30 Ocak 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27478

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

Altındağ Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden :

Çevre ve Orman Bakanlığından :

Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden :

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden :

Uludağ EDAŞ Yalova İl Müdürlüğünden :

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden :

Türk Standardları Enstitüsünden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

VAKFIN ADI                        :  Tomurcuk Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı

VAKFEDENLER                  :  Necmi Kavuşturan, Mehmet Turgut Karagöz, Oktay Soymen, Yaşar Zafer Gürdal, Yaşar İbrahim Morpınar.

VAKFIN İKAMETGAHI    :  İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU : Kartal 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30/12/2009 tarih ve E:2009/292, K:2009/592 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NOSU : Beyoğlu 34. Noterliğince düzenlenen 26/05/2009 tarih ve 18764 yevmiye nolu vakıf senedi ile 10/12/2009 tarih ve 40949 yevmiye nolu değişiklik senedi.

VAKFIN AMACI : Zihinsel engellileri oluşturulacak eğitim-üretim ortamında kendi kendilerine yeterli hale gelecek şekilde eğitmek, topluma uyumlarını ve iş edinme becerilerini geliştirmek, bu kişileri üretken hale getirmek, üretecekleri malların değerlendirilmesi ve pazarlanmasını sağlamak ve sosyal rehabilitasyonlarına destek olmak, kültürel ve ekonomik faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle sağlıklı ve gelişmiş bir çevrede yaşamalarını temin etmektir.

VAKFIN MALVARLIĞI : 50.000.00 TL nakit.

VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

719/1-1

—————

VAKFIN ADI                        :  Tanyıldız Eğitim Vakfı-TANEV.

VAKFEDENLER                  :  Ahmet İsmet Tanyıldız

VAKFIN İKAMETGAHI    :  Antalya

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Antalya 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/12/2009 tarih ve E:2009/368 Esas, K:2009/513 sayılı kararı

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİHİ VE YEVMİYE NO'SU: Antalya 8. Noterliğince düzenlenen 16/09/2009 tarih ve 19046 yevmiye nolu vakıf kuruluş senedi ile Antalya 8. Noterliğince düzenlenen 16/11/2009 tarih ve 23459 yevmiye nolu düzenleme şeklinde vakıf tadil senedi

VAKFIN AMACI:

Türkiye Cumhuriyeti Kanunları dahilinde eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde ve her seviyede yüksek kalitede hizmet verecek eğitim-öğretim okulları ve kurumları tesis etmek, bu kapsamda lise veya dengi bir öğrenime dayalı vakıf meslek yüksekokulu, vakıf üniversitesi, vakıf ileri teknoloji enstitüsü, vakıf üniversiteleri, ile vakıf ileri teknoloji enstitüleri bünyesinde fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar, meslek yüksek okulları, destek, hazırlık okulları veya birimleri ile uygulama ve araştırma merkezleri gibi diğer vakıf yükseköğretim kurumları kurmaktır. Yabancı dil, kişisel gelişim, bilişim teknolojisi ve mesleki eğitimler için kurs ve sertifika programları düzenlemek, bu hizmeti yapan eğitim ve öğretim kurumlarına destek olmaktır. Ayrıca bilimsel, sosyal, teknolojik, sanatsal ve kültürel araştırmalar ve yayınlar yapmak, yaptırmak, yapılmakta olan araştırma ve yayınlara katkıda bulunmak ve bu amaçla bilimsel ve sürekli nitelikte araştırma merkezleri oluşturmak ile bu ve benzeri kurumlarda öğrenim gören öğrenciler ile araştırma/öğretim görevlilerine burslar tahsis etmek ve yardımda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 500.000.-TL (Beşyüzbin Türk Lirası)

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

718/1-1

—— • ——

Altındağ Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Aşağıda ada/parsel numaraları yazılı parselasyon plan ve cetvelleri 30.01.2010 tarihinde Müdürlüğümüz ilan levhasına asılmıştır.

  Ada              Parsel

23300              Tüm

16737              Tüm

608/1-1


İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/190729

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Emniyet Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Çankaya/Ankara

Adresi

Dikmen Caddesi No: 89 A.Ayrancı

Tel-Faks

312 412 24 29 - 312 428 81 62

Posta Kodu

6100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Atılım Kuyumculuk İnş. Paz. Tur. İth. İh. San. Tic. Ltd. Şti.

Cengiz Şanlı

Adresi

Akatlar Mah. Yıldırım Oğuz Göker Caddesi 8.Gazeteciler Sitesi No: 72 A6/4 Etiler Beşiktaş İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

51850615708

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Kağıthane Vergi Dairesi - 1010219017

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

462048

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

706/1-1


Çevre ve Orman Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çevre ve Orman Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Çanakkale İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

İl/İlçe

Çanakkale/Merkez

Adresi

Barbaros Mahallesi Akasya Sok. No: 17/1 Çanakkale

Tel-Faks

0286 2124307 - 0286 2135860

Posta Kodu

17100

E-Mail

canakkale@cevreorman.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Sinan Varol

 

Adresi

Namık Kemal Caddesi No: 29 Aksaray/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

14800996692

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

9230052575

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

555235/502817

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

712/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çevre ve Orman Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Çanakkale İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

İl/İlçe

Çanakkale/Merkez

Adresi

Barbaros Mahallesi Akasya Sok. No: 17/1 Çanakkale

Tel-Faks

0286 2124307 - 0286 2135860

Posta Kodu

17100

E-Mail

canakkale@cevreorman.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Çağlar Yılmaz

 

Adresi

Tepecik Mah. Tepe Sokak No: 12 Bayramiç/Çanakkale

 

T.C. Kimlik No.

35233159270

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

9680470454

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bayramiç Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

17/60082

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

712/2/1-1


Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/140747

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çevre ve Orman Bakanlığı-Orman Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Durağan Orman İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Sinop/Durağan

Adresi

Buzluk Mahallesi Buzluk Caddesi 57700 Durağan/Sinop

Tel-Faks

0368 416 10 07-0368 416 18 99

Posta Kodu

57700

E-Mail

altinkayaisef@ogm.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Cemil Gökaydın

 

Adresi

Kefevi Mah. Sarabil Caddesi No: 11 Kat: 3/Sinop

 

T.C. Kimlik No.

37340100244

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3990005489

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

57/11850

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklama Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

711/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden :

 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/145903

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Ankara/Yenimahalle

Adresi

Emniyet Mah. Hipodrom Cad.  No: 85

Tel-Faks

5072155 - 5072196

Posta Kodu

6330

E-Mail

http//www.ankara-bel.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

AK-DENİZ Patlayıcı Maddeler Müh. Dan. Paz. İnş. San. Tic. A.Ş.

 

Adresi

Kocamustafa Efendi Cad. No: 5/3 Muğla

 

T.C. Kimlik No.

38686232064

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

110545586

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

10007

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

721/1-1

—————

 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/145903

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Ankara/Yenimahalle

Adresi

Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 85

Tel-Faks

5072155 - 5072196

Posta Kodu

6330

E-Mail

http//www.ankara-bel.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

ORİCA-NİTRO Patlayıcı Maddeler San. ve Tic. A.Ş.

 

Adresi

Hülya Sok. No: 45 G.O.P./Ankara

 

T.C. Kimlik No.

38686232064

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

6310062898

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

50/1889-98398

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

722/1-1

—————

 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2007/77209

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Temelli Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Ankara/Polatlı

Adresi

Cumhuriyet Mah. G.Mustafa Kemal Cad. No: 2

Tel-Faks

3126451741-3126451744

Posta Kodu

6909

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Argün İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi

 

Adresi

Eğriçam Mah. GMK Bulvarı Argün Marina Evleri C Blok No: 1 Mersin

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

740020930

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

12026

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

723/1-1


Uludağ EDAŞ Yalova İl Müdürlüğünden :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/122729

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Uludağ EDAŞ Yalova İl Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Uludağ EDAŞ Yalova

İl Müdürlüğü

İl/İlçe

Yalova/Merkez

Adresi

Şehit Ömer Faydalı Cad. Ahenk Sok. No: 2

Tel-Faks

0226 814 32 50-0226 814 14 06

Posta Kodu

77100

E-Mail

yalova1@tedas.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yıldırımlar Müh. İnş. Elk. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Fevzi Çakmak 2. Sok No: 36/9 Kızılay/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Mithatpaşa V.D.- 9600037873

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

104438

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

713/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K.48. maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23.,25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; www.personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak (Profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi,başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi,bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (6) altı adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; www.personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi,yayın listesi,bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4)dört adet dosyayı ( Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; www.personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesi,başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversiteler Arası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve varsa yabancı dil başarı belgesini,bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına,şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ABD

ÜNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

 

Yardımcı Doçent

3

1

Girişimcilik alanında çalışmaları olmak

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

 

Yardımcı Doçent

3

1

Enflasyon direnci alanında çalışmaları olmak

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

 

Yardımcı Doçent

3

1

Yabancı sermaye yatırımları ve sektörel dağılımı alanında çalışmaları olmak

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

 

Yardımcı Doçent

3

1

Kamu politikaları ve sosyal hesaplar alanında çalışmaları olmak

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

 

Yardımcı Doçent

3

1

Kalite yönetimi alanında çalışmaları olmak

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

 

Yardımcı Doçent

3

1

Vergi Hukuku alanında çalışmaları olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Doçent

1

2

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Yardımcı Doçent

3

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi

Profesör

1

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi

Doçent

1

1

Diş Hekimliğinde anestezi uygulamaları konusunda deneyimli olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi

Yardımcı Doçent

3

1

Polimerlerin çene cerrahisinde kullanımında deneyimli olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi

Yardımcı Doçent

3

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Pedodonti

Doçent

1

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Pedodonti

Yardımcı Doçent

3

1

Diş Hekimliğinde gümüş zeolit kullanımı alanında çalışmaları olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Periodontoloji

Profesör

1

1

Sistematik rahatsızlıklarla periodontal hastalıkların ilişkisinde deneyimli olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

3

1

İngiliz Edebiyatı,İngiliz tiyatrosu alanında çalışmaları olmak

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Yeni Türk Dili alanında çalışmaları olmak

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yardımcı Doçent

3

1

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Heykel

Heykel

Profesör

1

1

Türk Heykel Sanatı alanında çalışmaları olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Heykel

Heykel

Yardımcı Doçent

3

1

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel İletişim Tasarımı

Yardımcı Doçent

3

1

Elektronik yayımcılık tasarımı alanında çalışmaları olmak

Mesleki Eğitim Fakültesi

El Sanatları Eğitimi

Tekstil, Dokuma Örgü Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Tekstil restorasyonu ve konservasyonu alanında çalışmaları olmak

Mesleki Eğitim Fakültesi

Uygulamalı Sanatlar Eğitimi

Mesleki Resim Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Resim-İş alanında doktora yapmış olmak

Mesleki Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretimi

Yardımcı Doçent

3

1

Bağlaşık öğrenme,bağlam çokluğu ve bilişsel stil alanında çalışmaları olmak

Mesleki Eğitim Fakültesi

Temel Bilimler

Sosyal Bilimler

Yardımcı Doçent

3

1

İleri üretim teknolojileri ve verimlilik alanında çalışmaları olmak

Mesleki Eğitim Fakültesi

Temel Bilimler

Sosyal Bilimler

Yardımcı Doçent

3

1

Türk Dünyası alanında çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Yardımcı Doçent

3

1

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Yardımcı Doçent

3

1

İngilizce ders verdirmek üzere

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

Profesör

1

2

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

2

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Yardımcı Doçent

3

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Nefroloji alanında

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi

Büro Yönetimi Eğitimi

Büro Yönetimi Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Liderlik ve entelektüel sermaye alanında çalışmaları olmak

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi

Büro Yönetimi Eğitimi

Büro Yönetimi Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Eleştirel düşünmeye dayalı öğretim alanında çalışmaları olmak

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi

Muhasebe Eğitimi

Muhasebe Finansman Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Muhasebede değerleme ve firma değerine ilişkisi alanında çalışmaları olmak

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi

Ticaret Eğitimi

Dış Ticaret Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Uluslararası muhasebe standartları alanında çalışmaları olmak

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi

Turizm İşletmeciliği Eğitimi

Konaklama İşletmeciliği Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Konaklama İşletmelerinde Finansal performans alanında çalışmaları olmak

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi

Turizm İşletmeciliği Eğitimi

Seyahat İşletmeciliği ve Rehberlik Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

İnanç turizmi alanında çalışmaları olmak

728/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden :

 

Firma Ünvan

TS NO:

Ticari Markası

Fesih Tarihi

Fesih Nedeni

ARCAN GIDA MAD. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  

TS 8371

2003/0129778 KOD NOLU, ŞOKORELLA İBARELİ

01/09/2008

TALİMATA AYKIRI

MUHAMMET EMİN TÜMER

TS 4214

KOSKA SİRKE VE TURŞU

30/06/2009

FİRMA İSTEĞİ

YEK-TAT GIDA İNŞAAT TAŞIMACILIK TURİZM TEKSTİL İTHALAT İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 143

YEKTAT

30/06/2009

FİRMA İSTEĞİ

YEK-TAT GIDA İNŞAAT TAŞIMACILIK TURİZM TEKSTİL İTHALAT İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 141

YEKTAT

30/06/2009

FİRMA İSTEĞİ

YEK-TAT GIDA İNŞAAT TAŞIMACILIK TURİZM TEKSTİL İTHALAT İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 142

YEKTAT

30/06/2009

FİRMA İSTEĞİ

YEK-TAT GIDA İNŞAAT TAŞIMACILIK TURİZM TEKSTİL İTHALAT İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 2284

YEKTAT

30/06/2009

FİRMA İSTEĞİ

YEK-TAT GIDA İNŞAAT TAŞIMACILIK TURİZM TEKSTİL İTHALAT İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 2408

YEKTAT

30/06/2009

FİRMA İSTEĞİ

SARAY BİSKÜVİ VE GIDA SAN. A.Ş. KARAMAN ŞUB.

TSEK-8610

TÖNBEK

30/06/2009

FİRMA İSTEĞİ

SARAY BİSKÜVİ VE GIDA SAN. A.Ş. KARAMAN ŞUB.

TS 7474

SARAY ELDENELE

30/06/2009

FİRMA İSTEĞİ

BYS DIŞ TİCARET A.Ş.

TS 4186

OKKA

30/06/2009

FİRMA İSTEĞİ

BYS DIŞ TİCARET A.Ş.

TS 2590

OKKA

30/06/2009

FİRMA İSTEĞİ

BYS DIŞ TİCARET A.Ş.

TS 4188

OKKA

30/06/2009

FİRMA İSTEĞİ

BYS DIŞ TİCARET A.Ş.

TS 4187

OKKA

30/06/2009

FİRMA İSTEĞİ

BYS DIŞ TİCARET A.Ş.

TS 3958

OKKA

30/06/2009

FİRMA İSTEĞİ

BYS DIŞ TİCARET A.Ş.

TS 5335

OKKA

30/06/2009

FİRMA İSTEĞİ

BYS DIŞ TİCARET A.Ş.

TS 3792

OKKA

30/06/2009

FİRMA İSTEĞİ

ANTGIDA GIDA TARIM TUR. EN. VE DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş.

TS 774

DESTE

07/07/2009

FİRMA İSTEĞİ

ANTGIDA GIDA TARIM TUR. EN. VE DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş.

TS 774

FORA

07/07/2009

FİRMA İSTEĞİ

MANAV YEM SVE UN SAN. TİC. A.Ş.

TS 4500

MANAV

12/07/2009

FİRMA İSTEĞİ

 

AKARTAHİN GIDA SAN. TİC. A.Ş.

TS 2590

AKARTAHİN

21/07/2009

FİRMA İSTEĞİ

BUHARA BAHARAT VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 2290

HAZRA

30/06/2009

FİRMA İSTEĞİ

BUHARA BAHARAT VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 2419

HAZRA

30/06/2009

FİRMA İSTEĞİ

BUHARA BAHARAT VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 4062

HAZRA

30/06/2009

FİRMA İSTEĞİ

BUHARA BAHARAT VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 1771

HAZRA

30/06/2009

FİRMA İSTEĞİ

AK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 1330

ÜLKER İÇİM

12/05/2009

FİRMA İSTEĞİ

AK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 1331

ÜLKER İÇİM

12/05/2009

FİRMA İSTEĞİ

AK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 3810

ÜLKER İÇİM

12/05/2009

FİRMA İSTEĞİ

AK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 591

ÜLKER İÇİM

12/05/2009

FİRMA İSTEĞİ

AK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 1192

ÜLKER İÇİM

12/05/2009

FİRMA İSTEĞİ

AKGÜN GIDA VE İHTİYAÇ MAD. PAZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

TS 3792

AKGÜNLER

18/11/2008

UYGUNSUZLUK

AKGÜN GIDA VE İHTİYAÇ MAD. PAZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

TS 2590

AKGÜNLER

18/11/2008

UYGUNSUZLUK

AKGÜN GIDA VE İHTİYAÇ MAD. PAZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

TS 2589

AKGÜNLER

18/11/2008

UYGUNSUZLUK

DANONE TİKVEŞLİ GIDA VE İÇECEK SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 1192

MİS

11/08/2009

FİRMA İSTEĞİ

DANONE TİKVEŞLİ GIDA VE İÇECEK SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 2176

MİS

11/08/2009

FİRMA İSTEĞİ

DANONE TİKVEŞLİ GIDA VE İÇECEK SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 1192

GÜLÜM

11/08/2009

FİRMA İSTEĞİ

ANADOLU MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK IDA SAN. A.Ş.

TS 861

ANADOLU ŞEKER

25/08/2009

FİRMA İSTEĞİ

AKGÜN GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 2408

AKÜN

12/08/2008

FİRMA İSTEĞİ

ALİ RIZA KASIM ARK SU

TS 266

ARK SU

19/01/2007

FİRMA İSTEĞİ

AK-TER ET VE ET MAM. HAY. GID. TEK. MED. İNŞ. TUR. AKA. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 669

AKTER ET AE

01/09/2008

TALİMATA AYKIRI

AKARTAHİN GIDA SAN. TİC. A.Ş.

TS 2590

AKARTAHİN

21/07/2009

FİRMA İSTEĞİ

ANADOLU MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK GIDASAN. VE TİC.A.Ş.

TS 861

ANADOLU ŞEKER

25/08/2009

FİRMA İSTEĞİ

MERSİN ŞEKER SANAYİ VE TİC. A.Ş.

TS 141

MEMİŞLER BAKLİYAT

17/08/2009

FİRMA İSTEĞİ

MERSİN ŞEKER SANAYİ VE TİC. A.Ş.

TS 143

MEMİŞLER BAKLİYAT

17/08/2009

FİRMA İSTEĞİ

MERSİN ŞEKER SANAYİ VE TİC. A.Ş.

TS 4201

MEMİŞLER BAKLİYAT

17/08/2009

FİRMA İSTEĞİ

MERSİN ŞEKER SANAYİ VE TİC. A.Ş.

TS 2408

MEMİŞLER BAKLİYAT

17/08/2009

FİRMA İSTEĞİ

AKLAR YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 888

ÇAYIROVA

18/08/2009

FİRMA İSTEĞİ

HAS SU ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

TSEK-7762

HAS SU ÜRÜNLERİ

26/08/2009

FİRMA İSTEĞİ

HAS SU ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

TS 6129

HAS SU ÜRÜNLERİ

26/08/2009

FİRMA İSTEĞİ

EGE GENETİK TARIM HAYVANCILIK VET. HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 11859

EGE GENETİK

08/09/2009

FİRMA İSTEĞİ

ASİL BULGURLARI-ALİ KILINÇ

TS 2284

ASİL GIDA BULGURLARI

15/09/2009

TALİMATA AYKIRI

ASİL BULGURLARI-ALİ KILINÇ

TS 2284

ASİL GIDA BULGURLARI

15/09/2009

TALİMATA AYKIRI

DENİZLİ UN FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 4500

DENİZLİ UN

15/09/2009

TALİMATA AYKIRI

DENİZLİ UN FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 4500

DENİZLİ UN

15/09/2009

TALİMATA AYKIRI

ALARA İNŞAAT TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

TS 4600

ISO 3720

ATAKÖY ÇAYKARA

15/09/2009

TALİMATA AYKIRI

AKGÜN GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ PAZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

TS 8371

AKGÜNLER

15/09/2009

TALİMATA AYKIRI

AKGÜN GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ PAZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

TS 5135

AKGÜNLER

15/09/2009

TALİMATA AYKIRI

AKGÜN GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ PAZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

TS 8187

AKGÜNLER

15/09/2009

TALİMATA AYKIRI

AKGÜN GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ PAZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

TS 4186

AKGÜNLER

15/09/2009

TALİMATA AYKIRI

AKGÜN GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ PAZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

TS 3958

AKGÜNLER

15/09/2009

TALİMATA AYKIRI

AKGÜN GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ PAZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

TS 3036

AKGÜNLER

15/09/2009

TALİMATA AYKIRI

AKGÜN GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ PAZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

TS 4188

AKGÜNLER

15/09/2009

TALİMATA AYKIRI

SAM-UN YEM GIDA İNŞAAT TURİZM NAKLİYAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 4500

KAVSAM UN

09/06/2009

FİRMA İSTEĞİ

ETİ PAZARLAMA VE SANAYİ TİC. A.Ş.

TS 8371

ŞOKOLETİ

24/09/2009

FİRMA İSTEĞİ

BİFA BİSKÜVİ VE GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.

TS 8000

BİFA

29/09/2009

FİRMA İSTEĞİ

ASLAN YAĞ GIDA VE TEM.MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 886

MÜJDE

06.10.2009

FİRMA İSTEĞİ

E.V. YALÇINLAR GIDA VE DIS TIC.SAN.LTD.STI.

TS 2408

AKMİS

24.10.2009

FİRMA İSTEĞİ

E.V. YALÇINLAR GIDA VE DIS TIC.SAN.LTD.STI.

TS 2284

AKMİS

24.10.2009

FİRMA İSTEĞİ

E.V. YALÇINLAR GIDA VE DIS TIC.SAN.LTD.STI.

TS 143

AKMİS

24.10.2009

FİRMA İSTEĞİ

ÇELİK GIDA FERMANTASYON SA. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11112

İSMAİL ÇELİK

08.10.2009

FİRMA İSTEĞİ

AK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 1192

ÜLKER İÇİM SÜT

12.05.2009

FİRMA İSTEĞİ

AK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 591

ÜLKER İÇİM

12.05.2009

FİRMA İSTEĞİ

AK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 3810

ÜLKER İÇİM

12.05.2009

FİRMA İSTEĞİ

AK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 1331

ÜLKER İÇİM

12.05.2009

FİRMA İSTEĞİ

AK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 1330

ÜLKER İÇİM

12.05.2009

FİRMA İSTEĞİ

KARAOĞLAN GIDA TAVUKCULUK HAY. ÜRT. VE PAZ. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 2409

KARAOĞLAN

13/10/2009

TALİMATA AYKIRILIK

HEYBE DAĞITIM PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 11112

HEYBE

13/10/2009

TALİMATA AYKIRILIK

HEYBE DAĞITIM PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 4214

HEYBE

13/10/2009

TALİMATA AYKIRILIK

HEYBE DAĞITIM PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 774

HEYBE

13/10/2009

TALİMATA AYKIRILIK

HEYBE DAĞITIM PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 7630

HEYBE

13/10/2009

TALİMATA AYKIRILIK

HEYBE DAĞITIM PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 341

HEYBE

13/10/2009

TALİMATA AYKIRILIK

EMİN GIDA MADD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 2590

EMİN USTA

13/10/2009

TALİMATA AYKIRILIK

EVREN GIDA İNŞ. NAK. OTOM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 4600

ISO 3720

İMPARATOR ÇAY

13/10/2009

TALİMATA AYKIRILIK

EVREN GIDA İNŞ. NAK. OTOM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 4600

ISO 3720

BELDE ÇAY

13/10/2009

TALİMATA AYKIRILIK

ÇAĞTAV TAVUKÇULUK BESİCİLİK İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 1068

ÇAĞTAV

03/11/2009.

TALİMATA AYKIRILIK

BİRLEŞİK ŞEKER VE GIDA SAN. A.Ş.

TS 861

DİZİ

03/11/2009

TALİMATA AYKIRILIK

AK-UN UNLU MAMULLER SAN. TİC. VE PAZ. LTD.ŞTİ.

TS 10443

AKDAĞ

03/11/2009

TALİMATA AYKIRILIK

AK-UN UNLU MAMULLER SAN. TİC. VE PAZ. LTD.ŞTİ.

TS 10344

AKDAĞ

03/11/2009

TALİMATA AYKIRILIK

BELLİSAN UN GIDA TARIM SAN.VE TİC.A.Ş.

TS 4500

BELLİSAN B ŞEKİL

03/11/2009

TALİMATA AYKIRILIK

GEZİN SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş.

TS 3810

GEZİN

03/11/2009

TALİMATA AYKIRILIK

GEZİN SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş.

TS 3272

GEZİN

03/11/2009

TALİMATA AYKIRILIK

BEREKET EKMEK DÜNYASI UNLU MAM.İNŞ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 5000

ZEB-K EKMEK DÜNYASI+ ŞEKİL

03/11/2009

TALİMATA AYKIRILIK

BATMAN UN SANAYİ VE TİC.A.Ş.

TS 4500

GÜZELBEY

03/11/2009

 FİRMA İSTEĞİ

ALTIN FİLİZ ÇAY SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 4600 ISO 3720

ALTIN FİLİZ ÇAY

29/09/2009

TALİMATA AYKIRILIK

ALTIN FİLİZ ÇAY SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 4600

ISO 3720

TERAS ÇAY

29/09/2009

TALİMATA AYKIRILIK

MERKO GIDA SAN. TİC. A.Ş.

TS 1466

FRİMER

15/12/2009

FİRMA İSTEĞİ

ÖZBAĞ ÇAY PAKETLEME GIDA TİC. LTD.ŞTİ.

TS 4600

ISO 3720

ÖZBAĞ

24/11/2009

FİRMA İSTEĞİ

İSPİR  GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 485

İSPİR FOOD İNC. CO+ŞEKİL

15/092009

TALİMATA AYKIRILIK

BERKAY UNLU MAMULLER GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12102

BERKAY

17/12/2009

TALİMATA AYKIRILIK

BERKAY UNLU MAMULLER GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TSEK-8498

BERKAY

17/12/2009

TALİMATA AYKIRILIK

BERKAY UNLU MAMULLER GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TSEK-8499

BERKAY

17/12/2009

TALİMATA AYKIRILIK

KÖY-TÜR EGE ENTEGRE TAVUKÇULUK SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 2409

LADES

15/09/2009

TALİMATA AYKIRILIK

MİS SALÇA KONSERVE GIDA İTR. VE İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

TS 1192

SİM

03/11/2009

TALİMATA AYKIRILIK

KARACALAR TAŞIMACILIK YAK. TEM. VE YEM. HİZM. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 3036

SİNCİK PETEK BALI+ŞEKİL

03/11/2009

TALİMATA AYKIRILIK

KENT ALABALIK VE KARMA YEM ÜRETİM İŞL. VE PAZ. LTD. ŞTİ.

TS 6129

KEYBERK

03/11/2009

TALİMATA AYKIRIILIK

724/1-1