14 Eylül 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32309

YÖNETMELİK

Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 14/4/2011 tarihli ve 27905 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.