26 Mart 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27533

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden :


TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TARAFINDAN ANTİK A.Ş. ARACILIĞIYLA RESİM, TABLO, ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN MUHTELİF KIYMETLER, ANTİKA

VE SANAT ESERLERİ SATIŞA SUNULACAKTIR

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan :


ATATÜRK FOTOĞRAFI ÇERÇEVELİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden :


1 ADET KASA PALETLEME MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden :


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından :


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden :

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan aşağıda müfredatı kayıtlı muhtelif hurda malzemeler kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde satışa arz edilmiştir.

Muhtelif iş makinesi, araç ve muhtelif parçaları, muhtelif araç ve muhtelif parçaları, tav ocağı, sondaj matkap ucu, jeneratör komprasör, traktör ve traktör römorku, karkas vasfında dış lastik, elektrik elektronik malzeme, muhtelif alüminyum ve alüminyum talaşı, masa, sandalye, ranza, fiber tekne, sondaj makinesi ve aparatları, karavan, diesel ve benzinli motor, dorse, kaynak makinesi, demir çelik, çelik mermi çekirdeği, çelik tombak, bakır karışık talaş, elektrik kablosu, su pompası, vana, fuel oil tankı, dinamo, vana ve bağlantı boruları, ahşap, sanayi tipi çamaşır makinesi, muhtelif malzeme, boru, elektrik sayacı, pik, çapa, zincir, paslanmaz, devre kesici, elektrik panosu, takoz ve perçin bağlantı elemanları, ayaklanması ve sökümü ekonomik olmaya malzemeler, tüp, karışık tel, bilgisayar ve fotokopi makinesi parçaları, motorbisiklet, test ciharları, tarım aletleri, inşaat demiri, bakır radyatör, trafo kesici ve ayırıcı vb. hurdaları.

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE YERİ

06 NİSAN 2010

14.00

MERKEZ/ANKARA

07 NİSAN 2010

14.00

MERKEZ/ANKARA

13 NİSAN 2010

14.00

MERKEZ/ANKARA

14 NİSAN 2010

14.00

MERKEZ/ANKARA

20 NİSAN 2010

14.00

MERKEZ/ANKARA

21 NİSAN 2010

14.00

MERKEZ/ANKARA

27 NİSAN 2010

14.00

MERKEZ/ANKARA

28 NİSAN 2010

14.00

MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 – 0312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD. : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD. : 03182242898

SEYMEN HUR. MD. : 02623413797/124-126

2093/1-1


TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TARAFINDAN ANTİK A.Ş. ARACILIĞIYLA RESİM, TABLO, ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN MUHTELİF KIYMETLER, ANTİKA

VE SANAT ESERLERİ SATIŞA SUNULACAKTIR

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan :

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TARAFINDAN ANTİK A.Ş. ARACILIĞIYLA SATIŞA SUNULAN RESİM, TABLO, ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN MUHTELİF KIYMETLER, ANTİKA VE SANAT ESERLERİ

SIRA NO

CİNSİ

TOPLAM ADET

TOPLAM MUHAMMEN BEDEL (TL)

1

RESİM, TABLO, ANTİKA

9

14.680.-

2

TABLO

8

139.250.-

3

ATATÜRK FOTOĞRAFI

73

516.-

4

ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN MUHTELİF KIYMETLER (ALTIN VE MÜCEVHER V.B.)

103

5.895.-

 

1. Yukarıda belirtilen resim, tablo, zaman aşımına uğrayan muhtelif kıymetler, antika ve sanat eserleri için Açık Teklif Alma toplantısı 11 Nisan 2010 tarihinde ANTİK A.Ş. tarafından Swissotel The Bosphorus Asuka Salonu Bayıldım Caddesi No: 2, Maçka/İSTANBUL adresinde saat 14.00’de yapılacaktır.

2. Teklifler, açık teklif alma toplantısında alınacaktır.

3. Resim,tablo, zaman aşımına uğrayan muhtelif kıymetler, antika ve sanat eserleri Açık Teklif Alma toplantısına katılmak için şartnamede belirtildiği üzere, katılım teminat bedeli olan 1.000.-TL'nin ANTİK A.Ş.'nin Garanti Bankası / Nişantaşı Şubesi nezdindeki TR 1900 0620 0013 2000 0629 8608 no.lu TL hesabına veya ANTİK A.Ş.'nin kasasına TL olarak yatırılması ve dekontunun ihale saatinden önce ANTİK A.Ş. yetkililerine resimli kimlik, noterden vekaletname, yetki belgesi gibi belgelerin ibraz edilerek şartname imzalanması ve bayrak alınması gerekmektedir.

4. Satış şartnamesi ve resim, tablo, zaman aşımına uğrayan muhtelif kıymetler, antika ve sanat eserlerinin listesi, isim ve özellikleri, muhammen bedelleri hakkında daha ayrıntılı bilgi www.tmsf.org.tr internet adresinden ve aşağıdaki başvuru adreslerinden temin edilebilecektir.

5. Açık teklif alma toplantısına katılanlar şartnameyi okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

6. Resim, tablo, sanat eseri, antikalar ile ilgili bilgiler ve fotoğraflar taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Satışa konu olan varlıklar ANTİK A.Ş.'nin Süleyman Seba Cad. Talimyeri Sokak Maçka/İSTANBUL adresinde 29.03.2010 tarihinden itibaren müzayede gününe kadar istekliler tarafından görülebilecektir.

7. Fon her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Malı satın alan gerçek veya tüzel kişi, mal bedeli üzerinden % 7 komisyon ve komisyon KDV'sini ANTİK A.Ş.'ye, satış bedelini TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığının Türkiye İş Bankası Balmumcu Şubesi nezdindeki TR 4000 0640 0000 1113 5044 5220 numaralı hesabına ödeyecektir.

8. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

9. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde İhale anındaki açıklamalar geçerlidir.

                          BAŞVURU ADRESİ:                                                                 

      TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU                                    ANTİK A.Ş.

          İŞTİRAKLER VE GAYRİMENKULLER                               Süleyman Seba Caddesi

                         DAİRE BAŞKANLIĞI                                                    Talimyeri Sokak

Büyükdere Cad. No: 143 Kat: 10 Esentepe/İSTANBUL                      Maçka/İSTANBUL

                      Tel: 0 212 340 22 35-36-40                                             Tel: 0 212 236 24 60

                          Faks: 0 212 275 30 26                                                Faks: 0 212 236 24 73

                               www.tmsf.org.tr                                                        www.antikas.com

2205/1-1


ATATÜRK FOTOĞRAFI ÇERÇEVELİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden :

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartnamesine/numunesine uygun olarak, Ofis’imiz Tip Ticari Şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi ve termin planında gösterilen özellikleri doğrultusunda, iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

Stok No

Malzemenin Cinsi

Miktarı

Neye Göre Alınacağı

Son Teklif Verme Tarihi

911.000329

Atatürk Fotoğrafı, Çerçeveli 64X74 cm. (Yelekli)

350

Z-18/28.05.2003

07.04.2010

911.000331

Atatürk Fotoğrafı, Çerçeveli 54X64 cm. (B. İçli'nin)

250

Numunesine göre

07.04.2010

911.000341

Atatürk Fotoğrafı, Çerçeveli 64X74 cm.

50

Z-18/28.05.2003

07.04.2010

911.000343

Atatürk Fotoğrafı, Çerçeveli 64X74 cm.

50

Z-18/28.05.2003

07.04.2010

911.000348

Atatürk Fotoğrafı, Çerçeveli 64X74 cm.

20

Z-18/28.05.2003

07.04.2010

 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale evrakını Ankara, İstanbul ve İzmir Bölge Müdürlüklerinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3- Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları açılacak olup yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır.

5- Numunesine göre ihalesine çıkılan malzeme için; numunelerin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

6- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

7- İhale konusu her bir stok malzemenin tamamı için teklif vermek kaydı ile kısmi teklif verilebilecektir.

8- Teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay vadeli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

9- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

2168/1-1

—— • ——

1 ADET KASA PALETLEME MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden :

1 - Türk Kızılayı Afyonkarahisar Mineralli Su İşletmeler Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere 1 adet “Kasa Paletleme Makinesi” idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az % 3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler " Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA " adresindeki Genel Müdürlüğümüz,‘‘Alemdar Mah. Prof. Kazım İsmail Gürkan Cad. No:10 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul’’ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüz ve “İhsaniye Gazlıgöl/AFYON” adresindeki Afyonkarahisar Kızılay Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nden 150,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 07 Nisan 2010 günü saat 11:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Bölümüne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

2169/1-1

—— • ——

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından :

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No                    :   216

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                                :   İstanbul

b) İlçesi                                           :   Kadıköy

c) Cinsi                                           :   Arsa

d) Pafta No                                     :   192

e) Ada No                                       :   726

f) Parsel No                                    :   5

g) Yüzölçümü                                 :   1.158,22 m²

h) Satışa Konu Belediye Hissesi    :   Tamamı

i) Halihazır                                     :   Boş

j) İmar Durumu                              :   Konut Alanı

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı           :   Yok

l) Adres (Cadde-Sokak-No)           :   Merdivenköy (Sahrayıcedid) Mah. Bilginler Sok.

3) Muhammen Bedeli:                    :   3.474.660.-TL

4) Geçici Teminatı:                         :   104.239,80.-TL

5) İştirak Teminatı:                        :   347.466.- TL

6) İhale Tarihi ve Saati:                  :   07 Nisan 2010 - 12:00 Son teklif verme saati: 11:30

7) İhalenin Yapılacağı Yer:             :   İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

8) İhale Usulü:                                :   Fonlar İhale Yönetmeliğinin 30.maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

9) İhale şartnamesi                         :   Mesken Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

                                                           Fuatpaşa Cad. No: 66 Mercan/İstanbul adresinden temin edilebilir.

                                                           Tel: 0212 514 15 07 Fax: 0212 512 62 93

10) Şartname Bedeli                       :   600.-TL.

11) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1-Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf,

b) Nüfus cüzdan sureti, (Gerçek Kişiler),

c) İkametgâh belgesi, (Gerçek Kişiler),

d) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

e) Yabancı istekliler için; Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres beyanı,

f) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

g) Geçici Teminat ve İhale İştirak Teminatı (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun)

h) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş Noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

12) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını da en geç ihale günü (07/04/2010) saat:11:30'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Saraçhane-Fatih-İstanbul adresindeki Encümen Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

14) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

2159/1-1