31 Mart 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27538

YARGI İLÂNLARI

 


Fethiye 2. Asliye Ceza Hakimliğinden :

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğinden :

Manavgat 1. Sulh Ceza Hakimliğinden :

Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinden :

Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fethiye 2. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Esas No     : 2004/166

Karar No    : 2009/659

Emniyeti Kötüye Kullanma suçundan sanık Muammer AKSU'nun 765 sayılı TCK.nun 508 maddesi gereğince almış olduğu 1.100 TL ADLİ PARA CEZASI, Sanık Savaş AKSU'nun beraatine ilişkin mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 22/10/2009 tarihli ilamının Hüseyin ve Hasibe oğlu, 20/08/1977 doğumlu, Giresun, Merkez nüfusunda kayıtlı SERKAN YILDIZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İlan olunur.

2115

—————

Esas No     : 2005/411

Şartlı Tehdit, Silahlı Tehdit, Hakaret, Müessir Fiil, Nası Izrar, Otodan Hırsızlık suçundan sanık MAHMUT SARI hakkında Mahkememizin 2005/411 Esas sayılı dosyasının 09/03/2010 tarihli celsesinde verilen ara karan uyarınca;

Mehmet Ali ve Raife oğlu, 1972 d.lu, Diyarbakır, Bismil Başköy nf. Kayıtlı sanık MAHMUT SARI'ya atılı suçun CMK.nun 248/2-a-3 maddesinde sayılı olduğu, sanığın hakkındaki kovuşturmayı sonuçsuz bırakmak için saklandığı bu nedenle mahkeme tarafından kendisine ulaşılamadığı anlaşılmakla CMK.nun 247. maddesi gereği sanığın duruşmalara gelmesi için ulusal bir gazetede ilan yayınlanmasına, ayrıca bilinen konutunun kapısına aynı ilanın asılmasına, bu ilanda 15 gün içinde mahkememize müracaat etmediği taktirde hakkında CMK.nun 248 de belirtilen Türkiye'deki mallarına hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak el konulabileceğini gerektiğinde malların idaresi için kayyum atanacağına ihtar edilmesine, bu sebeple mahkememize müracaat etmediği taktirde sanığın CMK.nun 247. maddesi gereği KAÇAK SAYILMASINA ve kararın Resmi Gazete’de ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi uyarınca kararın ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı, ilanen tebliğ olunur.

2116

—————

DOSYA NO : 2003/437

KARAR NO : 2008/355

Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 26/06/2008 tarihli ilamı ile 191/l. f. 2. c maddesi gereğince 10 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Cemal ve Başimowna kızı, NURGÖZEL KADYROWA tüm aramalara rağmen bulunamamış, EK KARAR tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İlan olunur.

1400

—————

DOSYA NO  : 2006/302

KARAR NO : 2009/670

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 27/10/2009 tarihli ilamı ile 265/1, 125/1 maddesi gereğince 6 AY HAPİS, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA(TCK 53/1), 1 YIL 5 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan İsmail ve Edibe oğlu, 17/06/1978 doğumlu, Mardin, Ömerli, Kayaballı Köyü mah/köy nüfusuna kayıtlı RECEP TEKİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İlan olunur.

1401

—————

DOSYA NO : 2009/266

KARAR NO : 2009/689

Karşılıksız Çek Keşide Etme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 09/11/2009 tarihli ilamı ile 16/1-3 maddesi gereğince 10000 ADLİ PARA, 1 YIL ÇEK HESABI AÇMAKTAN YASAKLAMA cezası ile cezalandırılan Güladin ve Ayser oğlu, 22/08/1975 doğumlu, İstanbul, Bayrampaşa, Terazidere man/köy nüfusuna kayıtlı TUNCAY İŞLER tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İlan olunur.

1402

—————

DOSYA NO : 2009/112

KARAR NO : 2009/631

Karşılıksız Çek Keşide Etme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 12/10/2009 tarihli ilamı ile 16/1-3 maddesi gereğince 30692 TL. ADLİ PARA, 1 YIL ÇEK HESABI AÇMAKTAN YAS AKLAMA cezası ile cezalandırılan Osman ve Nermin oğlu, 30/09/1965 doğumlu, Mersin, Akdeniz, Karaduvar mah/köy nüfusuna kayıtlı HÜSEYİN ERTAN DURMAZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İlan olunur.

1403


İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğinden :

İLANEN TEBLİGAT

Esas No                      :   2008/40

Karar No                    :   2009/377

Sanık                           :   SAMİR CANDEMİR-İsa ve Lemia oğlu,01/01/1964 Söğütlü D.lu. Mardin Midyat, Söğütlü mah/köy nüfusunda kayıtlı TC. No: 58897255492. Kumkapı Balıkhali no: 15 Kumkapı-İst adresinde bulunur.

Suç                              :   Basit Yaralama

Suç Tarihi                   :   28.12.2007

Karar Tarihi                :   21.05.2009

Hükmedilen Ceza       :   Basit Yaralama suçundan TCK 86/2,TCK 86/3-e,TCK 29,62.maddeleri gereğince 3 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmekle;

Yukarıda sayısı ile tarihleri ve sanığı belirtilen mahkumiyet kararının, sanığın adresinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden sanığa tebliğinin mümkün olmaması nedeniyle Resmi Gazete’de ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

İş bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 10 gün sonra gıyabi kararın yukarıda açık kimliği yazılı sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde temyiz edilmediği takdirde gıyabi kararın kesinleşeceği, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31. maddesi gereğince İlan olunur.

2003

—— • ——

Manavgat 1. Sulh Ceza Hakimliğinden :

2005/475 ESAS

2008/590 KARAR

Sanık Hüseyin ye Ayşe oğlu 21.06.1970 doğumlu Balıkesir Bigadiç Yağcıbedir köyü nüfusuna kayıtlı İBRAHİM YILDIZ hakkında müşteki Tahsin ve Gülhanım kızı 01.01.1971 doğumlu Hülya YILDIZ 'a kötü muamele suçundan mahkememizin 25.11.2008 tarih 2005/475 esas 2008/590 karar sayılı ilamla CMK.231/5 ve CMK.231/8 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA ve 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA karar verilmiş olup sanığa ve müştekiye adresinde tebligat yapılamadığından, ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

İlan tarihinden 15 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

1663

—— • ——

Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinden :

Dosya No: 2008/123

Karar No : 2009/820

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 15/09/2009 tarihli ilamı ile 86/2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Abdulbaki ve Yüksel oğlu, 18/05/1987 doğumlu, Afyonkarahisar, Dinar, Üçlerce mah/köy nüfusuna kayıtlı EMRAH KORKMAZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İlan olunur.

2067


Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden :

EGE Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özetleri aşağıya çıkarılan kararlar; sanıkların adreslerinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir.

İş bu kararlar, Resmi Gazete’de ilan edildikleri tarihten itibaren 15 gün sonra ilgililere tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafii veya katılanın vekili, kararı veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle Askeri Yargıtay'da temyiz, Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde itiraz edilebilir.

Esas/ Karar No          :  2008/289-490

Karar Tarihi               :  14.08.2008

Suç                             :  Üste Fiilden Taarruz

Uygulanan K.Md.     :  As.C.K. 91 /1, C.M.K. 231 / 5 -14

Sanık Kimliği             :  Mevlüt BAYIK, Bayram ve Ayşe oğlu, 1983 D.lu, AFYONKARAHİSAR/Çay/Cedit Mah. Nüf. Kyt.

Karar                          :  Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına

 

Esas/ Karar No          :  2008/81 -842

Karar Tarihi               :  24.12.2008

Suç                             :  Firar

Uygulanan K.Md.     :  As.C.K. 66 / 1-a, C.M.K. 231 / 5 -14

Sanık Kimliği             :  Ahmet ERDOĞAN, Osman ve Medine Oğlu, 1942 D.lu, ERZURUM/İspir/Yeşilyurt Ky. Nfs. Kyt.

Karar                          :  Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına

 

Esas/Karar No           :  2009/1102-561

Karar Tarihi               :  01.10.2009

Suç                             :  Emre İtaatsizlikte Israr

Uygulanan K.Md.     :  As.C.K. 87 / 1

Sanık Kimliği             :  Hüseyin APAYDIN, Muammer ve Sahibe oğlu, 1988 D.lu, AFYONKARAHİSAR/Hocalar/Çalça Ky. Nüf. Kyt.

Karar                          :  25 Gün Hapis-

 

Esas/ Karar No          :  2008/209-14

Karar Tarihi               :  11.02.2008

Suç                             :  İzin Tecavüzü

Uygulanan K.Md.     :  As.C.K. 66 / 1-b

Sanık Kimliği             :  Ahmet SELVİ, Mehmet ve Fatma Oğlu, 1981 D.lu, TOKAT/Merkez/Yazıbağı Ky. Nüf. Kyt.

Karar                          :  10 Ay Hapis

 

Esas/ Karar No          :  2008/330-485

Karar Tarihi               :  12.08.2008

Suç                             :  Emre İtaatsizlikte Israr

Uygulanan K.Md.     :  As.C.K. 87/1, C.M.K. 231/5-14

Sanık Kimliği             :  Halil AKBULUT, Fikri ve Latife Oğlu, 1986 D.lu, MARDİN/Dargeçit/Altıyol Ky. Nüf. Kyt.

Karar                          :  Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına

Esas/ Karar No          :  2009/129-267

Karar Tarihi               :  25.05.2009

Suç                             :  Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde bulundurmak

Uygulanan K.Md.     :  353 Sayılı Kanun 17 ve 176 ncı maddeleri

Sanık Kimliği             :  İbrahim Kaan KOÇ, Mehmet ve Rukiye Oğlu, 1985 D.lu, İSTANBUL/Beyoğlu/Şehitmuhtar Nüf. Kyt.

Karar                          :  Görevsizlik

 

Esas/ Karar No          :  2007/1391-867

Karar Tarihi               :  11.12.2007

Suç                             :  İzin Tecavüzü

Uygulanan K.Md.     :  As.C.K. 66 / 1-b, 73

Sanık Kimliği             :  Ersun KAYA, Hasan ve Elmas Oğlu, 1986 D.lu, GİRESUN/Güze/İlit Ky. Nüf. Kyt.

Karar                          :  5 Ay Hapis

 

Esas/ Karar No          :  2009/284-255

Karar Tarihi               :  22.05.2009

Suç                             :  Emre İtaatsizlikte Israr

Uygulanan K.Md.     :  As.C.K. 87 /1

Sanık Kimliği             :  Şükrü DOĞAN, Şeyhamit ve Ayşe Oğlu, 1986 D.lu, MALATYA/Hekimhan/Cecimli Ky. Nüf. Kyt.

Karar                          :  25 Gün Hapis

1270

—————

EGE Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özetleri aşağıya çıkarılan kararlar; sanıkların adreslerinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir.

İş bu kararlar, Resmi Gazete’de ilan edildikleri tarihten itibaren 15 gün sonra ilgililere tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafii veya katılanın vekili, kararı veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle Askeri Yargıtay'da temyiz, Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde itiraz edilebilir.

Esas/ Karar No          :  2008/423-130

Karar Tarihi               :  20.04.2009

Suç                             :  Emre İtaatsizlikte Israr

Uygulanan K.Md.     :  As.C.K. 87 /1

Sanık Kimliği             :  Ali Ozan KUZU, Necati ve Hülya Oğlu, 1985 D.lu, ORDU/Gölköy/Kuşluvan Mah.Nfs. Kyt.

Karar                          :  25 Gün Hapis

 

Esas/ Karar No          :  2008/656-574

Karar Tarihi               :  23.09.2008

Suç                             :  İzin Tecavüzü

Uygulanan K.Md.     :  As.C.K. 66 / 1-b

Sanık Kimliği             :  Ahmet ASLAN, Selahattin ve Seven Oğlu, 1963 D.lu, ERZURUM/Karaçoban/Bahçeli Mah.Nfs. Kyt.

Karar                          :  10 Ay Hapis

Esas/ Karar No          :  2007/396-107

Karar Tarihi               :  13.03.2007

Suç                             :  Askeri Hizmete Mahsus Eşyayı Kasten Tahrip Etmek

Uygulanan K.Md.     :  As.C.K. 130/1

Sanık Kimliği             :  Yunis BOZERKEK, Mustafa ve Hayriye oğlu, 1986 D.lu, SİVAS/Ulaş/Kale Mah.Nfs. Kyt.

Karar                          :  2 Ay 15 Gün Hapis (Erteleme)

 

Esas/ Karar No          :  2005/83 esas 2009/80 Müt.

Karar Tarihi               :  05.03.2009

Suç                             :  Mükerrer Firar

Uygulanan K.Md.     :  As.C.K. 66 / 1-a

Sanık Kimliği             :  Besim İNAN, Tahsin ve Zeliha Oğlu, 1979 D.lu, İSTANBUL/Fatih/Kasımgürani Mah.Nfs. Kyt.

Karar                          :  10 Ay Hapis

 

Esas/ Karar No          :  2007/295-136

Karar Tarihi               :  26.03.2007

Suç                             :  Müteaddit Firar ve Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapmaya Teşebbüs Etmek

Uygulanan K.Md.     :  As.C.K. 66/1-a, 81/2, T.C.K. nun 35/2

Sanık Kimliği             :  Yaşar ERCE, Remzi ve Nuriye Oğlu, 1981 D.lu, SİNOP/Gerze/Sorkun Ky.Nfs. Kyt.

Karar                          :  20 Ay Hapis, 1 Ay 7 Gün Hapis

 

Esas/ Karar No          :  2007/785-417

Karar Tarihi               :  19.06.2007

Suç                             :  Emre İtaatsilikte Israr

Uygulanan K.Md.     :  As.C.K. 87 / 1

Sanık Kimliği : Muhammet URGAN, Ömer ve Havana Oğlu, 1985 D.lu, DENİZLİ/Acıpayam/Yazır Kasabası Nfs.Kyt.

Karar                          :  25 Gün Hapis

 

Esas/ Karar No          :  2007/123-254

Karar Tarihi               :  15.05.2007 '

Suç                             :  Mükerrer Firar, İzin Tecavüzü

Uygulanan K.Md.     :  As.C.K. 66/1-b, 66/2-c

Sanık Kimliği             :  Okan TÜZÜN, Mahir ve T. Zeynep Oğlu, 1973 D.lu, KIRIKKALE/Merkez/Pazarcık Ky.Nfs. Kyt.

Karar                          :  1 Yıl 8 Ay Hapis, 10 Ay Hapis

 

Esas/ Karar No          :  2007/681-711

Karar Tarihi               :  22.11.2007

Suç                             :  Firar

Uygulanan K.Md.     :  As.C.K. 66/1-a

Sanık Kimliği             :  Hüseyin ÇELİK, Mahmut ve Elif Oğlu, 1985 D.lu, GAZİANTEP/Şehitkamil/Karaoğlan Mah.Nfs. Kyt.

Karar                          :  10 Ay Hapis

1269