RESMÎ GAZETE'NİN YÜZÜNCÜ YILI
18 Eylül 2020 Tarihli ve 31248 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer
PDF Görüntüle
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
KURUL KARARI

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.