7 Ocak 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27455

YARGI İLÂNLARI

 


Samsun 3. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Kartal 4 Asliye Ceza Hakimliğinden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Samsun 3. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Esas No      :   2002/206

Karar No    :   2009/817

SANIK       :   AYDIN ÖZİL-Musa . Zekiye’den olma 01.01.1965 D.lu Çarşamba Epçeli Köyü n.k. Belediye Evleri Karşıyaka Mah Ulus Sok No 80 Canik Samsun adresinde ikamet eder, boşanmış iki çocuklu pazarcılık yapar sabıkalı

Dolandırıcılık suçundan sanık hakkında yapılan duruşma sonucunda sanığa 503/1, 522 maddeleri gereğince 4 AY HAPİS CEZASI İLE 146.00 TL ADLİ PARA CEZASINA dair verilen Mahkememizin 13.10.2009 tarih 2009/206 Esas 2009/817 karar sayılı ilamı ile verilen kararın bütün aramalara rağmen yukarıda adı geçen sanığa tebliğ edilemediği görülmekle ;

7201 Sayılı Tebligat kanunun 28-29 maddeleri gereğince RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİ İLE , aynı kanunun 31. maddeleri gereğince ilan yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılmasına karar verilmesi ilanen tebliğ olunur.

10201

—— • ——

Kartal 4 Asliye Ceza Hakimliğinden :

Hırsızlık suçundan sanık EYÜP YAYLA hakkında açılan kamu davası sonucunda mahkememizden verilen 29/04/2009 tarih ve 2008/478 esas 2009/395 sayılı kararı ile sanık hakkında 5237 STCK nun 142/l-b,53/l,maddeleri gereğince İKİ YIL HAPİS, KAMU HAKLARINDAN YOKSUN BIRAKILMASI,

Hırsızlık suçunu işlemek maksadıyla müştekinin rızası dışında iş yerine girmekten 5237 STCK nun 116/2, 53/1 maddeleri gereğince 6 AY HAPİS KAMU HAKLARINDAN YOKSUN BIRAKILMASI,

Mala Zarar Vermek suçundan 5237 STCK nun 151/1,53/1 maddesi gereğince 4 AY HAPİS KAMU HAKLARINDAN YOKSUN BIRAKILMASI hususunda cezalandırılmasına karar verildiği, kararın sanığın tüm adreslerinden yapılan aramalara rağmen bulunup kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilanın bir örneğinin Adliye Divanhanesinde bir ay süre ile asılması ilan olunur.

10146