merkez

Adresi

Kırşehir Belediyesi Eski Hizmet Binası

Tel-Faks

0 386 213 10 23 – 0 386 214 09 07

Posta Kodu

40100

E-Mail

muhasebe@kirsehir.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Haydar Uyanık-Bolluk Gıda Pazarı

 

Adresi

Ankara Caddesi Kırşehir Pasajı No:30/B

 

T.C. Kimlik No.

11435658902

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

11435658902

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

2687

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

4544/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2008/2582

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kırşehir Belediyesi

İl/İlçe

Kırşehir/Merkez

Adresi

Kırşehir Belediyesi Eski Hizmet Binası

Tel-Faks

0 386 213 10 23 – 0 386 214 09 07

Posta Kodu

40100

E-Mail

muhasebe@kirsehir.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Haydar Uyanık-Bolluk Gıda Pazarı

 

Adresi

Ankara Caddesi Kırşehir Pasajı No:30/B

 

T.C. Kimlik No.

11435658902

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

11435658902

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

2687

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

4543/1-1