RESMÎ GAZETE'NİN YÜZÜNCÜ YILI
12 Ağustos 2020 Tarihli ve 31211 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer
PDF Görüntüle
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
KARAR

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.