18 Mart 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27525

YARGI İLÂNLARI

 


Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Esas No              :   2009/275

Karar No            :   2009/900

Davacı                :   K.H

Sanıklar               :   1-SALİM RENÇBER, Aziz ve Zehra oğlu, 1/1/1944 YAYLATEPE doğumlu, KASTAMONU, BOZKURT, Yaylatepe Köyü TC No: 21254268190 nüfusunda kayıtlı. 50.Yıl Mahallesi G Caddesi 2070 Sokak No:5 D 3 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL adresinde oturur.

                               2-SABRİ GÜRGÖL, Mahir ve Ayşe oğlu, 15/7/1959 ÖRTÜLÜ KÖYÜ doğumlu, KASTAMONU, İNEBOLU, Mah/Köy nüfusunda kayıtlı. Barboros Hayrettin Paşa Mah. 1013 Sokak No:1 Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL adresinde oturur. Dul,3 çocuklu,boşta gezer,okuryazar, sabıkasız TC.İslam.

Suç                      :   1163 Sayılı Kanuna Muhalefet

Suç Tarihi           :   30/06/2003

Kanun Maddesi  :   1163 Sayılı Kanunun ek madde 2/2,5271 Sayılı CMK’nun 231/5,231/8

Verilen Ceza       :   343,00 TL Para Cezasına Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Yukarıda adı yazılı sanıklar hakkında mahkememizce verilen 15/07/2009 tarihli gıyabi karar sanıklar PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

1111

————

Esas No              :   2006/1306

Karar No            :   2009/253

Davacı                :   K.H

Katılan                :   YILMAZ ÇELİK

Sanık                   :   ABDULLAH ERCENK

Suç                      :   HIRSIZLIK

Suç Tarihi           :   10/04/2006

Kanun Maddesi  :   5237 Sayılı TCK’ nun 165,52/2,51/1,51/3,63

Verilen Ceza       :   6 Ay Hapis Cezasının Ertelenmesi ve 100 TL Para Cezası

Yukarıda adı yazılı sanık Abdullah ERCENK hakkında mahkememizce verilen 18/02/2009 tarihli gıyabi karar sanık Abdullah ERCENK PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete ilamına,ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

1113


Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden :

 

E/K No :

Sanık Kimliği :

Suçu

Kararın Nevi

2009/288

Serhat Can KOÇVİRAN, Mahmut ve Taibe oğlu, 1983 Doğumlu,

Şanlıurfa, Merkez, Eyyübiye Mah. nüfusuna kayıtlı,

Firar

Mahkumiyet

On Ay Hapis Cezası,

2009/288

Serhat Can KOÇVİRAN, Mahmut ve Taibe oğlu, 1983 Doğumlu,

Şanlıurfa, Merkez, Eyyübiye Mah. nüfusuna kayıtlı,

Firar

K.K.K.lığının Sanık Aleyhine

Temyiz Layihası,

2009/1574

Mehmet BAYRAK, Abdulberi ve Meryem oğlu, 1988 Doğumlu,

Hatay, Altınözü, Kansu Köyü Nüfusuna kayıtlı,

Emre İtaatsizlikte Israr

Mahkumiyet

Yirmi Beş Gün Hapis Cezası,

2009/405

Celal BİRER, Cengiz ve Fatma oğlu, 1988 Doğumlu,

Malatya, Pütürge, Sinan Köyü nüfusuna kayıtlı,

İzin Tecavüzü

Mahkumiyet

Beş Ay Hapis Cezası,

2009/248

Sedat BORAN, Cihan ve Tefarik oğlu, 1987 Doğumlu,

Manisa, Salihli, Dombaylı Köyü nüfusuna kayıtlı,

Hırsızlık

Görevsizlik

2009/248

Sedat BORAN, Cihan ve Tefarik oğlu, 1987 Doğumlu,

Manisa, Salihli, Dombaylı Köyü nüfusuna kayıtlı,

Sanık Fatih FERİK

Yönünde

K.K.K.lığının Sanık Aleyhine

Temyiz Layihası,

2009/153

Abdullah ERDEM, Fethi ve Aliye oğlu, 1986 Doğumlu,

Sakarya, Akyazı, Erdoğdu Mah. nüfusuna kayıtlı,

Üste Fiilen Taarruz ve

Silahla Kasten Yaralama

Mahkumiyet

Bir Ay Yedi Gün Hapis Cezası,

2009/228

Hüseyin SEDİROĞLU, Mehmet ve Satı oğlu, 1950 Doğumlu,

Çorum, Merkez, Çöplü Köyü nüfusuna kayıtlı,

İzin Tecavüzü

Sanığın Temyiz Talebinin

Reddine Dair Müt.Karar,

2009/885

Süleyman TEZEL, Ali ve Hafıza oğlu, 1983 Doğumlu,

Şanlıurfa, Halfeti, Fıstıközü Köyü nüfusuna kayıtlı,

İhmal Suretiyle Memuriyet

Görevini Kötüye Kullanmak

Hükmün Açıklanmasının Geriye Brklm.sına, Hzn. Zrn. Tahsiline,

2009/1172

Emrah AKAMAN, Süleyman ve Hatice oğlu, 1987 Doğumlu,

Diyarbakır, Dicle, Yeşilsırt Köyü nüfusuna kayıtlı,

Kullanmak İçin Uyuşturucu

Madde Kullanmak

Görevsizlik

 

Yukarıda açık kimlikleri ve kendilerine yüklenen suçun vasfı ve kararın nevi belirtilen hükümler tüm aramalara rağmen sanıklara tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazetede ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve yokluklarında verilen bu karara karşı yedi gün içerisinde askeri veya adli makamlara müracaat etmek suretiyle temyiz haklarının bulunduğu ilanen tebliğ olunur.

770