26 Mart 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27533

YARGI İLÂNLARI

 


Ankara 17.Asliye Ceza Hakimliğinden :

Silifke 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ankara 17.Asliye Ceza Hakimliğinden :

ESAS NO         : 2008/203

KARAR NO    : 2009/1401

Görevi yaptırmamak için direnme, vs. suçundan sanık Özgür GÖKÇE hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda:

Mahkememizden verilen 6.10.2009 tarih 2008/203 esas 2009/1401 sayılı ilamla 5271 sk 231/5 maddesine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, Sanık Özgür GÖKÇE'e kararın bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanunun 29 maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 7 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.

1694

—— • ——

Silifke 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

ESAS NO       : 2008/38

KARAR NO  : 2008/393

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık Sami Arafat hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda;

Mahkememizce verilen 17/12/2008 tarihli 2008/38 esas 2008/393 karar sayılı kararımız ile Mohammed Seyid ve Asya'dan olma Kamışlı 1987 doğumlu Suriye nüfusuna kayıtlı SAMİ ARAFAT hakkında verilen 5237 sayılı TCK.nun 204/1, 62, 63, 53/1-2, 53/3, 53/1-c, maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 S.Y.nın 231, CMK.nun 231/8, 10 maddeleri gereğince sanık hakkında kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Kararın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve bir hafta sonra kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

1355

—————

ESAS NO       : 2003/687

KARAR NO  : 2007/346

4926 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan hükümlü Sabiha Manga hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda;

Mahkememizce verilen 13/05/2008 tarihli 2003/687 esas 2007/346 karar sayılı ek kararımız ile Mehmet ve Avaş'dan olma Zubala 01/01/1951 doğumlu Hatay Reyhanlı Bayır nüfusuna kayıtlı SABİHA MANGA hakkında verilen hükümlünün önceki ilamının aynen infazına dair ek kararının tüm aramalara rağmen hükümlüğe tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Kararın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve bir hafta sonra kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

1356