RESMÎ GAZETE'NİN YÜZÜNCÜ YILI
02 Temmuz 2021 Tarihli ve 31529 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer
PDF Görüntüle
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
KURUL KARARI

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.