29 Aralık 2002 - Pazar

Ana Sayfa                                                                    


Çeşitli İlânlar

 

Diyarbakır Askerlik Dairesi Başkanlığından:

Türkiye’de ikamet adresinde bulunmayan, yurtdışında olduğu tespit edilen, bu güne kadar askerlik görevini yapmayan aşağıda kimlikleri yazılı yükümlüler 403 sayılı Kanunun 25 nci maddesi (ç, d, e) fıkraları gereğince ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye gelerek askerlik görevini yapmak üzere ilgili mercilere müracaat etmedikleri takdirde haklarında aynı Kanunun hükümlerine göre “Türk Vatandaşlığını Kaybettirme İşlemine” tabi tutulacakları ilanen tebliğ olunur.

 

         

Kütük 

 

Sayfa   

S.

   

                  İl/İlçe

Doğum

No    

Cilt  

No     

No

Adı Soyadı             

Baba Adı        

              Köy/Mah.             

    Kütük  

  (Aile)  

   No  

  (Birey) 

1

Hayrettin Yıldırım

Mehmet

Diyarbakır/Muradiye Mh.

1971-1273

128

18

3

2

Abdulkadir Öter

Osman

Ömerli/Kocakuyu Ky.

1949-0164

52

26

29

3

Ziver Dağ

Hilmi

Nusaybin/Yandere Ky.

1963-0747

57

71

12

4

Mehmet Şevki Zırh

Mehmet Tahir

Savur/Devlet Mh.

1935-0007

80

1

15

5

Necim İnanç

Hüseyin

Savur/İçören Ky.

1945-0382

83

21

7

6

Refet Eşki

İsmail

Şanlıurfa/Beykapısı Mh.

1963-0203

463

3

15

7

Mehmet Aslantürk

Bekir

Şanlıurfa/Kanberiye Mh.

1957-0548

404

13

1

8

Aziz Demirsu

Yahya

Şanlıurfa/Horoz Ky.

1950-2316

63

187

16

 

37056/1-1

—— • ——

Mersin Gümrükleri Başmüdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Mersin Gümrükleri Başmüdürlüğünün dava takip defterinin 7387 sırasında kayıtlı Hacı Yusuf oğlu 1956 İçel doğumlu Mersin Demirtaş Mahallesi Aile Sıra No: 0790 Cilt Sıra No: 0010 da kayıtlı Muhiddin KAVUNCU ile ilgili olarak, Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesinin E : 2000/35, K: 2001/421 sayılı 11/2/2001 tarihli kesinleşmiş kararı gereğince 942.187.759,– TL. Ağır para cezası ile cezalandırılmış olup, ödeme emri tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

Bahse konu amme alacağının ödenmesi hususu ilanen tebliğ olunur.

37057/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Mersin Gümrükleri Başmüdürlüğünün dava takip defterinin 7394 sırasında kayıtlı Zülfikar ve Rukiye’den olma 1959 Adana doğumlu Elazığ Merkez Hal nüfusuna kayıtlı Turgay BERKER ile ilgili olarak, Tarsus 1. Asliye Ceza Mahkemesinin E: 1999/503, K : 2001/911 sayılı 14/8/2002 tarihli kesinleşmiş kararı gereğince 49.110.096,– TL. Ağır para cezası ile cezalandırılmış olup, ödeme emri tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

Bahse konu amme alacağının ödenmesi hususu ilanen tebliğ olunur.

37169/1-1

—— • ——

Gürbulak Gümrükleri Başmüdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

1918 sayılı Yasaya muhalefetten sanık Edhem oğlu Hacer’den doğma 30/6/1967 doğumlu Şanlıurfa İli, Ceylanpınar İlçesi, Muratlı Köyü nüfusuna kayıtlı Mehmet Veysi TUTMAZ hakkında Doğubayazıt Asliye Ceza Mahkemesinin 8/2/2001 tarihli E : 1999/172, K: 2001/33 sayılı kesinleşmiş kararları ile hükmolunan 7.020.146.413,– TL. para cezasının tahsili için Başmüdürlüğümüzce tanzim edilen 23/9/2002 tarihli ve 15585 sayılı ödeme emri, mahkeme kararındaki Şanlıurfa İli, Ceylanpınar İlçesi Muratlı Köyündeki adreste ikamet etmediğinden adı geçene tebliğ edilememiştir.

Başmüdürlüğümüzce sanığın başka adresi bilinmediğinden söz konusu ödeme emrinin bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra adı geçen sanığa Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

37164/1-1

—— • ——

Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinden :

ESKİŞEHİR

Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından açılan ihaleye katılan ve halen İstanbul Ticaret Odasına 17/3/1989 tarihli, 253828/201400 sicil numarasıyla kayıtlı, Gürsel Mahallesi Dünür Sokak No:2 Kağıthane/İSTANBUL adresinde “İMEKS Dış Ticaret Limited Şirketi” adıyla faaliyet gösteren Firmaya, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84. maddesi uyarınca “Üç Ay Müddetle Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerimiz Tarafından Açılacak İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı” verilmiştir.

Duyurulur.

37529/1-1


T.C. Başbakanlık VakıflarGenel Müdürlüğünden :

Vakfın Adı : Durmuş Kasapoğlu Kültür ve Yardım Vakfı.

Vakfedenler : Ali İhsan Kasapoğlu, Nazmiye Kasapoğlu, İhsan Çetiner, Mustafa Kemal Kasapoğlu, Ceyhan Kasapoğlu,

Vakfın İkametgahı : Çaybaşı Mahallesi 1591. Sok. No: 4 Denizli

Vakfın Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı, Karar Tarihi ve No,Su : Denizli 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/11/2002 tarih ve E: 2002/848, K: 2002/871 sayılı kararı

Vakfın Amacı : Milli ve manevi değerlerine bağlı fakir ve muhtaç durumdaki ailelerle eğitim çağındaki öğrencilere ayni ve nakdi yardımda bulunmak suretiyle, milli birlik ve dayanışmaya katkıda bulunmak, sosyal dengenin kurulmasına yardımcı olmak, ülkemiz ve milletimiz için gelecekte önemli görevler ifa edebilecek eğitim çağındaki başarılı ve yoksul gençlerin milli ve manevi değerlerimiz çerçevesinde topluma faydalı, üretken, verimli birer insan olmalarına katkı sağlamaktır.

Vakfın Mal Varlığı : 3.000.000.000,–TL Nakit ile Denizli İli,Merkez İlçesi 1. Çaybaşı Mahallesi, Çay Mevkii 18k-II pafta, 429 ada, 7 parsele kayıtlı 1,3,5,7 numaralarda bulunan gayrimenkul.

Vakfın Organları : Mütevelli Heyet, Genel Müdürlük.

Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzüğün 13. maddesi gereğince ilan olunur.

37163/1-1

—— • ——

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığından :

Borsa Yönetim Kurulu’nun 23/12/2002 tarihli toplantısında; aşağıda belirtilen hisse senetlerinin Genel Yönetmeliğin 44. Maddesine göre Borsa Kotuna alınmasına karar verilmiştir.

 

 

Kota Alınan Hisse Senetlerinin

   

Şirketin Unvanı                                      

    Nominal Değeri (TL)    

Tertip/Grup

Kot Numarası

Finansbank A.Ş.

79.905.210.000.000,-

21

H-2002/135

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 6.000.000.000.000,-

4/C

H-2002/136

Migros Türk T.A.Ş.

45.900.000.000.000,-

12

H-2002/137

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

33.696.000.000.000,-

10

H-2002/138

 

37162/1-1

—— • ——

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından :

Bulgaristan nüfusuna kayıtlı 1965 doğumlu Seniha Mehmedali’nin Bulgaristan’daki Plovdiv Paisii Hilendarski Üniversitesi’nden aldığı diplomasına Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 22/1/2002 tarihli kararı uyarınca 13505 seri nolu denklik belgesi düzenlenmiştir.

Ancak, adı geçenin dosyası üzerinde yeniden yapılan inceleme neticesinde almış olduğu denklik belgesine Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 19 Ekim 1999 tarihli kararı uyarınca konulması gereken “Bu belge öğretmen atamalarında geçerli değildir” şerhinin konulmaması nedeniyle Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 26/11/2002 tarihli kararı uyarınca iptal edilmiştir.

37166/1-1

—————

Konya İli Nüfusuna kayıtlı 22/6/1978 doğumlu Hayri Aktaş’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden aldığı lisans diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 8/10/2002 tarihli kararı uyarınca düzenlenmiş olan 15625 seri nolu Lisans Denklik Belgesi, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 3/12/2002 tarihli kararı uyarınca iptal edilmiştir.

İlanen duyurulur.

37167/1-1

—— • ——

Türk Standardları Enstitüsünden :

Aşağıda Ünvanı belge nosu ve belge kapsamı belirtilen firmanın mevcut sözleşmesi fesih edildiğinden mevcut İmalata Yeterlilik Belgesinin geçerliliğinin kalmadığı belge kapsamındaki mamülleriyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilemeyeceği aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebeb olacağı duyurulur.

Firma Adı: ALSER TEKNİK SERAMİK SAN VE TİC.A.Ş., Belge Kapsamı: Kül Fırını, Belge No: 06/3178, Fesih Tarihi: 19/12/2002, Fesih Gerekçesi: Kendi İsteği Üzerine

37168/1-1


Milli Savunma Bakanlığından :

Aşağıda ünvanı yazılı firmanın, 1 (bir) yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84/3 ncü maddesine göre Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren Milli Savunma Bakanlığı (MSB.nın İta Amirliği Yetkisini devrettiği Kuvvet Komutanlıkları,Askeri Birlik ve Kurumlar dahil) tarafından yapılan ihalelere katılması yasaklanmıştır.

1 YIL SÜREYLE YASAKLANAN FİRMA :

– 3900 BIRCH STREET, SUITE 113 NEWPORT BEACH, CA 92660 USA adresinde yerleşik KT GROUP, LLC. Firması.

37193/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından :

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2001 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı bulunan BİRİNCİ SINIF noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI                                        

2001 GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1 –

BAKIRKÖY OTUZBİRİNCİ NOTERLİĞİ

167.494.802.447,–LİRA

2 –

SAMSUN BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

155.180.166.693,–LİRA

 

37194/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİK

2001 yılı gayri safi geliri 157.471.413.707,–Lira olan birinci sınıf Bursa Dördüncü Noterliği 25 Ocak 2003 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf noterlerden bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

37196/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİK

Aşağıda 2001 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı bulunan İKİNCİ SINIF noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI                                               

2001 GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1 –

ACIPAYAM NOTERLİĞİ

  67.408.471.861,–LİRA

2 –

ÇARŞAMBA İKİNCİ NOTERLİĞİ

  79.005.891.047,–LİRA

3 –

ÇORLU İKİNCİ NOTERLİĞİ

112.077.533.889,–LİRA

4 –

DALAMAN NOTERLİĞİ

  53.440.856.679,–LİRA

5 –

EDİRNE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

  82.758.096.926,–LİRA

6 –

(KARADENİZ) EREĞLİ İKİNCİ NOTERLİĞİ

108.360.603.918,–LİRA

7 –

HOPA NOTERLİĞİ

  48.018.745.556,–LİRA

8 –

LÜLEBURGAZ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

  69.381.715.653,–LİRA

9 –

OSMANİYE İKİNCİ NOTERLİĞİ

  74.481.463.916,–LİRA

10 –

TURGUTLU İKİNCİ NOTERLİĞİ

  90.418.344.263,–LİRA

 

37195/1-1


Adalet Bakanlığından :

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2001 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF Noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 7000’in altında olan belge sahiplerinin başvuru dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup, olmadığına ilişkin belge Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Posta ile doğrudan Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.

Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI                        

İLİ                      

2001 GAYRİSAFİ GELİRİ

1 –

DERELİ NOTERLİĞİ

GİRESUN

11.845.858.427,–LİRA

2 –

ERCİŞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

VAN

57.585.646.824,–LİRA

3 –

ERFELEK NOTERLİĞİ

SİNOP

9.179.091.198,–LİRA

4 –

GÖKSUN NOTERLİĞİ

K.MARAŞ

25.194.852.598,–LİRA

5 –

GÜLAĞAÇ NOTERLİĞİ

AKSARAY

6.659.422.912,–LİRA

6 –

İSPİR NOTERLİĞİ

ERZURUM

8.095.000.258,–LİRA

7 –

KARGI NOTERLİĞİ

ÇORUM

14.130.273.369,–LİRA

8 –

KIZILCAHAMAM NOTERLİĞİ

ANKARA

28.296.455.567,–LİRA

9 –

LAPSEKİ NOTERLİĞİ

ÇANAKKALE

25.973.981.196,–LİRA

10 –

SARAYÖNÜ NOTERLİĞİ

KONYA

23.344.379.480,–LİRA

11 –

TÜRKOĞLU NOTERLİĞİ

K.MARAŞ

14.788.621.700,–LİRA

 

37197/1-1

—— • ——

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünden :

DOÇENT ALINACAKTIR

Enstitümüzde açık bulunan 1. dereceli doçent kadrosuna “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” dalında 1 adet doçent alınacaktır.

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel koşulları taşıyan ve “Doçent” unvanını almış olan isteklilerin; başvuru dilekçesi, özgeçmişi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosya (dört nüsha) ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.

Duyurulur.

Adres : Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

1 Nolu Cad. No : 8 Yücetepe/Ankara

Tel : Santral 231 73 60/1403-1404

37379/1-1

—— • ——

Çankaya Belediye Başkanlığından :

İLANEN TEBLİGAT

MALİKİ : Tuğrul BALABAN-İnci BALABAN

ADRESİ : Bilinmiyor.

İmarın 26682 ada 1 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 25/10/2001 gün ve 41/01567 sayılı tespit zabtına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince anılan yerin projesine uygun hale getirilmesi, yine aynı Kanunun 42. maddesi gereğince adınıza 3.000.000.000,– (Üçmilyar) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 7/11/2002 gün ve 6319 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adreslerinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adreslerinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince ittihaz olunan 7/11/2002 gün ve 6319 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

37242/1-1


Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

DEVLET İHALELERİNE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Aşağıda kimliği yazılı bulunan Müteahhitlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 84. maddesi uyarınca Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıl müddetle ihalelere katılmaktan yasaklanmıştır.

YASAKLANAN MÜTEAHHİT :

1 – Ordu Ticaret Odasına kayıtlı, 1515 Ticaret Sicil, 002518 Oda Sicil ve A N: 39898 Karne Nolu İsmail ALTUNSOY

Duyurulur.

37266/1-1

—— • ——

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden :

T.C. Kartal Asliye 3. Hukuk Mahkemesinin 19 Aralık 2002 tarih ve E. 2002/1073 sayılı kararıyla aşağıda dökümü yazılı Hazine Bonoları üzerine ihtiyati tedbir konulmuştur.

 

39 HAFTA VADELİ HAZ. BON. (TRB050303T17)

 

  Küpür (TL.) 

       Seri ve Sıra No      

Adet

    Vade   

1.000.000.000

I-01799962 - 01799967

6

5/3/2003

 

37593/1-1

—— • ——

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre hazırlanmış Yönetmelikler uyarınca daimi statüde Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracakların 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinin 3747 sayılı Kanunla değişen (b) fıkrası uyarınca başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik belgelerinin onaylı örnekleri, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek,

Doçent kadrosuna başvuracakların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 14. maddesi uyarınca başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Anabilim Dalı                                    

  Ünvanı 

  Adet 

 

(*) Ekonometri

Doçent

1

Not : (*) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan kadro aktarımı yapıldıktan sonra atama işlemi yapılacaktır.

 

Tıp Fakültesi

 

Anabilim Dalı                                   

  Ünvanı 

  Adet 

 

Halk Sağlığı

Profesör

1

 

(*) Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

 

(*) Adli Tıp

Doçent

1

 

(*) Kulak Burun Boğaz

Doçent

1

Not : (*) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan kadro aktarımı yapıldıktan sonra atama işlemi yapılacaktır.

37442/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

Vakfın Adı : Toplum Gönüllüleri Vakfı.

Vakfedenler : Betül Yapar, Evren Güldoğan, Mehmet Okur, Mehru Öztürk, Melike Yavuz, Necait Topyıldız, Özgür Ergün, Sedat Özçelik, Serra Kanatlı, Aclan Acar, Ahter Kutodgu, Ali Eser, Ali Midillili, Ali Nail Kubalı, Asım Kibar, Aslan Tekin Önel, Ayşe Bener, Ayşe İdil Gazioğlu, Ayşe İmeryüz, Emine Behice Ertenü, Behzat Yıldırımer, Bilge Erengül, Burhan Şenatalar, Burhan Baysın Şenerdi, Boğaçhan Feyzullah Açıkalın, Can Paker, Mehmet Can Yiğit, Cem Duna, Cevdet İnci, Ömer Çetin Nuhoğlu, Çimen Turan, Danyal Hergünsel, Demet Yezgi, Emine Sevinç, Esef Esat Ergün, Esra Güneş, Hursit Güneş, Fatih Hilmioğlu, Ferit Faik Şahenk, Gökhan Gömeç, Güler Sabancı, Gülşen Denizhan, Hüsamettin Onanç, Hasan Gürhan Berker, Hüseyin Faik Açıkalın, Hakan Ateş, Nail Haluk Maga, Hande Bitlis, Hüsamettin Kavi, Hüsnü Mustafa Özyeğin, İbrahim Betil, İshak Alaton, İsmet Aktekin, Kemal Dinçer, Kemal Eskenazi, Hasan Kerim Paker, Mahir Tevrüz, Mehmet Betil, Mehmet Emin Dursun Ural, Mehmet Nalbantoğlu, Selime Meral Bekiroğlu, Abdülkerim Merdan Aras, Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Mihriban Paker, Mustafa Akan, Mustafa Tevfik Oğuz, Mehmet Alp Naci Sığın, Nazar Büyüm, Hürriyet Necdet Aydoğan, Nejat Çıplak, Nesrin Yılmaz, Ayşe Nilgün Arıt, Nilüfer Duna, Aşkım Nurdan Tümbek, Mustafa Taviloğlu, Ogehan Karahan, Ahmet Oğuz Demirsoy, Okan Kılıç, Orhan Cazgır, Orhan Karal, Ralf Arditti, Mustafa Reştan Sipahi Aras, Reyhan Sepici, Safter Taşkent, Sabriye Meral Aras, Sibel Bozer, Suzan Bayazıt, Emine Tuğba Jabban, Turgut Derman, Türkiye Genç İşadamları Derneği, Yavuz Altay, Zelda Ovadya, Zeynep Engin Nişancı, Ali Samed Ulu.

Vakfın İkametgahı : İstanbul

Vakfın Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı Karar Tarihi ve Nosu: İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 3/12/2002 tarih ve E: 2002/708, K: 2002/700 sayılı kararı.

Vakfın Amacı : Gençlerin yaratabileceği sinerjiye inanan ve onlara sosyal bir amaca yönelik maddi-manevi yatırım yapabilecek yetişkin gönüllülerin katılımını, rehberliğini ve desteğini sağlamak, 17-25 yaş grubu genç gönüllülerin katılımı ve öncülüğünde duyarlı bir gençliğin oluşumuna katkıda bulunmak, bu doğrultuda çeşitli sosyal hizmet projelerini hayata geçirmek ve gençliğin enerjisini toplumsal bir yarara dönüştürebilmektir.

Vakfın Mal Varlığı : 108.050 $ (Yüzsekizbinelli $) ve 190.527.118.500,– TL. (Yüzdoksanmilyar beşyüzyirmiyedimilyon yüzonsekizbin beşyüzTL.) nakit.

Vakfın Organları : Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğün 13. Maddesi gereğince ilan olunur.

37055/1-1

—— • ——

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Doçent adaylarının; dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve doçentlik belgesinin noter tasdikli sureti ile,

Üniversitemiz Rektörlüğüne Şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Müracaat Tarihi: İlanın Resmi Gazete’de ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisindedir.

 

Birimi                         

Anabilim Dalı                  

Doçent                                                                  

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

1

Tıp Fakültesi

Kadın Hast.ve Doğum

1 (Perinatoloji alanında yurtdışında teorik eğitim almış olmak)

Diş Hekimliği Fak.

Diş Hast. ve Tedavisi

1

Veteriner Fakültesi

Patoloji

1 (Endokrin ve genital organlar patolojisinde uzman)

İlahiyat Fak.

Hadis

1

İlahiyat Fak.

Tefsir

1

Fen-Edebiyat Fak.

Atom ve Molekül Fiziği

1

 

37053/1-1


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim elemanları alınacaktır.

1 – Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adaylar başvuracak anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmiş Doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer örneğini ekleyerek 5 (Beş) takım halinde Rektörlüğe,

2 – Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuracakları anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini varsa Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Sonuç (KPDS) belgelerini, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvurmaları gerekmektedir.

3 – Doçent ve Yardımcı Doçent kadroları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca gerekli kadro aktarımı yapılıp kullanma izni alındıktan sonra atamalar yapılabilecektir.

4 – Başvurular, ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav Türü : Yardımcı Doçent adayları için Yabancı Dil

Tarih : 14/1/2003

Saat : 10.00

Yer : Fen Edebiyat Fakültesi Anfisi

 

   

Yardımcı

 

Birim/Bölüm Anabilim/Anasanat Dalı              

Doçent

   Doçent 

Açıklamalar                                                     

ZİRAAT FAKÜLTESİ

     

Tarla Bitkileri Bölümü

     

Tarla Bitkileri

 

2

Van Koşullarında Mercimek yetiştiriciliği konusunda doktora yapmış olmak.

Zootekni Bölümü

     

Biyometri-Genetik

 

1

Random regresyon yöntemi ile varyans kovaryans unsurlarının tahmini ve hayvan ıslahında kullanım olanakları konusunda doktora yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

     

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

     

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

   

Göğüs Hastalıkları

1

   

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

   

Kardiyoloji

1

   

Dermatoloji

1

   

Radyodiognastik

1

   

Psikiyatri

 

1

 
       

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

     

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

 

1

 

Patoloji

 

1

 
       

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

     

Fizyoloji

 

1

 
       

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

     

Kimya Bölümü

     

Biyokimya

 

1

 

Organik Kimya

 

1

Prazol karboksilik asitler üzerinde çalışmış olmak.

Fizikokimya

 

1

 

Fizik Bölümü

     

Atom ve Moleküller Fiziği

 

1

 

Yoğun Madde Fiziği

 

1

 
       

Biyoloji Bölümü

     

Moleküler Biyoloji

 

1

 
       

Tarih Bölümü

     

Ortaçağ Tarihi

 

1

 
       

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

     

Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

     

Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı

 

1

 
       

Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü

     

İngiliz Dili ve Edebiyatı

 

1

 
       

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ

     

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

     

Maden Yatakları-Jeokimya

 

1

 
       

EĞİTİM FAKÜLTESİ

     

Ortaöğretim Fen ve Matematik Al.Böl.

     

Kimya Eğitimi

 

1

 
       

VETERİNER FAKÜLTESİ

     

Hastalıklar ve Klinikler Bölümü

     

Patoloji

1

   
       

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

     

Kamu Yönetimi Bölümü

     

Siyaset ve Sosyal Bilimler

 

1

Siyaset Sosyolojisi konusunda doktora yapmış olmak.

       

ÇEVRE ARAŞTIRMA VE UYG. MERKEZİ

 

1

Van Kenti yeşil dokusuna yönelik ağaç ve çalıların saptanması konusunda doktora yapmış olmak.

VAN MESLEK YÜKSEKOKULU

     

Bilgisayar Programı

 

1

 
       

GEVAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

     

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Programı

 

1

Veteriner Cerrahide doktora yapmış olmak.

 

37054/1-1


T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

3213 sayılı Maden Kanununun ilgili hükümleri uyarınca çeşitli tarihler arasında yapılan Maden-Mermer Arama Ruhsatname taleplerinin değerlendirilmesi tamamlanmış, ilgililerin adreslerine tebligatlar gönderilmesine rağmen aşağıda belirtilmiş olan listedeki şahıslara tebligatlarımız çeşitli nedenlerle tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle ; Aşağıdaki listede belirtilen müracaat sahipleri, hak kazandıkları alanlara tekabül eden hektar başına 250.000,–TL. Teminat miktarını Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi 2027675 no’lu hesabına, 153.350.000,–TL. tutarındaki Arama Ruhsatı harç bedelini Ankara Yeni Vergi Dairesine veya bulunduğunuz yerdeki Vergi Dairesine yatırarak, harç ve teminat makbuzu asıllarını bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Genel Müdürlüğümüz evrakına bir dilekçe ekinde aynı süre içerisinde vermeleri, posta yoluyla gönderilmesi halinde,taahhütlü olarak dilekçe ekinde aynı süre içerisinde evrakımıza intikal edecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Verilen süre içerisinde makbuz asılları intikal etmediği taktirde müracaatları ile ilgili tüm hakları sona erecek, süre sonunda sahaları aramalara serbest hale gelecektir.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra

       

  No 

Adı Soyadı                                           

İli                   

  Varidesi 

       Alan      

1

Ahmet BORAN

Bursa

8023634

7,32

2

Arif Hikmet TEKNECİ

Sivas

8025388

204,15

3

Şadan KARABAT

Bursa

8027335

225,00

4

Şadan KARABAT

Bursa

8028724

175,00

5

Mustafa KOCAMAN

Erzurum

8036470

703,08

6

Mustafa YÖRÜKOĞLU

Bursa

8046607

169,16

7

Mustafa Halit ÇAKIR

İzmir

8049823

32.300,00

8

M. Baki ORAL

Diyarbakır

8126962

163,90

9

Cominco Mad. San.A.Ş.

Bilecik

8127224

1.061,23

10

Rasim ÇALIŞKAN

Bursa

8127545

206,84

11

Şükrü ÇALAPVERDİ

Sivas

8129977

178,46

12

Harun ERGÜL

Çorum

8131331

1.231,87

13

Şahin GÜREŞÇİ

Erzurum

8132695

638,34

14

Altan AKER

Erzurum

8133663

544,72

15

M. Ali SERDAR

Erzurum

8136325

1.460,16

16

Ahmet YILDIZ

Erzincan

8138297

202,79

17

Ömer Tezcan AKINCI

Erzurum

8138448

1.151,64

18

Mustafa KOCAMAN

Erzurum

8139141

21,17

19

Selim YAŞAR

Bursa

8139222

204,33

20

H. Mümtaz SÜRENSOY

Bursa

8139549

234,55

21

Alpaslan DİZDAR

Erzurum

8139959

1.200,44

22

Altan AKER

Erzurum

8140032

123,83

23

Halil YILMAZ

Erzincan

8140652

283,51

24

Uygur Işık AKSU

Erzurum

8141068

4.561,55

25

Bilfer Mad. A.Ş.

Hatay

8141729

42,31

26

Sibel GÖRGÜNEL

İzmir

8142032

943,54

27

Cominco Mad. San.A.Ş.

Bilecik

8142573

1.338,13

28

Hilmi Emre GÜNEY

Gaziantep

8142797

61,70

29

Eşref SAYGI

Denizli

8142818

739,34

30

Hasan Ali KOCAMANOĞLU

Çorum

8143322

37,57

31

Oyman SAYAR

Kars

8143610

628,08

32

Cominco Mad. San.A.Ş.

Samsun

8144257

1.127,57

33

Cominco Mad. San.A.Ş.

Samsun

8144264

263,62

34

Ökkeş TEPE

Gaziantep

8145454

267,36

35

Hazım KOLUÇOLAK

Hatay

8145537

79,77

36

Hüsamettin KANAT

Bursa

8146327

100,71

37

Semra Füsun NİĞDELİ

Kütahya

8146703

307,08

38

Mehmet ÇETİN

Gaziantep

8148640

176,67

39

Şemsettin ÖZÜPEK

Bursa

8149197

532,49

40

Nejla ÇARPAN

Konya

8149395

55,93

41

Mustafa Halit ÇAKIR

Manisa

8149827

4.332,54

42

Mustafa Halit ÇAKIR

İzmir

8149829

194,31

43

Mustafa Halit ÇAKIR

Manisa

8149833

121,95

44

Cominco Mad. San.A.Ş.

Giresun

8344240

460,34

45

Namık KOLBAŞI

İzmir

9050044

489,39

46

Orhan Muhbir SUNGURLU

Erzurum

9052178

232,68

47

Ali AKŞAM

Bursa

9053071

114,55

48

Mehmet TAŞ

Gaziantep

9053372

109,65

49

Burhan YILDIZ

Kars

9053844

3,09

50

Ahmet ERDOĞAN

Adana

9054006

35,88

51

Özdemir SEVİNÇ

Kars

9056912

37,59

52

Hakkı MALYEMEZ

Kütahya

9058170

177,35

53

İsmail KARATOSUN

Kayseri

9060283

33,02

54

Hüsamettin İRKEN

Balıkesir

9061560

196,35

55

Dursun TÜRE

Bursa

9150225

1,85

56

Kazım YEKE

Kars

9150380

693,91

57

Anglo Tur.Mad.A.Ş.

Çanakkale

9150431

47,82

58

Anglo Tur.Mad.A.Ş.

Çanakkale

9150434

360,56

59

Vildan YAZICI

Konya

9150480

183,03

60

AKTAŞ Mer.Tic.San.Ltd.

Erzurum

9150556

355,41

61

Minas PİLİKOĞLU

Kars

9150705

159,72

62

Üzeyir ATALAY

Çorum

9151030

255,09

63

Mustafa Turgay KAYA

Kars

9151848

676,60

64

Emin YILMAZ

Bursa

9152085

139,17

65

Sabri CANGÜZEL

Kars

9152538

1.075,38

66

Sabri CANGÜZEL

Kars

9152539

1.399,52

67

SET İnş.Tic.Ltd.Şti.

İstanbul

9153347

496,75

68

Mehmet AKYÜZ

İstanbul

9153462

56,00

69

Muhammet TEKİNMİRZA

Kırıkkale

9153877

86,05

70

Mehmet AKYÜZ

Ankara

9153584

76,05

71

Nazım OLCAY

Balıkesir

9153680

60,46

72

Burhan YILDIZ

Kars

9153843

131,00

73

Maden İşletme Sondaj İşleri

Kırşehir

9154135

208,08

74

Anglo Tur.Mad.A.Ş.

Bayburt

9154516

38,22

75

Eşref SAYGI

Kütahya

9154953

378,24

76

Aycan Mali Müş.Mad.San.Tic.

Gaziantep

9155400

207,41

77

Ali Osman SERDAROĞLU

Sivas

9155516

107,43

78

Ahmet YAYLACI

Erzurum

9156022

251,63

79

Hakkı YENİLMEZ

Balıkesir

9156138

25,17

80

Hakkı YENİLMEZ

Tekirdağ

9156165

607,86

81

İskender TAŞDEMİR

Çorum

9156569

2,81

82

Ali ÖZER

İzmir

9156755

189,80

83

Kazım YEKE

Kars

9156913

98,55

84

Kazım YEKE

Kars

9156923

10,36

85

Süleyman KILINÇKIRAN

Erzurum

9156940

177,02

86

Hilmi ÇIKINTIOĞLU

Bursa

9157073

323,47

87

Hayati SAĞDİNÇ

Erzincan

9157337

21,45

88

Önder KARADAŞ

Uşak

9157767

440,22

89

Ali ALIŞKAN

Erzincan

9157853

211,96

90

İdris Cemal KARTAL

Balıkesir

9157998

367,51

91

Abdullah ALİBAL

Giresun

9158052

58,19

92

Anglo Tur.Mad.A.Ş.

Erzurum

9158069

207,63

93

Enver BAKAN

Konya

9158272

1.776,29

94

Enver BAKAN

Konya

9158277

125,54

95

İsmail BEDİR

Adana

9158300

392,14

96

Şefik Yılmaz KÖRÜKLER

Erzurum

9158421

20,01

97

Cominco Mad. San.A.Ş.

Trabzon

9158613

840,01

98

Kazım YEKE

Kars

9158682

938,15

99

Mustafa Edip SERTER

Balıkesir

9158739

1,52

100

Nuri KALE

Adana

9159176

43,71

101

Yusuf GÜNEŞ

Gaziantep

9159289

26,66

102

Halis KARA

Kars

9159376

32,72

103

Namık KOLBAŞI

İzmir

9159388

4,91

104

İsmail KAVAK

Erzincan

9159664

2,09

105

Mehmet KOYUNCU

Kayseri

9159684

9,89

106

Hasan Basri BAYRAMOĞLU

Ağrı

9160173

160,34

107

Şefik Yılmaz KÖRÜKLER

Erzurum

9160502

717,85

108

Fatih KÖSTEK

Erzurum

9160509

107,34

109

Nazif KESKİN

Erzurum

9160553

7,11

110

Ömer Faruk POYRAZ

İzmir

9160599

528,30

111

Yılmaz BEŞİKCİ

Giresun

9160737

277,05

112

Uğur İnş.Tic.San.Ltd.Şti.

Kırıkkale

9161118

96,61

113

Nazif KESKİN

Erzurum

9161234

27,72

114

Halil AKAR

Erzincan

9161364

571,77

115

Ali ŞENTÜRK

Bolu

9161466

314,35

116

Cominco Mad. San.A.Ş.

Trabzon

9161594

837,50

117

Hazım KOLUÇOLAK

Balıkesir

9161698

16,17

118

Ali DİŞLİ

Karaman

9161817

4,87

119

Gündoğan ÜÇER

Erzurum

9161838

2.203,06

120

Mehmet Rıza ÜNLÜ

Konya

9161930

376,60

121

Fahri ERGEN

İstanbul

9161957

701,39

122

Cominco Mad. San.A.Ş.

Trabzon

9162034

1.030,47

123

Zeki ÖZÇELİK

Erzincan

9162078

2,61

124

Büro Form Müh.Mad.Tah.Tic.Ltd.

Balıkesir

9162182

6,80

125

Cominco Mad. San.A.Ş.

Giresun

9162256

23,65

126

Cominco Mad. San.A.Ş.

Gümüşhane

9162264

1.889,20

127

Cominco Mad. San.A.Ş.

Trabzon

9162267

1.872,00

128

Orhan AKİNAL

Bursa

9162283

9,14

129

Cominco Mad. San.A.Ş.

Bayburt

9162293

2.037,63

130

Şeyhmus ÖLMEZ

Gaziantep

9162464

23,72

131

Yaşar DEMİRAY

Kars

9162617

166,82

132

Ali ŞENTÜRK

Bolu

9162786

45,28

133

Cominco Mad. San.A.Ş.

Trabzon

9162927

408,34

134

Karadeniz Mad.Tic.San.Ltd.

Artvin

9162940

10,03

135

Mehmet Bahattin BÜLBÜL

Sivas

9162999

9,96

136

Yaşar DEMİRAY

Kars

9163011

604,29

137

Rasim KORKMAZ

Gaziantep

9163104

472,39

138

Ali ÖZER

İzmir

9163161

888,70

139

Veli ERDOĞDU

Kayseri

9250546

3.300,06

140

Muammer EROĞLU

Erzurum

9354008

105,63

141

Petek-Baş İnş.Tic.San.Ltd.Şti.

Ankara

1017

19,90

142

Cemal KUŞ

Kütahya

4617

53,74

143

Mehmet Levent ÇANDARLI

Çanakkale

5884

9,14

144

M.Şefik FELEKOĞLU

Erzurum

5904

6,25

145

Mehmet TEMİZ

Kırklareli

6875

1.999,59

146

Mehmet KAHYA

Ankara

7416

600,00

147

İbrahim ERDELİKARA

Eskişehir

8044

221,25

148

Mehmet Burhan İŞLER

Aydın

8513

434,60

149

Turan KAYA

Sivas

8603

581,41

150

Cemil UZUN

Edirne

9174

19,36

151

Servet KOÇYİĞİT

Erzincan

10395

6,94

152

Ankara Mad.San.İnş.Tic.Ltd.Şti.

Kars

11428

44,60

153

Anglo Tur.Mad.A.Ş.

Manisa

11483

174,11

154

Anglo Tur.Mad.A.Ş.

Kars

11585

73,23

155

Anglo Tur.Mad.A.Ş.

İzmir

11932

921,45

156

Anglo Tur.Mad.A.Ş.

İzmir

11933

692,80

157

Cengiz KÜÇÜBEZİRCİ

Konya

11991

161,01

158

Anglo Tur.Mad.A.Ş.

Erzurum

13558

116,96

159

Anglo Tur.Mad.A.Ş.

Erzurum

13661

74,70

160

Anglo Tur.Mad.A.Ş.

Erzurum

13662

1.036,32

161

Anglo Tur.Mad.A.Ş.

Erzurum

13663

99,47

162

İhsan BABAGİL

Erzurum

15235

513,69

163

Nuri KARA

Erzurum

15251

158,40

164

ESTAŞ Mad.Madencilik A.Ş.

Bayburt

16004

2,48

165

Celal AKDAĞ

Erzincan

16993

100,48

166

BORTAŞ Müh.Müş.Tekn.Hiz.Tic.

İzmir

17184

159,56

167

Rio-Tur Mad.A.Ş.

İzmir

17772

88,53

168

Hasan DOĞAN

Erzincan

18615

514,02

169

Rio-Tur Mad.A.Ş.

Erzurum

18796

589,30

170

Eurogold Mad.A.Ş.

İzmir

18864

3,16

171

Rio-Tur Mad.A.Ş.

İzmir

19134

20,60

172

Eurogold Mad.A.Ş.

Trabzon

19379

544,72

173

Emsan Enerji Mad.San.Tic.Ltd.

Erzurum

70662

46,50

174

Ege Metal Mad.A.Ş.

Bursa

70895

21,63

175

Eurogold Mad.A.Ş.

Aydın

71400

1.067,41

176

MEYTAŞ A.Ş.

Manisa

71539

240,00

177

Mehmet BAŞKAN

K.Maraş

71729

617,17

178

Mehmet UZUNLU

Ankara

72977

65,25

179

Bülent İNAN

Tokat

73065

53,25

180

Bülent İNAN

Tokat

73066

35,42

181

Eurogold Mad.A.Ş.

Zonguldak

73584

905,30

182

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Sivas

73932

27,11

183

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Kastamonu

73985

8.840,23

184

Abuzer SUCU

Adıyaman

74789

200,00

185

Işık Mad.İnş.San.Tic.Ltd.

Balıkesir

75450

446,80

186

Ali Osman ELMACI

Kütahya

75607

155,60

187

Altepe Mad.Tic.A.Ş.

Bilecik

100243

258,41

188

Mesut KOZAN

Bursa

100876

284,65

189

Ruşen TATAR

Balıkesir

101205

55,98

190

Anglo Tur.Mad.A.Ş.

İzmir

101351

1.276,88

191

Vahit IŞIK

Balıkesir

102710

5,95

192

Mehmet Ali CANPOLAT

Erzincan

102989

172,28

193

Mehmet KOYUNCU

Kayseri

103392

366,87

194

Mehmet AKYÜZ

Çanakkale

103862

784,32

195

Ali ALIŞKAN

Erzincan

104009

78,40

196

Mesut KOZAN

Kütahya

104719

1.289,59

197

İsmail HASÇAKIR

Kırşehir

105424

1,08

198

Nureddin BOZ

Erzincan

105592

75,71

199

Hasan KARABUDAK

Erzincan

106282

85,62

200

Mehmet VİNİN

Kütahya

106988

48,11

201

Yahya Ğetin

Kayseri

107043

174,96

202

Haluk SARAYÖNLÜ

Edirne

107180

35,21

203

Cominco Mad. San.A.Ş.

Balıkesir

107370

43,58

204

Cominco Mad. San.A.Ş.

Balıkesir

107371

329,04

205

Osman DEVELİOĞLU

Kayseri

107798

796,88

206

İsmet DÖNMEZ

Sivas

108416

4,57

207

Eurogold Mad.A.Ş.

Giresun

108596

574,85

208

Eurogold Mad.A.Ş.

Giresun

108599

30,26

209

Eurogold Mad.A.Ş.

Giresun

108601

569,40

210

Tüprag Metal Mad.San.Tic.

Balıkesir

109021

53,66

211

Ege Metal Mad.A.Ş.

Bursa

170894

2,97

212

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

İzmir

171261

113,50

213

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Erzurum

171296

935,01

214

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Erzurum

171320

342,46

215

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Erzurum

171358

2.996,26

216

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Konya

171460

1.268,88

217

Cemal CÜR

Kocaeli

171695

97,28

218

Enver BAKAN

Konya

171714

281,85

219

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Gümüşhane

171743

44,53

220

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Erzurum

171966

3.987,33

221

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Erzurum

171967

69,33

222

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Erzurum

171969

7,70

223

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Giresun

172112

775,90

224

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Giresun

172115

620,91

225

Cominco Mad. San.A.Ş.

Erzincan

172487

444,12

226

Cominco Mad. San.A.Ş.

Erzincan

172488

133,48

227

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Erzurum

172545

16,66

228

Mehmet FEYZİOĞLU

Giresun

172792

8,33

229

Yalçınkaya ÜNSAL

Kocaeli

172867

640,31

230

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Gümüşhane

173553

122,91

231

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Sivas

173708

6,21

232

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Erzurum

173937

3,15

233

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Kayseri

173946

614,18

234

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Konya

173990

1.273,06

235

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Erzurum

175000

137,66

236

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Bilecik

372797

16,10

237

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Sivas

373942

192,57

238

Ali ÖZER

İzmir

374603

6,17

239

Erden YÜKSEL

Gümüşhane

470728

614,64

240

DOLSAN Dolgu Mad.San.Tic.

Eskişehir

7200097

51,18

241

DOLSAN Dolgu Mad.San.Tic.

Eskişehir

7200150

226,28

242

DOLSAN Dolgu Mad.San.Tic.

Eskişehir

7200151

15,93

243

DOLSAN Dolgu Mad.San.Tic.

Eskişehir

7200288

176,50

244

Beyler AĞBAŞ

Bayburt

7200399

400,00

245

Nusret Nabi DEMİRCİOĞLU

Malatya

7200412

2.501,25

246

Nusret Nabi DEMİRCİOĞLU

Malatya

7200413

2.550,00

247

Reyhan YILMAZ

Çanakkale

7200956

78,23

248

Ali Sait ARSLAN

Adıyaman

7201257

200,00

249

Ahmet Turay TOPÇU

Isparta

7201596

118,51

250

İmece Müh.San.Tic.Ltd.Şti.

Konya

7201617

946,87

251

Kader Nak.Mad.San.Tic.Ltd.Şti.

Edirne

7201674

118,12

252

Mehmet NAZIROĞLU

Konya

7201688

225,00

253

İbrahim KARTALKANAT

Balıkesir

7201894

28,29

254

Alparslan DİZDAR

Adana

7202067

927,06

255

Çine Akmaden Mad.Tic.A.Ş.

Aydın

7202111

81,25

256

Ocak Yapı San.Tic.A.Ş.

İstanbul

7202810

240,00

257

Ocak Yapı San.Tic.A.Ş.

İstanbul

7202811

247,56

258

Ocak Yapı San.Tic.A.Ş.

İstanbul

7202812

248,50

259

Ocak Yapı San.Tic.A.Ş.

İstanbul

7202813

232,00

260

Orhan ÖZYÜNCÜ

Manisa

7204316

339,73

261

Yeni Anadolu Min.Mad.San.

Kırklareli

7204776

800,54

262

Yeni Anadolu Min.Mad.San.

Kırklareli

7204777

868,21

263

Yeni Anadolu Min.Mad.San.

Kırklareli

7204778

2.650,01

264

Yeni Anadolu Min.Mad.San.

Kırklareli

7204829

926,38

265

Omya Mad.San.Tic.A.Ş.

Balıkesir

7205805

41,20

266

Cominco Mad. San.A.Ş.

K.Maraş

7210803

25,85

267

Cominco Mad. San.A.Ş.

Adana

7210860

1.079,01

268

Turgay CÖMERT

Kars

7212887

2.384,64

269

Kale Mad.End.Ham.San.Tic.

Balıkesir

7213060

11,45

270

Cominco Mad. San.A.Ş.

Adana

7220860

768,97

271

Yeni Anadolu Min.Mad.San.

Erzincan

7231510

1.298,42

272

Yeni Anadolu Min.Mad.San.

Kırşehir

7232121

380,07

273

Yeni Anadolu Min.Mad.San.

Erzincan

7241508

1.730,97

274

Atıl CENGİZ

Bilecik

7242076

218,74

275

Yeni Anadolu Min.Mad.San.

Kırşehir

7242120

34,23

276

Yeni Anadolu Min.Mad.San.

Sivas

7251138

600,03

277

Yeni Anadolu Min.Mad.San.

Balıkesir

7263806

410,94

278

Cominco Mad. San.A.Ş.

Artvin

8136568

149,05

279

Cominco Mad. San.A.Ş.

Erzurum

9152595

1.171,95

280

Orhan VARDAR

Çorum

9200119

215,00

281

Gürol ULUDAĞ

Balıkesir

9200502

19,53

282

Nail ÖZTÜRK

Denizli

9200692

1.607,64

283

Kani ALTINAY

Ankara

9201394

14,99

284

Gürol ULUDAĞ

Balıkesir

9201857

260,51

285

Mehmet ESEN

Bursa

9202236

388,59

286

Gürol ULUDAĞ

Balıkesir

9202277

79,95

287

Mehmet Ali KARAÖZ

Muğla

9202877

101,88

288

Faruk BİRER

Bilecik

9203515

226,40

289

Anglo Tur.Mad.A.Ş.

Trabzon

9203661

299,93

290

Anglo Tur.Mad.A.Ş.

Trabzon

9203662

741,50

291

Suat KESER

Kastamonu

9204982

181,25

292

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Sivas

9210157

212,07

293

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Sivas

9210159

211,28

294

Salih AKOVALIGİL

Bursa

9210220

73,86

295

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Giresun

9210294

1.567,77

296

İsrafil KARAKELLE

Erzincan

9210307

2,62

297

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Sivas

9210788

53,68

298

K Zeki KAPTAN

Bursa

9210995

79,83

299

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Sivas

9211213

3,88

300

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Erzurum

9211315

31,32

301

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Erzurum

9211549

1,83

302

Adnan ÇALIŞKAN

Kırşehir

9211914

75,66

303

Hasan Nejat BEŞE

Edirne

9212022

440,70

304

Anglo Tur.Mad.A.Ş.

Giresun

9212074

28,76

305

Seyfi BULUT

Kütahya

9212383

860,27

306

Yakup DEMİRER

Erzurum

9212539

51,07

307

Ali ÖZER

İzmir

9212728

164,72

308

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Giresun

9212805

137,76

309

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Giresun

9212807

825,23

310

Mustafa KOÇ

Van

9212986

138,38

311

Eurogold Mad.A.Ş.

Balıkesir

9213093

64,17

312

Tüprag Metal Mad.San.Tic.

Çanakkale

9213481

363,68

313

Şaban KIRMIŞ

Çanakkale

9213713

2,37

314

Mehmet AKÇA

Burdur

9213897

147,15

315

Eurogold Mad.A.Ş.

Bursa

9213978

107,55

316

Eurogold Mad.A.Ş.

Bursa

9214272

33,57

317

Yılmaz ONARICIOĞLU

İzmir

9214452

202,72

318

Eurogold Mad.A.Ş.

Kırklareli

9214632

72,72

319

Ahmet YILDIZ

İstanbul

9214692

171,55

320

Tüprag Metal Mad.San.Tic.

Çanakkale

9214732

241,53

321

Şerif KANAT

Balıkesir

9214754

28,89

322

Rüstem KURT

Yozgat

9302224

250,00

323

A.T.S. Denizci. Tic.ve San.Ltd.

Hatay

9302247

1.807,57

324

Yakıtsan Yakıt San.Mad.ve Tic.

Ankara

9302328

9,12

325

Hasan YILDIRIM

Antalya

9302450

250,00

326

Hasan YILDIRIM

Antalya

9302451

60,00

327

Ahmet AKAR

Edirne

9302934

4.138,42

328

Vehbi BAKAL

Sinop

9303301

413,12

329

Fethi AYAN

Çanakkale

9303364

64,69

330

Rio-Tur Mad.A.Ş.

Ordu

9303713

2.970,92

331

Cemil ÇOŞAR

Bilecik

9304690

150,00

332

Cemil ÇOŞAR

Giresun

9304691

50,00

333

Mehmet OLGUN

Aksaray

9304778

900,00

334

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Malatya

9310461

570,06

335

Rio-Tur Mad.A.Ş.

Sivas

9310532

475,95

336

Rio-Tur Mad.A.Ş.

Sivas

9310612

10,28

337

Eurogold Mad.A.Ş.

Eskişehir

9310924

701,41

338

Hakan ÇAKIROĞLU

İstanbul

9311790

577,40

339

İskender EROL

Adana

9313078

57,51

340

Fethi DURAK

Çanakkale

9313500

7,09

341

Orhan PETEK

Kocaeli

9314487

65,49

342

Anglo Tur.Mad.A.Ş.

Erzurum

9315375

1.380,79

343

Anglo Tur.Mad.A.Ş.

Gümüşhane

9315400

191,68

344

Anglo Tur.Mad.A.Ş.

Gümüşhane

9315407

250,51

345

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Balıkesir

9340814

559,46

346

Ramazan KUŞ

Aydın

9401122

112,71

347

Metinler Mad.İnş.Film İth.İhr.

Ankara

9401281

162,48

348

Hasan KARA

Hatay

9401428

300,00

349

Tumas KARATEPE

Çanakkale

9402362

313,16

350

Zeki BEŞİRLİ

İstanbul

9402696

2.759,48

351

İsmail BALIK

Muğla

9403567

15,26

352

Ayten KALAYCIOĞULLARI

Çorum

9403728

250,00

353

Kemal GERGİN

Bilecik

9403768

56,49

354

Cem ÖZTÜRK

İstanbul

9403807

178,84

355

Ali AY

Kayseri

9404101

196,90

356

Mehmet Ekrem AVUZ

İstanbul

9404435

50,46

357

Camiş Mad. A.Ş.

İstanbul

9404504

126,07

358

Yusuf Ahmet BARTAN

Batman

9404772

244,10

359

Kemal AYDIN

Gaziantep

9410356

27,78

360

Tüprag Metal Mad.San.Tic.

Çanakkale

9411981

34,11

361

Mehmet YILDIRIM

Kocaeli

9413626

2,59

362

Mustafa YILMAZ

Kütahya

9414265

30,11

363

Mustafa YILMAZ

Kütahya

9414266

406,08

364

Rio-Tur Mad.A.Ş.

Kütahya

9430612

67,26

365

Anglo Tur.Mad.A.Ş.

Gümüşhane

9431526

795,34

366

Dardanel Mad.San.Tic.A.Ş.

Siirt

9432830

730,43

367

Esan Ecz.End.Ham.San.Tic.

Çanakkale

9453682

165,13

368

Fikrettin DURAN

Balıkesir

9500351

80,00

369

Seha İnş.Müh.Müt.A.Ş.

Konya

9501682

186,87

370

Hüseyin KOLAYLI

Trabzon

9502285

100,50

371

Galip Coşkun TUNA

Çanakkale

9502384

250,00

372

Mustafa ALKAN

Muğla

9502695

250,00

373

Mustafa DÜLGER

Antalya

9502871

197,07

374

Fatih AYAZ

Muğla

9502929

192,80

375

Eurogold Mad.A.Ş.

Bayburt

9502971

800,00

376

Cominco Mad. San.A.Ş.

Trabzon

9504312

2.915,17

377

Hasan Hüseyin ÜNSAL

Burdur

9504358

237,50

378

Orsan Paz.San.Tic.Ltd.

Yozgat

9504416

1.558,30

379

Ege End.Min.San.A.Ş.

İzmir

9504913

1,59

380

Mat-kim Mad.Tes.Kim.

Ankara

9505386

133,35

381

Ramazan YARAMAZ

Çanakkale

9510589

126,89

382

Murat UZUNÖZ

Tokat

9511909

1,58

383

Yavuz Kaya ÖZGÜR

Kars

9511951

303,14

384

İskender EROL

Adana

9512760

9,38

385

Burhanettin TAŞÇIER

Muğla

9513148

1,41

386

Turan BAŞPINAR

Muğla

9513220

25,31

387

A.T.S. Denizci. Tic.ve San.Ltd.

Kars

9513228

870,46

388

Zeynep İŞCANOĞLU

Kırşehir

9513387

55,41

389

Necati AYDIN

Gümüşhane

9513547

11,51

390

Cominco Mad. San.A.Ş.

Erzincan

9513761

1,44

391

Cominco Mad. San.A.Ş.

Erzincan

9513764

226,88

392

Şerif KANAT

Balıkesir

9514102

1.500,00

393

Ahmet ORAL

Kayseri

9514999

974,24

394

Esan Ecz.End.Ham.San.Tic.

Balıkesir

9515094

18,96

395

A.T.S. Denizci. Tic.ve San.Ltd.

Çanakkale

9515236

18,03

396

Ali Önder TAŞÇIER

Balıkesir

9531527

600,00

397

A. Fikret SAYAR

Siirt

9600109

1.045,43

398

Emin Hüsnü KONUKLUGİL

Eskişehir

9600500

128,80

399

Süleyman KAHRAMAN

Manisa

9602012

15,00

400

Hüseyin KOYUNCU

Konya

9602086

1.050,00

401

Ö. Bülent VARAN

Eskişehir

9602168

137,50

402

Eşref KARAYILAN

Erzurum

9602414

1.580,56

403

Üstün HANEZAR Ot.Tur.San.

Bitlis

9603692

1,60

404

Mir İç Dış Tic.ve Mad.San.Ltd.

İzmir

9604031

843,26

405

İlhan ERASLAN

Manisa

9604728

162,50

406

Hikmet BAŞARAN

Erzurum

9605140

250,00

407

ALTINAY Pet.İnş.Mad.San.Tic.

Bilecik

9605288

125,76

408

İsrafil KARAKELLE

Erzincan

9610527

9,68

409

A. Fikret SAYAR

Siirt

9610806

125,25

410

KARAER İnş.San.Tic.Ltd.Şti.

Kars

9610970

123,90

411

Erol EFE

Karaman

9611226

1,63

412

İsmail KAYA

Bursa

9611287

182,22

413

KARAER İnş.San.Tic.Ltd.Şti.

Giresun

9611739

20,66

414

KARAER İnş.San.Tic.Ltd.Şti.

Giresun

9611741

30,31

415

Cominco Mad. San.A.Ş.

Kütahya

9612238

73,00

416

BEMAŞ Beton Mam.ve İnş.Mad.

İzmir

9612421

97,33

417

Eurogold Mad.A.Ş.

İzmir

9612589

1.334,84

418

Osman ÖZDOĞAN

Kocaeli

9612821

28,45

419

Ayşe DEMİR

Elazığ

9614459

2.325,00

420

Mehmet KAPLAN

Ankara

9641245

1.004,46

421

Er Mad.İth.İhr.Ltd.Şti.

Adana

9700925

36,59

422

Emin DALASLAN

Kırklareli

9702216

264,19

423

Hüseyin Hüsnü GÜREL

Ankara

9702448

575,00

424

Ahmet TUNCER

Tekirdağ

9703084

744,06

425

Koncam Kristal Cam San.A.Ş.

Eskişehir

9703187

206,25

426

Zülfü Hasan AKGÜN

Diyarbakır

9703367

223,75

427

Mustafa ÇETİN

Adıyaman

9703418

105,33

428

Büro Form Müh.Mad.Tah.Tic.Ltd.

Bursa

9703828

203,60

429

Burhanettin ERASLAN

Kocaeli

9704324

31,25

430

Recep ELMAS

Bilecik

9704758

225,00

431

Ali ALIŞKAN

Sivas

9706065

1.200,00

432

İmaj Mad.Tic.Ltd.Şti.

Muğla

9706211

5,14

433

Yeni Anadolu Min.Mad.San.

Adıyaman

9710635

3,19

434

Astaş Mad. San.Tic.A.Ş.

Bursa

9712050

136,04

435

Püm Mad.Ltd.Şti.

Sivas

9712179

105,42

436

Ahmet SERTER

Denizli

9712883

12,36

437

Eurogold Mad.A.Ş.

Uşak

9714459

1.158,91

438

Ahmet Necati ŞİŞMAN

Balıkesir

9714635

181,62

439

Yaşar Eryılmaz

Bursa

9715053

77,18

440

Osman Demirci

Bursa

9715141

226,87

441

İdris Körpe

Kırşehir

9715356

254,15

442

Ali ÖZER

İzmir

9715377

142,02

443

A. Fikret SAYAR

Kütahya

9715491

42,75

444

Hasan Yıldız

Gümüşhane

9715573

3,78

445

Eurogold Mad.A.Ş.

Uşak

9715754

25,47

446

Eurogold Mad.A.Ş.

Uşak

9715756

200,70

447

A. Fikret SAYAR

Kütahya

9725491

51,46

448

Yeni Anadolu Min.Mad.San.

Elazığ

9730266

54.600,00

449

Hikmet BAŞARAN

Erzurum

9734527

56,97

450

Yeni Anadolu Min.Mad.San.

Adana

9741680

221,43

451

Yeni Anadolu Min.Mad.San.

Kayseri

9751677

1.324,29

452

İdris Körpe

Kırşehir

9754093

330,07

453

İmaj Mad.Tic.Ltd.Şti.

Bursa

9755277

8,46

454

Duran Kurt

Denizli

9800040

403,64

455

Bahattin ATA

Bilecik

9800061

232,50

456

Dolkar İnş. Taah. San. ve Tic

Muğla

9800168

1,31

457

Taşel İnş. Taah. San. Tic. Ltd.

İçel

9800308

947,76

458

Yeni Anadolu Min.Mad.San.

Yozgat

9800427

26.208,36

459

Abdurrahman Evren

Karaman

9802332

250,00

460

Unikon Met. Ve Kim. Ser. Tic. Ltd

Karabük

9802456

821,50

461

Turan KAYA

Sivas

9803393

29,24

462

Nadir Nadi Karakoç

Malatya

9803618

20.574,33

463

Nadir Nadi Karakoç

Malatya

9803619

33.200,40

464

Faruk Yöntemli

Karaman

9803956

36,43

465

Rıdvan Ayvaz

Çorum

9804045

337,50

466

Mehmet Azak

Erzurum

9804483

121,25

467

Karabeyler İnş. Nak. Köm. San.

Bursa

9804503

5.033,80

468

Süleyman AKGÜN

Manisa

9804548

250,00

469

Vehhep Öz İç

Muğla

9804642

200,00

470

Sayko Mad. İnş. Taah. Ve Nak. Lt

Samsun

9804781

574,95

471

Sayko Mad. İnş. Taah. Ve Nak. Lt

Samsun

9804812

100,00

472

Nevzat YAZICI

Bursa

9804839

19,37

473

Ali KILIÇ

Uşak

9805039

9,56

474

Abdurrahman ALMUS

Tokat

9805151

200,00

475

Abidin KINACI

Afyon

9805366

10.025,00

476

Ali Tolga Tekin

Antalya

9805549

100,00

477

Aydınlar Mad. Taş. San. ve Tic.

Bursa

9811578

7,67

478

Yeni Anadolu Min.Mad.San.

Sivas

9814411

9,16

479

Aynurlar Mad. San. ve Tic. Ltd.

Bilecik

9815183

60,05

480

Yeni Anadolu Min.Mad.San.

Kırşehir

9860388

123,23

481

Yeni Anadolu Min.Mad.San.

Adana

9871271

812,79

482

Mehmet Durak

Manisa

9900234

575,92

483

Mekfer Mad. Gıda San. Tic. Ltd.

Yozgat

9900279

2.219,62

484

Abidin KINACI

Afyon

9900384

5.620,14

485

Müfit ERGENÇ

Adana

9900393

104,00

486

Müfit ERGENÇ

Adana

9900395

1.600,00

487

Müfit ERGENÇ

Adana

9900395

700,00

488

Müfit ERGENÇ

Adana

9900396

1.600,00

489

Müfit ERGENÇ

Adana

9900397

228,83

490

Melih Torumtay

Karabük

9600686

250,00

491

Ahmet Nemli

Çorum

9601040

950,00

492

Helen Buket Adlı

Erzincan

9901231

202,97

493

Kazım Çakmaklı

Bolu

9901456

203,28

494

İsmail Sarıkaya

Aksaray

9901492

115,61

495

Necmi Yağızer

Van

9901557

1.827,41

496

Necmi Yağızer

Van

9901558

2,04

497

Yakup Oral

Artvin

9901966

88,09

498

Yakup Oral

Artvin

9901967

171,77

499

Öncü Mad. Müh. Müş. İşl. İnş. Tur

Eskişehir

9902126

137,49

500

Sürücüoğlu Mad. Tur. İnş. San.

Denizli

9902138

33,69

501

Altınsoy Mad. ve Tic. A.Ş.

Bursa

9902367

240,00

502

Vehbi DALGIÇ

Balıkesir

9902744

50,00

503

Park Enerji Ekip Mad. San.

Eskişehir

9903293

297,74

504

Park Enerji Ekip Mad. San.

Kütahya

9903295

15.811,86

505

Park Enerji Ekip Mad. San.

Eskişehir

9903331

2.732,17

506

Abdurrahman BOZKURT

Malatya

9903425

700,00

507

Yakup Oral

Balıkesir

9903546

335,75

508

İbrahim ÖZKÖSE

Balıkesir

9903640

8,03

509

Üzeyir SEZER

Aydın

9903661

7,51

510

Ali Önder TAŞÇIER

Balıkesir

9910664

3.725,89

511

Ali Önder TAŞÇIER

Kütahya

9911127

1.755,29

512

Ali Önder TAŞÇIER

Bursa

9911128

5.976,23

513

Ali Önder TAŞÇIER

Balıkesir

9911301

12.357,62

514

Recep Çelik

Kırklareli

9911416

406,89

515

Ali Önder TAŞÇIER

Manisa

9912146

39.084,91

516

Ufuk AKALIN

Tekirdağ

9912233

3.866,00

517

Halil İbrahim USTA

Bilecik

9912253

29,94

518

Ali Önder TAŞÇIER

Eskişehir

9913117

3.420,17

519

Salih ÇAĞLAYAN

Tokat

9913291

204,88

520

Ali Önder TAŞÇIER

Balıkesir

9920664

12.585,03

521

Ali Önder TAŞÇIER

Kütahya

9921127

3.012,02

522

Ali Önder TAŞÇIER

Bursa

9921128

21.199,91

523

Ali Önder TAŞÇIER

Balıkesir

9921301

1.495,63

524

Recep Çelik

Kırklareli

9921416

1.206,18

525

Ali Önder TAŞÇIER

Manisa

9922146

6.894,83

526

Ali Önder TAŞÇIER

Eskişehir

9923117

5.181,87

527

Ali Önder TAŞÇIER

Balıkesir

9930664

5.263,71

528

Ali Önder TAŞÇIER

Kütahya

9931127

2.516,13

529

Ali Önder TAŞÇIER

Bursa

9931128

1.254,99

530

Ali Önder TAŞÇIER

Balıkesir

9931301

1.534,60

531

Yeni Anadolu Min.Mad.San.

Erzincan

9940263

130,12

532

Ali Önder TAŞÇIER

Balıkesir

9940664

1.130,16

533

Ali Önder TAŞÇIER

Bursa

9941128

2.229,61

534

Lokman ŞEN

Çankırı

9941279

1.159,26

535

Ali Önder TAŞÇIER

Balıkesir

9941301

943,50

536

Ali Önder TAŞÇIER

Balıkesir

9950664

711,66

537

Ali Önder TAŞÇIER

Bursa

9951128

1.644,26

538

Ali Önder TAŞÇIER

Balıkesir

9951301

7.005,89

539

Yeni Anadolu Min.Mad.San.

Sivas

9970215

369,31

 

37262/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden :

Aşağıda Ünvanı belge nosu ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesih edildiğinden mevcut Hizmet Yeri Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı hizmet yeriyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilemeyeceği aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebeb olacağı duyurulur.

 

HYB KASIM2002

         

                         FİRMA ÜNVANI                         

 

KAPSAMI                                                      

BELGE NO

FESİH TARİHİ

  FESİH GEREKÇESİ  

GAS-PA İNŞ.TUR.LPG.SİST. OTO İTH.İHR.

 

KLİMA CİHAZI SERVS.HYB.VER.ESAS

35 -

   

SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

 

KRİTERLER

14.02/2412

26/11/2002

TALİMATA AYKIRI

           

VAROL TARIM ALETL. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

 

TARIM VE ORMAN MAK.BAKIM ONA-

     
   

RIM SERV.HYB.VERL.ESAS KRİT.

16/271

26/11/2002

TALİMATA AYKIRI

           

GÜNEŞ END. TEM. VE GÜV. HİZM. LTD. ŞTİ.

 

TS 12524/ŞUBAT 1999

16/643

26/11/2002

TALİMATA AYKIRI

           

LABORAL TIBBİ ÜRÜNL. CİH.TİC. SAN. LTD.ŞTİ.

 

TS 12426/ŞUBAT 2001

16/885

5/11/2002

TALİMATA AYKIRI

           

SAĞLAM KARDEŞLER PVC ALÜM.DOĞ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

 

TS 12225/NİSAN 1997

16/543

12/11/2002

TALİMATA AYKIRI

           

YUNUSAŞ END.MUTFAK VE GIDA SAN. TİC.LTD.ŞTİ.

 

TS 8985/NİSAN 2000

16/818

12/11/2002

TALİMATA AYKIRI

           

ZİRVE ELEKTRONİK İNŞ. NAK. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

 

TS 10956/NİSAN 1993

16/858

12/11/2002

TALİMATA AYKIRI

           

AKARLAR ELEKT.TEKS.İNŞ.TİC.SAN.LTD. ŞTİ.

 

TS 10956/NİSAN 1993

16/829

12/11/2002

TALİMATA AYKIRI

           

AKYÜZ ELEKT. TEKS. SAN. TİC.LTD.ŞTİ.

 

TS 10956/NİSAN 1993

16/830

12/11/2002

TALİMATA AYKIRI

           

BESNİK GÜRCAN-BEST ELEKTRONİK

 

TS 10956/NİSAN 1993

16/661

12/11/2002

TALİMATA AYKIRI

           

MUSTAFA YEL

 

TS 10956/NİSAN 1993

16/549

12/11/2002

TALİMATA AYKIRI

           

ZAFER OKÇUOĞLU-NET ELEKTRONİK

 

TS 10956/NİSAN 1993

16/210

12/11/2002

TALİMATA AYKIRI

           

IŞILSES ELEKT.SESLENDİRME TEKS.İNŞ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

 

TS 10956/NİSAN 1993

16/087

12/11/2002

TALİMATA AYKIRI

           

KOÇAN ELEKTRONİK BEKO YETK.SERV. ABDÜLKADİR KOCAN

 

TS 10956/NİSAN 1993

16/054

12/11/2002

TALİMATA AYKIRI

           

FİMAK TARIM MAK.İMALATI AKIN ÇETİN

 

TS 12533/NİSAN 2000

16/759

19/11/2002

FİRMANIN TALEBİ

           

SELEV YEMEK GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

 

TS 8985/NİSAN 2000

16/561

19/11/2002

TALİMATA AYKIRI

 

36828/1-1


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim elemanları alınacaktır.

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR :

PROFESÖRLER :

Profesörler daimi statüde görev yapacaklardır, 2547 Sayılı Kanun’un değişik 26. Maddesinde belirtilen şartları taşımaları, dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve yayın listesi ile birlikte müracaat edeceklerdir.

DOÇENTLER :

Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır, 2547 Sayılı Kanun’un 25. Maddesinde belirtilen şartları taşımaları, dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve yayın listesi ile birlikte müracaat edeceklerdir.

YARDIMCI DOÇENTLER :

2547 Sayılı Kanun’un 23. Maddesinde belirtilen şartları taşımaları, dilekçe (Yabancı Dil Belirtilecek), özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, doktora belgesi, 6 adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve yayın listesi ile birlikte müracaat edeceklerdir. Tıp Fakültesi için başvuracakların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır. Varsa KPDS (asgari 70 Puan) veya Merkezi Doçentlik Yabancı Dil belgesi eklenmelidir.

NOT :

1 – Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 – İlan edilen kadroların dereceleri itibariyle gerekli şartları taşımayanlar başvuruda bulunamazlar.

3 –Adaylar sadece bir Anabilim Dalına müracaat edebilirler.

4 – Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Yönergesindeki şartları taşımak.

İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Profesör, doçent adaylarının üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent adaylarının ilgili birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

BİRİM                   

ANABİLİM DALI                  

 UNVANI

 DRC. 

 AD. 

AÇIKLAMA                                                     

Fen-Edb.Fak.

Organik Kimya

Profesör

1

2

 

Fen-Edb.Fak.

Genel Biyoloji

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Hematoloji Uzmanı Olmak

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Olmak

Tıp Fakültesi

Radyodiagnostik

Doçent

1

1

Epilepsi Radyolojisinde Deneyimli Olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd.Doç.

3

2

 

Tıp Fakültesi

Nöroşirürji

Yrd.Doç.

3

1

 

Eğitim Fakültesi

Müzik Öğretmenliği

Profesör

1

1

Müzik Kuramları-Eğitim Müziği Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak

Eğitim Fakültesi

Müzik Öğretmenliği

Yrd.Doç.

3

1

Orkestra Yönetimi ve Viyolonsel Çalgısında Deneyimli Olmak.

Eğitim Fakültesi

Müzik Öğretmenliği

Yrd.Doç.

3

1

Piyona Pedagojisinde Deneyimli Olmak

Eğitim Fakültesi

Fen-Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Anorganik Kimya’da Doçentliğini Almış Olmak

Eğitim Fakültesi

Resim-İş Eğitimi

Yrd.Doç.

3

2

Resim Dalında Sanatta Yeterlilik Almış olmak

Eğitim Fakültesi

Sınıf Öğretmenliği

Yrd.Doç.

3

2

Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Yrd.Doç.

3

1

Türk Halk Biliminden Doktora Yapmış Olmak.

İkt.ve İd.Bil.Fak.

İktisat Politikası

Yrd.Doç.

3

1

Uluslararası Hizmet Ticareti Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Mühendislik Fak.

Maden İşletme

Yrd.Doç.

3

1

 

 

37258/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden :

Aşağıda Ünvanı belge nosu ve belge kapsamları belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesih edildiğinden mevcut Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı Hizmet Yeri ile ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilemeyeceği aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebeb olacağı duyurulur.

 

FİRMANIN ADI                                                    

KAPSAMI                                                                              

FESİH TARİHİ

          FESİH SEBEBİ         

İTİMAT TEKNİK EMİN ADİL KURT

TS 10079/NİSAN 1999

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

SÜLEYMAN KULAKSIZOĞLU

TS 10079/NİSAN 1999

13611/2002

TALİMATA AYKIRILIK

SEZGİNLER OTOMOTİV CEM SEZGİN

TS 12047/NİSAN 1996

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

BORDO DÖKÜMAN SİS.TİC.VE SAN.A.Ş.

TS 12125/NİSAN 2000 BÜRO VE MUHASEBE KRİTERİ

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

EMREN ELEKTRONİK ZÜCCACİYE HED.

BÜRO VE FAB. TİPİ TELEFON SANTRALİ KRİTERİ

   

EŞ.TİC.SAN. VE TİC.LTDİ.

“TS 10956/NİSAN 1993

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

BİLGİÇ TEKNİK BEKİR BİLGİÇ

TS 10079/NİSAN 1999

13611/2002

TALİMATA AYKIRILIK

HEAT COOL SERVİCE HALİL AKSU

TS 10079/NİSAN 1999

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

KOÇER ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SOĞ.

     

YIKAMA ISITMA CİH. TUR.İNŞ. OTO VE

     

REKLAM SAN. VE T İC. LTD.ŞTİ.

TS 10079/NİSAN 1999

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

ELEKTRO MARKET DIŞ TİC.PAZ.A.Ş.

TS 10956/NİSAN 1993

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

AKMAZ BUZ TİCARET

TS 10079/ŞUBAT 1993

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

CÖMERT ÇİÇEK

TS 10079/NİSAN 1999

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

TRANSFER TİC.ERGUN YIĞIN

TS 10956/NİSAN 1993

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

SANTEM SAN. TEM HALI YIKAMA VE

     

SOS.HİZ.LTD.ŞTİ.

TS 10079/NİSAN 1993

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

HAYRETTİN TAŞKÖMÜR

TS 12355/ARALIK 1997 KLİMA KRİTERİ HİDROFOR

   
 

KRİTERİ

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

EREN TEKNİK HATİCE EREN

TS 10079/ŞUBAT 1993

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

VEDAT ÖZLEYEN

TS 10079/NİSAN 1993

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

AKIN ELEKTRONİK

TS 10956/NİSAN 1993

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

SES ENDÜSTRİ MALZ.SAN.TİC.A.Ş.

TS 10079/NİSAN 1999

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

GELİŞİM DAY.TÜK.MALZ.PAZ.TİC.A.Ş.

TS 10079/NİSAN 1999

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

ERTUĞ BİRGÖZ

TS 10079/NİSAN 1999

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

ELTES ELEKTRONİK İNŞ. TUR. SAN. TİC.

     

LTD.ŞTİ.

TS 10079/NİSAN 1999

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

KADIKÖY ELEKTRONİK LTD.ŞTİ.

TS 10079/NİSAN 1999

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

AİR TEC.HAVANDIRMA SİS.İNŞ.SAN. VE

     

TİC.LTD.ŞTİ.

TS 10079/NİSAN 1999

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

HAZAL DIŞ TİC.DAY.TÜK.MAL.SAN.LTD.

TS 10079/ŞUBAT 1993

   

ŞTİ.

TS 10956/NİSAN 1993

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

ÇAĞRI ELEKTRONİK

TS 10956

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

AS TEKNİK

TS 10079/ŞUBAT 1993 KOMBİ VE DOĞALGAZ KRT.

   
 

HİDROFOR KRT.

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

SUNGUR TEKNİK

TS 10079/ŞUBAT 1993

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

MİRZALIOĞLU OTON İNŞ. TİC.

TS 8986-TS 8516-TS 8517-8799

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

BEST TEKNİK SERVİS

TS 10079/ŞUBAT 1993

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

KARAMAN BÜRO MAK. SAN. VE TİC.

     

LTD.ŞTİ.

TS 12125/ŞUBAT 1997 FAKS KRİTERİ

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

ŞENSES TELEKOMİNİKASYON VE ELEKT-

     

RİK MALT.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.

BÜRO VE FAB.TİPİ TELEFON SANTRALLERİ KRİTERİ

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

NİLGÜN KURT SİMTEL YETKİLİ SERVİSİ

TS 10079/ŞUBAT 1993

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

HÜSEYİN AÇIL DEMİRDÖKÜM ERENKÖY

     

YETKİLİ SERVİSİ

TS 10079

15/11/2002

KENDİ İSTEĞİYLE

ATAY DAY.TÜK.MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 10956-TS 10079

8/11/2002

KENDİ İSTEĞİYLE

MODVİ ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD.

     

ŞTİ.PROFİLO YEŞİLKÖY YETKİLİ SERVİSİ

TS 10956

15/11/2002

KENDİ İSTEĞİYLE

TEZCANLAR MAK. OTOMOTİV SERVİS

     

VE SAN.

TS 8986-TS 8799-TS 8516-TS 8517

30/10/2002

TALİMATA AYKIRILIK

FERAH TEKNİK HABİBE ÇAY

TS 10079/1993

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

ÖZ TEKNİK ÖZKAN BULUT ARÇELİK

     

EMİRGAN YETKİLİ SERVİSİ

TS 10079

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

GENTRA GENEL MÜH. VE İNŞ.TİC.A.Ş.

TS 10079/ŞUBAT/1993

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

YILMAZ TEKNİK HALUK AKSU

TS 10079/NİSAN 1992

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

YİĞİT TEKNİK SERVİS İHSAN YİĞİT

TS 10079/ŞUBAT 1993

   
 

TS 12355/ARALIK 1997 KLİMA KRİTERİ-KOMBİ VE

   
 

DOĞALGAZ SOBALARI KRİTERİ

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

ÖZGÜ TEKNİK ARÇELİK ŞİŞLİ YETKİLİ

     

SERVİSİ

TS 10079

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

YAZICI TİC. ABDURRAHMAN YAZICI

TS 10079

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

MUSA ALBAYRAK BOCH SİEMENS PRO-

     

FİLO YETKİLİ SERVİSİ

TS 10079

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

PROMAK ENDÜSTRİ MAKİNALARI VE

     

TEM.MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

SANAYİ TEMİZLİK MAKİNALARI KRİTERİ

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

İNTER İŞ MAKİNALARI SERVİS OTOMO-

     

TİV SA. VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 8986/EYLÜL 1995

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

GES-SER BÜRO MAK. SAN. VE TİC. LTD.

     

ŞTİ.

TS 12125/ŞUBAT 1997

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

ÖZEN ISI TEKNİK SERVİS CENGİZ SATIL-

TS 10079.TS 12355/ARALIK 1997 HİDROFOR POM-

   

MIŞ

PA KRİTERİ KLİMA KRİTERİ

13611/2002

TALİMATA AYKIRILIK

TEMPO DIŞ TİC.SAATCİLİK LTD.ŞTİ.

SAAT KRİTERİ

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

ATILGAN KLİMA TİC.LTD.ŞTİ.

TS 10079

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

DELTA FOTOKOPİ BÜRO MAK. SAN. VE

     

TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12125-FAKS KRİTERİ

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

ŞEN SOĞUTMA TEYFİK TUNCER ÇANAK

TS 10079-KLİMA KRİTERİ

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

METİN ELEKTRİK

TS 12355

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

SONPA YAYINCILIK

TS 10079

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

ERCAN ELEKTRİKLİ MLZ.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 10079 KLİMA KRİTERİ

13611/2002

TALİMATA AYKIRILIK

VESTEL YETKİLİ SERVİSİ HÜSEYİN AV-

     

CILAR

TS 10079

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

MARMARA SERVİSİ-RECEP ÇUBUK

TS 10079

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

ATILIM SERVİS HİZ.HAYRİ TUTAR

TS 10079

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

ZİRVE DAY.TÜK.MAL.ELEKT. EŞYA BAK.

     

ONAR.PAZ.İTH.İHR.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 10079-KLİMA KRİTERİ

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

ERDİNÇ TEKNİK SERVİSİ-ERDİNÇ DA-

     

NACI

TS 10079-KLİMA KRİTERİ

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

ERSİN ELEKTRİK-ERDAL KARPUZ

TS 10079-HİDROFOR POMPA KRİTERİ-KOMBİ VE

   
 

DOĞALGAZ KRİTERİ

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

ER KARDEŞLER ELEKTRİKLİ EV ALET-

     

LERİ TAMİR VE BAKIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 10079-KLİMA KRİTERİ

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

PROSAY END. ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN.

     

A.Ş.

TS 10079

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

TRANS-TEK TEKNİK SERVİS TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12125-FAKS YAZI KRİTERİ

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

ÜSKÜDAR ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ

     

SERVİS TİC. MUSTAFA SARIŞEN

TS 10079-KLİMA KRİTERİ

13/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

ASA HALKLA İLİŞKİLER ORGANİZAS-

     

YON TİC.LTD.ŞTİ.

TS 10956

5/11/2002

KENDİ İSTEĞİYLE

TEMELLİ MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.

     

ŞTİ.

TS 12047

31/10/2002

KENDİ İSTEĞİYLE

UYSAL ELEKTRONİK SİMTEL YETKİLİ

     

SERVİSİ

TS 10079

31/10/2002

KENDİ İSTEĞİYLE

 

36829/1-1

—————

Aşağıda Ünvanı belge nosu ve belge kapsamları belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesih edildiğinden Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı Hizmet Yeri ile ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilemeyeceği aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebeb olacağı duyurulur.

 

FİRMANIN ÜNVANI                                              

BELGE KONUSU                 

BELGE NO        

FESİH TARİHİ

           FESİH GEREKÇESİ         

1. YILDIZLAR YÖN. DAN. TUR. İNŞ. VE

       

TEMİZLİK İŞL. TİC.LTD.ŞTİ.

TS 8358

1.38.14.02/663

14/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

KARDEŞLER DİZEL TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.

TS 11964

1.38.14.02/377

14/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

AIR-TEC HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

       

İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ.

TS 10079

1.38.14.02/510

14/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

ŞÜKRÜ SOYKÖSE

TS 10079

1.38.14.02/161

14/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

BEDRİ GENÇASLAN

TS 10079

1.38.14.02/97

14/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

ÖZEL ELEKTRİK - HAMDİ MISIR

TS 10079

1.38.14.02/500

14/11/2002

TALİMATA AYKIRILIK

YILMAZ ELEKTRONİK PROFİLO YETKİ-

       

Lİ SERVİSİ

TS 10956

26/052

7/11/2002

 

MERİT DAYANIKLI TÜKETİM MALARI

       

LTD.ŞTİ.

TS 10079

26/786

7/11/2002

STANDARDIN REVİZYONU

ERLER DIŞ TİCARET ARNONİM

TS 10079

61/14.02/495

14/11/2002

FİRMANIN TALEBİ

ÖZHALEPLİ OTOMOTİV SAN. VE BAKIM

       

HİZM.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12047

27/HYB/0518

22/11/2002

FİRMANIN TALEBİ

ER-LER DIŞ TİC. A.Ş.

TS 10079

27/HYB/0918

22/11/2002

FİRMANIN TALEBİ

ÇEVRE PETROL ÜRÜNLERİ YEDEK PAR-

       

ÇA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

 

59/H-303

-

TALİMATA AYKIRILIK

KARACABAY TURİZM VE MOTORLU

       

TAŞITLAR TİC.LTD.ŞTİ.

 

59/H-308

-

FİRMANIN TALEBİ

İBRAHİM ZANDLI ALİ RIZA USTA

TS 12047

65-153

4/11/2002

FİRMANIN TALEBİ

ATMACA ELEKTRONİK SAN. VE TİC.LTD.

TS 12713, TS 12739, TS 10956, TS 10079

     

ŞTİ.

KRİTER

42.629

14/11/2002

FİRMANIN TALEBİ

SİMYA HİDROLİK PÖNEMATİK ELEKT-

       

RONİK MAK.İML.SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

TS 12664

42.233

28/11/2002

FİRMANIN TALEBİ

ALTINPARK TEM.İNŞ.TAAH.NAK.SAN.VE

       

TİC.LTD.ŞTİ.

TS 8358 KRİTER

42.651

28/11/2002

BELGE BİRLEŞMESİ

TEZELLER ELEKTRONİK TEKSTİL NAK.

       

SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

TS 10956 KRİTER KRİTER

42.020

28/11/2002

FİRMANIN TALEBİ

PIRILTI TEM. TAAH .İNŞ. MED. SAN. VE

       

İTC.LTD.ŞTİ.

TS 11497

42.624

28/1162002

TALİMATA AYKIRILIK

 

36830/1-1


Ana Sayfa