RESMÎ GAZETE'NİN YÜZÜNCÜ YILI
17 Mayıs 2022 Tarihli ve 31838 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer
PDF Görüntüle
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.