13 Haziran 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27610

YARGI İLÂNI

 


Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No      :   2003/640

Karar No    :   2008/403

Davacı        :   K.H

Müştekiler  :   1 - ALİ TEPE: Ali oğlu 1978 doğumlu, 100. Yıl Mah. Barbaros Cad. Pazar Sok. N. 71/1 BAĞCILAR/İSTANBUL

2- MUSTAFA DİNÇER: İsmail oğlu 1960 doğumlu, 100. Yıl Mah. Barbaros Cad. Pazar Sok. N. 71/1 BAĞCILAR/İstanbul

Sanıklar       :   1- ÖNDER KAYA

2- ŞABAN POLAT

3- ULAŞ YAVŞAN

4- ABDULLAH İNAL

5- SİNAN KURNAZ

6- BAYRAM KANCA

7- MEHMET AYDINLI

Suç              :   CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK V.S.

Suç Tarihi   :   05.07.200- 17.08.2003

Karar TRH :   05.11.2008

Sanıklar ÖNDER KAYA ve arkadaşları hakkında mahkememizde gıyabında yapılan açık duruşma hitamında:

HÜKÜM ÖZETİ:

Sanıklar ABDULLAH İNAL, ÖNDER KAYA, ŞABAN POLAT, BAYRAM KANCA, SİNAN KURNAZ, ULAŞ YAVŞAN hakkında BERAAT kararı verildiği, sanık ABDULLAH İNAL ve ÖNDER KAYA hakkında 765 s. TCK 508 md. Gereğince 2 ay 10 gün hapis, 1 yıl 2 ay hapis, 1 yıl 2 ay hapis, 1 yıl 2 ay hapis, 1 yıl 2 ay hapis, 1 yıl 2 ay hapis, 1 yıl 2 ay hapis, 6 ay hapis, 4 ay hapis ve 66 TL adli para , 1 yıl hapis ve 100.-TL adli para, 4 ay hapis, 133.-TL adli para, 4 ay hapis, 4 ay hapis, 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olmakla,

Gıyabi karar ve sanıklar müdafilerinin temyiz gerekçeleri tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı yasanın 29,30 ve 31.maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar dairesinde hüküm özetinin RESMİ GAZETE’de yayınından itibaren (15) gün içerisinde müştekiler tarafından yasal yollara başvurulmadığı takdirde kararın ve sanık müdafiinin temyiz gerekçesinin müştekilere tebliğ edilip , kesinleşmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan  alınacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

4513/1-1