RESMÎ GAZETE'NİN YÜZÜNCÜ YILI
21 Nisan 2021 Tarihli ve 31461 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer
PDF Görüntüle
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.