RESMÎ GAZETE'NİN YÜZÜNCÜ YILI
14 Eylül 2022 Tarihli ve 31953 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer
PDF Görüntüle
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
GENELGE
TEBLİĞ

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.