RESMÎ GAZETE'NİN YÜZÜNCÜ YILI
24 Ocak 2022 Tarihli ve 31729 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer
PDF Görüntüle
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞLER

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.