13 Ağustos 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32278

YÖNETMELİK

Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 25/12/2012 tarihli ve 28508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üsküdar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç Üsküdar Üniversitesi ön lisans, lisans ve hazırlık programlarındaki eğitim-öğretim ile sınav ve değerlendirme usul ve esaslarını düzenlemektir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç Üsküdar Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına öğrenci kayıt ve kabul, eğitim-öğretim, lisans ve ön lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, devam işlemleri, staj, sınav ve başarı değerlendirme, kayıt dondurma ve izin, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.