RESMÎ GAZETE'NİN YÜZÜNCÜ YILI
31 Aralık 2020 Tarihli ve 31351 Sayılı Resmî Gazete 4. Mükerrer
PDF Görüntüle
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞLER

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.