RESMÎ GAZETE'NİN YÜZÜNCÜ YILI
30 Aralık 2020 Tarihli ve 31350 Sayılı Resmî Gazete 2. Mükerrer
PDF Görüntüle
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞLER
KURUL KARARLARI

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.