7 Ocak 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27455

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


AĞ PERFORMANS ÖLÇÜM VE SALDIRI ÖNLEME PLATFORMUNUN BAKIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden:


550.000 KG DÖKME SAE 40 DİZEL MOTOR YAĞI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden :


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:


SODYUM HİPOKLORİT (NaOCI) TEMİNİ VE EÜAŞ SEYİTÖMER TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞܒNE TESLİMİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden :


SİYAH GABARDİN KUMAŞ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından :


ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İstanbul Anadolu Yakası PTT Başmüdürlüğünden :


EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


SİGORTA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TPAO Genel Müdürlüğünden:


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME SAHALARINDAN ÖĞÜTÜLMÜŞ VE DÖKME KONSANTRE ÜRÜNLERİN NAKLİYESİ VE NUSRAT TAHMİL TAHLİYESİ AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Karşıyaka Emlak Müdürlüğünden :


TAŞINMAZMALLAR SATILACAKTIR

Diyarbakır Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden :


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AĞ PERFORMANS ÖLÇÜM VE SALDIRI ÖNLEME PLATFORMUNUN BAKIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden:

İhalenin konusu                                  :     Türk Telekom’un IP/MPLS şebekesine ve müşterilerine ait trafiğin performans ölçümlerini yapmak, trafik analizini yapmak ve bu trafikteki saldırıları önlemek için satın alınan ve “Ağ Performans Ölçüm ve Saldırı Önleme Platformu”nu oluşturan mevcut ürünler ile oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda satın alınacak olan yeni ürünlerin Garanti Süresince ve Garanti Sonrası Bakım Onarım Hizmetlerinin sağlanması işidir.

İhaleyi yapan birimin adı ve adresi     :     Türk Telekomünikasyon A.Ş Tedarik Zinciri Direktörlüğü Transmisyon ve Ana Omurga Satınalma Müdürlüğü Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA

Tel                                                      :     +90 (312) 555 27 24

Faks                                                    :     +90 (312) 313 27 29

e-mail                                                  :     Mehmet.katran@turktelekom.com.tr

İhale dokümanının görüleceği

yer ve temin şekli                               :     Tedarik Zinciri Direktörlüğü Transmisyon ve Ana Omurga Satınalma Müdürlüğü

İhale usulü                                          :     Açık İhale

İhale tarih ve saati                               :     19.01.2010 günü saat 10.00

İhaleye katılabilecek olanlar                :     Bu ihaleye, İhale Dokümanındaki şartları taşıyan yurtiçi ve yurtdışı istekliler katılabilir.

İhaleye katılamayacak olanlar             :     Şirkette görevleri devam ettiği sürece, Yönetim, İcra ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Türk Telekom’un diğer tüm çalışanları İhalelere katılamazlar. Katıldıkları takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmaz. Bu tür bir teklif sehven değerlendirmeye alınır ve İhale üzerinde kalır ise İhale iptal edilir ve Geçici veya Kati Teminatı gelir kaydedilir. Türk Telekom’un zararı bulunduğu takdirde istekliden ayrıca tahsil edilir.

Geçici Teminat miktarı                       :     Teklif Bedelinin en az % 3’ü (yüzde üç) oranında geçici teminat verilecektir.

Şartname Bedeli                                  :     KDV dahil 200.- TL

Şartname Bedelinin Yatırılacağı Yer    :     Türk Telekomünikasyon A.Ş. Vergi ve Muhasebe Direktörlüğü Veznesi

Tekliflerin verileceği yer                     :     Türk Telekomünikasyon A.Ş Tedarik Zinciri Direktörlüğü Transmisyon ve Ana Omurga Satınalma Müdürlüğü C Blok 4. Kat Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA

İhalenin yapılacağı yer                        :     Tedarik Zinciri Direktörlüğü Toplantı Odası

İhale Türk Telekomünikasyon A.Ş. Tedarik Esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. ihale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere her hangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte; ihaleyi yapıp yapmamakta, Sözleşmenin imzalanmasından önceki herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

72/1-1


550.000 KG DÖKME SAE 40 DİZEL MOTOR YAĞI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden :

İhale Kayıt No                                   : 2009/189003

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü GAR/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası             : 0312 309 05 15/4199 - Faks: 311 53 05

c) WEB Adresi                                   : www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 550.000 kg dökme SAE 40 dizel motor yağı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığına 25/01/2010 pazartesi günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Ankara’da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV Dahil 100,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

90/1-1

—— • ——

GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:

1-a) Satışa esas bedeli en az 1.000,00 TL ile en çok 115.064,05 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 100,00 TL, en çok 11.506,41 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto ve jeepten oluşan 30 adet araç; açık artırma suretiyle, 19/01/2010 tarihinde Dünya Ticaret Merkezi Bulvarı No: 14 Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda anılan günde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 18/01/2010 tarih ve saat 16.00'a kadar Dünya Ticaret Merkezi Bulvarı No: 14 Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı 10,00 TL + KDV İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü (0) (212) (559 72 29)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

33/1-1


SODYUM HİPOKLORİT (NaOCI) TEMİNİ VE EÜAŞ SEYİTÖMER TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞܒNE TESLİMİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden :

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası             :  2009/187714

1 - Teşekkülün;

a)Adresi                                  :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b)Telefon ve Faks Numarası  :  0 - 274 - 248 56 60 (Pbx) Fax: 0 - 274 - 248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Miktarı ve Türü

 

Sıra  No

Malzemenin Adı

Toplam Miktar (Ton)

1

Sodyum Hipo Klorit (NaOCI) Temini ve EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğüne Sevki

500

 

b) TeslimYeri                         :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/Kütahya

c) Teslim Süresi                      :  Sözleşmenin yürürlüğe girdiği gün, aksine bir hüküm yoksa işe başlama tarihi olup, 1 (Bir) Yıl yürürlükte kalacaktır.

d) Dosya No                          :  Ticaret 2009/125

e) İhale Usulü                         :  Açık İhale

3 - İhalenin;

a)Yapılacağı Yer                     :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Odası

b) İhale Tarihi ve Saati           :  28.01.2010 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

5- İhale Dokümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dahil 50,-TL (Y.Elli Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki 00158007281157549 No’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 28.01.2010 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

10519/1-1

—— • ——

SİYAH GABARDİN KUMAŞ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından :

1 - Resmi elbise için 980 metre siyah gabardin kumaş alımı 20 Ocak 2010 Çarşamba günü saat: 14.00’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA adresindeki Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 20,00,-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte serbesttir.

Bilgi Tel : (0 312) 310 48 40 / 263-274

73/1-1


ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İstanbul Anadolu Yakası PTT Başmüdürlüğünden :

Anadolu Yakası PTT Başmüdürlüğü Merkezleri bünyesinde Posta dağıtıcılarının dağıtım cihetlerine götürülüp getirilmesi ile nöbetli personelin mesai sonu ikametgâhlarına götürülmesi için araç kiralama hizmet alımı işi, “PTT Genel Müdürlüğü Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller” çerçevesinde “Şoförlü ve Yakıt Dahil Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Teknik Şartnamesi” kullanılmak suretiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “ İstisnalar ” başlıklı 3/g maddesi kapsamında PTT Alım ve Satım Yönetmeliğine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2009/188987

1- İdarenin

a) Adresi                                         :   İçerenköy Mahallesi Eski Üsküdar Yolu Caddesi No: 24 34652-KADIKÖY-İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası           :   0216 577 38 57-0216 577 38 18

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   istan_malz@ptt.gov.tr

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   Nöbetli personel ve PTT Dağıtıcıları için (4 adet Minibüs-10-14 Kişilik,15 adet Midibüs-18-23 Kişilik , 7 adet Midibas-25-29 Kişilik olmak üzere) Toplam 26 adet  servis aracı kiralama işi.

b) Yapılacağı yer                            :   İstanbul Anadolu Yakası PTT Başmüdürlüğüne bağlı 150.Yıl Anadolu Yakası Posta İşleme Merkez Müdürlüğü-Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar Posta Dağıtım Merkez Müdürlükleri

c) İşin süresi                                   :   35 ay (1.050 Takvim günü)

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   İstanbul Anadolu Yakası PTT Başmüdürlüğü

b) Tarihi ve saati                            :   18/01/2010- 14.30

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ç) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Birim Fiyat Teklif Mektubu ve eki Birim Fiyat Teklif Cetveli.

d) Şartnamede belirlenen geçici teminat

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10.maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname.

g) İsteklinin, Ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1) Araçlara ilişkin belge: Araç Taahhütnamesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanı Anadolu Yakası PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 94,79.TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, 18/01/2010 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Anadolu Yakası PTT Başmüdürlüğü İhale Komisyonuna verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, Birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden Birim Fiyat Sözleşme düzenlenecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

12- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmış) takvim günü olmalıdır.

13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

10521/1-1

—— • ——

EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 120.000 Çuval TİP650, 30.000 Çuval TİP850 olmak üzere toplam 150.000 çuval un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2. Nihai teklifler en geç 20.01.2010 Çarşamba günü saat 11.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5. Bu İhale 4734 sayılı KİK’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

6. 4734 sayılı KİK’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy / ANKARA

Tel : 397 33 65 - 66           Faks : 397 33 71 – 74

69/1-1


SİGORTA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TPAO Genel Müdürlüğünden:

Sigorta Hizmet Alımı İşi TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre “Açık İhale Usulü” ile İhale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası             :   2009/188725

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Söğütözü Mah.2.Cad. No: 86 06100 Çankaya ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası :   Telefon: (0312) 207 27 16

                                                   Faks : (0312) 286 90 73-286 73 74

c) Elektronik Posta Adresi     :   bguler@tpao.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı    :   Batı Karadeniz Projesi Çayağzı Proses Tesisleri Yangın All-Risks+ 3. Şahıs Mali Mesuliyet+ Kuyu Kontrol+ Nakliyat Sigortası Hizmet Alımı İşi.

b) Yapılacağı Yer                    :   Düzce-Akçakoca- Çayağzı.

c) İşin Süresi                           :   15/02/2010 - 15.02.2011 (bir yıldır)

3 - İhaleye İlişkin Bilgiler

a) Yapılacağı Yer                    :   Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2. Cadde No: 86 06100-Çankaya/ANKARA Makam Binası 2. Kat 1 No’lu Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve Saati                    :   29/01/2010 10.30

4 - İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar:

a. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

i. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ii. Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b.                Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

i. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

ii. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c. Aslı istenen belgeler Ortaklığımızca “Aslı İdarece Görülmüştür” ibaresinden sonra belgelerin aslı idarece istekliye verilir.

d. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

e. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f. İsteklinin ortak girişim olması halinde, notere onaylatacakları ortaklık sözleşmesi ile birlikte, Ortak girişim yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği iş ortaklığı beyannamesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

g. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

h. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

i. İhaleye, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre Türkiye’de faaliyette bulunan ruhsatlı sigorta şirketleri katılabilir ve bu ruhsatlar belgelendirilecektir.

j. İdari şartnamenin 7.3 ve 7.4. maddesinde istenen belgeler.

k. Teknik şartnamenin 8. maddesinde istenen plasman belgesi ve plasman detayını gösteren cover note teklif ekinde sunulacaktır.

l. İhaleye, sigorta şirketlerinin Genel Müdürlükleri veya Bölge Müdürlükleri teklif verecek olup, acente kanalıyla gelecek teklifler kabul edilmeyecektir.

m. Sigorta şirketleri teklif verirken şartnamemizin tüm hükümlerini kabul ettiklerini imza ve kaşe ile onaylayarak teklifleri ekinde iade edeceklerdir.

n. İsteklinin ortak girişim olması halinde, (a), (b) ve (i) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

o. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İş deneyim Belgesi: İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında iş deneyimi olarak; istekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

o.Bu ihalede benzer iş olarak Son 5 yıl içinde kamu veya özel sektörde yapılan Yangın All-Risks Sigorta Poliçesi.

ö.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler ihaleye katılamaz.

5 - İhale dokümanı; TPAO Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığı / Gümrük Sigorta ve Nakliyat Müdürlüğü 6. Kat 620 no’lu odada görülebilir ve şartname bedeli olan 100,00.-TL Türkiye Vakıflar Bankası 0684 nolu TPAO Bürosu nezdindeki 00158007290224965 no’lu hesaba (IBAN NO: TR970001500158007290224965) yatırılarak ihale konusunu ve şartname bedeli olduğunu belirtmek suretiyle aynı adresten temin edilir.

6 - Teklifler, 29/01/2010 tarih ve saat 10:30’a kadar TPAO Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

9 - Geçici teminat olarak verilen teminat mektuplarında geçerlilik tarihi, 29.04.2010 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

10 - Verilen teklifin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(altmış) takvim günüdür.

11 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

70/1-1


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME SAHALARINDAN ÖĞÜTÜLMÜŞ VE DÖKME KONSANTRE ÜRÜNLERİN NAKLİYESİ VE NUSRAT TAHMİL TAHLİYESİ AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :

1 - İhale Kayıt No                  :  2010/599

2 - Teşekkülün;

a) Adı ve Adresi                     :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

                                                  Cihan Sok. No: 2 Sıhhıye/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 312 294 22 39 - 294 22 45

3 - İhale Konusu İşin;

a) Adı                                     :  Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü merkez kapalı stok sahalarından torbalı bigbag ürünlerin İzmir, İstanbul ve Bandırma limanlarına kasalı ve damperli kamyonlarla nakliyesi, İşletmenin merkez stok sahalarından dökme konsantre ürünlerin lastik tekerlekli loder ile damperli kamyonlara yüklenmesi ve Nusrat stok sahasına nakliyesi ve Nusrat stok sahasına nakliyesi ile Nusrat stok sahasındaki dökme konsantre ürünlerin loder ile cinslerine göre istiflenmesi, vagon bunkerlerine beslenmesi ve TCDD vagonlarına yüklenmesi işi.

b) Niteliği                               :  Teknik şartnamede belirtilmiştir.         

c) İşin Yapılacağı Yer             :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

                                                  Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü

                                                  Bigadiç/BALIKESİR

d) İşin Miktarı                        :  25.700 ton bigbag torbalı ürün nakliyesi,

                                                  10.000 ton dökme konsantre cevherlerin kamyonlara yüklenmesi, nakliyesi, istiflenmesi ve vagonlara yüklenmesi,

4 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                    :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

                                                  Cihan Sok. No: 2 Sıhhiye/ANKARA

b) Tarih ve Saati                     :  15.01.2010-Cuma günü, saat: 14:00

c) Usulü                                  :  Açık İhale Usulü

5 - İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (Cihan Sokak No: 2 Sıhhıye/ANKARA) Kat: 3  314 Nolu oda, İstanbul Alım Satım Müdürlüğü (Atatürk Bulvarı No: 156 Aksaray/İSTANBUL), İzmir İhracat Müdürlüğü (Halit Ziya Bulvarı No: 1 İZMİR) ve Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü (Bigadiç/BALIKESİR) adreslerinde görülebilir ve 150,00,-TL bedel karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 15.01.2010 - Cuma günü, saat 14:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

7.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu,

7.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

7.3. Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini,

7.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

7.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

7.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

7.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

7.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi,

7.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

7.10. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, İsteklilerce “4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, yurtiçi taşımacılık yapmaya yeterli olduğuna dair TC. Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilmiş olan taşıma yetki belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.

K1 yetki belgesi sahibi olan istekliler kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları ile yük taşıyabileceğinden bu belge eki olan taşıt listesini sunarak teknik şartnamede istenen taşıtları bu belge üzerinde işaretlemek ve bu araçlara ilişkin tevsik edici ruhsat fotokopilerini sunmak zorundadır. Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi sahiplerinin sadece bu belgeyi sunmaları yeterlidir. Diğer belge sahipleri 4925 sayılı Taşıma Kanunu Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda ihaleye katılmaları gerekmektedir.

7.11. İş Deneyim Belgesi

İstekliler yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 25’inden az olmamak üzere iş deneyim belgesini sunacaktır.

7.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: İhale konusu hizmetle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, kasalı ve/veya damperli kamyonlarla yapılan her türlü nakliye işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

8 - Diğer Hususlar

İhale dokümanını posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, doküman satış bedelini Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Kurumsal Merkez Başkanlığı nezdindeki (Şube Kodu: 425, IBAN No:TR720001500158007295184540) 158007295184540 no.lu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını Genel Müdürlüğümüz (0312) 294 21 32 veya (0312) 294 22 45 numaralı fakslarına göndermek suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler.

9 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

80/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Karşıyaka Emlak Müdürlüğünden :

Taşınmaz No

İli

İlçesi

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine Hissesi m2

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

35020100981

İzmir

Bornova

Işıklar

15

-

1897

5.100,00

Tam

Eski dere yatağında arsa

Sanayi ve Depolama Alanı

3.075.000,00

922.500,00

21.01.2010

11.40

 

Yukarıdaki taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

Satışı yapılacak taşınmaza ait şartname mesai saatleri içerisinde Karşıyaka Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir ve alınabilir.

* Posta ile yapılan müracaatlarda ihale tarihinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.

* İstenilmesi halinde satış ihalelerinde alıcıları tarafından ihale bedeli defaten (peşin) ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 1/4 'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda sekiz (8) eşit taksitle ödenebilir. Ayrıca satılan taşınmaz mal 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

İhalelere Katılabilme Şartları:

İhalelere Katılacakların;

a) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah Belgesi),

b) Tebligat İçin Türkiye'de adresi gösterir belge (Adres Beyanı),

c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici Teminat Makbuzları veya Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektuplarını (Teminat Mektubunda daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur) Banka Teyit yazısı ile birlikte ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim etmeleri,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2010) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir

* Satış İhaleleri Hükümet Konağı C Blok Defterdarlık Kat:3 Konak / İZMİR adresindeki Karşıyaka Emlak Müdürlüğü Çalışma Odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

* Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

* Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmirdefterdarligi.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi,Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İlan olunur.

10523/1-1


TAŞINMAZMALLAR SATILACAKTIR

Diyarbakır Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden :

SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZMALLAR

Sıra No

Dosya No

İlçesi

Mah/Köyü

Ada

Parsel

Miktar (m2)

Hazine His. (m2)

Vasfı

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

21010101380

Kayapınar

Cumhuriyet Köyü

--

381

1.382.250,00

Tam

Ham Toprak

İmarsız

1.700.000,00

170.000,00

20.01.2010

10:00

2

21010101382

Kayapınar

Cumhuriyet Köyü

--

383

2.144.125,00

Tam

Tarla

İmarsız

2.630.000,00

263.000,00

20.01.2010

10:30

3

21010106033

Kayapınar

Cumhuriyet Köyü

--

390

1.457.250,00

Tam

Ham Toprak

İmarsız

1.780.000,00

178.000,00

20.01.2010

11:00

 

1 - Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Cumhuriyet Köyünde bulunan ve yukarıda gerekli bilgileri verilen Hazineye ait taşınmaz mallar hizalarında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında satışı yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuzun; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

c) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri

d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

e) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik, adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

3 - İhale dosyası ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir

4 - Hazine Taşınmaz mallarının satışı KDV' den muaf olup, Beş (5) yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.

5 - Geçici teminat bedeli, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik uyarınca, tahmin edilen bedelin % 10’u oranında alınacaktır.

6 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7 - Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir

8 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9 - İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr, Defterdarlığımız http://www.diyarbakirdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

10509/1-1