RESMÎ GAZETE'NİN YÜZÜNCÜ YILI
27 Kasım 2019 Tarihli ve 30961 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer
PDF Görüntüle
YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONU KARARLARI

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.