1 Kasım 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32356 (Mükerrer)

TBMM KARARI

ON İKİNCİ KALKINMA PLANININ (2024-2028)

ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR

 

Karar No. 1396                                                                                                         Karar Tarihi: 31.10.2023

On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028), 30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 31.10.2023 tarihli 15’inci Birleşiminde onaylanmıştır.

On İkinci Kalkınma Planı görmek için tıklayınız.