11 Eylül 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32306

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 19/1/2017 tarihli ve 29953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Fen Bilimleri Enstitüsünde tez savunma jürisinin kurulabilmesi için öğrencinin tez konusu ile ilgili yayın şartlarını yerine getirmesi gerekir. Bu şartlar enstitü kurulunca belirlenir ve Senatonun onayından sonra yürürlüğe girer.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Fen Bilimleri Enstitüsünde ise tez savunma jürisinin kurulabilmesi için öğrencinin tez konusu ile ilgili yayın şartlarını yerine getirmesi gerekir. Bu şartlar enstitü kurulunca belirlenir ve Senatonun onayından sonra yürürlüğe girer.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.