RESMÎ GAZETE'NİN YÜZÜNCÜ YILI
04 Ağustos 2022 Tarihli ve 31913 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer
PDF Görüntüle
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.