13 Ağustos 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32278

YÖNETMELİK

Işık Üniversitesinden:

IŞIK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL

VE KREDİ TRANSFERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 3/3/2019 tarihli ve 30703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Işık Üniversitesi Yatay Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ve Kredi Transferi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, bu Yönetmelik çerçevesinde, ilgili yönetim kurulu tarafından oluşturulan komisyon yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması ile programın puan türünde yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğu yıldaki ÖSYS/YKS puanının %60'ı hesaplamaya dahil edilerek Senato tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. Merkezi yerleştirme puanı ile yapılan geçiş başvurularında, adaylar doğrudan ÖSYS/YKS puanlarına göre sıralanır. Not ortalaması ile yapılan geçiş başvurularında adayların sıralamasında kullanılacak değerlendirme puanı; adayın geçeceği programın puan türünde ÖSYS/YKS puanının, geçiş yapılacak programın ilgili yıldaki yükseköğretim kurumlarında uygulanan tavan puanına bölümünün 60 ile çarpımına, yüzlük sistemde genel not ortalamasının %40’ının ilave edilmesiyle hesaplanır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı şartını taşıyan diğer adaylar, başarı sırasına göre yedek aday olarak ilan edilir.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Işık Üniversitesi Rektörü yürütür.